Хронологија догађаја НОП-а у рату 1941-44 г.

Добро дошли

Buduća legenda
Poruka
26.052
Тема обрађује само борбе НОП-а против окупатора и квислинга.
ПС: болдовано се односи углавном на борбе у Србији.

1942-4-19 - Na pruzi Ogulin-Dubrave, na mestu gde su u toku prošle noći delovi 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu, iskočio iz šina i zapalio se neprijateljski transportni voz. Poginula su 2 i ranjeno je 12 neprijateljskih vojnika.

1942-4-19 - Delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- zauzeli s. Vranik (kod Gračaca) i zarobili 7 ustaša i žandarma a 2 ranili.

1942-4-19 - U rejonu Broda na Kupi održan sastanak između predstavnika Štaba Primorskogoranskog NOP odreda- i Štaba 3. grupe NOP odreda Slovenije radi pripreme plana za vođenje zajedničkih akcija i za mobilizaciju novih boraca.

1942-4-19 - Na Majoru (kod Čabra) 3. četa 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- iz zasede napala automobilsku kolonu i uništila 4 kamiona u kojima je poginulo 25 a ranjeno 28 karabinijera.

1942-4-19 - Severno od s. Neradina (kod Iriga) ustaško-domobranske i žandarmerijske jedinice, jačine preko 400 vojnika, iznenadile Podunavski NOP odred, ali je ovaj, u oštroj borbi, uspeo da se probije iz okruženja i prebaci severno od s. Vrdnika.

1942-4-19 - PK KPJ za Srbiju izdao OK KPJ za Srem uputstvo o vojno-političkom radu, kao i odluku da se u Vojvodini osnuju dva pokrajinska povereništva: jedno za Srem i Bačku, drugo za Banat.

https://web.archive.org/web/20200128232347/http://znaci.net/
Biblioteka (archive.org)
**********************************
Коментари су садржани у опису догађаја хронолошки поређаног.
 

Добро дошли

Buduća legenda
Poruka
26.052
1942-5-27 - Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu Durmitorskog NOP odreda: da u slučaju povlačenja partizanskih jedinica s teritorije šavničkog sreza preduzme sve potrebne mere za odbranu Pive; da komandant odreda izvrši mobilizaciju ljudstva u Pivskoj planini, a da će VŠ preduzeti mere za odbranu Pive; da u pozadinu neprijatelja obavezno ubacuje laka odeljenja koja bi tamo izvodila partizanske akcije.
1942-5-27 - U selima Peulje, Crni Lug i Grkovci (kod Bos. Grahova) Udarni bataljon 5. krajiškog NOP odreda i bataljon -Starac Vujadin- 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uništili jaču četničku grupu, ubivši preko 40 četnika. Time je uspostavljena čvršća veza krajiških i dalmatinskih partizana.
1942-5-27 - Jake italijanske i četničke snage, prodirući od Nikšića, zauzele Šavnik, a četničke snage iz Kolašina ušle u Žabljak. Ta mesta su branile jedinice Durmitorskog, Komskog, Nikšićkog NOP odreda i delovi 1. proleterske NOU brigade.
1942-5-27 - U rejonu Žabljaka 1. bataljon 1. proleterske NOU brigade dočekao četničku kolonu i u oštroj borbi odbacio je ka Žabljaku, nanevši joj gubitke od oko 20 mrtvih i neutvrđen broj ranjenih.
1942-5-27 - Povodom organizovanja i naoružavanja belogardističkih grupa, GŠ NOP odreda za Sloveniju izjavio da se zabranjuje organizovanje jedinica koje nisu partizanske i da će se svaki takav pokušaj kažnjavati smrću. Ta izjava je imala velikog uticaja na jedinstvo slovenačkog naroda.

1942-5-27 - U s. Rabrovu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda razoružali seosku miliciju.
1942-5-27 - U s. Azbresnici (kod Prokuplja) delovi Jastrebačkog NOP odreda vodili borbu protiv 12. dobrovoljačkog i Bresničkog četničkog odreda i proterali ih ka s. Mramoru.
1942-5-27 - U s. Babinom Kalu (kod Bele Palanke) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razoružao Nedićevu graničnu stražu, ubivši pri tom 3 graničara.

Biblioteka (archive.org)
https://web.archive.org/web/20200128232347/http://znaci.net/
****************************
 

Добро дошли

Buduća legenda
Poruka
26.052
1941-6-27 - Vlada Kraljevine Mađarske objavila rat SSSR-u.
1941-6-27 - U Beogradu održana sednica CK KPJ na kojoj je obrazovan GŠ NOP odreda Jugoslavije. Za komandanta GŠ je određen Josip Broz Tito.
1941-6-27
- Preko 300 rudara rudnika Kakani stupilo u štrajk, postavljajući ekonomske zahteve. Hapšenjem organizatora (uglavnom komunista) štrajk je obustavljen.
1941-6-27 - Domobranski bataljon, ojačan po jednom četom ustaša i domobrana, nastupajući od žand. st. Bišine putem Mostar-Nevesinje, probio ustaničke položaje i do mraka uspostavio vezu sa blokiranim garnizonom u Nevesinju.
1941-6-27 - Na o. Hvaru izašao prvi broj lista -Izveštaj-, organa SK KPH za Hvar.
1941-6-27 - Nemački vojni zapovednik Srbije objavio Obznanu o uvođenju nemačkog kaznenog prava i kaznenih odredaba na okupiranoj srpskoj teritoriji.
1941-6-27 - U Rađevini (kod Krupnja), od 5-6 članova KPJ, formirana prva partizanska jedinica, kojoj je postavljen zadatak da formira Rađevsku
četu.
1941-6-27 - U s. Bujačiću (kod Valjeva) formirana Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda.

Biblioteka (archive.org)
https://web.archive.org/web/20200128232347/http://znaci.net/
****************************
 

Добро дошли

Buduća legenda
Poruka
26.052
Тешко с обзиром да је то са сајта знаци.нет, а они сада траже новчану надокнаду да може да се приступу том домену.
Опет се трудиш да лупеташ!

1941-11-17 - U Kujbiševu poslanik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije zatražio od vlade SSSR-a da interveniše kod jugoslovenskih partizana da se potčine
komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini Draži Mihailoviću.
1941-11-17 - U Kairu održan sastanak između generala Ilića, zastupnika vrhovnog komandanta jugoslovenske kraljevske vojske i ministra Litltona,
predstavnika britanske vlade na Srednjem istoku: razmatrano pitanje slanja pomoći četnicima Draže Mihailovića.
1941-11-17 - VŠ NOP odreda Jugoslavije pismom upoznao Izvršni odbor OF o izdajstvu Draže Mihailovića u Srbiji i dao uputstva za sprečavanje sličnih
događaja u Sloveniji.
1941-11-17 - Napustivši zajedničku konferenciju u Vlasenici, četnici na svojoj skupštini izabrali Privremenu upravu istočne Bosne i raskinuli sporazum od
1.Х.1941. o saradnji i zajedničkom (partizansko-četničkom) Operativnom štabu za istočnu Bosnu. Ovi su time prešli na otvoreno razbijanje
ustaničkih redova u istočnoj Bosni.
1941-11-17 - U rejonu sela Dragolja i Bosuta (kod Belanovice) Kosmajski i delovi Posavskog NOP odreda odbili napad četnika i žandarma koji su pokušali
da se probiju prema G. Trešnjevici.
1941-11-17 - Delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda izvršili neuspeo napad na bugarsku stražu u manastiru Svetoj Petki (kod Niša).
1941-11-17 - U Užicu (sada: Titovo Užice), na okružnoj konferenciji predstavnika i delegata srezova užičkog okruga i grada Užice, obrazovan Okružni
NO odbor.
1941-11-17 - U Užicu (sada: Titovo Užice), formiran Glavni NO odbor Srbije, koji je delovao do 29. novembra i imao veliki značaj za stvaranje narodne
vlasti u Srbiji.
1941-11-17/18 - Kod ž. st. Đorđeva (blizu Leskovca) delovi Kukavičkog NOP odreda oštetili prugu.
https://web.archive.org/web/20200128232347/http:/znaci.net/
************************************
Оваква оштећења пруга, мостова, жел. станица, .....и других путних структура, четници су код својих налогодаваца пријављивали као своје акције. АЉ јасно је да су то чинили партизани.
 
Poslednja izmena:

Добро дошли

Buduća legenda
Poruka
26.052
Ма пусти @Лекизана да лупета. Он је задужен да негира све што се напише против поражених (четника, монархиста, Недића, Вермахта, ......). Напише и не чита шта је написао. А ако би неки пут и прочитао, мислим да би се застидео. Наравно ако има петљу за стид и да зна шта је то.
 

Ateista1

Ističe se
Poruka
2.437
Ма пусти @Лекизана да лупета. Он је задужен да негира све што се напише против поражених (четника, монархиста, Недића, Вермахта, ......). Напише и не чита шта је написао. А ако би неки пут и прочитао, мислим да би се застидео. Наравно ако има петљу за стид и да зна шта је то.
Pametan čovek. Sigurno neće da podržava srpske i hrvatske ustaše
 

Лекизан

Elita
Moderator
Poruka
21.452
Опет се трудиш да лупеташ!

1941-11-17 - U Kujbiševu poslanik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije zatražio od vlade SSSR-a da interveniše kod jugoslovenskih partizana da se potčine
komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini Draži Mihailoviću.
1941-11-17 - U Kairu održan sastanak između generala Ilića, zastupnika vrhovnog komandanta jugoslovenske kraljevske vojske i ministra Litltona,
predstavnika britanske vlade na Srednjem istoku: razmatrano pitanje slanja pomoći četnicima Draže Mihailovića.
1941-11-17 - VŠ NOP odreda Jugoslavije pismom upoznao Izvršni odbor OF o izdajstvu Draže Mihailovića u Srbiji i dao uputstva za sprečavanje sličnih
događaja u Sloveniji.
1941-11-17 - Napustivši zajedničku konferenciju u Vlasenici, četnici na svojoj skupštini izabrali Privremenu upravu istočne Bosne i raskinuli sporazum od
1.Х.1941. o saradnji i zajedničkom (partizansko-četničkom) Operativnom štabu za istočnu Bosnu. Ovi su time prešli na otvoreno razbijanje
ustaničkih redova u istočnoj Bosni.
1941-11-17 - U rejonu sela Dragolja i Bosuta (kod Belanovice) Kosmajski i delovi Posavskog NOP odreda odbili napad četnika i žandarma koji su pokušali
da se probiju prema G. Trešnjevici.
1941-11-17 - Delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda izvršili neuspeo napad na bugarsku stražu u manastiru Svetoj Petki (kod Niša).
1941-11-17 - U Užicu (sada: Titovo Užice), na okružnoj konferenciji predstavnika i delegata srezova užičkog okruga i grada Užice, obrazovan Okružni
NO odbor.
1941-11-17 - U Užicu (sada: Titovo Užice), formiran Glavni NO odbor Srbije, koji je delovao do 29. novembra i imao veliki značaj za stvaranje narodne
vlasti u Srbiji.
1941-11-17/18 - Kod ž. st. Đorđeva (blizu Leskovca) delovi Kukavičkog NOP odreda oštetili prugu.
https://web.archive.org/web/20200128232347/http:/znaci.net/
************************************
Оваква оштећења пруга, мостова, жел. станица, .....и других путних структура, четници су код својих налогодаваца пријављивали као своје акције. АЉ јасно је да су то чинили партизани.
Једино на знацима који ти тренутно не раде јер мораш да платиш...... :hahaha:
Ма пусти @Лекизана да лупета. Он је задужен да негира све што се напише против поражених (четника, монархиста, Недића, Вермахта, ......). Напише и не чита шта је написао. А ако би неки пут и прочитао, мислим да би се застидео. Наравно ако има петљу за стид и да зна шта је то.
Верујем само оно што се напише против комуниста, колико су се налагали да то и није толико тешко.
Већ смо видели више пута ко не чита написано нити гледа шта поставља.
 

Лекизан

Elita
Moderator
Poruka
21.452
Како видиш ,,знаци. нет'' раде. Али треба мало памети да се отворе.
Аха како да не...
Можда ако завучеш руку у џеп и платиш, у супротном добијеш ово:
Untitled.jpg
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.