Globaltel ismeva građane i reciklažu

Danas šatro svi reciklomato rade, krenem ja sa cegerom ambalaže +40°

Prvi reciklomat kod crkve sv marka primi 10 flaša i izbacida je pun i zabaguje naravno. U reciklomatu 250 flaša. Odem na cvetni trg a tamo zabagovao reciklomat uopšte ne radi. Trplja nešto hdmi input.

Gde su globaltelove poslovne prostorije da im odnesem i prospem na glavu ambalažu?

Screenshot_2023-07-13-12-13-20-019-edit_com.hsv.freeadblockerbrowser.jpg
 

Back
Top