Quantcast

Hristova smrt od tri dana-Božanstvo je "počivalo".

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.660
U prethodnoj temi bliskoj ovoj izneo sam svoj stav potkrepljen Biblijskim citatima i logikom koja proizilazi iz svega toga, zašto je Hristos morao dati svoj život za čoveka, koji greh je morao otplatiti(Adamov) i prema tome kojom smrti je morao umreti(drugom tj. večnom). Jedino tako je mogao otkupiti grehe čovečanstva jer da nije pokriven Adamov greh u kojem "svi učestujemo" prema Rimljanima 5,12 mi bismo zaslužili večnu smrt ili odvojenost od Boga. Zato je Hristos morao otkupiti ovaj greh.

Još jednu bitno činjenicu sam istakao a to je da je Hristos jedino kao Bog mogao otkupiti ovaj greh (jer jedino večnost Hristova može uliti život i prevazići večnu smrt). Naravno, ovo pitanje sam samo dotako ovlaš u prethodnoj temi no obradićemo ga detaljnije ako Bog da u nekoj od narednih tema posvećenim vaskrsenju našeg Gospoda.

Ovde bih se zadržao na jednom drugom pitanju. Ono se tiče "Hristovog počinka"..šta to zapravo znači? Šta se dešavalo sa Hristom kao čovekom i kao Bogom u vreme počinka tj. smrti?

Hrstova priroda je i ljudska i Božanska. Kao čovek nema mnogo dileme, Hristos je doista umro i "svoj duh" predao Ocu. To nije sporno..kao svaki čovek(premda to nije bio po prirodi, već uzevši i ovaplotivši se u čoveka samo je uzeo "učešća" u toj prirodi) Hristos je imao svoje potrebe, osećao je glad, žeđ, umor ali je živeo savršenim životom, savršeno se oslanjajući na svoga Oca nebeskog, savršenu veru je iskazao i greha nije u Njemu bilo. Naravno, i pored toga Hristos je umro kao i svaki čovek i to pripisavši mu se Adamov greh..koji je trensferisan sa nas na Hrista (zanimljiva je i ova tema Bogu hvala..i to bi se posebno moglo obraditi..kada je Hristu pripisan Adamov greh..u kom momentu..ali otom potom..velika je riznica Božija Reč i neiscrpan izvor mudrosti i razumevanja). Hristos je dakle umro zbog naših greha (kako onih u Adamu tako i ličnih sagrešenja pojedinačno).

Međutim, pitamo se kakva je reperkusija Njegove smrti na Njegovo Božanstvo? E ovo je sada da kažem novo pitanje, i ja sam se dosta ranije pitao oko ovoga i verujem da mi je Gospod dao mudrosti i razumevanja da dođem do određenih zaključaka po ovom pitanju sledeći Biblijsku logiku i razumevanje. Svako naravno je pozvan da preispita lično ovo pitanje za sebe i da ne veruje ni meni već onome kako ga je Gospod podučio.

Biblija kaže da je Hristos umro i otplatio grehe...ako je umro samo kao čovek to nije mogao jer čovek ne može čovekov greh otplatiti: "Čovek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkup za nj", Psalam 49,7. Ali zato Pismo jasno kaže ko može otkupiti čoveka..tj. koja "sila" se mora uliti u večnu smrt za otkup:"Neka čeka Izrailj Gospoda; jer je u Gospoda milost, i velik je u Njega otkup, Psalam 130, 7

Pa kako je onda "Božanstvo" umrlo?. Može li se ta "smrt" shvatiti i poistovetiti sa smrti koja je karakteristična za stvorena bića? Očigledno ne može. Bog je večan i nema pozajmljeni život. Dakle, ako je Hristos umro kao Bog šta bi to značilo? Hristos je "Božija Reč"..On je izgovara i Ona sve stvori..ako imamo to na umu i ono što je Hristos rekao "Moj otac uvek radi pa tako i sin" onda bi smrt za Božanstvo imala konotaciju "prinudnog počivanja od rada" tj. Božija Reč tj. Isus Hristos koji "uvek radi" jer Bog svoju Reč uvek koristi u stvaranju sad je u ovih tri dana "počivala" i prvi put u večnosti ona je prestala da radi. To bi bilo tako sa aspekta Božanske stvaralačke sile i delovanja. Sa aspekta Hristovog Božanstva i Njegove moći ono je (upotrebiću jedan sasvim novi izraz) "suspendovano" u ovom momentu. Od vremena Hrstove smrti do vaskrsa delovanje Hristovog Božanstva je "suspendovano" tj. Hristos nije svoju Božansku moć mogao da koristi. Kada sve to imamo u vidu, možemo reći da je Božanstvo umrlo na taj način. Neviđeno poniženje Božanstva ravno našoj smrti jeste upravo suspenzija Božanske moći u Isusu Hristu. Hristos postoji od večnosti i nikada do tada nije prestao koristiti svoju Božansku moć. Suspenzija od tri dana ili bilo u kom momentu jeste ravno smrti i nezamislivom poniženju. Zato kažem Božasntvo je umrlo na taj način..i naravno ulilo svoju večnost života koja prevazilazi večnu smrt..tako pozajmilo svoj život čoveku od suviška svoga.

Da li smatrate da je suspenzija Božanskog delovanja u Hristu ravno smrti Božanstva koje je moralo tako otkupiti grehe..zapamtimo čovek ne može otkupiti čoveka..u Bogu je otkup kako kaže Pismo. Dakle Bog je morao dati otkup. Da li uopšte smatrate da je Hristovo Božanstvo moralo imati suspenziju delovanja..ako znamo da je Božanstovo na neki način moralo doživeti poniženje jer jedno tako se greh mogao otkupiti? Šta vi mislite o ovoj temi..

ps.svi su pozvani ali očekujem da će ovo privući ljude koji iskreno razmišljaju o ovim stvarima, koje iskreno zanima Božija Reč i Isus Hristos i koji čeznu da proniknu u plan spasenja Gospoda našega Isusa Hrista.

Svako dobro.
 

milsu

Ističe se
Poruka
2.261
Нисам стручњак за теологију, али Христос није почивао нигде три дана, већ је сишао у Хад и избавио душе праведника и одвео их на Небо, тако да не бих рекао да је за то време био суспендован као Бог.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.660
Нисам стручњак за теологију, али Христос није почивао нигде три дана, већ је сишао у Хад и избавио душе праведника и одвео их на Небо, тако да не бих рекао да је за то време био суспендован као Бог.

Ok..Hristos jeste otišao u Had..no sada me zanima reperkusija "smrti" u onom osnovnom smislu ..ono što je ona zaista..a to je počivanje ili prestanak funkcija..ali u kontekstu Božanstva. Jer je "smrt" palata za greh..ako ona nije stvarna onda ni spasenje nije stvarno..moramo imati ovu jednačinu pred očima.

Hvala na komentaru..nisam ni ja nikakav sručnjak već samo običan radoznali proučavalac Reči Božije..što mi Gospod otkrije volim izneti.

Pozdrav.
 

Mr.Infinity

Primećen član
Poruka
928
Koje ludilo u jednom. Hrist je Bog, netačno ali manje bitno za ovu temu. Onda je umro, ali nije umro to nije karakteristična smrt. Onda je ustao iz mrtvih šetao među živima i na kraju odleteo na nebo. Onda unire da bi otkupio čovekov greh. Da li ste vi hrišćani svesni u kakve gluposti i konradikcije želite da verujete kad čak ni vama ništa nije jasno jer da jeste ne bi ste otvarali ovakve teme.
Samo dokaz koliko je "hrišćanstvo" glupa religija bez logike i smisla.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.660
Koje ludilo u jednom. Hrist je Bog, netačno ali manje bitno za ovu temu. Onda je umro, ali nije umro to nije karakteristična smrt. Onda je ustao iz mrtvih šetao među živima i na kraju odleteo na nebo. Onda unire da bi otkupio čovekov greh. Da li ste vi hrišćani svesni u kakve gluposti i konradikcije želite da verujete kad čak ni vama ništa nije jasno jer da jeste ne bi ste otvarali ovakve teme.
Samo dokaz koliko je "hrišćanstvo" glupa religija bez logike i smisla.

Pa dobro..iznesi slobodno svoje mišljenje na temu.

Ali da se razumemo, nemoj dirati moju braću hrišćane..ja preuzimam na sebe svu odgovornost za ono što sam napisao i ako nije nešto jasno ili izgleda teško i komplikovano...jer je ovo višegodišnje akumulirano iskustvo i proučavanje ove teme. Nije lako razumeti ovu temu..teška je..ali i laka kada se kockice slože. Dakle, sve što je komplikovano pripiši meni isključivo i mom viđenju vere. No ja pozivam sve hrišćene verne da uzmu učešće..i dopune ili me isprave jer i ja znam da su ovo večne teme..i treba ih pažljiovo izučavati ali opet to ne znači da ne trebamo tražiti od Boga otkrivenje.

Svako dobro.
 

bakonja

Buduća legenda
Moderator
Poruka
42.545
Sa materijalisticke tacke gledista fizicka tela nakon svog fizickog , telesnog kraja se ne vracaju ni u kakvom obliku na ovaj Svet ; ali sa religioznog , duhovnog ...to se ne smatra za kraj , vec kao pocetak ili Novog zivota ili ona "druga smrt" o kojoj smo na vise mesta ovog pdf - a komentarisali ...

U Novom zavetu po Jovanu 3,13 Isus kaže:
"I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu.".

Za Svetog Jovana Pretecu i Krstitelja se , opet , kaze ovako :

"

Novi zavet po Jovanu - 1. glava

  1. Posla Bog čovjeka po imenu Jovana. Mal. 3, 1.
  2. Ovaj dođe za svjedočanstvo da svjedoči za vidjelo da svi vjeruju kroza nj.
  3. On ne bješe vidjelo, nego da svjedoči za vidjelo...

14..I riječ postade tijelo i useli se u nas puno blagodati i istine; i vidjesmo slavu njegovu, slavu, kao jedinorodnoga od oca. Isa. 40, 5. Mat. 1, 20. Mat. 17, 2. Jovan 2, 11. Rim. 1, 3. Kol. 2, 3. 1.Tim. 3, 16. Jevr. 2, 14
15.Jovan svjedoči za njega i viče govoreći: ovaj bješe za koga rekoh: koji za mnom ide preda mnom postade, jer prije mene bješe..."...

Verujuci veruju da je ovo istinito i ne "svedoce" o tome , vec "samo veruju" i nadaju se u Ljubav Boziju da ce im se , ako Bog daa, nade , molbe i zelje ispuniti .
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.660
Znaci bog je poslao svog sina da se zrtvuje radi grehova koje je nametnuo sam bog..
**** lud zbunjenog..

Upravo hrišćansko poimanje greha i njegovih posledica je srž razumevanja kakav je Bog. Sa drgue strane kada se to razume onda se tek može pravilno razumeti Božiji plan spasenja, veličina žrtve, a kroz to i veličina Božije bezgranične ljubavi ali i pravednosti.

Vidiš, to nepostoji u drugim nebiblijskim religijama. Greh ne postoji, smrt ne postoji, kazna ne postoji..sve je zapravo jedan krug postojanja ka nekim višim sverama i mistici ali bez razumevanja Boga koji je "Pravedan" dakle mrzi i kažnjeva greh ali i "Ljubav" jer je spreman da sebe žrtvuje zarad spasenja svojih stvorenja koja su ga odbacila..zašto??? To druge religije ne poznaju..to je patent Biblijske i hrišćanke vere.

E sad neprijatelj duša se potrudio da razumevanje ovog pitanja što više oteža i samim hrišćanima..tj. da ih navede da "olako" prelaze preko njega kao da nije centralno i tako važno..navodi ih da razmišljaju recimo samo o "nagradi" ali da ne shvataju i da se ne udubljuju u pitanje same suštine greha, njegove odvratnosti, njegovog neprijateljstva prema Bogu pa i o samim posledicama. Kada shvatimo od čega nas je Bog spasao i kolika je dubina ponora iz koje smo izbavljeni naša srca bi trebala da odaju veću zahvalnost Stovritelju i Iskupitelju. Zato kažem neprijatelj duša ne želi da se hrišćani bave ovim pitanjem..želi da to shvate samo površno pa tako mnogi nemaju neko veće razumevanje ovog pitanja od samih nehrišćana..što je još gore nove tendencije idu u pravcu približavanja gledišta sa Hindusima, Budizmom, Misticizmom što se treba postići kroz Ekumenski pokret. Jednostavno tako je i tako će biti jer većina hrišćana površno shvata.

No, kada se ono prikaže u punoni svetlosti ono je tako jako da je ne mogu podneti kako neznabošci tako ni površni hrišćani. Neznabošcima je svakako ovo ludost..razumem.
 

Mr.Infinity

Primećen član
Poruka
928
Pa dobro..iznesi slobodno svoje mišljenje na temu.

Ali da se razumemo, nemoj dirati moju braću hrišćane..ja preuzimam na sebe svu odgovornost za ono što sam napisao i ako nije nešto jasno ili izgleda teško i komplikovano...jer je ovo višegodišnje akumulirano iskustvo i proučavanje ove teme. Nije lako razumeti ovu temu..teška je..ali i laka kada se kockice slože. Dakle, sve što je komplikovano pripiši meni isključivo i mom viđenju vere. No ja pozivam sve hrišćene verne da uzmu učešće..i dopune ili me isprave jer i ja znam da su ovo večne teme..i treba ih pažljiovo izučavati ali opet to ne znači da ne trebamo tražiti od Boga otkrivenje.

Svako dobro.
Čak si i ti sam zbunjen.
 

Mr.Infinity

Primećen član
Poruka
928
Ja samo ukazujem na to koliko je ova tema više nego ozbiljna..zato kažem da čak i mnogi hrišćani ne razumeju. Ne, ja samo postepeno razumevam ovu temu i mnogo toga će mi Gospod otkriti..to nema sumnje a mnogo mi je i otkrio..Njemu slava i hvala.
Izmišljeni likovi ne otkriaju nikome ništa sam dolaziš do znanja i otkrića.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.660
Izmišljeni likovi ne otkriaju nikome ništa sam dolaziš do znanja i otkrića.
Verujem da je Gospod..ja sam ne mogu ništa :). Vidiš..možeš li sam pokrenuti samo deo akumulirane energije u jezgru atoma od kojih si načinjen? Ne, jer je tu energiju Gospod akumulirao...mora "spolja" da se deluje da bi se to pokrenulo ako se i pokrene. Zato ovu akumulaciju znanja daje samo Onaj koji je to znanje otkrio i uspostavio.
 

Mr.Infinity

Primećen član
Poruka
928
Verujem da je Gospod..ja sam ne mogu ništa :). Vidiš..možeš li sam pokrenuti samo deo akumulirane energije u jezgru atoma od kojih si načinjen? Ne, jer je tu energiju Gospod akumulirao...mora "spolja" da se deluje da bi se to pokrenulo ako se i pokrene. Zato ovu akumulaciju znanja daje samo Onaj koji je to znanje otkrio i uspostavio.
To su prirodne sile. a ne Bog. Tvoj bog kao i moji bogovi su personifikacije tih sila izmišljeni likovi.
 

Барышников

Primećen član
Poruka
535
Хришћанско учење је врло занимљиво, све време се тражи од човека да призна неки свој грех, при томе мислим на 90% нормалних људи, чији просечни грех је слагати на послу, зашто касниш сваког понедељка.
То је средишње место, признај, признај, признај! Ако не признаш, нема ти вечног живота!
Не личи ли то мало не неког неспособног полицајца, који није у стању да ухвати правог кривца, и онда кињи човека све време? И онда кад тај јадан човек под уценама и притсцима призна, оде код судије и тужиоца и каже "ево призно је! поступак је окончан!"
Или, са друге стране, на неког неуког и приученог мајстора, који тражи од свога Голфа 2 да призна да је промашај, да би се он опрао од своје неспособности?
А пре тога је тај исти мајстор, потопио цео ауто парк, тих истих голфића јер су се покварили, а он је чекао да се сви покваре, да их потопи све одједном...заиста, заиста невероватно, а још невероватнији су они који су ту логику прихватили и још јој се диве!!!
....
А, да у међувремену, узмите своје дете, па му ставите нож под грло....чисто да се присетите како је све почело...
и наравно, ако случајно поједе киви, које сте ви ставили на сред собе, истерајте га на улицу обавезно!!! Заслужио је!!!
Мали зликовац!

А то све наравно јер га заправо НЕИЗМЕРНО ВОЛИ!!!!
 
Poslednja izmena:

.Gogilli.

Domaćin
Moderator
Poruka
3.126
Koje ludilo u jednom. Hrist je Bog, netačno ali manje bitno za ovu temu. Onda je umro, ali nije umro to nije karakteristična smrt. Onda je ustao iz mrtvih šetao među živima i na kraju odleteo na nebo. Onda unire da bi otkupio čovekov greh. Da li ste vi hrišćani svesni u kakve gluposti i konradikcije želite da verujete kad čak ni vama ništa nije jasno jer da jeste ne bi ste otvarali ovakve teme.
Samo dokaz koliko je "hrišćanstvo" glupa religija bez logike i smisla.
Beše verovao si u Tora?
Pa u marsovce?
Samo ti nemoj da govoriš o tome da je nečija vera glupost
 

milsu

Ističe se
Poruka
2.261
Ok..Hristos jeste otišao u Had..no sada me zanima reperkusija "smrti" u onom osnovnom smislu ..ono što je ona zaista..a to je počivanje ili prestanak funkcija..ali u kontekstu Božanstva. Jer je "smrt" palata za greh..ako ona nije stvarna onda ni spasenje nije stvarno..moramo imati ovu jednačinu pred očima.

Hvala na komentaru..nisam ni ja nikakav sručnjak već samo običan radoznali proučavalac Reči Božije..što mi Gospod otkrije volim izneti.

Pozdrav.
Христос је Бог који се оваплотио у људском телу зато да би умро као човек а не да би умро као Бог. Јер је дошао да искупи човечанство за грех првог човека - Адама, који је требало да умре због свог греха, али га је Бог поштедео и само га учинио смртним. Син Божји је ту дакле сишао са Небеса и оваплотио се као човек, као нови Патријарх човечанства, као нови Адам, да испуни пуну казну коју је први Патријарх човечанства, први Адам, био заслужио за своју непослушност Богу и да умре, али опет и да Васкрсне јер је нови Адам и нови Патријарх човечанства, који са собом води у спасење сваког човека који верује у њега.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.660
Христос је Бог који се оваплотио у људском телу зато да би умро као човек а не да би умро као Бог.
Vidiš upravo kao čovek nije mogao iskupiti upravo zato što nijedno stvoreno biće ne može podrariti novi život :"Čovek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkup za nj", Psalam 49,7

Zato mislim da je samo Bog mogao iskupiti čoveka. Verujem da ćemo kroz diskusiju zapravo dodirnuti suštinu.

Јер је дошао да искупи човечанство за грех првог човека - Адама, који је требало да умре због свог греха, али га је Бог поштедео и само га учинио смртним.
Tačno greh je Adamov ali sama posledica greha je smrt i to večna smrt prema odredbama svetog Božijeg zakona i karkatera. Bog ne može da prekrši svoje principe i da ih učini nevažećim..jednostavno ako bi Bog to učinio onda ne bi održao svoju reč da je pravedan i da su Njegovi principi večni i nepromenjivi. E sad je trebalo sa jedne strane očuvati svetost prinipa Božijih i njihove nepovredivosti a sa druge strane je želeo da spase čoveka. Zakon je jasan..smrt prestupnika..to je samo odraz Božije pravičnosti. Ali želi da spase čoveka a da ne prekrši svoja načela i da ona ostanu nepovrediva. Kako će to učiniti? Jednostavno..da bi sačuvao i jedno i drugo(čoveku ponudio mogućnost spasenja) ostaje da Sam Bog otplati dug ispoštuje svoj sveti Zakon. Druge nema.

Син Божји је ту дакле сишао са Небеса и оваплотио се као човек, као нови Патријарх човечанства, као нови Адам, да испуни пуну казну коју је први Патријарх човечанства, први Адам, био заслужио за своју непослушност Богу и да умре, али опет и да Васкрсне јер је нови Адам и нови Патријарх човечанства, који са собом води у спасење сваког човека који верује у њега.
Apsolutno, Hristos je postao novi Adam..samo tek pošto je platio kaznu umesto Adama..a pošto je sam Bog jednostavno je morao i kao Bog da pretrpi posledice kazne koja pada na čovečanstvo. Samo kao Bog je mogao otkupiti čoveka jer jer je od večne smrti mogao osloboditi samo ako ulije u nju večni život koji prevazilazi i pojam večne smrti..svako stvoreno biće da li anđeo da li čovek ili neko drugi nije mogao ponuditi spas jer sam po sebi nema života večnoga. Zato smatram da Hristos kao Čovek nije mogao iskupiti od večne smrti. Isus je došao kao čovek da bi u ljudskom telu pobedio greh...što je bio jedan od uslova da nejgova žrtva može biti efikasna i da bi ta Njegova pravda mogla biti pripisana nama :). Zato je bitno bilo da dođe kao čovek..da pobedi greh u telu..da je to učinio kao Bog onda bi Njegovo delo bilo osporeno jer Bog ne može zgrešiti. Ali kao čovek, slabašan i pod teretom greha pobediti greh je podvig neizmeran jer kao čovek podložan grehu nije ga učinio. I takve zasluge su sada pripisane svakome ko se odluči da živi po volji Božijoj.

No, dakle kao Bog je mogao umreti u kontekstu "suspenzije" Njegove Božanske moći i delovanja. U narednoj temi ću ukazati kako je Hristos zapravo vaskrsao..verujem da će to biti veoma zanimljivo. Kako je taj proces mogao da se odvija..uz Božiju pomoć.

Za sada ukazujem kako je Božanstvo umrlo i otplatilo greh čovečanstva.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.660
Ako je Isus poslat kao sin u ljudskom obliku začet od oca Boga i majke smrtnice ne može biti Bog.

Mihej 5,2:"..kome su izlasci od početka od večnih vremena". Kao čovek je bio na Zemlji da bi kao čovek pobedio greh mesto Adama..zato je On novi Adam..onaj pobenički. No, da bi pobedio večnu smrt potrebno je bilo uliti večni i beskrajni život..to ima samo Bog.
 

Mr.Infinity

Primećen član
Poruka
928
Mihej 5,2:"..kome su izlasci od početka od večnih vremena". Kao čovek je bio na Zemlji da bi kao čovek pobedio greh mesto Adama..zato je On novi Adam..onaj pobenički. No, da bi pobedio večnu smrt potrebno je bilo uliti večni i beskrajni život..to ima samo Bog.
Bog je preko svetog duha napravio dete jednoj smrtnici koja je bila zaručena da kažem verena, NE ČINI PRELJUBU, prekršio sopstvenu zapovest kako bi rodio samog sebe.
 
Top