Igre sa Tarok kartama

NUSKMP

Zainteresovan član
Poruka
474
AUSTRIJSKI TAROK 54


Tarok-igre se igraju sa zasebnim,takozvanim „Tarok-Špilom“,kojih ima dve vrste.Prve, kojima se bavi i ovo poglavlje su „Austrijske Tarok-karte“.Špil sadrži 54 karte i namenjen je uglavnom igrama.O „Venecijanskom Tarotu“ će biti reći u sledećem poglavlju.
Austrijski Tarok špil sadrži 4 osnovne boje,ali možemo slobodno reći i petu,koju čine „Taroci“.Njih ima 22,a u većini igara su stalni aduti.Od oznaka,na Tarocima stoje samo Rimski brojevi,a oni određuju njihovu jačinu.Najjači je Tarok bez brojne oznake,a podrazumeva se da je prod brojem XXII.Dalje slede XXI, XX, XIX itd,do broja I,kao najslabijeg. Karakteristični Taroci,imaju i svoje dopunske nazive:
„Skiz“ – Najjači Tarok,koji nema brojčanu oznaku.
„Mond“ – Drugi Tarok po jačini,a ima oznaku XXI.
„Pagat“ – Najslabiji Tarok,a nosi oznaku I.
„Uhu“ – Tarok sa oznakom II,a jači je samo od Pagata.
„Pelikan“ – Tarok sa oznakom III,a nalazi se na trećem mestu od pozadi.
4117.png
Osim „Taroka“,postoje i četiri standardne boje:Pik,Tref,Karo i Herc,a rang nije isti kod crnih i crvenih znakova.U svakoj boji,postoje po 8 karata.
U crvenim bojama (Hercu i Karonu),redosled karata je: Kralj,Dama,Vitez(Konjanik, Kaval), Žandar(Dečko,Fant),Kec,2,3 i 4.
U crnim bojama(Piku i Trefu),redosled je sledeći:Kralj,Dama,Vitez,Žandar,10,9,8 i 7.
72167559.jpg
Očigledno je,da se razlika javlja samo u brojčanim kartama.
„Žandar“ se pretvara u „Dečka“,ili „Fanta“,a postoji i nova figura,koja se po jačini nalazi između Dame i Žandara,a naziva se „Vitez“,ili „Konjanik“.
Postoje Tarok-špilovi,kod kojih je sastav crvenih i crnih brojčanih karata obrnut.Tako, kod Pika i Trefa imamo A,2,3 i 4,a kod Karona i Herca,10,9,8 i 7.Ipak,to isključivo zavisi od proizvođača.
Vrednosti karata su:
-Kralj,Skiz,Mond i Pagat..........................po 5 bodova
-Dama............................................................4 boda
-Vitez.............................................................3 boda
-Žandar..........................................................2 boda
-Ostale karte.............................................po 1 bod

BODOVANJE : U Tarok-igrama se iznose različite Ponude,koje podrazumevaju osvajanje određenog broja bodova u odnetim kartama.
Ako se saberu svi bodovi u špilu,ima ih ukupno 106.Ponude se u nekim igrama zasnivaju na njima,ali se u većini Tarok-igara,obračunavaju „Tarok-bodovi“ .Naime,ove igre su na prvom mestu predviđene za 3 igrača,pa se štih u tom slučaju,sastoji od 3 karte(svako odigrava po jednu).Njegova vrednost se obračunava tako,što se saberu bodovi sve tri karte,a zatim oduzmu 2 boda.Maksimalna vrednost jednog štiha je 13 Tarok-bodova(ako sve tri odigrane karte vrede po 5 bodova),a minimalna,1 Tarok-bod,kada svaka karta u štihu, vredi po 1 bod.
Npr, ako se u jednom štihu nađu:Kralj,Žandar i Devetka,njihova vrednost u bodovima je 5+2+1=8,od čega se oduzimaju 2 i dobija 6 Tarok-bodova.
U jednom deljenju ukupno ima 70 Tarok-bodova.Da bi Solo-igrač „prošao“ (uspešno završio igru),mora ih osvojiti najmanje 35.
U Tarok-igrama se još pojavljuju i sledeći pojmovi:
Apsolut: Pored osnovne Ponude,igrač može dodatno objaviti „Apsolut“.Sa njim, obaveza postaje osvajanje 40 Tarok-bodova.
Pancer: Pored svoje Ponude,Solo-igrač još može objaviti i „Pancer“,a on označava obavezu,osvajanja najmanje 50 Tarok-bodova.
Volat: „Volat“ je najava,da će Solo-igrač odneti sve štihove.
Ove najave se pojavljuju u Tarok-igrama,ali se za svaku posebno mora naglasiti,koja od njih važi,a koja ne.
POSEBNE NAJAVE : U svim igrama,pored Tarok-bodova,postoje i dodatne nagrade i upravo one daju posebnu draž igri.Ovde iznosimo one najčešće,ali ni one nisu sve zastupljene u svakoj igir,pa se i ovde mora ići,od slučaja,do slučaja.
Posebne Nagrade su najčešće nevezane od ishoda same igre.Znači,igrač može izgubiti igru,ali dobiti bodove za njih i obrnuto.One se često mogu zasebno i „Kontrirati“.Znači,izrečena Kontra se odnosi samo za tu najavu,a ne na osnovnu Ponudu,ili neku drugu Figuru.
Trul: „Trul“ predstavljaju:Skiz,Mond i Pagat.Ako ih igrač drži u rukama sva tri,on ih objavljuje i dobija nagradu za njih.Postoji i objava „Bez Trula“,koja podrazumeva,da igrač izvodi igru,bez ijedne od ovih karata.Međutim,ova najava je riskantna,pošto se može dogoditi,da se među kartama za zamenu,okaže neka od njih.Igrač je ne sme odbaciti,pa ako je objavio najavu „Bez Trula“,za nju pada.
Kraljevi: Igrač objavljuje,da u rukama drži sva 4 Kralja.Takođe,postoji i najava „Bez Kraljeva“.Ako bi se neki našao u kupovini,igrač ga ne sme odbaciti i za ovu najavu pada.
Pagat Ultimo: Najava,da će izvođač igre odneti poslednji štih sa „Pagatom“,odnosno, Tarokom I.U koliko igrač to ostvari,on u svakom slučaju dobija dodatne bodove,ali su oni mnogo veći,ako se to pre početka igre najavi.Najavljeni „Pagat Ultimo“ se može i „Kontrirati“, pa sledi još jedno uvećanje bodova,ali i eventualnih padova.
Uhu: Ova najava podrazumeva,da će se predposlednji štih odneti Tarokom II (Uhu-om).I za ovu figuru,ostvarenu bez predhodne najave,dobijaju se dodatni bodovi,ali su znatno veći,ako se pre igre to i najavi.Pri tome se može i „Kontrirati“.
Pelikan: Najava,da će izvođač osvojiti treći štih od pozadi i to,sa Tarokom III,koji se naziva „Pelikan“.Ako ga ostvari bilo ko,dobija takođe nagrade,ali nešto umanjene.To takođe važi i za najavljeno nošenje pre očetka igre,odnosno,ako je ista „Kontrirana“.
Kod objave ovih Figura,igrač je obavezan pomenutu kartu odigrati tačno u tom krugu, pa makar je i izgubio.
8-12 Aduta: Ako igrač drži u rukama 8,do 12 Taroka,to i objavljuje,pa dobija posebne nagrade.
BROJ IGRAČA : U Tarok-igrama mogu učestvovati 2,3,ili 4 igrača,ali za svaki njihov broj,postoje zasebne igre.Ipak,treba imati na umu,da su najuvaženije Tarok-igre,koje se nesmanjenim intenzitetom igraju i dan danas,one za 3 igrača.Zbog toga su one ovde date kao osnovne,ali ni igre za dvoje,ili četvoro,nisu ništa manje popularne.
Tarok-igre su prilično specifične,što početnicima donosi određene probleme i zahteva od njih maksimalno angažovanje intelekta.
 
IGRE ZA 3 IGRAČA

T a p e n

Tapen je jedna od najprostijih Tarok-igara,pa je zato i uzeta za osnovu ovog poglavlja.
U igri učestvuju 3 igrača.Solo-igrač se uvek određuje Licitacijom i on u tom deljenju igra sam,protiv dvojice protivnika.Oni su privremeni partneri,zajedno drže odnete karte,a jedini im je cilj,da speče Solo-igrača u ostvarenju Ponude,kao i svih ostalih njegovih Najava.
Deljenje,licitacija,kao i sama igra,odvijaju se u desno.Još jednom treba naglasiti,da je to bio prvobitan smer kartanja,a kako su Tarot-karte preteče današnjih,mnogo što-šta je ovde zadržano iz prošlosti.
DELJENJE : Delitelj najpre sa vrha špila izbacuje 6 karata na Talon „zatvoreno“, licem na dole.One služe za zamenu,a pre početka igre ih menja pobednik licitacije.Delitelj dalje deli po 4,sve do poslednje,a pri tome svako dobija po 16 karata.
LICITACIJA : Prvi se izjašnjava desni igrač od delitelja i on ima sledeće mogućnosti:
-Može reći „Dalje“ i na taj način,prepušta sledećem desnom igraču,da započne Licitaciju.
-Može započeti izjašnjavanje,a to se ovde čini tačno po redosledu,pošto su u opticaju samo 3 Ponude:
„Trojka“.......................3 boda
„Donje“........................4 boda
„Gornje“,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 bodova

Licitacija se obavezno započinje sa Ponudom „Trojka“.Sledeći igrač,može reći „Donje“,a eventualno treći, „Gornje“.Ovo važi samo za prvi krug izjašnjavanja.
Prvi igrač u drugom krugu,„zadržava“ poslednju izrečenu Ponudu iz prvog kruga, govoreći „Moje“.Sledeći igrač mora povisiti,a dalje ponovo sledi „Moje“ itd.Onaj ko iznese najvišu Ponudu,postaje Solo-igrač,pa menja 3,od 6 karata sa stola.
-Može reći „Solo“,što podrazumeva,da će igrati bez izmene karata sa Talona.Čim neko kaže „Solo“,dalja licitacija se prekida i odmah se prelazi na igru.Ova Ponuda se može objaviti, tokom čitavog toka izjašnjavanja,bez obzira,da li je igrač pre toga već licitirao.„Solo“ jedino ne može izneti igrač,koji se predhodno već izjasnio sa „Dalje“,jer on više i ne licitira.
Vrednost „Solo“-a je 8 bodova.
ZAMENA KARATA : Bez obzira,da li igrač pobedi sa Ponudom „Trojka“, „Donje“, ili „Gornje“,postupak zamene je identičan.
Solo-igrač najpre otvara 3 gornje karte,a zatim i 3 donje.Bez obzira na vrstu Ponude, igrač uzima prve,ili druge tri,po sopstvenom izboru.Ako je npr, rekao „Donje“,može uzeti,kako 3 donje,isto tako i 3 gornje karte.Preostale 3 sa talona pripadaju protivnicima,kao njihov prvi štih.Solo-igrač izbacuje 3 karte iz ruke „zatvoreno“,tako da ih ostali ne vide,a postavlja ih ispred sebe i one predstavljaju njegov prvi štih.Pri tome,ne sme odbaciti ni jednu kartu,koja vredi 5 bodova,niti „Taroka“.Ako u rukama nema ništa drugo,izbacuje ipak Taroke,ali o tome mora obavestiti protivnike (šta je izbacio).
Kod „Solo“ igre je postupak sledeći.Igrač otkriva svih 6 karata sa Talona,pa pošto ih svi vide,predaje ih protivnicima,koje ih postavljaju ispred sebe,kao svoja prva 2 nošenja.
TOK IGRE : Prvu kartu odigrava Solo-igrač,a sledeći polazi onaj,koji odnese predhodni štih.Kada se odigra prva karta,ostala dvojica igraju karte iste boje sa prvom odigranom.U nedostatku boje,obavezno je „sečenje“ adutom.Ovde su „Taroci“ jedini aduti u igri. Štih pripada najjačem adutu,odnosno najjačoj karti u boji prve odigrane,ako niko nije igao Taroka.Štih čine 3 odnete karte i drže se tako grupisane do kraja deljenja.Solo-igrač spušta svoje štihove ispred sebe na sto,a igrači pratnje svoj plen drže zajedno.Na kraju igre,za svaki štih se moraju najpre obračunati Tarok-bodovi.
BODOVANJE : Tarok-bodovi su opisani u uvodnom delu. Ima ih ukupno 70.Da se ne bi računali za svaki štih posebno,svaka strana najpre sabira broj ostvarenih štihova,a zatim ukupne bodove u odnetima kartama.Na kraju,od ostvarenih bodova,za svaki štih oduzima po 2.
Solo-igraču je za „prolaz“ neophodno,najmanje 36 Tarok-bodova.U slučaju da ih ostvari,upisuje mu se vrednost Ponude,a u slučaju „pada“,vrednost Ponude se upisuje svakom protivniku zasebno.
Radi podsećanja,Vrednosti Ponuda su: 3,4,5 i 8 bodova.
KONTRA i REKONTRA : Ako je bilo ko od protivnika siguran,da će Solo-igrač „pasti“,on može dati „Kontru“,pa se bodovi udvostručavaju.Posle toga,Solo-igrač može vratiti „Rekontru“,pa se bodovi množe sa 4.
POSEBNE NAJAVE : Osnovna karakteristika većine Tarok-igara su „Posebne Ponude“, koje se boduju, nevezano od ishoda igre.U Tapenu,to su:
-Trul: Ako se kod bilo kog igrača,u rukama nađu Skiz,Mond i Pagat,on još pre početka same igre,dobija 3 boda.
-Kraljevi: Ako se kod bilo kog igrača nađu u rukama 4 Kralja,on to objavljuje i za njih odmah dobija 4 boda.
Bodovi za Trul i Kraljeve se upisuju odmah,a u kasnijem toku igre,ne podležu nikakvim udvajanjima,„padovima“ i sl.
Pagat Ultimo: Ako bilo koji igrač osvoji poslednji štih sa „Pagatom“,on za to dobija 4 boda,a ako je u pitanju „Solo“,8 bodova.Ova nagrada nema nikakve veze sa „padom“,ili „prolazom“ Solo-igrača.Ako ih osvoji jedan od protivnika,oni se upisuju samo njemu,ali ne i drugom igraču Odbrane.
Međutim,ako je Solo-igrač pre početka igre ubeđen da će to izvesti,on mođe i najaviti „Pagat-Ultimo“.U tom slučaju su nagrade povećane,ali postoji i mogućnost „pada“.Ovu Najavu može izneti samo Solo-igrač,a za uspešno izvedenu,dobija 8 bodova.U slučaju da se igra „Solo“, nagrada je 16 bodova.U slučaju da se „Pagat-Ultimo“ ne ostvari,iste nagrade pripadaju protivnicima i to svakome posebno.
Najavljeni „Pagat-Ultimo“ se može i „kontrirati“,pa se bodovi udvostručavaju,a u slučaju „Rekontre“,množe sa 4.Ako se najava ne ostvari,tako uvećane nagrade se upisuju, svakome protivniku zasebno.
Bodovi za „Pagat-Ultimo“ su potpuno nevazani za igru.Solo-igrač može dobiti njih,a „pasti“ u igri i obrnuto.
Volat: Ako Solo-igrač osvoji sva nošenja,dobija za to dodatnu nagradu od 12 bodova. Međutim,ako je pre početka igre najavio „Volat“ (osvajanje svih štihova),nagrada za njega je 24 boda.On je takođe podložan „Kontriranju“ i „Rekontriranju“,a nagrade ne zavise od ishoda igre.Solo-igrač može proći u Ponudi,ali pri tome izgubiti neki štih i pasti na „Volatu“.On u tom slučaju dobija nagrade za igru,ali bodovi za objavljen „Volat“ odlaze protivnicima,svakom pojedinačno.
Partija traje do 50 Tarok-Bodova.
 
Point – Tarok

Za Point-Tarok se može reći da je reprezentativna igra sa Tarok-kartama.U Alpskom delu Evropskog Kontinenta i na Mediteranu,gde su Tarok-igre i najpopularnije,Point-Tarok upoređuju sa Bridžom,a u njemu se organizuju mnogobrojna takmičenja i Međunarodni Turniri.
Iako mnogo složeniji,Point-Tarok se u potpunosti oslanja na Tapen,pa osnovni elementi tipa:rang karata,deljenje,bodovanje,ovde se ne ponavlja.
LICITACIJA : Ponude kod Point-Taroka su:
„Trojke“. Solo-igrač menja prve 3,ili druge 3 karte,posle čega se prelazi na igru.
„Dvojke“. Solo-igrač menja,prve 2,druge 2,ili treće 2 karte sa Talona,pa se prelazi na igru. Sve nagrade se najpre množe sa 2,pa tek onda upisuju.
„Jedinica“. Solo-igrač menja samo jednu kartu sa stola,a nagrade se pre upisivanja, najpre utrostručavaju.
„Solo“. Solo-igrač igra bez izmene karata,a sve nagrade se množe sa 4.
Čim neko iznese „Solo“,dalje izjašnjavanje se prekida.
TOK LICITACIJE : Prvi se izjašnjava igrač desno od delitelja.Ako želi da započne licitaciju,govori „Trojka“,a ako hoće da odustane, „Dalje“.Onaj ko odustane,više se ne može vratiti u licitaciju.
Ako je izneta „Trojka“,sledeći koji želi da licitira,govori „Preuzimam“,što se odnosi na poslednju izrečenu Ponudu.Igrač,koji se izjašnjava kao treći,a to može ponovo biti prvi, govori „Zadržavam“.Znači,svaka izrečena Ponuda se na ovaj način, čak dva puta tokom licitacije,može zadržati.
Tek posle „Zadržavanja“,sledeći igrač koji se izjašnjava,iznosi Ponudu „Dvojke“. Sledi „Preuzimam“,pa zatim „Zadržavam“,a tek posle ovoga,sledeći eventualno povišava na „Jedinicu“.
Kada dvojica igrača odustanu,treći postaje Solo-igrač.
Prvi put izrečena Ponuda,bez obzira koja je u pitanju,vredi 3 boda.Ako je pobednik licitacije odlučen „Preuzimanjem“,Ponuda vredi 4 boda,a ako je „Zadržana“,5 bodova.
„Solo“ vredi 8 bodova.
BODOVANJE : Ako Solo-igrač osvoji najmanje 36 Tarok-bodova,on je „prošao“,a upisuju mu se bodovi za izlicitiranu Ponudu,kao i za svaki ostvareni štih viška.Ako pak, ostvari manje od 36 Tarok-bodova, on je „pao“, pa se nagrade upisuju protivnicima.I njima se takođe boduje eventualni višak,od preko 35 ostvarenih Tarok-bodova.
Ako je npr, Solo-igrač igrao „Jedinicu“ i to posle izjave „Zadržavam“,njena vrednost je 5 bodova.U slučaju da osvoji 42 Tarok-boda,višak je 7 bodova,pa bi mu se pisalo 5+7=12 bodova.Ovaj rezultat se množi sa 3,pošto se igra „Jedinica“.
Znači,za ostvarenih 36 Tarok-bodova,piše se vrednost Ponude,a za svaki sledeći ostvareni štih,još po 1 bod.
IZMENE KARATA : Kod Ponuda „Trojka“ i „Solo“,sve je potpuno identično,kao kod Tapena.
Kod Ponude „Dvojke“,Solo-igrač otkriva,2 po 2 karte,a zatim uzima u svoj list prve, druge,ili treće dve.Dve iz ruke zatim,zatvoreno izbacuje na sto,tako da ih protivnici ne vide,a od preostalih sa Talona,izabira još jednu i njih 3 spušta ispred sebe na sto,kao svoj prvi štih.Preostale 3 sa Talona predaje protivnicima,kao njihov prvi štih.
Ako se igra „Jedinica“,Solo-igrač uzima jednu kartu sa Talona.Ako se ona nalazi među prve tri,druge 3 karte predaje protivnicima,a uslučaju da je među druge tri,onda protivnicima ide prva trojka karata.Preostale 2 karte sa Talona uzima sam Solo-igrač,a njima pridružuje još jednu iz ruke,koju spušta na sto,ne pokazujući je nikome.Te 3 karte su njegov prvi štih.
Sama igra se odvija idnetično Tapenu.
NAJAVE,KOJE ZAVISE OD IGRE : U Point-Taroku,postoje neke najave,koje su vezane za ishod igre.Tačnije,ako se padne u igri,gube se nagrade i za njih.Važi i obrnuto,pa ako Solo-igrač ne ostvari neku od ovih Najava,pada celu objavljenu Ponudu.U slučaju „Kontre“,ili „Rekontre“,sva udvajanje važe i za njih.One se ne mogu zasebno „Kontrirati“,niti izuzeti iz „Kontre“ na igri.
„Trul“. Čine ga Skiz,Mond i Pagat,ali za razliku od Tapena,ovde se priznaje samo Solo-igraču. Trul se objavljuje,kada Solo-igrač odigrava prvu kartu od njih,a vredi 4 boda. Ako izvođač padne na igri,i bodovi za Trul prelaze protivnicima.
„Kraljevi“. Ova najava znači,da Solo-igrač drži sva 4 Kralja u rukama,a objavljuje je, kada odigra prvog od njih.Nagrada je 5 bodova,a u slučaju „pada“ Solo-igrača,ona prelazi protivnicima.
„Bez Trula“ znači,da Solo-igrač ne poseduje u ruci ni jednu kartu Trula.Ako Solo-igrač ovo objavi pred sam početak igre,nagrada je 4 boda.Međutim,igru „Bez Trula“ može najaviti i pre izmene karata sa Talona,a nagrada je u tom slučaju,čak 16 bodova.Rizik se sastoji u tome,što u slučaju „Trojke“,Solo-igrač uzima prve,ili druge 3 karte sa Talona.Ako se u obe ove grupe nalazi po jedna karta Trula,on se nje zatim ne može osloboditi.Važi pravilo iz Tapena,da se ne sme odbacivati ni jedan Tarok,niti karta,koja vredi 5 bodova.Ako Solo-igrač „padne“ na ovoj najavi,on pada celu igru i to,kao da nije odneo ni jedan štih.
„Bez Kraljeva“. Ovo je identična Najava predhodnoj,a odnosi se na odsustvo Kraljeva u kartama Solo-igrača.Ova najava posle izmene,vredi 5 bodova,a pre izmene karata sa talona,15 bodova,zbog povećanog rizika,da se neka kupi,a zbog nje padne i cela igra.
KONTRA i REKONTRA : Za razliku od većine igara sa kartama,„Kontra“ ne predstavlja uvek množenje sa 2,već to zavisi od toga,kada je izrečena.
66962509.jpg
POSEBNE NAJAVE : U Point-Taroku postoji i grupa Najava,koje su nezavisne od igre.Ako ih ostvari,igrač dobija nagradu za svaku od njih,odnosno,ostali bodovi mu ne propadaju,ako na nekoj od njih „padne“.Solo-igrač može čak „pasti“ u samoj igri,a ipak dobija bodove za ostvarene Posebne Najave.One se posebno i Kontriraju,a izrečena „Kontra“ i eventualna „Rekontra“,važi samo za nju.
„Posebne Najave“ su:
„Apsolut“ : Apsolut predstavlja najavu Solo-igrača,da će osvojiti najmanje 40 Tarok-bodova.Dodatna nagrada za ovu Najavu je 5 bodova,ako je objavljena posle izmene,odnosno 10 bodova,ako se objavi pre izmene karata.
„Pancer“ : Pancer je najava Solo-igrača,da će ostvariti najmanje 50 Tarok-bodova. Dodatna nagrada za ovu Najavu je 20 bodova,ako je izrečena pred sam početak igre,odnosno 40 bodova,ako je izvršena pre izmene karata.
„Pagat Ultimo“ je najava,da će se poslednji štih odneti Pagatom (Tarok I).U slučaju da se to ostvari bez predhovne najave,nagrada je 5 bodova,ali ako se objavi pred početak igre,donosi 10 bodova.Ova Najava se može izvesti i pre zamene karata,a njena vrednost se u tom slučaju penje na 20 bodova.
„Uhu“ označava nošenje predposlednjeg štiha sa „Uhu“-om (Tarok II).Nenajavljen, Uhu se boduje sa 10 bodova,najavljen pred početak igre,sa 20 bodova,a ako je obaveza izrečena pre izmene,donosi 40 bodova.
„Pelikan“ označava nošenje 14-og (III od pozadi) štiha,sa Pelikanom (Tarok III). Boduje se isto,ako i „Uhu“.
Ako su iznete tri poslednje obaveze,Solo-igrač mora naznačene karte odigrati tačno u tim krugovima,osim ako mu nisu ranije već izbijene.
Bodovi za Posebne Najave se predhodno množe još sa 1,2,ili 3,u zavisnosti od vrste Ponude,pa se tek tada upisuju.

Primer upisivanja bodova:
Solo-igrač je „Preuzeo“ ponudu „Jedinica“,najavio „Apsolut“ pre izmene,a „Pancer“ posle izmene.On je ostvario 52 Tarok-boda,a tokom igre je još objavio i „Trul“.
Zarada Solo-igrača :
Vrednost „Preuzete“ Jedinice....................4
Broj bodova iznad obaveznih 35...............17
Apsolut,pre izmene....................................10
Panceer posle izmene...............................20
Trul.............................................................4
Zbir 55
Nagradni množitelj za „Jedinicu“.............3
Ukupno Bodova......................................165

Da je kojim slučajem,Solo-igrač ostvario „samo“ 47 Tarok-bodova,pisalo bi mu se sledeće:
Zarada Solo-igrača:
Vrednost „Preuzete“ Jedinice...................4
Broj bodova izna 35.................................12
Apsolut,pre izmene..................................10
Trul...........................................................4
Zbir 30
Nagradni množitelj za „Jedinicu“...........3
Ukupno Bodova......................................90

Zarada Protivnika:
Pancer,posle izmene...............................20
Nagradni množitelj za „Jedinicu“..........3
Ukupno Bodova......................................60
Igrač,koji osvoji 100 Tarok-bodova i više,ostvario je „Gem“.Igra se na 2 dobijena Gema,od strane jednog igrača.Svaki ostvaren „Gem“,donosi svom osvajaču,još 10 dodatnih bodova.Pošto neko osvoji 2 Gema,svakome se sabiraju njegovi bodovi iz svih odigranih,a pobednik je igrač sa najvećim rezultatom.
 
Tarok za 3 igrača

O broju igrača govori sam naziv igre.
KARTE : Za ovu igru se koristi skraćeni Tarok-špil,od 40 karata.Iz Austrijskog kompleta,izbacuju se sve Sedmice,Osmice,Devetke,Dvojke,Trojke i Četvorke.Treba obratiti pažnju, da ovih karata ima samo po 2.Od „Taroka“ se izbacuju Pelikan (III) i Uhu (II),a kako se preostale Desetke i Kečevi ne boduju,ceo špil sadrži 88 bodova.U ovoj igri su oni merodavni,a ne vrše se preračunavanja u „Tarok-bodove“.
Da bi Solo-igrač „prošao“,mora osvojiti 45 bodova.
Ako je najavljen „Apsolut“,Solo-igrač mora ostvariti najmanje 56 bodova,a on se ovde iznosi zajedno sa Ponudom,a ne kao posebna Najava.Ponude poređane po jačini su:
Jedan..................................1 poen
Jedan Apsolut....................2 poena
Dva.....................................2 poena
Dva Apsolut.......................3 poena
Tri......................................3 poena
Tri Apsolut........................4 poena
Farbensolo........................4 poena
Solo ...................................4 poena
Farbensolo Apsolut...........6 poena
Solo Apsolut......................6 poena
DELJENJE : Delitelj najpre izbacuje na Talon 4 karte „zatvoreno“.Dalje deli,u dva navrata po 6,tako da svako dobija po 12 karata.U slučaju da Solo-igrač menja karte,on uzima 2 sa Talona,a ostale 2 pripadaju protivnicima.
Ponude „Jedan“, „Dva“ i „Tri“ su analogne Ponudama „Trojke“, „Donje“ i „Gornje“ iz Tapena.Znači,bez obzira na Ponudu,uvek se menjaju po 2 karte sa Talona.Solo-igrač zatim spušta 2 karte iz ruke,koje i ne pokazuje protivnicima,a one čine njegov prvi štih.Preostale dve predstavljaju prvi štih protivnika.
„Solo“ se igra bez izmene,a sve 4 karte sa Talona,pripadaju protivnicima,kao njihovi štihovi.
U odnosu na Tapen i Point-Tarok,ovde se pojavljuje jedna,potpuno nova Ponuda.U pitanju je „Farbensolo“,gde se karte sa Talona ne menjaju,već kao i u „Solo“-u,pripadaju protivnicima.Razlika se pojavljuje u tome,što „Taroci“ ovde nisu aduti.Oni prosto predstavljaju petu boju,koja se tokom odigravanja,takođe mora poštovati,ali „sečenje“,kao ni aduti ,ne postoji.
LICITACIJA : Ponude se ne moraju iznositi po redu,a „Preuzimanje“ i „Zadržavanje“ predhodno izrečenog se ovde ne vrši.Uvek se mora iznositi jača licitacija od predhodne,tako da ako neko objavi „Solo Apsolut“,automatski postaje pobednik licitacije,jer je nadjačavanje nemoguće.
Ponude „Jedan“,„Dva“ i „Tri“ se moraju iznositi tačno po redosledu.„Dvojka“ nije ništa drugo,nego ponovljena „Jedinica“,pa se pre nje i ne može izneti.Tako igrač,koji se izjašnjava kao prvi,ima nešto sužen repertoar.On može ponuditi: „Dalje“, „Jedinica“, „Jedan Apslolut“, „Farbensolo“, „Solo“, „Farbensolo Apsolut“ i „Solo Apsolut“.Tek pošto neko licitira „Jedinicu“,sledeći umesto nje,može objaviti „Dvojku“.Posle iznete „Dvojke“,neko sledeći može ponuditi i „Trojku“.Međutim,svako od igrača,uvek može direktno otići na „Solo“ i „Farbensolo“.
PAGAT ULTIMO : Nošenje poslednjeg štiha Pagatom se ovde nagrađuje sa jednim bodom,a ako je to predhodno najavljeno,donosi 2 boda.
VOLAT : Osvajanje svih štihova,donosi dodatnu nagradu od 6 bodova,a ako je pre toga najavljen,12 bodova.
TRUL : Posedovanje Skiza,Monda i Pagatra,i ovde predstavlja „Trul“,a on se objavljuje,kada se jedna karta od njih odigra.Nagrada je 1 bod.
Za Trul i Pagat-Ultimo,bodove može dobiti bilo ko,a ne samo Solo-igrač.
Partija traje do 35 bodova.
 
Block – Tarok

Block-Tarok je još jedna Tarok-igra za 3 igrača,a jako je popularna u Nemačkoj.
KARTE : Koristi se skraćeni Tarok-špil,od 42 karte.Iz Austrijskog kompleta za Tarok,izbacuju se sve Dvojke,Trojke,Četvorke,Sedmice,Osmice i Devetke.Taroci svi učestvuju u igri,a preostale Desetke i Kečevi ne donose bodove.Tako je ukupna vrednost u kartama 90 bodova.Pošto su u opticaju prosti bodovi,za „prolaz“ Solo-igrača je neophodno 46 bodova.U ovoj igri. „Apsolut“ ne postoji.
DELJENJE : Delitelj sa vrha špila,najpre izbacuje na Talon 6 karata,a zatim deli, u dva navrata,po 6 svakome,tako da igrači dobijaju po 12 karata.
LICITACIJA : U ovoj igri,postoje samo 3 Ponude: „Dvojka“, „Jedinica“ i „Solo“.
„Dvojka“ podrazumeva,da Solo-igrač okreće,2 po 2 karte sa Talona.Pošto 2 od njih zameni,uzima sledeću po redu ,a zatim 2 karte odbacuje iz ruke i njih 3 obrazuju njegov prvi štih.Preostale 3 karte sa stola,pripadaju protivnicima,kao njihov prvi štih..
Solo-igrač zatim nastoji osvojiti 46 bodova u igri.
„Jedinica“ pdorazumeva,da Solo-igrač menja samo jednu kartu.Ako je ona između prvih 3,ostale dve od njih,uzima sebi kao štih.Ako se nalazi među druge 3,onda preostale od njih su njegov prvi štih.Jednu zatim odbacuje i na taj način ga kompletira.Ostale 3 karte sa Talona, uzimaju protivnici.Pri izboru karata za zamenu,Solo-igrač okreće ,jednu po jednu.
„Solo“ podrazumeva,da Solo-igrač ne menja karte sa Talona,već ih samo ofira i predaje protivnicima,kao njihove štihove.
VREDNOST IGRE : Ako je najavljen „Solo“,vrednost igre je 36 bodova.
Ako se igra „Jedinica“,vrednost igre zavisi od toga,koja se karta po redosledu menja. Ako Solo-igrač menja prvu kartu koju okrene,vrednost igre je 28 bodova.Ako otvori drugu kartu, pri čemu predhodno otvorene ostaje ležati na stolu, i odluči se za nju,vrednost igre pada na 24 boda.Pri zameni treće otvorene karte,vrednost igre je 20 bodova,četvrte 16 bodova,pete 12 bodova,a ako Solo-igrač okrene i zameni poslednju,šestu kartu,igra donosi samo 8 bodova.
Pošto su okrenute sve karte,a igrač ipak želi zameniti ,neku predhodno otkrivenu, on može i to učiniti,ali je vrednost igre u tom slučaju 4 boda,
Ako se igra „Dvojka“ i Solo-igrač uzme prve 2 otvorene karte,vrednost igre je 12 bodova.Ako okrene druge dve i uzme njih,vrednost igre je 9 bodova,a ako zameni treće 2 karte, vrednost igre je 6 bodova.I ovde se može desiti,da igrač otkrije svih 6 karata,a zatim se odluči, da menja neke, od predhodno otvorenih.U tom slučaju je vrednost igre 3 boda.
LICITACIJA : Ponude se mogu iznositi preko reda.Posle svake iznete Ponude,igrač koji se izjašnjava posle toga,može reći „Moje“,što znači da je „Zadržava“.Sledeći igrač može opet povisiti itd.
Jedino se Ponuda „Solo“ ne može „zadržati“,već igrač koji je iznese,automatski postaje Solo-igrač,a dalje izjašnjavanje se obustavlja.
U slučaju „pada“ Solo-igrača,poeni se upisuju protivnicima.
Partija traje 18 deljenja.Pobednik je igrač,sa najvećim brojem bodova.
POSEBNE NAJAVE : Postoje i posebne Figure,koje uvek donose bodove onome,ko ih ostvari,a to ne mora uvek biti Solo-igrač.Međutim,za razliku od ostalih,on ih može pre toga najaviti,pa se boduju znatno više,ali u slučaju da ih ne ostvari,ti bodovi pripadaju protivnicima.
Sva ostala paravila su standardna ,a opisanu su u uvodu o Tarok-igrama.
99626668.jpg
 
VENECIJANSKI TARO 78


Već je rečeno,da je ovo prvobitan oblik karata,koji se obreo u Evropi,a bio je predodređen za Gatanje.Vremenom,nastaju i igre sa njima,a sve do XVII Veka,one su praktično jedine.Tek tada,počinju se razvijati i ostali oblici karata,pa se Venecijanski Tarok-špil postepeno istiskuje.Ipak,u manjoj meri se zadržava i do dan danas,a naročito je ostao popularan u pojedinim gradovima Mediterana.
Osnovni nedostatak ovih karata je,njihov izrazito raskošan i bogat dizajn,dok su same oznake u drugom planu.Oslikane od strane najpoznatijih umetnika Srednjeg Veka i vrlo često,proizvedene u ograničenim tiražima,jako su interesantne za kolekcionare.Ipak, za igre se koriste najjeftinije varijante ovih kompleta.U primeru na slici,dat je komplet,na kome pored standardnih znakova,postoje i originalni Italijanski.
Špil sadrži 78 karata.
Sastav boja je „Italijanski“,što znači: Špadi,Baštuni,Kupe i Dinari.
Svaka boja sadrži po 14 karata i to:
Kec, Kralj,Dama,Vitez(Konjanik),Fant(Dečko),10, 9,8,7,6,5,4,3 i 2.
cards_Tarock.jpg
Ovakvih karata je 56.
Umesto Venecijanskog Špila,za igru se vrlo često koristi „Španski Taro“.Sastav karata je istovetan,ali su boje standardne(savremene):Pik,Tref,Karo i Herc.To znatno olakšava posao igračima,naročito onima,koji nisu privikli na „Talijanke“.Od njih dalje nastaje „Francuski Taro 78“, „Švajcarski Taro 78“ itd.
Pored predhodno opisanih,komplet sadrži još i „Taroke“,koji nemaju boju,a označeni su Rimskim brojevima.Najjači je Tarok I,sledi II,III itd,do Taroka XXI.
Postoji još jedan Tarok bez brojne oznake,a on se ovde naziva „Luda“.Za razliku od Austrijskog Taroka,on ovde i ne pripada Tarok kartama,već se često tretira kao boja za sebe,ali to takođe zavisi od vrste igre.
400px-Tarotcards.jpg
Uobičajeno je,da se komplet namenjen za gatanje češće naziva Tarot,a špil za igru,Tarok.Ipak,ovo nije strogo pravilo,već samo običaj.Po sastavu su istovetni,ali je sa kartama za gatanje,igra skoro nemoguća (zbog ekstremno bogate ilustracije).
T A R O

Za Taro se može reći,da je osnovna igra sa Venecijanskim Tarok-kartama.Veoma je stara,što je očigledno iz nekih njenih pravila.Npr,isplata je u žetonima,što je u Srednjem Veku bila tradicija,a sama igra,nije ni malo prosta.
KARTE : Koristi se Venicijanski Tarok Špil od 78 karata,koje vrede:
-Luda......................................5 bodova
-Kraljevi,Taroci I i XXI....po 4 boda
-Dama....................................3 boda
-Vitez (Kaval,Konjanik)........2 boda
-Fant (Dečko,Žandar)..........1 bod
Ostale karte se ne boduju,a njihov redosled je: A,10,9,8,7,6,5,4,3 i 2.
BROJ IGRAČA : 2 , do 10.
DELJENJE : Delitelj se menja u desnu stranu,u smeru igre.On deli svakome po 12 karata,a ostale se odlažu i ne učestvuju u igri.
TOK IGRE : Igrač desno od delitelja,igra prvi i odigrava jednu svoju kartu.Svi ostali igraju po jednu u istoj boji sa prvom odigranom.U njenom nedostatku,obavezno je igranje aduta.U ovoj igri,stalni aduti su „Taroci“,tj. karte,označene Rimskim brojevima.Njih ukupno ima 21.
LUDA : „Luda“ je karta bez oznake,a odigrava se na sledeći način.Ako igrač nema jaču kartu od predhodno odigrane,ili je ima,ali je neko pre njega „sekao“ adutom,on samo pokazuje Ludu,a zatim je pridružuje svojim štihovima.Nosi igrač,koji je odigrao najjaču kartu, odnosno, najjačeg aduta,ali štih sada sadrži jednu kartu manje.Njegov osvajač dalje igra prvi.
Sa Ludom se ne može osvojiti štih,osim,ako je igrač u poslednjem krugu prvi na potezu,pa je odigra tada.U tom slučaju,štih pripada njemu,bez obzira na ostale odigrane karte.
BODOVANJE : Pred prvo deljenje,svako ulaže određenu sumu žetona u Pot.Ceo ulog uzima igrač,koji prvi ostvari 50 bodova.Najčešće se igra nekoliko deljenja,mada se može dogoditi, da se ovaj rezultat ostvari i samo u jednom.Ipak,treba imati na umu,da je ukupan broj bodova samo 53,pa igrač u tom slučaju mora osvojiti skoro sve.Započeto deljenje se uvek igra do kraja.Ako više igrača pređu 50,dele Pot,bez značaja,ko je prvi izašao,ili ko je ostvario veći rezultat.
Posle osvojenog Pota,ponovo svi ulažu žetone,a deli sledeći igrač po redu.
 
Kratki Taro

U ovom Tarou,Pot se nosi posle svakog deljenja.Takođe, pred svako sledeće, sledi nova uplata.
Ako dva ili više igrača ostvare isti broj bodova,pobednik je onaj,koji je odneo više praznih karata (one koje se ne boduju).U ovom slučaju,broje se samo one i određuje pobednik.
Ako su igrači jednaki i po ovom kriterijumu,sabiraju se oznake brojčanih karata,a u tom slučaju,Kec vredi 11 bodova.

Kontra Taro

Ovo je vrsta Kratkog Taroa,gde je bodovanje kontra.Naime,Taroci I i XXI,Luda, Kraljevi,Dame,Vitezi i Fanti,ne donose bodove.Boduju se : Kečevi sa 11,Desetke sa 10, Devetke sa 9 bodova itd, do Dvojki.Svi Taroci se boduju prema svojim brojnim vrednostima,osim I i XXI koji ne donose bodove.
Pobednik deljenja je igrač,sa više ostvarenih bodova.


Adutski Taro

Ovo je po mnogima,najzanimljivija varijanta Taroa.Posle deljenja,okreće se prva sledeća karta sa ostatka i ona određuje adutsku boju.Taroci i dalje ostaju glavni aduti.
U nedostatku boje prve odigrane karte,igrač je najpre obavezan „seći“ adutom.Tek u slučaju i njegovog nedostatka, „seče“ Tarokom.Tarok nadjačava aduta,ali se ne može igrati,ako se poseduje bar neka karta u adutskoj boji.
Bodovanje je identično standardnom Taro-u,ali se igra do 200,ili 250 osvojenih bodova, posle čega se osvaja Pot.
 
T R U G I

Trugi je Nemačka Taro-igra,kojoj u poslednje vreme naglo opada popularnost.Naime, u celoj Nemačkoj je uspeo da se kao nacionalni,nametne Austrijski Tarok Špil,a igre sa Venecijanskim padaju u drugi plan.
Trugi se igra sa skraćenim špilom,od 62 karte.Iz punog Venecijanskog špila od 78 karata,izbacuju se 7,8,9 i 10 u Špadi i Baštunima,a 1,2,3 i 4 u Dinarima i Kupi.Rang karata je:
U Špadi i Baštunima K,Q,C,J,1,2,3,4,5 i 6.
U Dinarima i Kupi K,Q,C,J,10,9,8,7 i 6.
21 Tarok i Luda.
Luda je najjači Tarok.Međutim,ako je jedini odigran Tarok u štihu,postaje najslabija karta.Ako igrač nema ni jednog drugog aduta,sa Ludom ne mora seći.
Vrednost karata je:
-Luda,Tarok XXI i Tarok I...........................po 5 bodova
-ostali Taroci.................................................po 1 bod
-Kraljevi........................................................po 5 bodova
-Dame............................................................po 4 boda
-Kavali...........................................................po 3 boda
-Žandar..........................................................po 2 boda
-ostale karte...................................................po 1 bod
Ukupna vrednost karata je 114 bodova.
DELJENJE :
Broj Igrača „Tap“ (karte Kupovine) Deli se
3 8 U 3 navrata po 6
4 10 4,4 i na kraju po 5
5 7 4,4 i na kraju po 3
6 8 Po 4 i po 5
7 6 Po 4 i po 4
8 6 Po 4 i po 3
TOK IGRE : U igri za 3,do 6 igrača, „Tapist“ igra sam.Svako se izjašnjava redom u krug.Posle prihvatanja igre od strane nekod igrača,nilo ko sledeći,može izjaviti „Solo“,pa igra bez izmene „Tapa“.U slučaju da svi pauziraju,igra se „Mizer“.
Tapist uzima karte „Tapa“,a zatim isto toliko izbacuje na sto,zatvoreno.One se na kraju pridodaju njegovim štihovima.Pri tome,ne sme odbaciti ni jednu kartu,koja vredi 5 bodova.Izuzetak je,kada poseduje sva 4 Kralja,pa ih može i odbaciti.
U igri sa 7,ili 8 igrača,preuzima onaj,koji ima „Ludu“.Ako je ona u „Tapu“,sledi igrač sa Pagatom,a zatim sa Tarokom XXI.U slučaju da su sve 3 u Tapu,igra se Mizer.Posle zamene Tapa,Izvođač poziva jednu kartu,čija vrednost nije 5,pa njen vlasnik postaje privremeni partner izvođača igre.
Kod „Mizera“,igrač koji odnese najviše,plaća protivnicima po jednu veličinu Uloga.
Cilj je,osvojiti više od polovine štihova,odnosno,više od 57 bodova.Ako protivnici u tom trenutku nisu ostvarili više od 30 bodova,Ulog se udvostručava.Ako nisu odneli ništa, isplaćuje se trostruko.Kod „Soloa“,isplata se udvosručava.
U slučaju „pada“,Izvođač plaća svakom protinviku posedno.
 
KAZINO TARO

Ovo je hazardna igra sa Venecijanskim Tarok kartama,a predviđena je za 4,do 8 igrača. Rang i jačina karata je identična Tarou,ali bodovne vrednosti ne postoje,pošto je jedno nošenje, jedan štih.
Pred svako deljenje,igrači ulažu u Pot po 2 žetona.
Delitelj svakome deli po 5 karata,deleći, jednu po jednu.
Tarok XIII – „Smrt“: Igrač,koji među svojim kartama ima Taroka XIII,uzima ceo Pot,a karte se mešaju i dele za sledeće deljenje.
Tarok XI – „Sila“: Ako niko ne poseduje „Smrt“,igrač koji ima Taroka XI,uzima polovinu Pota.
„Luda“ i „Pagat“(Tarok I): Ako niko nije imao „Smrt“,igrači,koji poseduju Ludu i Pagata,uzimaju iz Pota po 2 žetona.
Ako posle ovoga ,u Potu još uvek ostanu neki žetoni,prelazi se na igru.
TOK IGRE : Prvi igra igrač desno od delitelja,a pravila su identična „Taro“-u. Kada se odigraju svih 5 krugova,prelazi se na svođenje računa.
U igri postoje 5 nošenja.Igrač koji poseduje „Ludu“,stavlja je na predhodno opisan način ispred sebe i ona se smatra 6-im štihom.
Svi igrači,koji nemaju ostvareno ni jedno nošenje,uplaćuju u Pot još po 1 žeton. Igrač, koji ima ostvareno najviše nošenja,uzima sve žetone iz Pota.Ako je takvih više,dele Pot na jednake delove.
Pred svako deljenje,sledi nova uplata i ceo proces se ponavlja.
 

Back
Top