Kada su mlazni avioni počeli da ostavljaju dugotrajne tragove na nebu?


Top