Quantcast

I dalje...Nemam pojma... (vol. 2)

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
49.726
Nije Sveti Duh neka sila, neka energija, pomoću koje Bog ostvaruje svoje namere. Sila ne može da se ožalošćava a Sveti Duh može...

Efežanima 4:30... ''I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja.''

Zar ne bi bilo apsurdno kada bi bilo ovako...I ne ožalošćavajte silu Božiju...A biva Mono, da je svojstvo ličnosti da može biti ožalošćavana. Mono, šta misliš, ko je utešitelj u stihu...

Jovan 14:16... ''I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek:''

Pogledaj i ovaj stih...

Jovan 15:26... ''A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene.''

I ovaj...

Jovan 14:26... ''A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.''

Može li sila ili energija bilo koga naučiti bilo čemu...

Može li sila utešiti...može li sila svedočiti...Mono, pogledaj i ovo...ali veoma pažljivo...

Rimljanima 8:26... ''A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim''

Može li sila ili energija uzdisati...Mono, iz ovog stiha...

1 Korićanima 12:11... ''A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće.''

očitim proizilazi da taj Sveti Duh ima i volju ( svojstvo ličnosoti) i da nikako ne može biti sila, neka energija, kako ti predočava Stražarska Kula.

Link ka staroj temi
https://forum.krstarica.com/threads/nemam-pojma.699174/page-797
 
Poslednja izmena od moderatora:

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
49.726
Mono, možeš li da mi objasniš ovo...

Jovan 4:24... ''Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.''

2 Korićanima 3:17... ''A Gospod je Duh: a gde je Duh onde je sloboda.''

Ne piše da Bog ima silu koja je Duh...

Mono, razmisli malo i o ovom stihu...

1 Korićanima 2:11.... ''Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijeg koji živi u njemu? Tako i u Bogu šta je niko ne zna osim Duha Božijeg.''

Može li sila ili ti energija bilo šta ...znati...
 

aeternum

Iskusan
Poruka
6.215
Mono, možeš li da mi objasniš ovo...

Jovan 4:24... ''Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.''

2 Korićanima 3:17... ''A Gospod je Duh: a gde je Duh onde je sloboda.''

Ne piše da Bog ima silu koja je Duh...

Mono, razmisli malo i o ovom stihu...

1 Korićanima 2:11.... ''Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijeg koji živi u njemu? Tako i u Bogu šta je niko ne zna osim Duha Božijeg.''

Može li sila ili ti energija bilo šta ...znati...
Duh Boga je deo Boga.
 

stnco

Elita
Poruka
17.585
Nastavi...a ja ću neko vreme pamtiti ono tvoje podhebavanje...
Izvini jeroh, nisam mogao da odolim, s obzriro na neka naša ranija "prepucavanja." :rumenko: . Obećavam da se neće ponoviti.

Kakve li v eze ima Dušanova prića koja zvuči nekako kao neka teorijica zavere sa onim o Rabinu i učeniku...

Učenik je došao kod starog rabina. Pitao je: "Kažu da je u staro doba bilo mnogo ljudi koji su mogli da vide lice Božije. Pa, zašto ga danas više ne vide?" Rabin je odgovorio: "Jednostavno, danas više niko nije u stanju da se sagne tako nisko"

Pretpostavljam da nema nikakve veze, ali Miklja nije ovu priču izmislio, bar tako mislim, već da je to negde zapisano pa je naveo, i otuda moje pitanje. Zamisli odgovor : "Jednostavno, danas više niko nije u stanju da se sagne tako nisko." Kako bi to moglo da se protumači?
Ako je nisi shvatio...čekaj je...:bye:
Pa ti jeroh znaš mene. Ja sam prilično "prizeman" čovek, i smatram da stojim prilično čvrsto na tlu (bar posmatrano iz mog referentnog sitema), i ne čitam između redova, već ako nešto neko hoće da kaže, onda to otvoreno i jasno i kaže. U protivnom, otvaraju se mnogučnosti za raznorazne manipulacije. Ali ako ti tako kažeš, onda je u redu.
Pozdrav tebi, do daljnjeg.
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
49.726
Duh Boga je deo Boga.
Ako je tako, ako je Sveti Duh deo Boga, kako treba shvatiti ove stihove...

Jovan 14:16... ''I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek:''

Jovan 14:26... ''A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.''

Da li to znači, da će Bog u ime Isusa poslati jedan deo samog sebe...

Mono, kada u vezi sa onim...Bog je Duh, kažeš da je Duh deo Boga, takvim rezonovanjem moglo bi se kazati da je...oganj koji spaljuje deo Boga...u vezi sa ovim...

zakoni 4:24... ''Jer je Gospod Bog tvoj oganj koji spaljuje i Bog koji revnuje.''

Po takvom tvom rezonu, moglo bi da se kaže i...ljubav je deo Boga...u vezi sa ovim...

1 Jovanova 4:8... ''A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.''

Ako je Bog ljubav, bilo bi čudno kazati ...ljubav je deo Boga...Kada bi ljubav bila samo deo Boga a ne Bog u celosti, onda to ne bi bila ljubav u svojoj potpunosoti. Možeš li shvatiti poentu mog kazivanja...
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
49.726
Mono, kada bi Sveti Duh bio ...samo deo Boga onda ovo ne bi imalo smisla...

Matej 28:19...''Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha, ''

jer bi trebalo da piše ovako...va ime Oca i Sina i dela Oca...

Mono, Apostol Pavle nije verovao da je Sveti Duh ...samo deo Boga...

2 Korićanima 13:14... ''Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetog Duha sa svima vama. Amin.''
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
49.726
Duh Boga je deo Boga.
Mono, kada bi Sveti Duh bio samo deo Boga, kakvo bi se shvatanje ovih stihova nametalo...

Marko 3:28-29... ''Zaista vam kažem: svi gresi oprostiće se sinovima čovečjim, i huljenja na Boga, makar kakva bila: A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu.''

Može se huliti na Boga na bilo koji način ali huliti na...deo Boga-Sveti Duh...to neće biti oprošteno...

Razmisli o tome, da Isus nije smatrao da je Sveti Duh...samo deo Boga...

I za kraj, razmisli malo o ovim stihovima...​

1 Korićanima 2:10-11... ''A nama je Bog otkrio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijeg koji živi u njemu? Tako i u Bogu šta je niko ne zna osim Duha Božijeg.''

Ako Sveti Duh jedini zna sve dubine Božije, da li to znači da je ...sveznajući...A da li je to sveznajući svojstvo božanstva...

:bye:
 

aeternum

Iskusan
Poruka
6.215
Mono, kada bi Sveti Duh bio samo deo Boga, kakvo bi se shvatanje ovih stihova nametalo...

Marko 3:28-29... ''Zaista vam kažem: svi gresi oprostiće se sinovima čovečjim, i huljenja na Boga, makar kakva bila: A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu.''

Može se huliti na Boga na bilo koji način ali huliti na...deo Boga-Sveti Duh...to neće biti oprošteno...

Razmisli o tome, da Isus nije smatrao da je Sveti Duh...samo deo Boga...

I za kraj, razmisli malo o ovim stihovima...​

1 Korićanima 2:10-11... ''A nama je Bog otkrio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije. Jer ko od ljudi zna šta je u čoveku osim duha čovečijeg koji živi u njemu? Tako i u Bogu šta je niko ne zna osim Duha Božijeg.''

Ako Sveti Duh jedini zna sve dubine Božije, da li to znači da je ...sveznajući...A da li je to sveznajući svojstvo božanstva...

:bye:
ne pise huljenje na Boga nigde da je oprostivo jer je to hula
Hula na Sveti Duh je Hula na Boga

Dimitrije Stefanović (DS):

28 Zaista, kažem vam: Sve će se oprostiti sinovima čovečjim - gresi i huljenja, ma koliko da ushule; 29 ali koji pohuli na Duha svetoga, tome se neće oprostiti nikad, nego će ga teretiti večan greh -

Lujo Bakotić (LB):

28 U istinu vam kažem: svi gresi oprostiće se sinovima čovečjim, i huljenja, makar kakva bila, 29 ali koji pohuli na Duha Svetoga nema mu oproštenja do veka, nego on večno ostaje grešan.

Aleksandar Birviš (AB):

28 - Zaista vam kažem: ljudima će biti oproštena svaka krivica i hula koju su rekli, 29 ali ko bude hulio na Svetoga Duha, to mu neće biti oprošteno nikada, jer to je večna krivica.

Novi Svet prevod:

28 Zaista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, kakvi god bili gresi i hule kojima pohule.
29 Ali, ko huli na sveti duh, neće mu biti oprošteno doveka, nego je kriv za večni greh.“


dalje pise

31 Zato vam kažem: svaki greh i hula oprostit će se ljudima, ali hula na duh neće se oprostiti.
32 Na primer, ko kaže reč protiv Sina čovečjeg, oprostit će mu se,
ali tko kaže protiv svetog duha, neće mu se oprostiti — ni u ovom poretku ni u onom koji treba doći.

(Marko 3:29) No tko god pohuli na sveti duh, nema mu oproštenja dovijeka, nego je kriv za vječni grijeh.”

(Luka 12:10) Svakome tko kaže riječ na Sina čovječjeg bit će oprošteno, ali onome tko pohuli na sveti duh neće biti oprošteno.

(Hebrejima 10:26) Jer ako namjerno griješimo nakon što smo dobro upoznali istinu, ne preostaje nam više žrtva za grijehe,
 
Poslednja izmena:

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
49.726
ne pise huljenje na Boga nigde da je oprostivo jer je to hula
Hula na Sveti Duh je Hula na Boga
Ako je hula na Sveti Duh, hula na Boga, to bi značilo ...šta...Bivam u uverenju da to nije tako. Ima ono kada je nešto hula na Boga, kao primera radi ono...ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svog...
ima pak i ono, kada se radi o huli na Isusa. A biva da su...oprostive i jedna i druga.

Mono, hajde pažljivo pročitaj ovo...onako u konteksktu...

Matej 12:24... ''A fariseji čuvši to rekoše: Ovaj drugačije ne izgoni đavola do pomoću Veelzevula kneza đavolskog.''

Matej 12:28... ''A ako li ja Duhom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo nebesko.''

Matej 12:31... ''Zato vam kažem: svaki greh i hula oprostiće se ljudima; a na Duha Svetog hula neće se oprostiti ljudima.''

Pri tom imaj u vidu i ovo...

Jovan 15:26... ''A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene.''

I kaži mi, zašto je hula na Svetog Duha...neoprostiva...A prvo dobro razmisli šta bi mogla biti hula na Svetog Duha u vezi sa stihovima koje sam ti postavio.

Pa mi kaži, da li u današnje vreme uopšte postoji hula na Svetog Duha...Očito je da je postojala u vreme dok je Isus bio na zemlji, jer nekako proizilazi da hula na Svetog duha, biva u vezi sa nekim Isusovim činjenjenjm uz pomoć Svetog Duha, stim da su neki za pomoćnika Isusu tvdili da je to djavo...

:bye:
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
49.726
U vezi sa ovim...
Izvini jeroh, nisam mogao da odolim, s obzriro na neka naša ranija "prepucavanja." :rumenko: . Obećavam da se neće ponoviti.
nije bilo primereno onakvo pisanje, neovisno od ranijih ''prepucavanja''.

A u vezi sa ovim...

Pretpostavljam da nema nikakve veze, ali Miklja nije ovu priču izmislio, bar tako mislim, već da je to negde zapisano pa je naveo, i otuda moje pitanje. Zamisli odgovor : "Jednostavno, danas više niko nije u stanju da se sagne tako nisko." Kako bi to moglo da se protumači?
Zanimljivo je to...Imam u vezi sa tim neko svoje mišljenje, koje je naravno, samo mišljenje. Sagnuti se pred Bogom tako nisko, shvatam kao apsolutno odbacivanje svog EGA, prilikom takvog saginjanja pred Bogom. Naravno to biva onako...simbolično.

i ne čitam između redova, već ako nešto neko hoće da kaže, onda to otvoreno i jasno i kaže.
Stanco, ne bi ti bilo suvišno da malo naučiš čitati ono...izmedju redova...jer ima prilično onih, koji poiprilično kažu onako...izmedju redova...

Pozdrav tebi, do daljnjeg.
Pozdrav i tebi.
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
49.726
Hula na Sveti Duh je Hula na Boga
A da li je hula na Boga, hula na Sveti Duh...Biva da nije...jer ako neko uzima uzalud ime Božije, to je hula na Boga ali ...nije na Sveti Duh. Ako neko psuje Boga, to je hula na Boga ali...nije na Sveti Duh...

Mono, pročitaj ovaj stih...

Dela ap.5:3...'' A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?''

Zašto ne piše...da slažeš Bogu...

Mono, zašto u ovom stihu...

Dela ap.7:51... ''Tvrdovrati i neobrezanih srca i ušiju! Vi se jednako protivite Duhu Svetome; kako vaši oci tako i vi.''

ne piše...protivite Bogu...
 

aeternum

Iskusan
Poruka
6.215
A da li je hula na Boga, hula na Sveti Duh...Biva da nije...jer ako neko uzima uzalud ime Božije, to je hula na Boga ali ...nije na Sveti Duh. Ako neko psuje Boga, to je hula na Boga ali...nije na Sveti Duh...

Mono, pročitaj ovaj stih...

Dela ap.5:3...'' A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?''

Zašto ne piše...da slažeš Bogu...

Mono, zašto u ovom stihu...

Dela ap.7:51... ''Tvrdovrati i neobrezanih srca i ušiju! Vi se jednako protivite Duhu Svetome; kako vaši oci tako i vi.''

ne piše...protivite Bogu...
Pise tako kako pise.

Pritivljenje Bozjem duhu podrazumeva puno toga.
ne zamo protivljenje Bogu, vec svemu gde je Bozji duh.
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
49.726
Mono, ako je Sveti Duh samo sila, energija, kako bi mi objasnila ovo...

1 Korićanima 3:6... ''Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?''

Kako Mono, kako sila...može da živi...

Mono, ako je Sveti Duh sila, kako to onda i u prevodu Biblije Novi svet stoji zamenica za lice...ON...

Jovan 16:8...8 А кад он дође, показаће свету шта је грех, шта је праведност, а шта осуда:

Mono, ako je Sveti Duh samo sila po tvrdnji Stražarske Kule, kako sila može svedočiti...za Isusa

Jovan 15:26... ''A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene.''
 

aeternum

Iskusan
Poruka
6.215
Mono, ako je Sveti Duh samo sila, energija, kako bi mi objasnila ovo...

1 Korićanima 3:6... ''Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?''

Kako Mono, kako sila...može da živi...

Mono, ako je Sveti Duh sila, kako to onda i u prevodu Biblije Novi svet stoji zamenica za lice...ON...

Jovan 16:8...8 А кад он дође, показаће свету шта је грех, шта је праведност, а шта осуда:

Mono, ako je Sveti Duh samo sila po tvrdnji Stražarske Kule, kako sila može svedočiti...za Isusa

Jovan 15:26... ''A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene.''
Pa Duh Boga je ziva stvar, zivi da...
Zivi u nama. Bas tako.
Duh Boga nas odrzava zivima.

Kako da ne moze da svedoci? Moze
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
49.726
Pa Duh Boga je ziva stvar, zivi da...
Zivi u nama. Bas tako.
Duh Boga nas odrzava zivima.

Kako da ne moze da svedoci? Moze
Mono, Mono...zaboravila si na ono...Sveti Duh je sila... :whistling:

A interesuje me, šta misliš u vezi sa ovim...

1 Korićanima 1:24...''Onima pak koji su pozvani, i Jevrejima i Grcima, Hrista, Božiju silu i Božiju premudrost.''

Tu je Isus i ...Božija sila ...i...Božija premudrost...

A poznato je da su to svojstva...Boga...

Zašto li se na mnogo mesta u Bibliji Isius naznačava istovetno kao i Bog...
 

aeternum

Iskusan
Poruka
6.215
Mono, Mono...zaboravila si na ono...Sveti Duh je sila... :whistling:

A interesuje me, šta misliš u vezi sa ovim...

1 Korićanima 1:24...''Onima pak koji su pozvani, i Jevrejima i Grcima, Hrista, Božiju silu i Božiju premudrost.''

Tu je Isus i ...Božija sila ...i...Božija premudrost...

A poznato je da su to svojstva...Boga...

Zašto li se na mnogo mesta u Bibliji Isius naznačava istovetno kao i Bog...
Da Bozja sila. I?

Isus se niogde ne naznacava isto kao Bog.
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
49.726
Greh je huliti na sve gde je Bozji duh.

Pise duh je u nama.

On budući Gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenim crkvama, (Dela 17:24
Zašto si skratila taj stih Mono...

Dela 17:24...''Bog koji je stvorio svet i sve što je u njemu, On budući Gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenim crkvama,''

Možda zbog toga što se to odnosi na Boga a ne na Sveti Duh...

Ponovo razmisli o ovom...

1 Korićanima 3:16... Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?

Mono, moraš razmišljati o onom šta i kako napišeš.

A iz tvoje tvrdnje, da je Sveti Duh deo Boga, proizilazi da Deo Boga živi u crkvama a da deo Boga ne živi...Mono, Mono...
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.