Југословенско краљевско ратно ваздухопловство у другом светском рату

proka

Legenda
Poruka
56.855
Četničko vazduhoplovstvo u drugom svetskom ratu

čitajući stara dokumanta, razne izveštaje, depeše i slično, često se susrećem sa navodima da su četnici imali svoje vazduhoplovstvo u drugom svetskom ratu

naročito izvidjačku avijaciju a bome i bombardersku avijaciju

istine radi, nikad nisam naišao ni na jedan podatak da su se sukobile partizanska i četnička avijacija tokom rata..

evo primera iz četničkih arhiva, depeša:

.........................................

19 februar 1943 god.


Br. 1269 od 222: br. 229 18. nastavak.— Sutra upućujem 400 ljudi za pojačanje Bjelašnice i 300 ljudi za konjičku grupu.55 Za 2 dana nadam se da će mi stići Durmitorci56 i drugi ešalon Vojinih ljudi sa kojima ću zadržati komuniste do dolaska Pavlovih. Glavno je da se spreči dublji upad glavnih snaga crvenih od Prozora. Kriza još dva do tri dana. Ako padne Konjic imaćemo velike teškoće sa ishranom, jer put Kifino selo — Ulog upotrebljiv samo za pešake i to ne redovno zbog nameta. Naredio sam upornu odbranu za dobitak u vremenu, a posle prikupljanja snaga pređuzećemo napad prema prilikama, ali će se to odužiti. Jevđa obećao kamione za prebacivanje Bajovih trupa u Nevesinje i Stolac. Ištvan javlja da su komunisti napustili Grahovo i da ga Talijani koče. Pašali pita kada će doći avioni, jer u očekivanju ne može da napada Sekoviće i da li će Leko moći da učestvuje u napadu. Avion predviđen ovde neka ide kod Pašalija, jer sada je nezgodan prijem. Branko.—

21 februar 1943 god.

Br. 1328 od 222: br. 238 Nastavak.— U težnji da se spoji sa Ramom i Jablanicom i sačuva hrana i municija u njima za nas, Major Pantić uspeo da odbije napad od s. Ravna i Podima, a komunisti su se potom povukli na desnu obalu Neretve kod Drežnice. Naredio sam napad sa 1300 ljudi pravcem Mostar — Goranci — Drežnica i sa 500 ljudi pravcem Ravni — Senjani62 — Drežnica uz pomoć artilerije i avijacije. Cilj akcije oslobođenje puta Mostar — Rama — Konjic radi upućivanja hrane Voji i mogućnosti manevra, ako bi crveni ponovo pokušali prolaz na levu obalu.

Br. 1330 od 222: br. 240. nastavak. Iz Konjica javljaju da se 4 brigade proletera nalaze prema Ivanu i Podorašcu, a jače snage kod Ostrošca.63 Zbog oskudnih podataka i slabih veza, još ne znam gde su im glavne snage. Možda je upad kod Drežnice bio demonstracija, a glavni napad spremaju levim, što je verovatnije, ili desnim krilom. Tražio sam detaljno izviđanje iz vazduha. Od pojačanja formiraću grupe da mogu odgovarati na svaku njihovu akciju. Verujem da ćemo sačuvati Hercegovinu, jer kriza prolazi. Vezu sa Vojom održavam kuririma, a sa Hercegovinom telefonom i radiom. Vojina stanica na putu ka meni.

http://www.znaci.net/00001/4_14_2_48.htm

da li neko zna o ovoj temi malo više?
npr gde su se nalazili aerodromi četničkog vazduhoplovstva?
koje su avione imali u svojim eskadrilama?
itd
 

proka

Legenda
Poruka
56.855
Br. 1541 od 222: 270 Nastv.. Leva kolona produžava napad pravcem Branisavac — Malo Sljeme — Kosne Lu-ke — Štit Brdo — Travna Kosa — Dolina Rame u zoni: desno do Neretve a levo do linije Trinača — Veliko Sljeme — Raulje — Oklanica — Ravnica, težište na desnom Obr krilu. Cilj dublje i potpuno sečenje otstupnice od Rame i Jablanice ka Prozoru dolinom Domađke.

Put Mostar — Rama opravljati i istim uputiti tenkove" za olakšanje rada leve i srednje kolone. Obezbediti bombardovanje i izviđanje iz vazduha u toku napada, artileriju, bacače, automatsko oruđe, municiju i hranu. Veza radiom, telefonom i kuririma. Obeležavanje prednjih delova vatrom i raketlama. Neprekidno paziti na pokrete nemaca.

Br. 1542 od 222: br. 271 Nstv.. Prema ovom naređenju vrše se pripreme posle kojih će mo preduzeti napad. Mislim da imamo nađmoćnost. Duh odličan po dolasku Obr zemljaka. Tetkići daju sve. Jevđa tvrdi da će nemce zadržati da ne idu dalje od Rame. Uostalom jači smo i od njih. Od rada srednje i leve kolone očekuje mnogo jer će komunisti biti potpuno opkoljeni. Vojina stanica danas stigla i sutra mu je šaljem, te ću moći u toku napada da pomažem. Imam direktnu vezu telefonom sa Mostarom. Prema poslednjim izviđanjima iz vazduha komunisti upućuju svoje snage ka Ostrošcu, Konjicu i Jablanici, a divizija od Imotskog kreće se ka Kočerinu i Mostaru.18 Nem-ci od Bradine delom stigli u Konjic a oni kod Vakufa nadiru ka Prozoru.

http://www.znaci.net/00001/4_14_2_85.htm

dakle četnici draže mihajlovića aktivno koriste svoju avijaciju u napadima na partizane.
da li se zna bar ime nekog četničkog pilota koji je učestvovao u bitki na neretvi?
 

proka

Legenda
Poruka
56.855
Br. 1877 od 222: br. 275 .
Obezbeđenje levog boka leve kolone vrše 3 bataljona četnika. Na desnoj obali Neretve na otseku Mostar — Čapljina imamo oko 1600 ljudi u tri grupe. Levom komanduje major Gojnić. Napadu prethodi artileriska priprema i napad iz vazduha. Voja i Kasalović danas i sutra vrše pripreme za napad Obr prekosutra. Danas sam Voji poslao stanicu koja sutra treba da uhvati vezu samnom. Andri[ji]ni ljudi stigli danas sa stanicom. Sutra ih odmaram a prekosutra upućujem u Glavatičevo pa ću dalje videti prema potrebi desno i levo. Mogu stići za pola dana marša. Baćović sutra kreće vozom za Solin a posle će peške preko Makar- ....
isti izvor
 

vučji čopor

Legenda
Poruka
58.440
Звало се Југословенска војска у избеглиштву и били су у саставу РАФ-а.
Делови авијације и морнарице су чинили активну Југословенску Војску ван Отаџбине!
 

proka

Legenda
Poruka
56.855
Звало се Југословенска војска у избеглиштву и били су у саставу РАФ-а.
ma sad govorimo o depešama četničkih komandanata tokom bitke na neretvi

da li ti misliš da su četnički piloti sa aerodroma u egiptu bombardovali partizane na neretvi?
 

proka

Legenda
Poruka
56.855
Делови авијације и морнарице су чинили активну Југословенску Војску ван Отаџбине!
i šta je bilo sa tom mornaricom i avijacijom tokom bitke na neretvi, što je ovde tema?
da li se navedene depeše u prva dva posta odnose na njih?
 
Poruka
6.310
Četničko vazduhoplovstvo u drugom svetskom ratu

čitajući stara dokumanta, razne izveštaje, depeše i slično, često se susrećem sa navodima da su četnici imali svoje vazduhoplovstvo u drugom svetskom ratu

naročito izvidjačku avijaciju a bome i bombardersku avijaciju

istine radi, nikad nisam naišao ni na jedan podatak da su se sukobile partizanska i četnička avijacija tokom rata..

evo primera iz četničkih arhiva, depeša:

.........................................

19 februar 1943 god.


Br. 1269 od 222: br. 229 18. nastavak.— Sutra upućujem 400 ljudi za pojačanje Bjelašnice i 300 ljudi za konjičku grupu.55 Za 2 dana nadam se da će mi stići Durmitorci56 i drugi ešalon Vojinih ljudi sa kojima ću zadržati komuniste do dolaska Pavlovih. Glavno je da se spreči dublji upad glavnih snaga crvenih od Prozora. Kriza još dva do tri dana. Ako padne Konjic imaćemo velike teškoće sa ishranom, jer put Kifino selo — Ulog upotrebljiv samo za pešake i to ne redovno zbog nameta. Naredio sam upornu odbranu za dobitak u vremenu, a posle prikupljanja snaga pređuzećemo napad prema prilikama, ali će se to odužiti. Jevđa obećao kamione za prebacivanje Bajovih trupa u Nevesinje i Stolac. Ištvan javlja da su komunisti napustili Grahovo i da ga Talijani koče. Pašali pita kada će doći avioni, jer u očekivanju ne može da napada Sekoviće i da li će Leko moći da učestvuje u napadu. Avion predviđen ovde neka ide kod Pašalija, jer sada je nezgodan prijem. Branko.—

21 februar 1943 god.

Br. 1328 od 222: br. 238 Nastavak.— U težnji da se spoji sa Ramom i Jablanicom i sačuva hrana i municija u njima za nas, Major Pantić uspeo da odbije napad od s. Ravna i Podima, a komunisti su se potom povukli na desnu obalu Neretve kod Drežnice. Naredio sam napad sa 1300 ljudi pravcem Mostar — Goranci — Drežnica i sa 500 ljudi pravcem Ravni — Senjani62 — Drežnica uz pomoć artilerije i avijacije. Cilj akcije oslobođenje puta Mostar — Rama — Konjic radi upućivanja hrane Voji i mogućnosti manevra, ako bi crveni ponovo pokušali prolaz na levu obalu.

Br. 1330 od 222: br. 240. nastavak. Iz Konjica javljaju da se 4 brigade proletera nalaze prema Ivanu i Podorašcu, a jače snage kod Ostrošca.63 Zbog oskudnih podataka i slabih veza, još ne znam gde su im glavne snage. Možda je upad kod Drežnice bio demonstracija, a glavni napad spremaju levim, što je verovatnije, ili desnim krilom. Tražio sam detaljno izviđanje iz vazduha. Od pojačanja formiraću grupe da mogu odgovarati na svaku njihovu akciju. Verujem da ćemo sačuvati Hercegovinu, jer kriza prolazi. Vezu sa Vojom održavam kuririma, a sa Hercegovinom telefonom i radiom. Vojina stanica na putu ka meni.

http://www.znaci.net/00001/4_14_2_48.htm

da li neko zna o ovoj temi malo više?
npr gde su se nalazili aerodromi četničkog vazduhoplovstva?
koje su avione imali u svojim eskadrilama?
itd
kako mi je deda pricao,Draza nije hteo da u svojoj avijaciji ima avione,bilo koje marke,osim Mig 29,koji je mogao da leti,i kada je vreme oblacno,
pa neprijatelj (tj.partizani) nisu mogli da ih otkriju. Pred sam kraj rata.preorijentisao se na Fantome,kazu zbog udobnosti sedista....Nisam bio rodjen
tada,pa sve ovo sto napisah,saznados iz trece ruke.....Puno se izvinjavam,ako ima nekih netacnosti,nisu namerno napisane...
 

proka

Legenda
Poruka
56.855
2.mart 1943. god.

Br. 1949 od 222:
br. 293 l.III: Radulović javio da je bočnim napadom jedan Bajov bataljon razbijen, usled čega se cela kolona povukla ka liniji s. Sirge — s. Goranci43. — Kod Baja ima crvenih, a starešine nikako da se snađu.

Naknadnim pojačanjem trebinjakom brigadom i pomognut bombardovanjem, Bajo je uspeo da kolonu prikupi i krene napred. Pantić zauzeo Kup 1254 i s. Jasenjane. Voja goni ka Jablanici. Detalje ni ja još nijednom ne dobih ni od jednog komandanta. Baćović stigao u Sestanovac po Jevđi, a po radio depeši u s. Trilj. Za sutra očekuje borbu. U radu ga pomaže avijacija. Nemci i Buljan na starim položajima.

http://www.znaci.net/00001/4_14_2_85.htm

eto još jedne depeše, četnička avijacija u akciji
 
Poruka
6.310
2.mart 1943. god.

Br. 1949 od 222:
br. 293 l.III: Radulović javio da je bočnim napadom jedan Bajov bataljon razbijen, usled čega se cela kolona povukla ka liniji s. Sirge — s. Goranci43. — Kod Baja ima crvenih, a starešine nikako da se snađu.

Naknadnim pojačanjem trebinjakom brigadom i pomognut bombardovanjem, Bajo je uspeo da kolonu prikupi i krene napred. Pantić zauzeo Kup 1254 i s. Jasenjane. Voja goni ka Jablanici. Detalje ni ja još nijednom ne dobih ni od jednog komandanta. Baćović stigao u Sestanovac po Jevđi, a po radio depeši u s. Trilj. Za sutra očekuje borbu. U radu ga pomaže avijacija. Nemci i Buljan na starim položajima.

http://www.znaci.net/00001/4_14_2_85.htm

eto još jedne depeše, četnička avijacija u akciji
Sto pedeset cetnickih bombardera B-52 praceno sa 96 lovaca "nocni soko",napalo je 92 armiju partizana,kod Celovica Jaruga.U napadu,osteceno krilo jednog bombardera,a kod partizana,jedan partizan istegao misic u stidnoj preponi...
 

Лекизан

Elita
Moderator
Poruka
20.207
Једино ваздухопловство које је имала југословенска војска и сви су одбили 1944 године да се придруже Брозовим ткоји су имали подршку Британаца тада.
Untitled1.jpg

Untitled2.jpg
 
Poslednja izmena od moderatora:
Poruka
23.693
Једино ваздухопловство које је имала југословенска војска и сви су одбили 1944 године да се придруже Брозовим који су имали подршку Британаца тада.
Pogledajte prilog 793518
Pogledajte prilog 793519
Odmah da te demantujem. i tekao su piloti iz Jugoslovenske vojske prelazili kod Tita
Piloti kraljevine : Proglas kojim se otkazuje poslusnost izbeglickoj vladi i kralju i izrazava odlucnost da se predje na stranu parizana - Danas od 04.01.1944 Ne priznajem Drazu Mihajlovica , ne priznajem vladu u Kairu kao svoju vlastitu vladu , od danas prizanajem samo Tita kao vrhovnog komandanta - Mileta Protic
23,55
Mileta Protic, vojni pilot ,major,NOVJ, Tovarisevo
Товаришан_Милета_Протић,_пилот-командат_прве_ескадриле_НОВЈ.jpg

Дана 22. априла 1944. године на ратном аеродрому Бенини у Либији формирана је Прва ескадрила НОВЈ, а Милета Протић је изабран за првог командира Прве ескадриле ратног ваздухопловства. 21. маја 1944. положио је заклетву маршалу Титу и југословенским народима. Тог дана командир Прве ескадриле Милета Протић прима заставу Нове Југославије, и тај датум се у СФРЈ славио као Дан ратног ваздухопловства и ПВО.
https://sr.wikipedia.org/wiki/Милета_Протић
 
Poslednja izmena od moderatora:

proka

Legenda
Poruka
56.855
Једино ваздухопловство које је имала југословенска војска и сви су одбили 1944 године да се придруже терористима који су имали подршку Британаца тада.
Pogledajte prilog 793518
Pogledajte prilog 793519


reci nam svima ovde ko je onda ovo na slici?
ko su ovih stotinak vazduhoplovaca pod petokrakom i gde?

1604658106423.pngko je ovo sa titom?

1604658253975.png
 
Poslednja izmena od moderatora:

Лекизан

Elita
Moderator
Poruka
20.207
Odmah da te demantujem. i tekao su piloti iz Jugoslovenske vojske prelazili kod Tita
Piloti kraljevine : Proglas kojim se otkazuje poslusnost izbeglickoj vladi i kralju i izrazava odlucnost da se predje na stranu parizana - Danas od 04.01.1944 Ne priznajem Drazu Mihajlovica , ne priznajem vladu u Kairu kao svoju vlastitu vladu , od danas prizanajem samo Tita kao vrhovnog komandanta - Mileta Protic
23,55
Mileta Protic, vojni pilot ,major,NOVJ, Tovarisevo
Pogledajte prilog 793527
Дана 22. априла 1944. године на ратном аеродрому Бенини у Либији формирана је Прва ескадрила НОВЈ, а Милета Протић је изабран за првог командира Прве ескадриле ратног ваздухопловства. 21. маја 1944. положио је заклетву маршалу Титу и југословенским народима. Тог дана командир Прве ескадриле Милета Протић прима заставу Нове Југославије, и тај датум се у СФРЈ славио као Дан ратног ваздухопловства и ПВО.
https://sr.wikipedia.org/wiki/Милета_Протић
Било је и таквих али већина је то одбила као и да се врати у земљу.
Уосталом знамо шта су комунисти радили са онима који јесу.
https://srbin.info/drustvo/kako-su-...rpska-pilota-kraljevine-jugoslavije/?lang=lat
 

Лекизан

Elita
Moderator
Poruka
20.207
da li su piloti sa slike iz gornjeg posta učestovali u bitki na neretvi na strani dražinih četnika, što je ovde tema?
da li je to vazduhoplovstvo pomagalo dražinim četnicima u borbama a čije usluge su u svojim depešama dražine vojvode i komandanti tražili?
Тема је уопште ваздухопловство колико видим и то назив теме треба да се мења јер се то ваздухопловство никада није тако звало.
Није.
 
Poruka
23.693
stanje
Ova tema je zatvorena zbog neaktivnosti. Molim objavite novu temu i pridružite se diskusiji.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.