Fikret Abdić Babo uplatio 10 hiljada maraka za Memorijalni centar Srebrenica - Potočari.

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Srboskizborim

Veoma poznat
Poruka
10.581
Kao lice koje je imalo i u vreme SFR Jugoslavije određena saznanja o celokupnom političkom kretanju u državi, tako mi je bio poznat i Fikret Abdić, naročito iz vremena pridobijanja istog na srpsku stranu tokom rata u Bosni i Hercegovini, ali to je "priča" o kojoj će svedočiti moji memoari "nakon što odem sa ovoga sveta". Sada mi je 60 godina, pa čim "odem" memoari će biti objavljeni.


20120309074814babo.jpg
20120309074814babo.jpg


Nije mi to baš sada primarno bitno već "sveža vest" da se nešto dešava sa Fikretom Abdićem, pa čovek uplaćuje za Memorijalni centar Srebrenica - Potočari 10 hiljada maraka / 5 hiljada evra.

Na osnovu člana 60. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16, 5/18 i 11/19), člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Sl.glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), a u skladu sa Odlukom o
izvršavanju budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“

broj: 4/19), Općinski načelnik Općine Velika
Kladuša, donosi:
Z A K LJ U Č A K
o isplati sredstava iz Rezerve budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu
I
Odobrava se isplata novčanih sredstava iz Rezerve budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu u iznosu od 10.000 KM (slovima: desethiljadakonvertibilnihmaraka) na osnovu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, broj: 02-41-2922/19 od 06.12.2019. godine, a u smislu
financijske podrške radi rekonstrukcije objekata centra, naučnoistraživačke i muzejske djelatnosti Memorijalnog centra.
II
Odobrena sredstva iz tačke I doznačit će se na račun programa posebnih namjena Memorijalnog centra u skladu sa bankovnom instrukcijom kako slijedi:
Primalac – Ministrastvo finansija i trezora BiH
Banka: Cdntralna banka BiH
Broj transakcijskog računa: 0000030000000145
Svrha uplate: uplata za financijsku podršku u radu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari
Poziv na broj: 37111
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“.
OPĆINA VELIKA KLADUŠA OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK
Fikret Abdić,dipl.ing.s.r.
Broj: 02-14-2939/19
Velika Kladuša, 09.12.2019. godine.

Nažalost Fikret Abdić je još od završetka rata potpuno odbačen od srpske nacionalne politike, srpska nacionalna politika uopšte ne pokazuje nikakav interes za tog čoveka kao svoga saveznika, tako da ovaj njegov potez nije nikakvo iznenađenje i na tragu je "međumuslimanskog pomirenja".
Inače srpska nacionalna politika je poznata po tome da lako odbacuje i zaboravlja vojne i političke saveznike, pa tako se desilo i sa Fikretom Abdićem.

To nije ni najmanje pametno, ali pokazaće vreme koliko. Saveznici se trebaju čuvati i održavati odnose i komunikaciju koja je sada između srpske nacionalne politike i Fikreta Abdića potpuno nestala. Znam iz pouzdanih izvora da je nema nikako.

Šta forumaši misle o tome?
 
Poslednja izmena:

BLAJBI

Zaslužan član
Poruka
103.719
Kao lice koje je imalo i u vreme SFR Jugoslavije određena saznanja o cjelokupnom političkom kretanju u državi, tako mi je bio poznat i Fikret Abdić, naročito iz vremena pridobijanja istog na srpsku stranu tokom rata u Bosni i Hercegovini, ali to je "priča" o kojoj će svedočiti moji memoari "nakon što odem sa ovoga sveta". Sada mi je 60 godina, pa čim "odem" memoari će biti objavljeni.

Nije mi to baš sada primarno bitno već "sveža vest" da se nešto dešava sa Fikretom Abdićem, pa čovek uplaćuje za Memorijalni centar Srebrenica - Potočari 10 hiljada maraka / 5 hiljada evra.

Na osnovu člana 60. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16, 5/18 i 11/19), člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Sl.glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), a u skladu sa Odlukom o
izvršavanju budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“

broj: 4/19), Općinski načelnik Općine Velika
Kladuša, donosi:
Z A K LJ U Č A K
o isplati sredstava iz Rezerve budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu
I
Odobrava se isplata novčanih sredstava iz Rezerve budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu u iznosu od 10.000 KM (slovima: desethiljadakonvertibilnihmaraka) na osnovu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, broj: 02-41-2922/19 od 06.12.2019. godine, a u smislu
financijske podrške radi rekonstrukcije objekata centra, naučnoistraživačke i muzejske djelatnosti Memorijalnog centra.
II
Odobrena sredstva iz tačke I doznačit će se na račun programa posebnih namjena Memorijalnog centra u skladu sa bankovnom instrukcijom kako slijedi:
Primalac – Ministrastvo finansija i trezora BiH
Banka: Cdntralna banka BiH
Broj transakcijskog računa: 0000030000000145
Svrha uplate: uplata za financijsku podršku u radu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari
Poziv na broj: 37111
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“.
OPĆINA VELIKA KLADUŠA OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK
Fikret Abdić,dipl.ing.s.r.
Broj: 02-14-2939/19
Velika Kladuša, 09.12.2019. godine.

Nažalost Fikret Abdić je još od završetka rata potpuno odbačen od srpske nacionalne politike, srpska nacionalna politika uopšte ne pokazuje nikakav interes za tog čoveka kao svoga saveznika, tako da ovaj njegov potez nije nikakvo iznenađenje i na tragu je "međumuslimanskog pomirenja".
Inače srpska nacionalna politika je poznata po tome da lako odbacuje i zaboravlja vojne i političke saveznike, pa tako se desilo i sa Fikretom Abdićem.

Šta forumaši misle o tome?

Ja mislim da je odnos prema F. Abdicu velika greska srpske politike.
 

fosilvaso

Buduća legenda
Poruka
36.849
Kao lice koje je imalo i u vreme SFR Jugoslavije određena saznanja o celokupnom političkom kretanju u državi, tako mi je bio poznat i Fikret Abdić, naročito iz vremena pridobijanja istog na srpsku stranu tokom rata u Bosni i Hercegovini, ali to je "priča" o kojoj će svedočiti moji memoari "nakon što odem sa ovoga sveta". Sada mi je 60 godina, pa čim "odem" memoari će biti objavljeni.


Pogledajte prilog 629702Pogledajte prilog 629702

Nije mi to baš sada primarno bitno već "sveža vest" da se nešto dešava sa Fikretom Abdićem, pa čovek uplaćuje za Memorijalni centar Srebrenica - Potočari 10 hiljada maraka / 5 hiljada evra.

Na osnovu člana 60. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16, 5/18 i 11/19), člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Sl.glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), a u skladu sa Odlukom o
izvršavanju budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“

broj: 4/19), Općinski načelnik Općine Velika
Kladuša, donosi:
Z A K LJ U Č A K
o isplati sredstava iz Rezerve budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu
I
Odobrava se isplata novčanih sredstava iz Rezerve budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu u iznosu od 10.000 KM (slovima: desethiljadakonvertibilnihmaraka) na osnovu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, broj: 02-41-2922/19 od 06.12.2019. godine, a u smislu
financijske podrške radi rekonstrukcije objekata centra, naučnoistraživačke i muzejske djelatnosti Memorijalnog centra.
II
Odobrena sredstva iz tačke I doznačit će se na račun programa posebnih namjena Memorijalnog centra u skladu sa bankovnom instrukcijom kako slijedi:
Primalac – Ministrastvo finansija i trezora BiH
Banka: Cdntralna banka BiH
Broj transakcijskog računa: 0000030000000145
Svrha uplate: uplata za financijsku podršku u radu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari
Poziv na broj: 37111
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“.
OPĆINA VELIKA KLADUŠA OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK
Fikret Abdić,dipl.ing.s.r.
Broj: 02-14-2939/19
Velika Kladuša, 09.12.2019. godine.

Nažalost Fikret Abdić je još od završetka rata potpuno odbačen od srpske nacionalne politike, srpska nacionalna politika uopšte ne pokazuje nikakav interes za tog čoveka kao svoga saveznika, tako da ovaj njegov potez nije nikakvo iznenađenje i na tragu je "međumuslimanskog pomirenja".
Inače srpska nacionalna politika je poznata po tome da lako odbacuje i zaboravlja vojne i političke saveznike, pa tako se desilo i sa Fikretom Abdićem.

To nije ni najmanje pametno, ali pokazaće vreme koliko. Saveznici se trebaju čuvati i održavati odnose i komunikaciju koja je sada između srpske nacionalne politike i Fikreta Abdića potpuno nestala. Znam iz pouzdanih izvora da je nema nikako.

Šta forumaši misle o tome?
I opet su ga iznenadili! :zcepanje:Čemu se onda mogla da nada obična raja!? Onome šta su i dobili!
 

Srboskizborim

Veoma poznat
Poruka
10.581
Ratovao, izgubio, sada plaća HARAČ okupatorima! :zcepanje:

Nažalost, može se i tako nazvati, odbačen od srpske nacionalne politike, pobeđen vojno u Velikoj Kladuši, verovatno duboko razočaran a "godine ga sustigle", pa "da nešto učini na međumuslimanskom pomirenju. Ma šta bilo, ukoliko se to desi, znatno će pogoršati srpsku poziciju u slučaju onoga za šta svi znamo da se čeka. Ali to su strateške greške srpske politike koja kad joj se nešto u vezi toga pokuša reći samo kaže "ko jeeebbee baliijii matere". Velike su to strateške greške.
 
Poslednja izmena:

Dekston

Domaćin
Poruka
4.874
Protuv kojih je iz političkih razloga, što je bio srpski čovek ratovao, s srpska nacionalna politika ga nažalost odbacila nakon rata.
On je nakon rata uhapšen i osuđen za ratne zločine u Hrvatskoj. Nakon izlaska iz zatvora vratio se rodnu Veliku Kladušu. Iscrpljen je godinama i radom. Glupo bi bilo sad da ga Srbi dovode u Banja Luku i prestavljaju ga po medijima, ko što Bošnjaci to rade sa Čedom Jovanovićem. Čemu doljevanje ulja na vatru ? To je specijalitet bošnjačke politike. Sasvim uredu je što je donirao novac za memorijalni centar u Srebrenici.
 

fosilvaso

Buduća legenda
Poruka
36.849
Teške posledice
Ameri i ove njihove lokalne pudlice su ZAUSTAVILE bosanske Srbe 1995-e! Znači, za sve buduće svinjarije u FBiH su isključivo i jedino odgovorni Ameri!
Mi ćemo samo da naručimo ćevape i gajbu piva! Nećemo da se mešamo ako baš ne moramo da ne bi opet bilo: evo 'đenosajdni' Srbi opet rade zločine! :zcepanje: :zcepanje:
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.