Isusovo bozanstvo

Pa samo da ste svi apsolutno ubeđeni da ste u pravoj veri i da su ostale pogrešne. I da apsolutno niko nikoga neće ubediti da je u pogrešnoj veri ma kakve argumente navodili. Mislim da se to nikada i nije desilo na Krsti. A bukvalno svaka tema se završi prepucavanjem ko je ispravan.
Ali nemaju svi podjednake argumente.
 
Bog kaze u Kuranu po pitanju ove teme:
5:72 Nevjernici su oni koji govore: "Bog je – Mesija, sin Marijin!" A Mesiija je govorio: "O sinovi Izraelovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Raj/Džennet zabraniti i boravište njegovo će Pakao/Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći."

9:30 Jevreji govore: "Ezra/Uzejr je – Allahov sin", a kršćani kažu: "Mesija je – Allahov sin." To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah! Kuda se odmeću?

19:35 Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: "Budi!" – i ono bude.

4:171 O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesija, Isus, sin Marijin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Marijin dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica su!" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok.
 
Kada je narod poceo govoriti da je Isus Bog, i kako je Isus postupio i sta im je rekao:

preuzeti dijelovi iz Barnabinog evandjelja gdje je Isus nazvan Bogom.

92
U ovo vrijeme smo mi sa Isusom, prema riječi svetog anđela otišli na Goru Sinaj. I tamo se Isus sa svojim učenicima zadržao četrdeset dana. Kad je ovo prošlo, Isus se približi rijeci Jordan da bi otišao u Jerusalem. A njega vidje jedan od onih koji su vjerovali da je Isus Bog. Nato sa najvećom radošću vićući stalno: “Naš Bog dolazi”, primičući se gradu, on pokrenučitav grad da viće: “Naš Bog dolazi, o Jerusaleme; pripremi se ti da ga primiš!” I on jesvjedočio da je vidio Isusa blizu Jordana.Tad iziđe iz grada svako, mali i veliki, da vidi Isusa, tako da je grad ostao prazan, jer su ženenosile svoju djecu u rukama, tako da su zaboravile da uzmu hranu za jelo.Kad oni ovo primjetiše, guverner i visokosvećenik izjahaše i poslaše izaslanika Herodu, kojije isto tako izjahao da nađe Isusa, da bi se buna naroda mogla stišati. Poslije toga su ga dvadana tražili u divljini blizu Jordana, a treći dan su ga našli, blizu podnevnog časa, kada se onsa svojim učenicima čistio za molitvu prema Knjizi Mojsijevoj.Isus se jako čudio videći mnoštvo koje je pokrilo zemlju ljudima, i reće svojim učenicima:“Možda je Satana digao bunu u Judeji, neka Bog bude zadovoljan da oduzme od Satane vlastkoju on ima nad grešnicima”.I kad je on ovo rekao, gomila se približi, a kad su ga poznali, počeli su da viču: “Dobrodošao,o bože naš!”, i oni počeše da mu odaju štovanje kao Bogu. Nato Isus jako jeknu i reče:“Nestanite ispred mene, o ludaci, jer, ja se bojim da se zemlja ne otvori i poždere me sa vama zbog vaših gnusnih riječi!” Nato ljudi bijahu ispunjeni strahom i počeše plakati.

93
Tad Isus podigavši svoju ruku u znak tišine, reče: “Uistinu, vi ste naveliko pogriješili, o Izraeliti, zovući mene čovjeka, svojim bogom. A ja se bojim da bi Bog zbog ovog mogao dadadne tešku nevolju na čitav grad, dajući ga u ropstvo strancima. O hiljadu puta prokleti Satano, što si ih pokrenuo na ovo!”Rekavši ovo Isus udari svoje lice objema rukama, našto nastade takva buka od plakanja daniko nije mogao čuti šta je Isus govorio. Nakon toga on još jednom diže svoje ruke u znak tišine, a pošto se narod umirio od plakanja svog, on reče još jednom: “Priznajem pred nebom,i pozivam za svjedoka sve šta živi na zemlji, da sam ja stran svemu onome šta ste vi rekli;pošto sam ja čovjek, rođen od žene smrtnika, potčinjene sudu Božjem, trpeći nevolje jedenja ispavanja, hladnoće i toplote, kao i drugi ljudi. Zato kad Bog dođe da sudi, moje će riječi kaomač probosti svakog (od onih) koji vjeruju da sam ja više nego čovjek”.I rekavši ovo Isus vidje veliko mnoštvo konjanika, pri čemu opazi da dolazi guverner saHerodom i visokosvećenikom.Tade Isus reče: “Možda su i oni takođe poludjeli.”Kad guverner stiže tamo sa Herodom i svećenikom, svi sjahaše i načiniše krug oko Isusa, takoda vojska nije mogla da zadrži narod koji je želio da čuje Isusa kako govori sa svećenikom.Isus se primače svećeniku sa poštovanjem, ali je on želio da se pokloni i obožava Isusa, kadIsus povika: “Čuvaj se toga šta činiš, svećeniće Boga živog! Ne ogriješi se o našeg Boga!”Svećenik odgovori: “Sad je Judeja uveliko uzbuđena tvojim znakovima i tvojim učenjem daoni viču da si ti Bog; zato sam ja natjeran od naroda došao ovdje sa rimskim guverenerom ikraljem Herodom. Mi te molimo iz sveg srca da smiriš bunu koja se digla zbog tebe. Jer, nekikažu da si ti bog, neki kažu da si ti sin Bogov, a neki kažu da si ti prorok”.Isus odgovori: “A ti, o visokosvećeniće Božji, zašto ti nisi smirio ovu pobunu? Jesi li ti takođesišao s pameti? Jesu li proročanstva sa Zakonom Božjim tako pala u zaborav, o jadna Judejoobmanuta od Satane!”

94
I rekavši ovo, Isus reče ponovo: “Ja svjedočim pred nebom i pozivam za svjedoka sve što živina zemlji, da sam ja stran svemu što su ljudi rekli o meni, to jest, da sam ja više nego čovjek.Jer, ja sam čovjek, rođen od žene, podložan sudu Božjem; koji živi ovdje kao i drugi ljudi,podvrgnut običnim nevoljama. Tako mi Boga živog, pred kojim stoji moja duša, ti si uvelikopogriješio, o svećeniće, govoreći šta si rekao. Neka Bog bude zadovoljan da ne dođe na svetigrad velika osveta za ovaj grijeh”.Tad reče svećenik: “Neka nam Bog oprosti, a ti se moli za nas”.Tad rekoše guverner i Herod: “Gospodine, nemoguće je da čovjek čini ono šta ti činiš; zato mine razumijemo to šta ti govoriš.”Isus odgovori: “To što ti kažeš je istina, jer Bog proizvodi dobro u čovjeku, kao što Satanaproizvodi zlo. Jer, čovjek je kao radnja u koju svak uđe svojim pristankom, radi i prodaje unjoj. Ali, reci mi, o guverneru, i ti o kralju, vi kažete ovo zato što ste strani našem Zakonu: jerda vi čitate oporuku i zavjet našeg Boga, vidjeli biste da je Mojsije štapom učinio da se vodapretvori u krv, prašina u buhe, rosu u oluju i svjetlost u mrak. On je učinio da žabe i miševidođu u Egipat koje su pokrile tlo, on je ubio prvorođenče i otvorio more u kojem je Onpotopio faraona. Od ovih stvari ja nisam učinio nijednu. A o Mojsiju svako priznaje da je on uovom trenutku mrtav čovjek. Jošua je učinio da Sunce stoji nepokretno i otvorio je Jordan, štoja još nisam učinio. A o Jošui svako priznaje da je on u ovom trenutku mrtav čovjek. Ilija jeučinio da vatra dođe vidljivo s neba i kiša, što ja nisam učinio. A o Iliji svako priznaje da jeon čovjek. I (na sličan način) mnogi drugi proroci, sveti ljudi prijatelji Božji, koji su s Božjompomoći uradili stvari koje ne može shvatiti razum onih koji ne znaju našega Boga,Svemoćnog i Milosrdnog, koji je blagoslovljen za svagda”.

95
Guverner, svećenik i kralj su molili Isusa - da u cilju smirivanja naroda - se popne naprostrano mjesto i g ovori narodu. Tad se Isus pope na jedan od dvanaest kamenova, koje jeJošua dao da uzme dvanaest plemena iz sred Jordana, kad je sav Izrael prešao preko suhogbusena, i on reče glasno: “Neka se naš svećenik popne na uzvišeno mjesto odakle on možepotvrditi moje riječi”. Nato se svećenik pope onamo, kojem Isus reče jasno tako da je svakomogao čuti: “Zapisano je u oporuci i zavjetu Boga živoga, da naš Bog nema početka, niti ćeon imati ikada kraj”.Svećenik odgovori: “Tačno tako je tamo zapisano”.Isus reče: “Tamo je zapisano da je naš Bog samo svojom rječju stvorio sve stvari”.“Tačno je to tako”, reče svećenik.Isus reče: “Tamo je zapisano da je Bog nevidljiv i skriven od uma čovjekovog obzirom da jeon bestjelesan i nesastavljen, bez promjene”.“To je doista tako”, reče svećenik.Isus reče: “Tamo je zapisano kako ga nebo nebesa ne može sadržati, obzirom da je naš Bogbezgraničan”.“Tako je rekao prorok Solomon”, reče svečenik, “o Isuse”.Isus reče: “Tamo je zapisano da Bog nema potrebu, jer ne jede, ne spava, ne pati niodkognedostatka”.“Tako je” reče svećanik.Isus reče: “Tamo je zapisano da je naš Bog svugdje i da nema nikakva drugog boga, osimNjega, koji čini sve što zaželi”.“Tako je zapisano”, odgovori svećenik.Tad Isus podigavši uvis svoje ruke, reče: “Gospode Bože naš, ovo je moja vjera s kojom ću jadoći na sud: sa svjedočenjem protiv svakog koji bude vjerovao suprotno. I okrenuvši se premanarodu, on reče: ”Pokajte se radi svega onog šta je rekao svećenik, a šta je zapisano u KnjiziMojsijevoj, zavjet Božji za svagda - vi možete opaziti svoj grijeh; jer ja sam vidljiv čovjek ikomad ilovače koja hoda po zemlji, smrtnik kao i drugi ljudi. I ja sam imao početak, i imaćukraj i takav (sam) da ja ne mogu stvoriti iznova mušicu".Nato narod podiže glas svoj plačući, i reče: “Mi smo zgriješili, Gospode Bože naš protivTebe; imaj milosti nad nama.” I oni moliše Isusa svi da se on moli za sigurnost svetog grada,da ga naš Bog u svom bijesu ne bi dao narodima da ga zgaze. Poslije toga se Isus, podigavšisvoje ruke, molio za sveti grad i za narod Božji, svi su vikali: “Tako budi”, “Amen”.

@hm337 👆
 
Bog kaze u Kuranu po pitanju ove teme:
5:72 Nevjernici su oni koji govore: "Bog je – Mesija, sin Marijin!" A Mesiija je govorio: "O sinovi Izraelovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Raj/Džennet zabraniti i boravište njegovo će Pakao/Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći."

9:30 Jevreji govore: "Ezra/Uzejr je – Allahov sin", a kršćani kažu: "Mesija je – Allahov sin." To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah! Kuda se odmeću?

19:35 Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: "Budi!" – i ono bude.

4:171 O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesija, Isus, sin Marijin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Marijin dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica su!" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog – hvaljen neka je On! – zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok.
Znam za te stihove u vašoj svetoj knjizi i kažem tri: Otac, Sin i Sveti Duh

Pristupite k meni, čujte ovo; od početka nisam govorio tajno; otkako to bijaše, Ja jesam: i sada me posla Gospodin BOG, i Duh njegov.
Izaija 48,16

Tada je Gospod (Jehova) zapljusnuo sa neba na Sodomu i na Gomoru sumporom i ognjem od Gospoda (Jehova)“ 1. Mojsijeva 19:24

Čuj me, Jakove i Izraele, pozvani moj; Ja jesam; ja sam prvi, ja sam i posljednji. Izaija 48,12
.O Isusu Otkrivenje kaže: »Ja sam Prvi i Posljednji. Ja sam Živi. Bio sam mrtav, i gle, živ sam zauvijek." - Otkrivenje 1:17, 18

Jeremija 23,6 U njegove dane spašće se Juda, i Izrailj će stanovati u miru, i ovo mu je ime kojim će se zvati: Gospod(Jehovah Tsidkenu )pravda naša.

Izaija 9,6 Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti: divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mirni.

Pozdravljam vas bez da koristim apostola Pavla, koristim pozdrav apostola Petra, Kristova učenika:

Po priviđenju Boga oca, svetinjom Duha dovedenijem u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.
1. Petrova 1,2
 
to znači da ima dva gospoda :D
Općenito se pretpostavlja da se Jehova iz Starog zavjeta odnosi izravno i samo na Oca. Ali to nije tako. Jehova iz Starog zavjeta izraz je primijenjen na Sina. Na primjer: U Postanku 12:1-4, Abraham je pozvan od Gospodina da napusti svoj dom, da ode na mjesto gdje mu je rečeno. Riječ Gospodin ovdje je Jehova. U Postanku 18:1, Gospodin je također Jehova. Ali u Izlasku 3:4, 6, 7, pojam Gospodin u ovim tekstovima je sličan. Tako je Jehova u svim ovim tekstovima jedna te ista osoba. Spasitelj je, međutim, rekao Židovima da "prije nego što je Abraham bio, Ja jesam." Ivan 8:58. Riječ je od iste riječi kao i Jehova. Stoga je Abrahamov Jehova Krist Novog zavjeta. On se ukazao Patrijarhu. Jehova iz Starog zavjeta Božji je naziv za Njegovog dragog Sina. Međutim, onaj koji prigovara može reći da se u Psalmu 110:1 izraz Jehova odnosi na Oca. Jer je zapisano: "Jehova reče mome Gospodinu, sjedi s moje desne strane." Vrlo istinito; ali Otac je objavio da je stavio svoje ime u svoga Sina, u anđela svoje prisutnosti. Izlazak 23:20, 21. Njegovo ime je Jehova, ovo bi prirodno bilo ime Njegovog Sina. Tako ponovno vidimo da je Jehova Mojsija i proroka titula koji pripada Kristu. Jer u Izaiji 43:11, zapisano je “Ja sam Jahve; i osim Mene nema Spasitelja.” Uspoređujući ovo Pisma s Djelima apostolskim 4:12, očito je da se odnosi na Isusa, jedinog Spasitelja. Sigurno je da je Isus Jehova. (Praktične lekcije F.C. Gilbert 1902)
 
Znam za te stihove u vašoj svetoj knjizi i kažem tri: Otac, Sin i Sveti Duh

Pristupite k meni, čujte ovo; od početka nisam govorio tajno; otkako to bijaše, Ja jesam: i sada me posla Gospodin BOG, i Duh njegov.
Izaija 48,16

Tada je Gospod (Jehova) zapljusnuo sa neba na Sodomu i na Gomoru sumporom i ognjem od Gospoda (Jehova)“ 1. Mojsijeva 19:24

Čuj me, Jakove i Izraele, pozvani moj; Ja jesam; ja sam prvi, ja sam i posljednji. Izaija 48,12
.O Isusu Otkrivenje kaže: »Ja sam Prvi i Posljednji. Ja sam Živi. Bio sam mrtav, i gle, živ sam zauvijek." - Otkrivenje 1:17, 18

Jeremija 23,6 U njegove dane spašće se Juda, i Izrailj će stanovati u miru, i ovo mu je ime kojim će se zvati: Gospod(Jehovah Tsidkenu )pravda naša.

Izaija 9,6 Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti: divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mirni.

Pozdravljam vas bez da koristim apostola Pavla, koristim pozdrav apostola Petra, Kristova učenika:

Po priviđenju Boga oca, svetinjom Duha dovedenijem u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.
1. Petrova 1,2

O Isusu Otkrivenje kaže: »Ja sam Prvi i Posljednji. Ja sam Živi. Bio sam mrtav, i gle, živ sam zauvijek." - Otkrivenje 1:17, 18

to nije rekao isus, otkrovenje je san pisca otkrovenja, san obicne osobe nije dokaz ni za sta.

Snovi proroka su dio objave, i jedino se od njih uzima san kao istina...sve ostalo je palamudjenje do besvijesti.
 
a jeli propaganda kad vam Isus iz zvanicne Biblije kaze:

Otac je jedini pravi Bog.

da i to nije propaganda?
po isusu otac je bog, nije alah ili jehova.
to su puste želje muslimana da je isus nešto prorokovao za alaha i muhameda koji su instat kompilatorska vera od judaizma i hrišćanstva. mislim možeš da veruješ i u džinovski čajnik koji se okreće oko zemlje samo ne uguravaj muhameda de mu nije mesto.
 
po isusu otac je bog, nije alah ili jehova.
to su puste želje muslimana da je isus nešto prorokovao za alaha i muhameda koji su instat kompilatorska vera od judaizma i hrišćanstva. mislim možeš da veruješ i u džinovski čajnik koji se okreće oko zemlje samo ne uguravaj muhameda de mu nije mesto.

da ne znate da je Isus zvao Boga Allah u svom jeziku, je jos jedno od dokaza koliko nepoznajete svoju vjeru...tolike ste neznalice svoje vjere da je to tragikomicno.

evo ti i dokaz
332385341_765665238328304_5787697199153580269_n.jpg
 
de poskakiljaj me da se i ja nasmijem druze....nego smijes se biblijskoj stranici na aramejskom
alah na arapskom znači bog
zamisli latinski prevod da piše bog ili na grčkom :D
nauči reč bog na semitskim jezicima, svi su nazivi slični kao i kod slovena.
nije alah na aramejskom nego eloi a koren je iz hananskog el.
ajde malo osnovnog obrazovanja pa tek te "svete knjige"
 
alah na arapskom znači bog
zamisli latinski prevod da piše bog ili na grčkom :D
nauči reč bog na semitskim jezicima, svi su nazivi slični kao i kod slovena.
nije alah na aramejskom nego eloi a koren je iz hananskog el.
ajde malo osnovnog obrazovanja pa tek te "svete knjige"

alah na arapskom znači bog

ne, Allah je personalno ime Boga, dok na arapski rijec Bog je ILAH.


nije alah na aramejskom nego eloi a koren je iz hananskog el.

de ne brukaj se, vidis da ti pise Alaha na Biblijskoj stranici na aramejskom.

drugo evo ti i ovdje
320321094_1275909749624892_500007633118464167_n.jpg
 
Arapski hrišćani i danas Boga nazivaju Alahom. To nema veze sa islamom. To je jednostavno arapska riječ koja znači Bog. Na grčkom je Theos, na engleskom God i sl.

i prije pojave Muhammeda krscani i zidovi su Boga zvali Allah....tako da to nije nista novo.

eto i hrscanski svestenik se moli Allahu na ramejskom jeziku

vi hrscani ste bas neuki u svojoj vjeri da ne znate ove stvari. smijesno stvarno.
 

Back
Top