Frilenseri će plaćati porez od 1. januara 2023.

Lorelajn

Legenda
Supermoderator
Poruka
58.944
Šta se dešava ukoliko neko i dalje ne plaća porez? :think:

Ovako će frilenseri plaćati porez od 1. januara 2023.

Niko ih nije tačno prebrojao. Procene su da nešto više od 100.000 građana Srbije radi preko internet platformi, a frilenseri su - i više od toga. Ne prepoznaje ih nijedan propis kao posebnu radnu “kategoriju”, a po svemu sudeći nećemo uskoro dobiti zakon o fleksibilnim oblicima rada.

Dizajneri, programeri, profesori stranih jezika, prevodioci, pisci i svi oni koji za život zarađuju po osnovu autorskog dela ili "srodnih prava", od 2023. porez će plaćati po tačno utvrđenoj proceduri - kroz takozvano samooporezivanje, birajući između dva modela. Propis koji to reguliše - upravo se, ovih dana, usvaja u Skupštini Srbije.

Dva modela poreza


Posle skoro godinu dana rada Radne grupe, konačno je napisan i novi (tačnije izmenjen i dopunjen stari) Zakon o porezima na dohodak građana, kojim će ubuduće biti regulisano i oporezivanje frilensera. A prvu prijavu prihoda poreznicima frilenseri će podnositi - 30 dana po isteku prvog kvartala naredne 2023, dakle - do kraja aprila.

Frilenseri će, naime, svoje obaveze prema državi plaćati kvartalno, imajući pri tome mogućnost da svaka tri meseca izaberu jedan od dva moguća načina obračuna poreza na prihode - prvi nosi stopu oporezivanja od 20 odsto, a drugi od 10 procenata.

Ali, niža stopa ne znači nužno i niži namet. Sve, u stvari - zavisi od iznosa koji frilenser prihoduje tokom tri meseca.Najkraće rečeno, novim propisom predviđene su dve “formule” za obračun poreza za frilensere.

Prvi je, kažu i sami frilenseri koji su učestvovali u radu radne grupe, pogodan za one koji na ovaj način zarađuju do 50.000 dinara mesečno. Naime, prvi model predviđa da se od tromesečnih prihoda oduzima 96.000 dinara takozvanih normiranih troškova (kao vid poreskog oslobođenja), pa se na tako dobijenu razliku plaća porez po stopi od 20%.

Prema drugom modelu, od tromesečnih prihoda oduzimaju se normirani troškovi od 57.900 dinara ali se oduzima još i 34 odsto ostvarenih prihoda. Na tako dobijenu razliku plaća se porez po stopi od 10 odsto. Ovaj model je, opet prema rečima frilensera - isplativiji za one koji zarađuju više od 50.000 dinara mesečno.

- Fizička lica pod jednakim uslovima mogu da se opredele za način utvrđivanja poreske osnovice i s tim visinu poreske obaveze, bilo da se opredele za priznavanje normiranih troškova u dinarskom iznosu 96.000 dinara kvartalno i plaćanje poreza po stopi od 20% ili da se opredele za priznavanje normiranih troškova u dinarskom iznosu 57.900 dinara kvartalno uvećanih za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu i plaćanje poreza po stopi od 10% odsto - navodi Ministarstvo finansija u obrazloženju zakona.

Ako neće sami - poreznici će umesto njih

Uvođenje samooporezivanja znači da će frilenseri sami prijavljivati svoje prihode i na njih sami obračunavati i plaćati porez i pripadajuće doprinose. Ipak, u tom obračunu će imati i pomoć - Poreske uprave.

- U cilju olakšavanja unosa podataka u poresku prijavu i izračunavanje poreske obaveze, Poreska uprava će unapred popuniti poresku prijavu i istu dostaviti poreskom obvezniku u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, sa iskazanim podacima o ostvarenim prihodima, a fizičko lice bi imalo obavezu da izmeni ili dopuni poresku prijavu u vezi sa podacima kojima poreski organ ne raspolaže, poput broja izdržavanih članova domaćinstva i drugo - pojašnjavaju u Ministarstvu finansija.

Tako izmenjenu ili dopunjenu poresku prijavu frilenser podnosi takođe u u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

- A, ukoliko poreski obveznik u zakonskom roku ne podnese poresku prijavu, Poreska uprava podnosi poresku prijavu za to lice - precizira novi zakon.

Šta je sa doprinosima

Napomenuli smo već da je prvi model, sa stopom oporezivanja od 20 odsto, pogodniji za one sa manjim prihodima. Tačnije, za one koji kroz frilens poslove dodatno prihoduju ili su tek uplovili u “frilenserske vode”. Naravno, oni koji su već zaposleni, a na ovaj način dodatno prihoduju, neće plaćati doprinose za zdravstvo.

Drugi model, sa stopom oporezivanja od 10 odsto, pogodniji je za one sa višim prihodima kojima je i dalje neisplativo da se registruju kao preduzetnici zbog, na primer, visokog paušalnog poreza, ili zbog toga što ne bi prošli takozvani test samostalnosti. Oni uplaćuju i penzijske, i doprinose za zdravstvo.

Pojedini frilenseri i dalje ističu da im novi propis donosi više obaveza nego prava, s obzirom da neće imati pravo na bolovanje, niti na plaćeno porodiljsko odsustvo, na primer, pa iz nekih udruženja poručuju da ne odustaju od predloga da se, srazmeno dobijenim pravima, smanji i stopa obaveznih doprinosa koji se plaćajuMinimalni penzijski doprinosi na mesečnom nivou iznose trenutno 7.720 dinara - tromesečni trošak bi bio 23.160, dok su minimalni mesečni doprinosi za zdravstveno osiguranje - 1.402 dinara, a tromesečni trošak bi bio 4.206 dinara. Ovi iznosi biće drugačiji - za očekivati je veći iduće godine, pošto se minimalne osnovice za obe vrste doprinosa računaju i propisuju u odnosu na prosečno ostvarenu zaradu koju objavljuje zvanična statistika.

Iznosi od 7.720 i 1.402 dinara predstavljaju minimalne mesečne doprinose, a zakon kaže da “ukoliko su osnovice doprinosa niže od oporezivog prihoda - osnovica doprinosa je oporezivi prihod“.

Jedno od udruženja (Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije), koje je učestvovalo u radu radne grupe za izradu zakona, objavilo je na svom sajtu detaljnije računice poreza po osnovu novog zakona.
 

a bre Milun

Buduća legenda
Poruka
26.837
Šta se dešava ukoliko neko i dalje ne plaća porez? :think:

Ovako će frilenseri plaćati porez od 1. januara 2023.

Niko ih nije tačno prebrojao. Procene su da nešto više od 100.000 građana Srbije radi preko internet platformi, a frilenseri su - i više od toga. Ne prepoznaje ih nijedan propis kao posebnu radnu “kategoriju”, a po svemu sudeći nećemo uskoro dobiti zakon o fleksibilnim oblicima rada.

Dizajneri, programeri, profesori stranih jezika, prevodioci, pisci i svi oni koji za život zarađuju po osnovu autorskog dela ili "srodnih prava", od 2023. porez će plaćati po tačno utvrđenoj proceduri - kroz takozvano samooporezivanje, birajući između dva modela. Propis koji to reguliše - upravo se, ovih dana, usvaja u Skupštini Srbije.

Dva modela poreza


Posle skoro godinu dana rada Radne grupe, konačno je napisan i novi (tačnije izmenjen i dopunjen stari) Zakon o porezima na dohodak građana, kojim će ubuduće biti regulisano i oporezivanje frilensera. A prvu prijavu prihoda poreznicima frilenseri će podnositi - 30 dana po isteku prvog kvartala naredne 2023, dakle - do kraja aprila.

Frilenseri će, naime, svoje obaveze prema državi plaćati kvartalno, imajući pri tome mogućnost da svaka tri meseca izaberu jedan od dva moguća načina obračuna poreza na prihode - prvi nosi stopu oporezivanja od 20 odsto, a drugi od 10 procenata.

Ali, niža stopa ne znači nužno i niži namet. Sve, u stvari - zavisi od iznosa koji frilenser prihoduje tokom tri meseca.Najkraće rečeno, novim propisom predviđene su dve “formule” za obračun poreza za frilensere.

Prvi je, kažu i sami frilenseri koji su učestvovali u radu radne grupe, pogodan za one koji na ovaj način zarađuju do 50.000 dinara mesečno. Naime, prvi model predviđa da se od tromesečnih prihoda oduzima 96.000 dinara takozvanih normiranih troškova (kao vid poreskog oslobođenja), pa se na tako dobijenu razliku plaća porez po stopi od 20%.

Prema drugom modelu, od tromesečnih prihoda oduzimaju se normirani troškovi od 57.900 dinara ali se oduzima još i 34 odsto ostvarenih prihoda. Na tako dobijenu razliku plaća se porez po stopi od 10 odsto. Ovaj model je, opet prema rečima frilensera - isplativiji za one koji zarađuju više od 50.000 dinara mesečno.

- Fizička lica pod jednakim uslovima mogu da se opredele za način utvrđivanja poreske osnovice i s tim visinu poreske obaveze, bilo da se opredele za priznavanje normiranih troškova u dinarskom iznosu 96.000 dinara kvartalno i plaćanje poreza po stopi od 20% ili da se opredele za priznavanje normiranih troškova u dinarskom iznosu 57.900 dinara kvartalno uvećanih za 34% bruto prihoda ostvarenog u kvartalu i plaćanje poreza po stopi od 10% odsto - navodi Ministarstvo finansija u obrazloženju zakona.

Ako neće sami - poreznici će umesto njih

Uvođenje samooporezivanja znači da će frilenseri sami prijavljivati svoje prihode i na njih sami obračunavati i plaćati porez i pripadajuće doprinose. Ipak, u tom obračunu će imati i pomoć - Poreske uprave.

- U cilju olakšavanja unosa podataka u poresku prijavu i izračunavanje poreske obaveze, Poreska uprava će unapred popuniti poresku prijavu i istu dostaviti poreskom obvezniku u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, sa iskazanim podacima o ostvarenim prihodima, a fizičko lice bi imalo obavezu da izmeni ili dopuni poresku prijavu u vezi sa podacima kojima poreski organ ne raspolaže, poput broja izdržavanih članova domaćinstva i drugo - pojašnjavaju u Ministarstvu finansija.

Tako izmenjenu ili dopunjenu poresku prijavu frilenser podnosi takođe u u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

- A, ukoliko poreski obveznik u zakonskom roku ne podnese poresku prijavu, Poreska uprava podnosi poresku prijavu za to lice - precizira novi zakon.

Šta je sa doprinosima

Napomenuli smo već da je prvi model, sa stopom oporezivanja od 20 odsto, pogodniji za one sa manjim prihodima. Tačnije, za one koji kroz frilens poslove dodatno prihoduju ili su tek uplovili u “frilenserske vode”. Naravno, oni koji su već zaposleni, a na ovaj način dodatno prihoduju, neće plaćati doprinose za zdravstvo.

Drugi model, sa stopom oporezivanja od 10 odsto, pogodniji je za one sa višim prihodima kojima je i dalje neisplativo da se registruju kao preduzetnici zbog, na primer, visokog paušalnog poreza, ili zbog toga što ne bi prošli takozvani test samostalnosti. Oni uplaćuju i penzijske, i doprinose za zdravstvo.

Pojedini frilenseri i dalje ističu da im novi propis donosi više obaveza nego prava, s obzirom da neće imati pravo na bolovanje, niti na plaćeno porodiljsko odsustvo, na primer, pa iz nekih udruženja poručuju da ne odustaju od predloga da se, srazmeno dobijenim pravima, smanji i stopa obaveznih doprinosa koji se plaćajuMinimalni penzijski doprinosi na mesečnom nivou iznose trenutno 7.720 dinara - tromesečni trošak bi bio 23.160, dok su minimalni mesečni doprinosi za zdravstveno osiguranje - 1.402 dinara, a tromesečni trošak bi bio 4.206 dinara. Ovi iznosi biće drugačiji - za očekivati je veći iduće godine, pošto se minimalne osnovice za obe vrste doprinosa računaju i propisuju u odnosu na prosečno ostvarenu zaradu koju objavljuje zvanična statistika.

Iznosi od 7.720 i 1.402 dinara predstavljaju minimalne mesečne doprinose, a zakon kaže da “ukoliko su osnovice doprinosa niže od oporezivog prihoda - osnovica doprinosa je oporezivi prihod“.

Jedno od udruženja (Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije), koje je učestvovalo u radu radne grupe za izradu zakona, objavilo je na svom sajtu detaljnije računice poreza po osnovu novog zakona.
ko zna , mozda sam i ja frilenser a da to uopste ne znam.
Jel ima prevod na srpski sa ove ubogo odvratne reci?
 

Lorelajn

Legenda
Supermoderator
Poruka
58.944
ko zna , mozda sam i ja frilenser a da to uopste ne znam.
Jel ima prevod na srpski sa ove ubogo odvratne reci?
kažu ovako

"Frilenser je fizičko lice koje radi za fizička ili pravna lica koja rade u inostranstvu i pruža usluge digitalnim putem, ne prodaje svoju robu. Usluge su baš to, digitalne. Po tome se razlikuju od prodavaca na internetu ili drugih delatnosti. Najsličnije ugovorima o autorskom delu, oni prave neki autorski rad bilo da su dizajneri, programeri", kaže Sonja Lazarević iz Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije.
 

a bre Milun

Buduća legenda
Poruka
26.837
kažu ovako

"Frilenser je fizičko lice koje radi za fizička ili pravna lica koja rade u inostranstvu i pruža usluge digitalnim putem, ne prodaje svoju robu. Usluge su baš to, digitalne. Po tome se razlikuju od prodavaca na internetu ili drugih delatnosti. Najsličnije ugovorima o autorskom delu, oni prave neki autorski rad bilo da su dizajneri, programeri", kaže Sonja Lazarević iz Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije.
pa zar je nas jezik tolko siromasan da nemamo pravu rec za nekoga ko radi za inostranstvo?
 

Neno

Elita
Moderator
Poruka
16.297
U NJemačkoj frilenseri ne plaćaju porez na dobit, ali plaćaju porez na dohodak (14-42 odsto), kao i PDV od 19 odsto, mada on može biti i niži u zavisnosti od usluge koju pružaju. Porezi nisu isti u svim državama, negdje su manji, negdje veći.. u Americi je to vrlo komplikovano ali zarade su im u prosjeku negdje oko 70000 dolara godišnje, ali uz to imaju nekoliko poreza.
 

Top