Glasanje Glasanje na vanrednu temu ''Zima i zimski praznici''

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
Za vanredno takmičenje na temu "Zima i zimski praznici" pristiglo je 12 slika.
Na raspolaganju imate 10 poena koje možete raspoređivati po svojoj želji. Ukupan zbir mora biti 10; u suprotnom se neće uvažiti.
Ne može se glasati za sopstvenu sliku.
Jednoj slici možete dati najviše 5 poena.

Rok za glasanje je 13. april 2024. u 23:59h.

1
Pogledajte prilog 1522126

2
Pogledajte prilog 1522127

3
Pogledajte prilog 1522128

4
Pogledajte prilog 1522129

5
Pogledajte prilog 1522130

6
Pogledajte prilog 1522131

7
Pogledajte prilog 1522132

8
Pogledajte prilog 1522133

9
Pogledajte prilog 1522134

10
Pogledajte prilog 1522135

11

Pogledajte prilog 1522136

12
Pogledajte prilog 1522137
3 - 5 poena
8 - 5 poena
 
Za vanredno takmičenje na temu "Zima i zimski praznici" pristiglo je 12 slika.
Na raspolaganju imate 10 poena koje možete raspoređivati po svojoj želji. Ukupan zbir mora biti 10; u suprotnom se neće uvažiti.
Ne može se glasati za sopstvenu sliku.
Jednoj slici možete dati najviše 5 poena.

Rok za glasanje je 13. april 2024. u 23:59h.

1
Pogledajte prilog 1522126

2
Pogledajte prilog 1522127

3
Pogledajte prilog 1522128

4
Pogledajte prilog 1522129

5
Pogledajte prilog 1522130

6
Pogledajte prilog 1522131

7
Pogledajte prilog 1522132

8
Pogledajte prilog 1522133

9
Pogledajte prilog 1522134

10
Pogledajte prilog 1522135

11

Pogledajte prilog 1522136

12
Pogledajte prilog 1522137
5. slika = 5 bodova
12. slika = 5 bodova
 
Za vanredno takmičenje na temu "Zima i zimski praznici" pristiglo je 12 slika.
Na raspolaganju imate 10 poena koje možete raspoređivati po svojoj želji. Ukupan zbir mora biti 10; u suprotnom se neće uvažiti.
Ne može se glasati za sopstvenu sliku.
Jednoj slici možete dati najviše 5 poena.

Rok za glasanje je 13. april 2024. u 23:59h.

1
Pogledajte prilog 1522126

2
Pogledajte prilog 1522127

3
Pogledajte prilog 1522128

4
Pogledajte prilog 1522129

5
Pogledajte prilog 1522130

6
Pogledajte prilog 1522131

7
Pogledajte prilog 1522132

8
Pogledajte prilog 1522133

9
Pogledajte prilog 1522134

10
Pogledajte prilog 1522135

11

Pogledajte prilog 1522136

12
Pogledajte prilog 1522137
1 12
2 11
3 8
4 2
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top