I ubuduće harač na zvonjavu mobilnog

Како се пушта музика са мобилног у комерцијалне сврхе?

Kažem, isto kao kad bismo pustili muziku na zvučniku na javnom mestu.
Dakle, pretpostavljam da se misli i na reprodukovanje muzike sa mobilnog, ali ne i na zvonjavu, jer bi to bilo bizarno.
Lepo kupite slušalice, i to je to.
Ali mislim da po novom zakonu u saobraćaju ne smeš da nosiš obe, nego samo jednu. :)
 
Kažem, isto kao kad bismo pustili muziku na zvučniku na javnom mestu.
Dakle, pretpostavljam da se misli i na reprodukovanje muzike sa mobilnog, ali ne i na zvonjavu, jer bi to bilo bizarno.
Lepo kupite slušalice, i to je to.
Ali mislim da po novom zakonu u saobraćaju ne smeš da nosiš obe, nego samo jednu. :)

4.2.12. Право јавног саопштавања дела које се емитује
Члан 32
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи да његово дело које се емитује,
односно реемитује истовремено јавно саопштава публици на јавним местима као што су возила
јавног саобраћаја, ресторани, чекаонице и сл. путем техничких уређаја као што су радио апарат
или телевизор.

Закон је очигледно веома јасан.
По њему би тај контролор требао да установи ко је аутор дела које се реемитује а затим да докаже да је аутор на било који начин овластио ту организацију којој контролор припада да у његово име дозвољава или забрањује реемитовање.
На крају би требао да докаже и да је тај коме је казна написана заиста у то време и на том месту реемитовао неки садржај који није дозвољено реемитовати. У супротном, контролори могу да узму именик и да се не муче превише, зар не?
 
4.2.12. Право јавног саопштавања дела које се емитује
Члан 32
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи да његово дело које се емитује,
односно реемитује истовремено јавно саопштава публици на јавним местима као што су возила
јавног саобраћаја, ресторани, чекаонице и сл. путем техничких уређаја као што су радио апарат
или телевизор.

Закон је очигледно веома јасан.
По њему би тај контролор требао да установи ко је аутор дела које се реемитује а затим да докаже да је аутор на било који начин овластио ту организацију којој контролор припада да у његово име дозвољава или забрањује реемитовање.
На крају би требао да докаже и да је тај коме је казна написана заиста у то време и на том месту реемитовао неки садржај који није дозвољено реемитовати. У супротном, контролори могу да узму именик и да се не муче превише, зар не?

Meni bliska osoba vec godinama ne moze da naplati nedozvoljeno emitovanje i prodaju kopija svog filma.
 
4.2.12. Право јавног саопштавања дела које се емитује
Члан 32
Аутор има искључиво право да другоме забрани или дозволи да његово дело које се емитује,
односно реемитује истовремено јавно саопштава публици на јавним местима као што су возила
јавног саобраћаја, ресторани, чекаонице и сл. путем техничких уређаја као што су радио апарат
или телевизор.

Закон је очигледно веома јасан.
По њему би тај контролор требао да установи ко је аутор дела које се реемитује а затим да докаже да је аутор на било који начин овластио ту организацију којој контролор припада да у његово име дозвољава или забрањује реемитовање.
На крају би требао да докаже и да је тај коме је казна написана заиста у то време и на том месту реемитовао неки садржај који није дозвољено реемитовати. У супротном, контролори могу да узму именик и да се не муче превише, зар не?

III SRODNA PRAVA

1. PRAVO INTERPRETATORA

1.1. Ustanovljenje prava

Clan 109.

Za svoju interpretaciju autorskog dela, interpretator ima moralna prava i imovinska prava u skladu sa ovim zakonom1.2. Interpretacija

Clan 110.

(1) Interpretacija, u smislu ovog zakona, jeste duhovno dobro koje nastaje licnim angazovanjem interpretatora prilikom zvucnog, odnosno vizuelnog ili zvucno-vizuelnog saopstavanja autorskog dela
(2) Delo koje je predmet interpretacije ne mora biti zasticeno autorsko delo

1.3. Interpretator

Clan 111.

(1) Intepretator, u smislu ovog zakona, jeste fizicko lice koje se licno angazuje na intepretaciji dela (muzicar, glumac, igrac, pantomimicar, pevac, dirigent).
(2) Lica koja pruzaju samo tehnicki doprinos intepretaciji dela nisu interpretatori
(3) Odnosi izmedju dva ili vise intepretatora koji ucestvuju u intepretaciji jednog dela uredjuju se shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose na koautore

1.4. Sadrzina prava

1.4.1. Moralna prava intepretatora

Clan 112.

(1) Interpretator ima iskljucivo pravo:

1) da bude priznat kao takav
2) da njegovo ime bude naznaceno na svakom primerku snimka, na programu ili na drugi prikladan nacin prilikom svakog iskoriscavanja njegovoe intepretacije, izuzev ako je to, s obzirom na konkretni oblik iskoriscavanja, tehnicki nemoguce ili necelishodno
3) da se suprotstavi izmeni svoje interpretacije, odnosno svakom iskoriscavanju svoje intepretacije u izmenjenoj formi, ako se time ugrozava njegov stvaralacki ili strucni renome
4) da se suprotstavi stavljanju u promet snimka svoje intepretacije, ako snimak sadrzi tehnicke nedostatke koji ugrozavaju integritet interpretacije, a time i renome interpretatora
5) da se suprotstavlja iskoriscavanju svoje interpretacije na nacin koji ugorzava ili moze ugroziti njegovu cast ili ugled

(2) Ako intepretaciju vrsi ansambl intepretatora, pravo iz st. 1. tac. 2. ovog clana imaju ansambl kao celina i solisti.

Clan 113.

Ako vise interpretatora ucestvuje u interpretaciji jednog dela, ostvarivanje moralnih prava ne moze biti na stetu interesa drugih

1.4.2. Imovinska prava interpretatora

Clan 114.

(1) Interpretator ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

1) belezenje (snimanje) svoje interpretacije, u bilo kom obliku i na bilo koji nacin
2) stavljanje u promet snimaka svoje interpretacije
3) davanje u zakup snimaka svoje interpretacije
4) istovremeno prenosenje interpretacije putem tehnickih uredjaja kao sto su zvucnik, ekran, publici koja se nalazi van prostora u kome se vrsi interpretiranje
5) emitovanje uzivo svoje interpretacije
6) interaktivno cinjenje dostupnim interpretacije javnosti zicnim ili bezicnim putem, u smislu cl. 29. ovog zakona

(2) Interpretator nema iskljucivo pravo na emitovanje svoje intepretacije koja je snimljena i izdata na nosacu zvuka kao ni interpretacije koja je sa dozvolom interpretatora snimljena na nosacu zvuka i slike
(3) Ako interpretator ustupi proizvodjacu fonograma, odnosno videograma svoje pravo iz st. 1. tac. 3. ovog clana, on zadrzava pravo na pravicnu naknadu od davanja u zakup primeraka snimka interpretacije. Interpretator se ne moze odreci tog prava
(4) Ako ugovorom izmedju interpretatora i proizvodjaca filmskog dela nije predvidjeno drukcije, smatra se da je interpretator takvim ugovorom ustupio proizvodjacu svoje pravo na davanje u zakup snimaka svoje interpretacije

Clan 115.

(1) Interpretator ima prvo na naknadu za:

1) emitovanje njegove interpretacije sa izdatog snimka na nosacu zvuka
2) javno saopstavanje njegove interpretacije koja se emituje sa izdatog snimka na nosacu zvuka
3) javno saopstavanje njegove interpretacije sa izdatog snimka na nosacu zvuka

(2) Naknada iz st. 1. ovog clana naplacuje se na nacin odredjen u cl. 125 st. 2 ovog zakona

1.5. Prenos prava

Clan 116.

(1) Interpretator moze svoja imovinska prava iz cl. 114. ovog zakona ustupiti, odnosno preneti na drugo lice interpretatorskim ugovorom
(2) Lice kome je ustupljeno pravo iz st. 1. ovog clana ne moze to pravo ustupati trecem licu bez saglasnosti intepretatora, ako interpretatorskim ugovorom nije drugacije odredjeno

Clan 117.

(1) Ako u interpretaciji jednog dela, pored dirigenta i solista ucestvuje vise od pet interpretatora, smatra se da interpretaciju vrse ansambl (hor, orkestar, dramski ansambl, baletski ansambl, operski ansambl)
(2) U ostvarivanju prava iz ovog zakona ansambl zastupa lice koje ovlasti vecina clanova ansambla
(3) Ako u interpretaciji jednog dela pored ansambla ucestvuju dirigent, solisti i nosioci glavnih uloga koji nisu clanovi ansambla, u ostvarivanju prava iz ovog zakona potrebna je saglasnost i ovih lica ako izmedju njih i ansambla nije drukcije ugovoreno

Clan 118.

(1) Interpretatorski ugovor sadrzi: imena ugovornih strana, vrstu i nacin koriscenja interpretacije, ime autora i naziv autorskog dela koje se interpretira i visinu, nacin i rokove placanja naknade, ako je ugovorena
(2) Interpretatorski ugovor koji se odnosi na emitovanje interpretacije, osim elemenata iz st. 1. ovog clana, sadrzi i broj emitovanja i period u kome se moze izvrsiti emitovanje, a interpretatorski ugovor koji se odnosi na snimanje i umnozavanje primeraka snimka interpretacije sadrzi i broj primeraka koji se mogu umnoziti
(3) Interpretatorski ugovor se zakljucuje u pisanoj formiClan 119.

Lice kome je ustupljeno odredjeno pravo iz cl. 114. ovog zakona duzno je da interpretatoru dostavlja potpune podatke o koriscenju interpretacije

1.6. Prava interpretatora iz radnog odnosa

Clan 120.

Prava interpretatora koji su svoju intepretaciju stvorili na osnovu ugovora o radu, uredjuju se shodnom primenom odredaba ovog zakona o odnosu autora i poslodavca.

2. PRAVO PROIZVODJACA FONOGRAMA

2.1. Ustanovljenje prava

Clan 121.

Za svoj fonogram, proizvodjac fonograma ima imovinska prava u skladu sa ovim zakonom

2.2. Fonogram

Clan 122.

(1) Fonogram je zapis zvuka, odnosno odredjenog niza zvukova na nosacu zvuka
(2) Proizvodjac fonograma ima pravo predvidjeno ovim zakonom za prvi snimak
(3) Prvo na postojecem fonogramu nije ni na koji nacin ograniceno ugradjivanjem tog fonograma na videogram

2.3. Proizvodjac fonograma

Clan 123.

Proizvodjac fonograma je fizicko ili pravno lice u cijoj se organizaciji i cijim je sredstvima fonogram nacinjen

2.4. Sadrzina prava

Clan 124.

Proizvodjac fonograma ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

1) umnozavanje svog fonograma u bilo kom obliku i na bilo koji nacin, i stavljanje u promet tako umnozenih primeraka fonograma
2) davanje u zakup primeraka fonograma
3) interaktivno cinjenje dostupnim javnosti zicnim ili bezicnim putem svog fonograma, u smislu cl. 29. ovog zakona
Clan 125.

(1) Proizvodjac izdatog fonograma ima pravo na naknadu za:

1) emitovanje fonograma
2) javno saopstavanje fonograma
3) javno saopstavanje fonograma koji se emituje

(2) Naknada iz st. 1. ovog clana i interpretatorska naknada iz cl. 115. ovog zakona naplacuju se od korisnika u vidu jedinstvene naknade koju ubira proizvodjac izdatog fonograma. Ako ugovorom izmedju proizvodjaca izdatog fonograma i interpretatora nije drukcije odredjeno, proizvodjac fonograma obavezan je da bez odlaganja preda polovinu ubrane naknade interpretatoru cija se interpretacija nalazi na njegovom fonogramu.

Nisi razumeo.
Interpretator ima imovinsku i neimovinsku komponentu u svom pravu na interpretaciju. Dakle, od njega se počinje, a ne od nazad (ko je emitovao zvuk). On može da dozvoli da se ta njegova interpretacija zabeleži ili umnožava. Dakle, ako nije dao dozvolu, tada proizvođač fonograma uopšte nema pravo da se bavi njegovom interpretacijom. Kao što može da da dozvolu da se ista snimi, tako može da dozvoli i da se emituje uporedo dok je on izvodi uživo. E to je javno saopštavanje. Mora da postoji saglasnost za to. Ako želi da emituje svoju interpretaciju, onda postoji ugovor o tome, i on govori koliko puta sve to da se emituje. Ako se govori i o umnožavanju, onda se ugovor zaključuje i na koliko primeraka.
Čisto sumnjam da bi proizvođači fonograma emitovali interpretaciju, ako nisu ostvarili pravo na to, to je zloupotreba prava, i to će ih diskreditovati.
 
III SRODNA PRAVA

1. PRAVO INTERPRETATORA

1.1. Ustanovljenje prava

Clan 109.

Za svoju interpretaciju autorskog dela, interpretator ima moralna prava i imovinska prava u skladu sa ovim zakonom1.2. Interpretacija

Clan 110.

(1) Interpretacija, u smislu ovog zakona, jeste duhovno dobro koje nastaje licnim angazovanjem interpretatora prilikom zvucnog, odnosno vizuelnog ili zvucno-vizuelnog saopstavanja autorskog dela
(2) Delo koje je predmet interpretacije ne mora biti zasticeno autorsko delo

1.3. Interpretator

Clan 111.

(1) Intepretator, u smislu ovog zakona, jeste fizicko lice koje se licno angazuje na intepretaciji dela (muzicar, glumac, igrac, pantomimicar, pevac, dirigent).
(2) Lica koja pruzaju samo tehnicki doprinos intepretaciji dela nisu interpretatori
(3) Odnosi izmedju dva ili vise intepretatora koji ucestvuju u intepretaciji jednog dela uredjuju se shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose na koautore

1.4. Sadrzina prava

1.4.1. Moralna prava intepretatora

Clan 112.

(1) Interpretator ima iskljucivo pravo:

1) da bude priznat kao takav
2) da njegovo ime bude naznaceno na svakom primerku snimka, na programu ili na drugi prikladan nacin prilikom svakog iskoriscavanja njegovoe intepretacije, izuzev ako je to, s obzirom na konkretni oblik iskoriscavanja, tehnicki nemoguce ili necelishodno
3) da se suprotstavi izmeni svoje interpretacije, odnosno svakom iskoriscavanju svoje intepretacije u izmenjenoj formi, ako se time ugrozava njegov stvaralacki ili strucni renome
4) da se suprotstavi stavljanju u promet snimka svoje intepretacije, ako snimak sadrzi tehnicke nedostatke koji ugrozavaju integritet interpretacije, a time i renome interpretatora
5) da se suprotstavlja iskoriscavanju svoje interpretacije na nacin koji ugorzava ili moze ugroziti njegovu cast ili ugled

(2) Ako intepretaciju vrsi ansambl intepretatora, pravo iz st. 1. tac. 2. ovog clana imaju ansambl kao celina i solisti.

Clan 113.

Ako vise interpretatora ucestvuje u interpretaciji jednog dela, ostvarivanje moralnih prava ne moze biti na stetu interesa drugih

1.4.2. Imovinska prava interpretatora

Clan 114.

(1) Interpretator ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

1) belezenje (snimanje) svoje interpretacije, u bilo kom obliku i na bilo koji nacin
2) stavljanje u promet snimaka svoje interpretacije
3) davanje u zakup snimaka svoje interpretacije
4) istovremeno prenosenje interpretacije putem tehnickih uredjaja kao sto su zvucnik, ekran, publici koja se nalazi van prostora u kome se vrsi interpretiranje
5) emitovanje uzivo svoje interpretacije
6) interaktivno cinjenje dostupnim interpretacije javnosti zicnim ili bezicnim putem, u smislu cl. 29. ovog zakona

(2) Interpretator nema iskljucivo pravo na emitovanje svoje intepretacije koja je snimljena i izdata na nosacu zvuka kao ni interpretacije koja je sa dozvolom interpretatora snimljena na nosacu zvuka i slike
(3) Ako interpretator ustupi proizvodjacu fonograma, odnosno videograma svoje pravo iz st. 1. tac. 3. ovog clana, on zadrzava pravo na pravicnu naknadu od davanja u zakup primeraka snimka interpretacije. Interpretator se ne moze odreci tog prava
(4) Ako ugovorom izmedju interpretatora i proizvodjaca filmskog dela nije predvidjeno drukcije, smatra se da je interpretator takvim ugovorom ustupio proizvodjacu svoje pravo na davanje u zakup snimaka svoje interpretacije

Clan 115.

(1) Interpretator ima prvo na naknadu za:

1) emitovanje njegove interpretacije sa izdatog snimka na nosacu zvuka
2) javno saopstavanje njegove interpretacije koja se emituje sa izdatog snimka na nosacu zvuka
3) javno saopstavanje njegove interpretacije sa izdatog snimka na nosacu zvuka

(2) Naknada iz st. 1. ovog clana naplacuje se na nacin odredjen u cl. 125 st. 2 ovog zakona

1.5. Prenos prava

Clan 116.

(1) Interpretator moze svoja imovinska prava iz cl. 114. ovog zakona ustupiti, odnosno preneti na drugo lice interpretatorskim ugovorom
(2) Lice kome je ustupljeno pravo iz st. 1. ovog clana ne moze to pravo ustupati trecem licu bez saglasnosti intepretatora, ako interpretatorskim ugovorom nije drugacije odredjeno

Clan 117.

(1) Ako u interpretaciji jednog dela, pored dirigenta i solista ucestvuje vise od pet interpretatora, smatra se da interpretaciju vrse ansambl (hor, orkestar, dramski ansambl, baletski ansambl, operski ansambl)
(2) U ostvarivanju prava iz ovog zakona ansambl zastupa lice koje ovlasti vecina clanova ansambla
(3) Ako u interpretaciji jednog dela pored ansambla ucestvuju dirigent, solisti i nosioci glavnih uloga koji nisu clanovi ansambla, u ostvarivanju prava iz ovog zakona potrebna je saglasnost i ovih lica ako izmedju njih i ansambla nije drukcije ugovoreno

Clan 118.

(1) Interpretatorski ugovor sadrzi: imena ugovornih strana, vrstu i nacin koriscenja interpretacije, ime autora i naziv autorskog dela koje se interpretira i visinu, nacin i rokove placanja naknade, ako je ugovorena
(2) Interpretatorski ugovor koji se odnosi na emitovanje interpretacije, osim elemenata iz st. 1. ovog clana, sadrzi i broj emitovanja i period u kome se moze izvrsiti emitovanje, a interpretatorski ugovor koji se odnosi na snimanje i umnozavanje primeraka snimka interpretacije sadrzi i broj primeraka koji se mogu umnoziti
(3) Interpretatorski ugovor se zakljucuje u pisanoj formiClan 119.

Lice kome je ustupljeno odredjeno pravo iz cl. 114. ovog zakona duzno je da interpretatoru dostavlja potpune podatke o koriscenju interpretacije

1.6. Prava interpretatora iz radnog odnosa

Clan 120.

Prava interpretatora koji su svoju intepretaciju stvorili na osnovu ugovora o radu, uredjuju se shodnom primenom odredaba ovog zakona o odnosu autora i poslodavca.

2. PRAVO PROIZVODJACA FONOGRAMA

2.1. Ustanovljenje prava

Clan 121.

Za svoj fonogram, proizvodjac fonograma ima imovinska prava u skladu sa ovim zakonom

2.2. Fonogram

Clan 122.

(1) Fonogram je zapis zvuka, odnosno odredjenog niza zvukova na nosacu zvuka
(2) Proizvodjac fonograma ima pravo predvidjeno ovim zakonom za prvi snimak
(3) Prvo na postojecem fonogramu nije ni na koji nacin ograniceno ugradjivanjem tog fonograma na videogram

2.3. Proizvodjac fonograma

Clan 123.

Proizvodjac fonograma je fizicko ili pravno lice u cijoj se organizaciji i cijim je sredstvima fonogram nacinjen

2.4. Sadrzina prava

Clan 124.

Proizvodjac fonograma ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

1) umnozavanje svog fonograma u bilo kom obliku i na bilo koji nacin, i stavljanje u promet tako umnozenih primeraka fonograma
2) davanje u zakup primeraka fonograma
3) interaktivno cinjenje dostupnim javnosti zicnim ili bezicnim putem svog fonograma, u smislu cl. 29. ovog zakona
Clan 125.

(1) Proizvodjac izdatog fonograma ima pravo na naknadu za:

1) emitovanje fonograma
2) javno saopstavanje fonograma
3) javno saopstavanje fonograma koji se emituje

(2) Naknada iz st. 1. ovog clana i interpretatorska naknada iz cl. 115. ovog zakona naplacuju se od korisnika u vidu jedinstvene naknade koju ubira proizvodjac izdatog fonograma. Ako ugovorom izmedju proizvodjaca izdatog fonograma i interpretatora nije drukcije odredjeno, proizvodjac fonograma obavezan je da bez odlaganja preda polovinu ubrane naknade interpretatoru cija se interpretacija nalazi na njegovom fonogramu.

Nisi razumeo.
Interpretator ima imovinsku i neimovinsku komponentu u svom pravu na interpretaciju. Dakle, od njega se počinje, a ne od nazad (ko je emitovao zvuk). On može da dozvoli da se ta njegova interpretacija zabeleži ili umnožava. Dakle, ako nije dao dozvolu, tada proizvođač fonograma uopšte nema pravo da se bavi njegovom interpretacijom. Kao što može da da dozvolu da se ista snimi, tako može da dozvoli i da se emituje uporedo dok je on izvodi uživo. E to je javno saopštavanje. Mora da postoji saglasnost za to. Ako želi da emituje svoju interpretaciju, onda postoji ugovor o tome, i on govori koliko puta sve to da se emituje. Ako se govori i o umnožavanju, onda se ugovor zaključuje i na koliko primeraka.
Čisto sumnjam da bi proizvođači fonograma emitovali interpretaciju, ako nisu ostvarili pravo na to, to je zloupotreba prava, i to će ih diskreditovati.

Ali ljudima reket lupaju i interpretatori preko SOKOJ-a i proizvodjači fonograma preko OFPS-a.
Kome je još treba platiti za jednu muzičku numeru?
 
III SRODNA PRAVA

1. PRAVO INTERPRETATORA

1.1. Ustanovljenje prava

Clan 109.

Za svoju interpretaciju autorskog dela, interpretator ima moralna prava i imovinska prava u skladu sa ovim zakonom1.2. Interpretacija

Clan 110.

(1) Interpretacija, u smislu ovog zakona, jeste duhovno dobro koje nastaje licnim angazovanjem interpretatora prilikom zvucnog, odnosno vizuelnog ili zvucno-vizuelnog saopstavanja autorskog dela
(2) Delo koje je predmet interpretacije ne mora biti zasticeno autorsko delo

1.3. Interpretator

Clan 111.

(1) Intepretator, u smislu ovog zakona, jeste fizicko lice koje se licno angazuje na intepretaciji dela (muzicar, glumac, igrac, pantomimicar, pevac, dirigent).
(2) Lica koja pruzaju samo tehnicki doprinos intepretaciji dela nisu interpretatori
(3) Odnosi izmedju dva ili vise intepretatora koji ucestvuju u intepretaciji jednog dela uredjuju se shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose na koautore

1.4. Sadrzina prava

1.4.1. Moralna prava intepretatora

Clan 112.

(1) Interpretator ima iskljucivo pravo:

1) da bude priznat kao takav
2) da njegovo ime bude naznaceno na svakom primerku snimka, na programu ili na drugi prikladan nacin prilikom svakog iskoriscavanja njegovoe intepretacije, izuzev ako je to, s obzirom na konkretni oblik iskoriscavanja, tehnicki nemoguce ili necelishodno
3) da se suprotstavi izmeni svoje interpretacije, odnosno svakom iskoriscavanju svoje intepretacije u izmenjenoj formi, ako se time ugrozava njegov stvaralacki ili strucni renome
4) da se suprotstavi stavljanju u promet snimka svoje intepretacije, ako snimak sadrzi tehnicke nedostatke koji ugrozavaju integritet interpretacije, a time i renome interpretatora
5) da se suprotstavlja iskoriscavanju svoje interpretacije na nacin koji ugorzava ili moze ugroziti njegovu cast ili ugled

(2) Ako intepretaciju vrsi ansambl intepretatora, pravo iz st. 1. tac. 2. ovog clana imaju ansambl kao celina i solisti.

Clan 113.

Ako vise interpretatora ucestvuje u interpretaciji jednog dela, ostvarivanje moralnih prava ne moze biti na stetu interesa drugih

1.4.2. Imovinska prava interpretatora

Clan 114.

(1) Interpretator ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

1) belezenje (snimanje) svoje interpretacije, u bilo kom obliku i na bilo koji nacin
2) stavljanje u promet snimaka svoje interpretacije
3) davanje u zakup snimaka svoje interpretacije
4) istovremeno prenosenje interpretacije putem tehnickih uredjaja kao sto su zvucnik, ekran, publici koja se nalazi van prostora u kome se vrsi interpretiranje
5) emitovanje uzivo svoje interpretacije
6) interaktivno cinjenje dostupnim interpretacije javnosti zicnim ili bezicnim putem, u smislu cl. 29. ovog zakona

(2) Interpretator nema iskljucivo pravo na emitovanje svoje intepretacije koja je snimljena i izdata na nosacu zvuka kao ni interpretacije koja je sa dozvolom interpretatora snimljena na nosacu zvuka i slike
(3) Ako interpretator ustupi proizvodjacu fonograma, odnosno videograma svoje pravo iz st. 1. tac. 3. ovog clana, on zadrzava pravo na pravicnu naknadu od davanja u zakup primeraka snimka interpretacije. Interpretator se ne moze odreci tog prava
(4) Ako ugovorom izmedju interpretatora i proizvodjaca filmskog dela nije predvidjeno drukcije, smatra se da je interpretator takvim ugovorom ustupio proizvodjacu svoje pravo na davanje u zakup snimaka svoje interpretacije

Clan 115.

(1) Interpretator ima prvo na naknadu za:

1) emitovanje njegove interpretacije sa izdatog snimka na nosacu zvuka
2) javno saopstavanje njegove interpretacije koja se emituje sa izdatog snimka na nosacu zvuka
3) javno saopstavanje njegove interpretacije sa izdatog snimka na nosacu zvuka

(2) Naknada iz st. 1. ovog clana naplacuje se na nacin odredjen u cl. 125 st. 2 ovog zakona

1.5. Prenos prava

Clan 116.

(1) Interpretator moze svoja imovinska prava iz cl. 114. ovog zakona ustupiti, odnosno preneti na drugo lice interpretatorskim ugovorom
(2) Lice kome je ustupljeno pravo iz st. 1. ovog clana ne moze to pravo ustupati trecem licu bez saglasnosti intepretatora, ako interpretatorskim ugovorom nije drugacije odredjeno

Clan 117.

(1) Ako u interpretaciji jednog dela, pored dirigenta i solista ucestvuje vise od pet interpretatora, smatra se da interpretaciju vrse ansambl (hor, orkestar, dramski ansambl, baletski ansambl, operski ansambl)
(2) U ostvarivanju prava iz ovog zakona ansambl zastupa lice koje ovlasti vecina clanova ansambla
(3) Ako u interpretaciji jednog dela pored ansambla ucestvuju dirigent, solisti i nosioci glavnih uloga koji nisu clanovi ansambla, u ostvarivanju prava iz ovog zakona potrebna je saglasnost i ovih lica ako izmedju njih i ansambla nije drukcije ugovoreno

Clan 118.

(1) Interpretatorski ugovor sadrzi: imena ugovornih strana, vrstu i nacin koriscenja interpretacije, ime autora i naziv autorskog dela koje se interpretira i visinu, nacin i rokove placanja naknade, ako je ugovorena
(2) Interpretatorski ugovor koji se odnosi na emitovanje interpretacije, osim elemenata iz st. 1. ovog clana, sadrzi i broj emitovanja i period u kome se moze izvrsiti emitovanje, a interpretatorski ugovor koji se odnosi na snimanje i umnozavanje primeraka snimka interpretacije sadrzi i broj primeraka koji se mogu umnoziti
(3) Interpretatorski ugovor se zakljucuje u pisanoj formiClan 119.

Lice kome je ustupljeno odredjeno pravo iz cl. 114. ovog zakona duzno je da interpretatoru dostavlja potpune podatke o koriscenju interpretacije

1.6. Prava interpretatora iz radnog odnosa

Clan 120.

Prava interpretatora koji su svoju intepretaciju stvorili na osnovu ugovora o radu, uredjuju se shodnom primenom odredaba ovog zakona o odnosu autora i poslodavca.

2. PRAVO PROIZVODJACA FONOGRAMA

2.1. Ustanovljenje prava

Clan 121.

Za svoj fonogram, proizvodjac fonograma ima imovinska prava u skladu sa ovim zakonom

2.2. Fonogram

Clan 122.

(1) Fonogram je zapis zvuka, odnosno odredjenog niza zvukova na nosacu zvuka
(2) Proizvodjac fonograma ima pravo predvidjeno ovim zakonom za prvi snimak
(3) Prvo na postojecem fonogramu nije ni na koji nacin ograniceno ugradjivanjem tog fonograma na videogram

2.3. Proizvodjac fonograma

Clan 123.

Proizvodjac fonograma je fizicko ili pravno lice u cijoj se organizaciji i cijim je sredstvima fonogram nacinjen

2.4. Sadrzina prava

Clan 124.

Proizvodjac fonograma ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

1) umnozavanje svog fonograma u bilo kom obliku i na bilo koji nacin, i stavljanje u promet tako umnozenih primeraka fonograma
2) davanje u zakup primeraka fonograma
3) interaktivno cinjenje dostupnim javnosti zicnim ili bezicnim putem svog fonograma, u smislu cl. 29. ovog zakona
Clan 125.

(1) Proizvodjac izdatog fonograma ima pravo na naknadu za:

1) emitovanje fonograma
2) javno saopstavanje fonograma
3) javno saopstavanje fonograma koji se emituje

(2) Naknada iz st. 1. ovog clana i interpretatorska naknada iz cl. 115. ovog zakona naplacuju se od korisnika u vidu jedinstvene naknade koju ubira proizvodjac izdatog fonograma. Ako ugovorom izmedju proizvodjaca izdatog fonograma i interpretatora nije drukcije odredjeno, proizvodjac fonograma obavezan je da bez odlaganja preda polovinu ubrane naknade interpretatoru cija se interpretacija nalazi na njegovom fonogramu.

Nisi razumeo.
Interpretator ima imovinsku i neimovinsku komponentu u svom pravu na interpretaciju. Dakle, od njega se počinje, a ne od nazad (ko je emitovao zvuk). On može da dozvoli da se ta njegova interpretacija zabeleži ili umnožava. Dakle, ako nije dao dozvolu, tada proizvođač fonograma uopšte nema pravo da se bavi njegovom interpretacijom. Kao što može da da dozvolu da se ista snimi, tako može da dozvoli i da se emituje uporedo dok je on izvodi uživo. E to je javno saopštavanje. Mora da postoji saglasnost za to. Ako želi da emituje svoju interpretaciju, onda postoji ugovor o tome, i on govori koliko puta sve to da se emituje. Ako se govori i o umnožavanju, onda se ugovor zaključuje i na koliko primeraka.
Čisto sumnjam da bi proizvođači fonograma emitovali interpretaciju, ako nisu ostvarili pravo na to, to je zloupotreba prava, i to će ih diskreditovati.

Слажем се са наведеним али ми не говоримо о интерпретатору већ о аутору.
Иначе, ауторска права важе 70 година од смрти последњег аутора дела, тако да ћемо масовно прећи на класику....ето, бар неко добро.
 

Back
Top