kako da izracunam

Najbitnija veli;ina tu ti je gustina elektri;ne struje. Od nje direktno zavisi zagrevanje kabla. Deblji kabl - manja gustina struje - manje zagrevanje. Ina;e, koji je potro[a; u pitanju kad ti treba prora;un debljine kabla?
 
Kako da izracunam presjek kabla
ako znam da je bakarni
koja mu je duzina
i koliki je potrosac
na trofaznoj struji...tj.neku formulu?

P.S.Ja o ovome nemam pojma,inače...

Prvo izračunaš struju.
I=P/√3*Un.
A onda na osnovu dobijene vrednosti, iz tabele odabereš odgovarajući presek kabla.
Kada to uradiš, proveriš pad napona, za traženu dužinu, sa izabranim presekom kabla.
u%=1,75*∑P*l/S*Un^2
u - pad napona u procentima
P - snaga porošača na strujnom krugu
l - dužina kabla
S - površina poprečnog preseka
Un - nominalni napon

Ako pad napona pređe, dozvoljenu vrednost datu tehničkim uslovima (3-5%) za tu vrstu potrošača, onda usvajaš prvi veći standardni presek. I opet radiš proračun.

Ovoje za slučaj trfaoznog potrošača.
 
Prvo izračunaš struju.
I=P/√3*Un.
A onda na osnovu dobijene vrednosti, iz tabele odabereš odgovarajući presek kabla.
Kada to uradiš, proveriš pad napona, za traženu dužinu, sa izabranim presekom kabla.
u%=1,75*∑P*l/S*Un^2
u - pad napona u procentima
P - snaga porošača na strujnom krugu
l - dužina kabla
S - površina poprečnog preseka
Un - nominalni napon

Ako pad napona pređe, dozvoljenu vrednost datu tehničkim uslovima (3-5%) za tu vrstu potrošača, onda usvajaš prvi veći standardni presek. I opet radiš proračun.

Ovoje za slučaj trfaoznog potrošača.

Sve ovo je izuzetno lijepo napisano (za bakarni provodnik i cos fi=1) za ljude od struke, ali da li će ovo "limunada" shvatiti ?Nije mi namjera da vrijeđam bilo koga, ali sama je izjavila da nema pojma o problemu.Ima li tabelu, koju tabelu,šta je "suma P*l"?
 
Sve ovo je izuzetno lijepo napisano (za bakarni provodnik i cos fi=1) za ljude od struke, ali da li će ovo "limunada" shvatiti ?Nije mi namjera da vrijeđam bilo koga, ali sama je izjavila da nema pojma o problemu.Ima li tabelu, koju tabelu,šta je "suma P*l"?

Da. Ovo je primer za jedan trofazni potrošač u nekoj opštoj instalaciji. Ako imamo potrošač induktivne ili kapacitivne prirode, onda se uzima u obzir i cosfi, i proračun je malo dtugačiji,
ali to bi već bilo i previše za limunadu. Ja sam predpostavio da je u pitanju neki uređaj opšte instalacije.
 

Back
Top