Iz dima se rađa vatra pobune - KONKURS za Fantastični vodič 4

Baudrillard

Zaslužan član
Moderator
Poruka
129.335
Pošto je treći broj, pod nazivom Svemir bez granica, u poodmakloj fazi pripreme, Fantastični vodič raspisao je konkurs za četvrti broj, za čiji naziv je uredništvo odlučilo da se zove: 1. Diktatura per se i 2. Zupčanici propasti. Aktuelni žanr u ovom broju je stimpank.

Fantastični vodič


Stimpank ili novoviktorijanstvo, je složenica skovana od steam i punk, ’dimni buntovnici’ uslovno rečeno. Glavna odlika stimpanka je divljenje stvarima i izumima iz 19. veka, odnosno sa početka industralizacije. Ljudi tog pokreta se dive bučnim vozilima i mašinama zbog estetike viktorijanskog, ali i ulaska u novo doba. Za njih su dirižabl, parni voz, parobrod predmet lepote pa otud deo imena. Oni se ne odriču današnjeg već ga prilagođavaju sebi, te ponekad možemo videti nesvakidašnje izume i mašine napravljene sa namerno ogromnim ručkama i gomilom brojčanika. Posebna opsesija im je oružje iz tog perioda.

Propozicije konkursa

Kratka priča
mora biti originalno i neobjavljivano delo (u štampanoj formi ili na internetu. Ukoliko autor želi da ponovo objavi svoju već objavljenu priču, mora jasno naznačiti gde je prvobitno izašla i priložiti dokaz da ima saglasnost prvog/prethodnog izdavača). Do završetka konkursa ne sme biti ponuđena drugom izdavaču. Njena dužina ne sme prelaziti petnaest kartica teksta (27000 slovnih mesta sa belinama). Od autora se očekuje da teme broja – Diktatura per se/Zupčanici propasti – obrade pre svega u okviru stimpank žanra, ali i drugih žanrova spekulativne fikcije.

Novela mora biti originalno i neobjavljivano delo: do završetka konkursa ne sme biti ponuđena drugom izdavaču. Njena dužina ne sme prelaziti 40 kartica teksta (72000 slovnih mesta sa belinama). Od autora se očekuje da teme broja – Diktatura per se/ Zupčanici propasti – obrade pre svega u okviru stimpank žanra, ali i drugih žanrova spekulativne fikcije.

Pesme moraju biti originalne i neobjavljivane: do završetka konkursa ne smeju biti ponuđene drugom izdavaču. Njihova dužina ne sme prelaziti šestdeset redova teksta. Vrsta stiha i forma pesme nisu važni, ali pesme moraju sadržavati fantastične motive i doticati se teme broja.

Stripovi moraju biti originalni i neobjavljivani: do završetka konkursa ne smeju biti ponuđeni drugom izdavaču. Njihova dužina takođe ne sme prelaziti 30 B5 tabli. Vrsta forme nije važna, ali ilustrovane priče moraju sadržavati fantastičke motive i doticati se teme broja.

Fotografije moraju biti izvorne, dakle bez velikih intervencija u vidu montaže koja bi potpuno promenila izvornu fotografiju. Dozvoljena je osnovna digitalna obrada, poput korekcije boja/kontrasta itd. Minimalna dimenzija duže strane mora biti 3000 px, najmanje 150 dpi, u JPEG proformatu i da odgovara temi. Autori mogu da konkurišu sa crno-belim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku. Fotografije koje su prethodno prodate drugom licu ili korišćene u marketinške ili humanitarne svrhe ne mogu biti deo konkursa. Svi radovi moraju biti propisno obeleženi prilikom slanja, sa imenom i prezimenom autora.

Stručni tekst mora biti originalno i neobjavljeno delo; do završetka konkursa ne sme biti ponuđen drugom izdavaču. Preporučena dužina teksta je od deset do dvanaest kartica teksta (18000-21600 slovnih mesta sa belinama), ali primaju se i kraći tekstove. Prihvatljive su sve vrste stručnih tekstova – akademski radovi, eseji, kritike, prikazi, novinarski tekstovi, itd. – pod uslovom da se dotiču fantastike u nekom od njenih oblika. U slučaju da tekst sadrži citate, obavezno je koristiti APA model citiranja.

Primaju se isključivo tekstovi napisani na srpskom ili jezicima sa kojih nije potreban prevod na srpski, u .doc ili .docx datoteci, formatirani na sledeći način: font Times New Roman, veličina fonta 12 pt, prored 1 pt, Justify poravnanje sa srpskim navodnicima. Uz tekstove priložiti kratku biografiju sa fotografijom (do 100 reči), formatiranu na isti način.

Potpisane radove slati do 01.1.2024. na mejl konkurs@fantasticnivodic.com. Mejl nasloviti „ZA KONKURS 4“, praćeno kategorijom za koju se konkuriše, npr. „ZA KONKURS 4 – POEZIJA“. Ako autor konkuriše u više kategorija, neka za svaku pošalje zaseban mejl. Komisija neće uzimati u razmatranje pristigle radove koji nisu potpisani ili koji se ne smatraju urednim.

sinhro.rs
 

Back
Top