"Hrabrost bivstvovanja",

Nina

Zlatna tastatura
Supermoderator
Poruka
344.760
Nemački teolog i filozof Paul Tilih u svojoj knjizi "Hrabrost bivstvovanja", predlozio je jednu tipologiju "strahova i strava".
On je prepoznao tri osnovna tipa straha:

1. Strah od smrti ( u relativnom smislu) i ništavila ( u apsolutnom smislu);
2. Strah od krivice i osude;
3. Strah od praznine i besmisla;

P. Tilih smatra da su se ove tri vrste straha smenjivale kao dominate u istoriji upravo po ovom redu. On je takođe pretpostavio da svaki pojedinac
ima svoj "preferencijalni" vid straha, mada je moguće zamisliti da se oni smenjuju u zavisnosti od nečije zivotne priče.

Nameću se dva osnovna pitanja:

Da li postoji način da se strah prevlada?
Zašto su agresija i strah blisko povezani?
 
Da li postoji način da se strah prevlada?
Zašto su agresija i strah blisko povezani?
Život=Svest postoji u vidu jedinstvene prirodne sile i pojave poznate nam pod imenom "nagon samoodržanja". Nagon samoodržanja je večita težnja od nezadovoljstva i zla, ka zadovoljstvu i dobru. Nezadovoljstvo i zlo (koje podrazimeva i osećanje straha), doživljava se uvek kada je život ma iz kog razloga ugrožen, ili mu je umaanjen smisao. A zadovoljstvo i dobro se doživljava uvek kada život nije ugrožen i kada mu je ispunjen smisao.

1. Ovo objašnjenje nagona samoodržanja ima značenje osnovnog prirodnog zakona po kojem u Svemiru sve postoji, samoodržava se i evoluira. Po ovom zakonu, jedini način da se strah prevlada jeste da se pronađe rešenje kako da se život oslobodi svega onoga što ga ugrožava, koje za svoju posledicu ima osećanje straha i to je način na koji život postoji i evoluira,

2. Strah i agresija su blisko povezani zato što je jedno od najčešćih rešenja da se ukoloni ono što život ugrožava i što uzrokuje strah, agresija.

Ovo je ujedno i odgovor na pitanje zašto ljudi na Zemlji tokom cele istorije ratuju i međusobno se ugrožajaju. Dakle, ratuju zato što su politički, verski, nacionalno i klasno podeljeni. Tako podeljeni osećaju se ugroženi jedni od drugih, pa zato žive u stalnom strahu jedni id drugih. I da bi se oslobodili ugroženosti i straha, agresivni su i večito teže jedni druge da unište,

Ali ovakav način odbrane od ugroženosti i straha od je karakterističan samo za niži nivo razvoja ljudske svesti. Zato što je teško uništiti ili ugroziti bilo koga, a sam ostati neugrožen ili ne uništen.

Viši stupanj razvoja svesti, kada je u pitanju ljudsko društvo, dolazi u trenutku kada svi koji su bili plitički, verski, nacinalno i klasno podeljeni, shvate da takve podele za život nemajuapsolutno nikakvu životnu vrednost, jer one su uzrok svih njihovi istorijskih strahova, agresija i stradanja, pa se na kraju dogovore da bace u smeće sve te svoje plitičke, verske, nacionalne i klasne podele, ujedine se i postanu samo jedna svetska LJUDSKA ekonomska zajednica, napravljena na principu pravedne podele rada i rezultata rada. Izvan koje više neće da bude nikoga ko bi tu zajednicu ugrožavao, stvarao strah za goli život u njoj i uzrokovao bilo kakvu agresiju.
xjpg.1164611.jpg
 
Nemački teolog i filozof Paul Tilih u svojoj knjizi "Hrabrost bivstvovanja", predlozio je jednu tipologiju "strahova i strava".
On je prepoznao tri osnovna tipa straha:

1. Strah od smrti ( u relativnom smislu) i ništavila ( u apsolutnom smislu);
2. Strah od krivice i osude;
3. Strah od praznine i besmisla;
Psihijatri bi takvom dali dijagnozu manično depresivna ili samo depresivna psihoza
 
Psihijatri bi takvom dali dijagnozu manično depresivna ili samo depresivna psihoza
Svi strahovi sa značenjem depresivnih psihoza su uzrokovani pogrešnim načinom života. A pogrešni načini života su uvek uzrokovani pogrešnim predstavama o životu, odnosno, neznanjem životnih pravila po kojima treba živeti da bi se izbeglo zlo, a ostvarilo dobro. To neznanje na kraju uzrokuje pogrešan odnos nas prema okolini ili drugim ljudima ili drugih ljudi i okoline prema nama. I na kraju se sve to završava sa strahom, agresijom, depresijom, ludilom itd.

S obzirom da je neznanje životnih ptavila i zakona glavni uzrok pogrešnog načina života i svih neželjenih posledica koje iz pogrešnog načina života proizilaze, sve ove negativnosti su uvek karakteristika celog ljudskog društva, a ne samo ponekih pojedinaca, jer društvo je to koje na mlađe generacije prenosi sva svoja znanja, kojima raspolaže, pa zbog toga psihijatrijsko lečenje pojedinaca ne može da bude efikasno sve dok se celo ljudsko društvo ne izleči ispravnim predatvama o životu, sa znaćenjem ISTINE o postojanju materije, života i Svemira, po kojoj treba da se živi da bi se izbeglo svako zlo, a ostvarilo dobro. Mi tom ISTINOM već raspolažemo i ona je do kraja izrečena i objašnjena ovde:

 
Dobro Ljubo vidim polako napreduješ. U vezi straha koji nije odlika zdravog duha već bolesnog manji problem u toj priči je ne znanje a veći problem je što postoje strukture u društvu koje namerno podstiču strah i rešenje po mom shvatanju nije ni u kakvom nadmudrivanju nego u fizičkoj eliminaciji tih struktura društva. Još nešta u vezi tvojih umotvorina mislim da ne treba zadirati u tolike dubine sa ciljem da se savladaju jer je to nemoguće i čak beskorisno mislim da treba ići do mere koja je dostupna za čoveka.
 
Dobro Ljubo vidim polako napreduješ.
Odavno više ne napredujem. Došao samo DO KRAJA, jer od toga dalje NEMA.
U vezi straha koji nije odlika zdravog duha već bolesnog
Strah nije bolest već prirodni zakon. Strah kao osećanje se uvek pojavljuje kada smo ma iz kog razloga ugroženi, da nas na ru ugroženost upozori. Kad straha ne bi bilo, svejedno bi nam bilo da li nas ima ili nema.
manji problem u toj priči je ne znanje a veći problem je što postoje strukture u društvu koje namerno podstiču strah
Problem i jeste u NEZNANJU, jer te strukture i podstiču strah kod ljudi iz NEZNANJA. "Bože, oprosti im jer NE ZNAJU što ćine".
i rešenje po mom shvatanju nije ni u kakvom nadmudrivanju nego u fizičkoj eliminaciji tih struktura društva.
Ne mora fizička elimininacija, ako raspolažemo ZNANJEM, kojim možemo oboriti njihovo NEZNANJE. Mi takvim znanjem raspolažemo i ja ga nudim, ali šta vredi, kad su svi ljudi na svetu NEZNALICE, pa nisu sposobni da prepoznaju ZNANJE, već pomoću svg NEZNANJA pokušavaju da se bore i obaraju tuđa NEZNANJA. Svi ratovi na svetu, politički, veraski, nacionalni i klasni bili su ratovi NEZNANJA protiv NEZNANJA. Sva ta neznanja sebe smatraju znanjem, a sve drigo, neznanjem. Šta vredi što je komunizam smatrao sebe znanjem, pa na silno oborio kapitalizan, kad je i komunizam bio neznanje, pa je zbog toga na kraju i sam pao.
Još nešta u vezi tvojih umotvorina mislim da ne treba zadirati u tolike dubine sa ciljem da se savladaju jer je to nemoguće i čak beskorisno mislim da treba ići do mere koja je dostupna za čoveka.
Ne postoji tu nikakva granica, ni mera koja je čoveku dostupna, preko koje ne može dalje. Stvari su po tom pitanju vrlo proste. Istina je to da je duhovno i materijalno blagostanje Univerzzalna vrednost života sa značenjem dobra, koja se ne može ostvariti po principu prava jačega i prirodne selekcije po kojem je Čovečanstvo do danas živelo i još uvek živi. Već samo po principu "ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe" ili principu "svi za jednoga, jedan za sve", kao što to rade društva pčela i mrava ili ćelija unutar tela biljaka. životinja i ljudi. To je princip po po kojem je Bog stvarao svet. Čovek ne treba da bude uopšte inteligentan da bi to mogao da razume, jer to i mala deca, ako im se lepo objasni, mogu da razumeju.
xjpg.1164611.jpg
 
Odavno više ne napredujem. Došao samo DO KRAJA, jer od toga dalje NEMA.

Strah nije bolest već prirodni zakon. Strah kao osećanje se uvek pojavljuje kada smo ma iz kog razloga ugroženi, da nas na ru ugroženost upozori. Kad straha ne bi bilo, svejedno bi nam bilo da li nas ima ili nema.
Dobro kad ti kažeš da ne napreduješ i da si došao do kraja. Svi smo mi pojedinačno eksperimenti u nekom smislu. Ako je tačno što kažeš da je ovo tvoj maksimum ne bi me iznenadilo da si još jedan u nizu propalih eksperimenata. Strah nije zakon nego posledica nečega i ne bih sve da ti objašnjavam jer si nepopravljivo tvrdoglav. Ako već citiraš bibliju pronađi gde piše da ni za plašljivce nerma mesta u Carstvu Božijem.
 
Svi smo mi pojedinačno eksperimenti u nekom smislu.
Ne bi se moglo reći da smo u eksperimentu, ali da smo u školi dobra i zla, to da. Jer život je NAGON SAMOODRŽANJA, a nagon samoodrćabha je težnja od nepostojanja, sa značenjem nezadovoljstva i zla, ka postojanju, sa značenjem zadovoljstva i doobra. A strah je samo jedan od oblika osećanja nezadovoljstva i zla, koji se javlja u trenucima ugroženosti života i postojanja.
Ako je tačno što kažeš da je ovo tvoj maksimum ne bi me iznenadilo da si još jedan u nizu propalih eksperimenata.
Ja sam ponudio video pod naslovom "Zakon postojanja", u kojem sam u celosti objasnio ono što smatram Konačnom Istinom o postojanju materije, života i Svemira i vrhunskim dostignućem područja ljudskog znanja koje spada u oblasz "filozofija". I pre nego što si to nazvao "propalim eksperimentom", trebalo je da to odslušaš do kraja i u tome pronađeš grešku i njome pokažeš da je reć o "propalom eksperimentu.
Strah nije zakon nego posledica nečega i ne bih sve da ti objašnjavam jer si nepopravljivo tvrdoglav.
Kad ti budeš otkrio !Zakon postojanja, onda možeš da dozvoliš sebi da nekome nešto objašnjavaš, s obzirom da se bez znanja i razumevanja Zakona postojnja ne može objasniti apsolutno ništa, ni materija, ni život, ni Svemir, ni Svest, ni Bog.

A to što si rekao da strah nije zakon, več posledica, to je tačno. Kada je život ugrožen, to za svoju posledicu ima osećanje straha. A imajući na umu da je to uvek tako, bez izuzetka, to podrazumeva da je reč o ZAKONU.
Ako već citiraš bibliju pronađi gde piše da ni za plašljivce nerma mesta u Carstvu Božijem.
Samo nekoliko izrečenih misli u Bibliji imaju vrednost. Kao na primer kada je reć o HRISTOVOM ZAKONU I PRINCIPU HARMONIJE DOBRA. Sve ostalo je za koš. Kao i to da "za plašljivce nema mesta u Carstvu Božijem". I sam Bog nije bio imun na strah dok nije savladao i prevazišao Zakon dobra i zla i postao Bog. Ali ni Bog, po Zakonu postojanja ne može da bude većno Bog. Jer sve što postoji većito se ponavlja, diže se i pada, diše., što važi i za dobro i zlo, pa i strah koji je posledica zla.
 
Ja sam ponudio video pod naslovom "Zakon postojanja", u kojem sam u celosti objasnio ono što smatram Konačnom Istinom o postojanju materije, života i Svemira i vrhunskim dostignućem područja ljudskog znanja koje spada u oblasz "filozofija". I pre nego što si to nazvao "propalim eksperimentom", trebalo je da to odslušaš do kraja i u tome pronađeš grešku i njome pokažeš da je reć o "propalom eksperimentu.
Odgledao sam dovoljno i vidim da si fokusiran na svest koju si rastočio na sedam elemenata da bi svaki od tih elemenata proučio ne bi li tako odgonetnuo samo postojanje. Moje mišljenje je da ćeš tako dokučiti do samog boga ..zapazi ovo bog sa malo b. onaj koji se nalazi u oblasti svesti isto kao i mi da ne kažem da smo u istom glibu. Svest je svest pa bila manja ili neuporedivo veća, kompleksnija i zajedničko za svaku svest je što ima početak dakle ma kakva svest bila ona je stvorena. Zato je Bog ne dokučiv jer ne obitava samo u svesti nego iznad svesti za šta ne postoji reč niti misao sa kojom bi moglo da se opiše tako nešta ne samo sa našeg gledišta nego i sa gledišta neuporedivo inteligentnijih od nas. Sa ovim ne rešavaš goruća pitanja koja haraju po zemlji.
 
Odgledao sam dovoljno i vidim da si fokusiran na svest koju si rastočio na sedam elemenata da bi svaki od tih elemenata proučio ne bi li tako odgonetnuo samo postojanje. Moje mišljenje je da ćeš tako dokučiti do samog boga ..zapazi ovo bog sa malo b. onaj koji se nalazi u oblasti svesti isto kao i mi da ne kažem da smo u istom glibu. Svest je svest pa bila manja ili neuporedivo veća, kompleksnija i zajedničko za svaku svest je što ima početak dakle ma kakva svest bila ona je stvorena. Zato je Bog ne dokučiv jer ne obitava samo u svesti nego iznad svesti za šta ne postoji reč niti misao sa kojom bi moglo da se opiše tako nešta ne samo sa našeg gledišta nego i sa gledišta neuporedivo inteligentnijih od nas. Sa ovim ne rešavaš goruća pitanja koja haraju po zemlji.
Pako, nisi dobro razumeo sve što je u videu rečeno. Kažeš da je Svest stvorena, a da Bog nije. I kažeš da je Svest dokučiva, a da Bog nije. U videu nigde ne stoji da je Svest stvorena ili dokučiva, već da nije. Isto kao što ni Bog nije. I kao što oni koji veruju u Boga, ne znaju ni šta je Bog, ni kako on postoji ili zašto je stvorio svet, iato tako ni naučnici pojma nemaju šta je Svest, da li je stvoriva ili nije. I koncentrisali su se na istraživanje mozga, ubeđeni da mozak proizvodi Svest, ali rezultata nikakvih nema. Naučnici sa svojim čulnim (empirijskim) metodama nikako ne uspevaju dd identifijuju bolo šta što bi moglo da se nazove imenom Svest.

Da bi se saznala ISTINA i o Bogu i Svesti, potrebno je koncetrisati pažnju na Kvantni vakuum, u kojem takođe nema ničeg materijalnog što bi na bilo koji način moglo da se opazi i dokaže da postoji, a ipak iz njega nastaje apsolitno sve što može da se opazi i smatra materijalnim

A šta je to što iz kvantnog vakuuma nastaje što možr da se ipazi i dokaže da postoji?

Fizičari i biolozi tvrde da ništa drugo ne postoji do energija i informacija. Energija se manifestuje kao fizička radnja maprezanja i kretanja, a informacija kao psihička radnja opažanjna, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog naprezanja i kretanja. A šta je to što uistinu postoji, koje raspolaže sposobnostima vršenja tih fizičkih i psihičkih radnji, naučnici pojma nemaju. Jer kad te radnje prestanu, ne ostaje ništa koje bi naučnici mogli da nazovvu bilo imenom Svest ili imenom Bog koji raspolaže sposobnošću da te radnje vrši. Ostaje da postoji samo nematerijalni kvantni vakuum, koji je postojao i pre nego se napregnuo i pokrenuo i postao energija/materija. Pa ako taj kvantni vakuum nazovemo imenom Bog, tada je to ono u šta vernici veruju kada kažu da postoji samo nespoznatljivi, nestvorivi i svemoćni Bog koji je stvorio svet iz ništa. A možemo da tvrdimo i to da je kvantni vakuum polje nematerijalne svesti, koja raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, pomoću kojih, kada se napregne i pokrene, stiče iskustvo, tj. znanje o sebi i pomoću tog znanja sebe dovodi u stanje svesnosti i na taj način uzrokuje sebe kao Svest.

U svakom slučaju, nebitno zvali mo to što postoji imeniom Bog ili Svet, u oba slučaja to oboje su čulno neopažljivi i nesoznatljivi i u oba slučaja sposobni su da stvore svet IZ NIŠTA, jer raspolažu sposobnostima okje su potrebne za stvaranje sveta IZ NIŠTA.

Mada, ni Bog, ni Svest, NISU NIŠTA, već NEŠTO. Jer da su zaista NIŠTA, iz njih nkada ne bi moglo da nastane NEŠTO. Oni su u svakom slučaju NEŠTO, ali ne nešto materijalno i opažljivo, već NEŠTO NEMATERIJALNO I NEOPAŽLJIVO i to je razlog što čulno i naučno nikada nećemo moći da saznamo Istinu o postojanju, ni Boga, ni Svesti. Ali to nikako ne znači da se Istina o njihovom postojanju ne može uopšte saznati. Može jer i ono ono od čega je čovekovo telo sagrađeno je Svest i čovek zna da on kao Svest raspolaže sa sedam sposobnosti i da pomoću njih postoji sam po sebi i kao svoj uzrom i posledica i da je on sam svoj i Bog i Svest. I da je sve što postoji za sebe i u sebi i Bog i Svest. Zato filozofski pravac, panteizam, odavno i stojji na stanovištu da su Bog i Svemior jedno i isto. Što je tačno, kao i to da su Bog i Svest jedno i isto. Uostalom, da li bi Boga uopšte i moglo da bude Bog, kad ne bi bio Svest? I da li bi on mogao uopšte da stvori svet iz NIŠTA, tj. iz sebe samoga, , kad ne bi bio Svest

Pogledaj mj video ponovo! Živeo!
 
Pako, nisi dobro razumeo sve što je u videu rečeno. Kažeš da je Svest stvorena, a da Bog nije. I kažeš da je Svest dokučiva, a da Bog nije. U videu nigde ne stoji da je Svest stvorena ili dokučiva, već da nije. Isto kao što ni Bog nije. I kao što oni koji veruju u Boga, ne znaju ni šta je Bog, ni kako on postoji ili zašto je stvorio svet, iato tako ni naučnici pojma nemaju šta je Svest, da li je stvoriva ili nije. I koncentrisali su se na istraživanje mozga, ubeđeni da mozak proizvodi Svest, ali rezultata nikakvih nema. Naučnici sa svojim čulnim (empirijskim) metodama nikako ne uspevaju dd identifijuju bolo šta što bi moglo da se nazove imenom Svest.

Da bi se saznala ISTINA i o Bogu i Svesti, potrebno je koncetrisati pažnju na Kvantni vakuum, u kojem takođe nema ničeg materijalnog što bi na bilo koji način moglo da se opazi i dokaže da postoji, a ipak iz njega nastaje apsolitno sve što može da se opazi i smatra materijalnim

A šta je to što iz kvantnog vakuuma nastaje što možr da se ipazi i dokaže da postoji?

Fizičari i biolozi tvrde da ništa drugo ne postoji do energija i informacija. Energija se manifestuje kao fizička radnja maprezanja i kretanja, a informacija kao psihička radnja opažanjna, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog naprezanja i kretanja. A šta je to što uistinu postoji, koje raspolaže sposobnostima vršenja tih fizičkih i psihičkih radnji, naučnici pojma nemaju. Jer kad te radnje prestanu, ne ostaje ništa koje bi naučnici mogli da nazovvu bilo imenom Svest ili imenom Bog koji raspolaže sposobnošću da te radnje vrši. Ostaje da postoji samo nematerijalni kvantni vakuum, koji je postojao i pre nego se napregnuo i pokrenuo i postao energija/materija. Pa ako taj kvantni vakuum nazovemo imenom Bog, tada je to ono u šta vernici veruju kada kažu da postoji samo nespoznatljivi, nestvorivi i svemoćni Bog koji je stvorio svet iz ništa. A možemo da tvrdimo i to da je kvantni vakuum polje nematerijalne svesti, koja raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, pomoću kojih, kada se napregne i pokrene, stiče iskustvo, tj. znanje o sebi i pomoću tog znanja sebe dovodi u stanje svesnosti i na taj način uzrokuje sebe kao Svest.

U svakom slučaju, nebitno zvali mo to što postoji imeniom Bog ili Svet, u oba slučaja to oboje su čulno neopažljivi i nesoznatljivi i u oba slučaja sposobni su da stvore svet IZ NIŠTA, jer raspolažu sposobnostima okje su potrebne za stvaranje sveta IZ NIŠTA.

Mada, ni Bog, ni Svest, NISU NIŠTA, već NEŠTO. Jer da su zaista NIŠTA, iz njih nkada ne bi moglo da nastane NEŠTO. Oni su u svakom slučaju NEŠTO, ali ne nešto materijalno i opažljivo, već NEŠTO NEMATERIJALNO I NEOPAŽLJIVO i to je razlog što čulno i naučno nikada nećemo moći da saznamo Istinu o postojanju, ni Boga, ni Svesti. Ali to nikako ne znači da se Istina o njihovom postojanju ne može uopšte saznati. Može jer i ono ono od čega je čovekovo telo sagrađeno je Svest i čovek zna da on kao Svest raspolaže sa sedam sposobnosti i da pomoću njih postoji sam po sebi i kao svoj uzrom i posledica i da je on sam svoj i Bog i Svest. I da je sve što postoji za sebe i u sebi i Bog i Svest. Zato filozofski pravac, panteizam, odavno i stojji na stanovištu da su Bog i Svemior jedno i isto. Što je tačno, kao i to da su Bog i Svest jedno i isto. Uostalom, da li bi Boga uopšte i moglo da bude Bog, kad ne bi bio Svest? I da li bi on mogao uopšte da stvori svet iz NIŠTA, tj. iz sebe samoga, , kad ne bi bio Svest

Pogledaj mj video ponovo! Živeo!
@Ljubo2 Aj nemoj da k*kis svuda ovde po svima nama.
Nije ti ovo ludnica...
Sta,jedino si ti pametan a svi mi glupi....
Procitaj ovo ispod b*-_!
Ma ko ti to spori covece kad kazes da materija ne moze da postoji bez svesti.
Problem je kad kazes da samo svest postoji bez materije na jawi !
To je tacno jedino u duhovnom svetu u snu itd...

@Ljubo2 Nismo u ludnici vec na forumu.

@Ljubo2 Jel si ti svestan sebe i okruzenja,osecas bol,buku,osecas ovaj materijalni zivot,osecas i opipas svoje telo itd....
Ovo je jawa covece,probudi se i otrgni iz sna.
Tako nesto moze da kaze jedino onaj koji ima halucinacije,koji se opasno fiksa necim i nije svestan sebe!
@Ljubo2 Nemoj vise da se ponizavas....
e*ala te tvoja glupa teorija!
Ovako nesto glupo u zivotu jos nisam cuo.
I necu da te pustim da k*kis ovde po svima nama i da nas pravis ludim.

Filozofija je neka izrecena pametna logicka mudrost koja nam sluzi da se zapitamo,a ne svrljanje izrazima koje niko razuman ne razume!
I ne s*_ri vise.....
 
Pako, nisi dobro razumeo sve što je u videu rečeno. Kažeš da je Svest stvorena, a da Bog nije. I kažeš da je Svest dokučiva, a da Bog nije. U videu nigde ne stoji da je Svest stvorena ili dokučiva, već da nije. Isto kao što ni Bog nije. I kao što oni koji veruju u Boga, ne znaju ni šta je Bog, ni kako on postoji ili zašto je stvorio svet, iato tako ni naučnici pojma nemaju šta je Svest, da li je stvoriva ili nije. I koncentrisali su se na istraživanje mozga, ubeđeni da mozak proizvodi Svest, ali rezultata nikakvih nema. Naučnici sa svojim čulnim (empirijskim) metodama nikako ne uspevaju dd identifijuju bolo šta što bi moglo da se nazove imenom Svest.

Da bi se saznala ISTINA i o Bogu i Svesti, potrebno je koncetrisati pažnju na Kvantni vakuum, u kojem takođe nema ničeg materijalnog što bi na bilo koji način moglo da se opazi i dokaže da postoji, a ipak iz njega nastaje apsolitno sve što može da se opazi i smatra materijalnim

A šta je to što iz kvantnog vakuuma nastaje što možr da se ipazi i dokaže da postoji?

Fizičari i biolozi tvrde da ništa drugo ne postoji do energija i informacija. Energija se manifestuje kao fizička radnja maprezanja i kretanja, a informacija kao psihička radnja opažanjna, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog naprezanja i kretanja. A šta je to što uistinu postoji, koje raspolaže sposobnostima vršenja tih fizičkih i psihičkih radnji, naučnici pojma nemaju. Jer kad te radnje prestanu, ne ostaje ništa koje bi naučnici mogli da nazovvu bilo imenom Svest ili imenom Bog koji raspolaže sposobnošću da te radnje vrši. Ostaje da postoji samo nematerijalni kvantni vakuum, koji je postojao i pre nego se napregnuo i pokrenuo i postao energija/materija. Pa ako taj kvantni vakuum nazovemo imenom Bog, tada je to ono u šta vernici veruju kada kažu da postoji samo nespoznatljivi, nestvorivi i svemoćni Bog koji je stvorio svet iz ništa. A možemo da tvrdimo i to da je kvantni vakuum polje nematerijalne svesti, koja raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, pomoću kojih, kada se napregne i pokrene, stiče iskustvo, tj. znanje o sebi i pomoću tog znanja sebe dovodi u stanje svesnosti i na taj način uzrokuje sebe kao Svest.

U svakom slučaju, nebitno zvali mo to što postoji imeniom Bog ili Svet, u oba slučaja to oboje su čulno neopažljivi i nesoznatljivi i u oba slučaja sposobni su da stvore svet IZ NIŠTA, jer raspolažu sposobnostima okje su potrebne za stvaranje sveta IZ NIŠTA.

Mada, ni Bog, ni Svest, NISU NIŠTA, već NEŠTO. Jer da su zaista NIŠTA, iz njih nkada ne bi moglo da nastane NEŠTO. Oni su u svakom slučaju NEŠTO, ali ne nešto materijalno i opažljivo, već NEŠTO NEMATERIJALNO I NEOPAŽLJIVO i to je razlog što čulno i naučno nikada nećemo moći da saznamo Istinu o postojanju, ni Boga, ni Svesti. Ali to nikako ne znači da se Istina o njihovom postojanju ne može uopšte saznati. Može jer i ono ono od čega je čovekovo telo sagrađeno je Svest i čovek zna da on kao Svest raspolaže sa sedam sposobnosti i da pomoću njih postoji sam po sebi i kao svoj uzrom i posledica i da je on sam svoj i Bog i Svest. I da je sve što postoji za sebe i u sebi i Bog i Svest. Zato filozofski pravac, panteizam, odavno i stojji na stanovištu da su Bog i Svemior jedno i isto. Što je tačno, kao i to da su Bog i Svest jedno i isto. Uostalom, da li bi Boga uopšte i moglo da bude Bog, kad ne bi bio Svest? I da li bi on mogao uopšte da stvori svet iz NIŠTA, tj. iz sebe samoga, , kad ne bi bio Svest

Pogledaj mj video ponovo! Živeo!
E ovo si dobro objasnio i priznao postojanje BOGA!
I da ne bude glupost moraces na neki nacin to i da dokazes.
Iskreno jako bih voleo da tako bude...
I da te pitam nesto prijatelju.

Ako je zivot dar onda je Ok,
Ali sta ako je kazna!
 
E ovo si dobro objasnio i priznao postojanje BOGA!
Ono što se putem nauke u filozofije doznaje, nisu priznanja, već otktića. Što se Boga tiče, onakvog u kakvog pripadnici različitih religija različito veruju i objašnjavaju - nestvorivog, neeuništivog, sveznajućeg i svemogučeg - takav Bog je nespoznatljiv, pa je, prema tome, izmišljen i NE POSTOJI. Postoji nešto drugo koje je nestvorivo, neuništivo, sveznajuće i svemoguće, koje nije izmišljeno, koje se može spoznati i koje postoji. Ono se zove imenom SVEST. i ako Svest imenujemo sa rečju "Bog", to ništa ne menja. Važan je samo pojam i definicija pojma, a ne ime kojim ćemo taj pojam da nazovemo. A to znači, ako Svest nazovemo imenom Bog, to nikako ne znači da smo priznali da Bog postoji, već samo da smo Svest nazvali imenom Bog i da sada, govoreći o Bogu, i dalje gpvprimo o Svesti.
I da ne bude glupost moraces na neki nacin to i da dokazes.
Iskreno jako bih voleo da tako bude...
U videu pod naslovom Zakon postojanja", sa značenjem Konačne i većite ISTINE o postojanju materije, života i Svemira, naveo sam sve argumente i logiku da samo Svest i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji postoji i da sem Svesti nikakvog drugog Boga NEMA. Objasnio sam i to zašto je otkriće u vezi postojanja Svesti, koja je nestvoriva, neuništiva, sveznajuća , svemoguća, a takođe i trojedna, podudarno sa verovanjem u nestvorivog, neuništivog, sveznajućeg, svemogućeg i trojednog Boga. Zato je podudarno što su svetske religije, hinduizam i hrišćanstvo, to verovanje preuzele od starijih civilizacija, vavilonske i staroegipatske, koje su znale Istinu o Svesti i zvali Svest svojim imenom. Pa hindusi i hrišćani, pošto nisu znali da je reč o Svesti, od toga su napravili svoja verovanja i religije o nestvorivom, neuništivom, sveznajućem, svemoćnom i trojednom Bogu. I sada kada znamo da je reć o Svesti, koju možemo i da dokažžemo i objsnimo, to objašnjenje i dokaz može da se upotrebe i kao dokazi o Božijem postojanju. Samo tsa razlikom što Boga više ne ćemo da zovemo imenom Bog koje ne znamo šta znači, već imenom Svest jer to znamo šta znači.
Ako je zivot dar onda je Ok,
Ali sta ako je kazna!
Život je Svest, jer bez svesnosti život nije moguć. Svest je večita, nestvoriva i neuništiva i kao takva ona nije ni dar, ni kazna. Sve od nas zavisi, od naše volje i znanja u šta ćemo da pretvorimo naše živote, da li u dar ili kaznu? U našem neznanju i gluposti, živeći po principu prava jačega i prirodne selekcije, podelili smo se politički, verski, nacionalno i klasno, pa se zbog toga zamrzeli, zaratili i pretvotili maše živote u KAZNU. To lako može da se popravi. Ujedinimo se svi i počnimo da živimo po primcipu "ljubavi prema bližnjem kao prema samome seb"i i život će automatski da nam postane DAR. To možemo lako da preokrenemo. Treba samo da se svi izjasnimo da pristajemo na to da nam život prestane da bude kazna, a postane dar. Da bi se svako pojedinačno izjasnio o tome, nije potrebno da idemo ni na kakvo glasanje ili referendum. Samo na sebe okaćimo trobojni simbol života koji ima značenje DARA i to je TO. I kad to uradimo, automatski smo se odrekli svake druge pripadnosti sem LJUDSKE koja život znači i postali smo "biblijski narod "U ČISTIM BELIM HALJINAMA, OD SVAKE NARODNOSTI; PLEMENA I JEZIKA; KOGA NIKO NE MOŽE IZBROJATI. Ili Tarabićev "NOVI NAROD", za kojeg je Tarabić prorokovao da će da "vole jedni druge kao da su svi braća rođena". To uradimo i spašeni smo. Drugo rešenje ne postoji ni za Ukrajinu, ni Palestinu, ni Kosovo, kao ni za sprećavanje izbijanja Trećeg svetskog rata. Ako možda za to već nije kasno? A ako jesre, tu nam tada više ni Bog, ni njegov trobojni simbol jedinstva sveta, mira, ljubavi i pravednosti, neće moći pomoći. I onda, taj eventualni Treći svetski rat, APOKALIPSA ili ARMAGEDON. će da bude, naravno, BOŽIJA KAZNA za neposlušnost i nepoštivanje Boga i njegovog zakona HARMONIJE I DOBRA. Dakle sve je do nas, sve zavisi od znanja i volje svakog pojedinca.
xjpg.1164611.jpg
 

Back
Top