Francisko Goja i Margerit Jursenar...

Soradze

Elita
Moderator
Poruka
16.529

Vrzino kolo i veštičje sabati​


"Kada sam bila mlađa, nisam najbolje razumela savet koji je glasio: „Ne ulazi u vrzino kolo“.
Prošlo je nekoliko godina i poetski sadržajne reči prilazile su mi kada bih posmatrala slike
koje su se nalazile na zidovima kuće Fransiska Goje u predgrađu Madrida."

Posmatrajući ih mi možemo uspostaviti analogiju sa citatom Jursenarove, a možemo ih
uporediti i sa veštičjim sabatima kao antropološkom, istorijskom i kulturološkom konstantom.

Odgovor na poslednju pokušala je dati Margaret Jursenar i citat treba poimati kao jedno od
mogućih stanovišta u pokušaju određenja tih mračnih i divljih rituala.

Screenshot_107.png


"Ova pojava u umetnosti španskog slikara interesantna je jer se ja bavim umetnicima koje sam
nazvala autoegzorcistima. Smatram da nema većeg autoegzorciste krajem 18. veka od potpuno
ogluvelog Goje, suočenog sa početnim fazama poluđivanja.

Njegove slike nisu reakcija kliničkog slučaja, već rezultat umetnika u procesu razgradnje sopstvene
duše. Proces autoegzorcizma smatram stvaralačkim procesom.
Borba sa sobom borba je sa avetima koji nisu izvan nas.
Oni su interiorizovani, oni parazitiraju unutar krhke školjke svog domaćina.

U slučaju umetnika, rezultat je dovršena Atena koja u punoj ratnoj opremi izleće iz Zevsove glave.
Ili Meduza – to je uvek neizvesno."


.


francisco_de_goya_-_the_witches_sabbath_1797-98_43x30cm_museum_of_lazaro_galdiano.jpg

francisco_de_goya_y_lucientes-the_witches_flight-1797-obelisk-art-history.jpg


Citat: Margaret Jursenar, Širom otvorenih očiju. Razgovori sa Matjeom Galejem, preveo Stanko Džeferdanović, Narodna knjiga, Politika, Beograd, 2004.

Slike: Fransisko Goja, Veštičije sabati, 1797-98; Fransisko Goja, Veštičiji let, 1797-98.

🌸 🌸 🌸


 
Poslednja izmena:

Back
Top