Kako ista stvar da se kaže na dva potpuno različita načina =)


Top