HITNO, procitati

NICS

Iskusan
Poruka
5.705
Molim vas za malo pa¾nje, ozbiljan problem je u pitanju....

Po¹tovani,
®ena na¹eg kolege se porodila pre dve nedelje. Novoroðena devojèica ima blokirane gene koji utièu na normalnu proizvodnju trombocita u organizmu. To znaèi da je potrebna transfuzija krvi dva puta nedeljno. Doktori ¾ele da saèekaju (nekoliko nedelja ?!) pre nego izvr¹e operaciju i do tada moramo naæi dovoljno donatora ¹to je vrlo te¹ko obzirom da beba ima krvnu grupu AB negativnu.

Protekle dve nedelje nalazili smo dobrovoljne davaoce u okviru svojih organizacija i preko Hypo Alpe Adria Banke kao i Lux taksija, ali oni koji su dali krv ne mogu ponovo pre februara, nije im dozvoljeno.

Postajemo oèajni. Organizujemo akcije podr¹ke i poku¹avamo da izaðemo u javnost ali sve to zahteva vremena, a veæ za ponedeljak nemamo obezbeðenu krv za dete.

Bebi su potrebne sledeæe kolièine za predstojeæi period:
- svakog ponedeljka jedna jedinica AB negativne i jedna jedinica ili A negativne ili B negativne
- svakog èetvrtka jedna jedinica AB negativne i dve jedinice ili A negativne ili B negativne

Situacija je kritièna te vas molim za sledeæe:
Raspitajte se u okolini i ako poznajete nekoga ko je AB- , A-, B- , dobrog zdravlja i spreman da da krv, molim vas da me odmah kontaktirate

Mo¾ete me kontaktirati na mobilni telefon 064 20 93 242 ili preko e-maila
d.pagen@procreditbank.co.yu
ili
ma.nikolic@procreditbank.co.yu

Hvala unapred na svakoj vrsti pomoæi koju mo¾ete pru¾iti

Dunja Pagen
+381 64 20 93 242

Stanisic Valentina
Referent turistickih poslova
tel: 011 301 38 19
GSM 063 280 280
e-mail: valentina.stanisic@astrasimit.co.yu
 

Back
Top