Quantcast

Duša - ljudska energija - arhivsko vrijeme - reinkarnacija -

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

markocheda

Domaćin
Moderator
Poruka
3.755
Šta znači kad misliš da ćeš umreti danima i onda umre druga osoba? A znaš da smrt dolazi. Da li je mislima moguće ubiti neku osobu nenamerno i ako je šta misliš o tome, da li sledi Božija kazna?
Ne pitaj to njega,on je tu da te zanese u trenutku tvog neznanja,što je u ovom trenutku skoro svako.
Ne sledi kazna. Posebno ne Božja. Ti si Bog u telu,koje je stvoreno da ne zna odakle potičeš,da bi iskusio neznanje,jer pre toga nisi znao šta znači neznanje. Drugim rečima,ovde si da učiš,jer nikad nisi bio glup pre toga i ne znaš kako to izgleda.
Možeš da osetiš da dolazi smrt nečija,ali ako si "nov" za tako nešto osetiš samo ali ne znaš za koga i jaako izgleda,kao da misliš o tome,ali ne misliš,jednostavno je tu.
 

markocheda

Domaćin
Moderator
Poruka
3.755
Šta znači kad misliš da ćeš umreti danima i onda umre druga osoba? A znaš da smrt dolazi. Da li je mislima moguće ubiti neku osobu nenamerno i ako je šta misliš o tome, da li sledi Božija kazna?
Ne smeš biti opterećen ničim,šta god da nosiš skidaj što pre.
Rudidur priča o dimenziji koja se hrani ovim svetom sa osobama opterećim bilo čim emotivno (negativnom energijom)
Ko ne savlada emotivna opterećenja u ovom životu,sa sigurnošću je bio hrana nekim bićima koji zavise od te njegove težine energije koju je nosio i negovao,i teže se od njih oslobadjaš kada predješ preko. Mislićeš da si u paklu,jer si okružen njima,jer su oni bili blizu tebe celo vreme,hranili se tobom,tvojim lošim mislima.
Budi nezavistan emotivno,kaži sebi volim ali nisam zavistan,svidja mi se ovo ali mi ne treba itd.vežbaj to. Ne upadaj u depresiju. Ako upadneš,kaži sebi da ćeš izaći sutra.
 

Sunday1

Aktivan član
Poruka
1.195
Da li je mislima moguće ubiti neku osobu


odg: da možeš
E pa ja ne znam šta je to. Ne znam da li sam ja to predvideo, pošto sam sebe zamišljao kao kostura, ili sam ja kriv i prouzrokovao tuđu smrt. A više mi se puta dešavalo da zamišljam loše stvari i one se ostvare. Umrla je osoba o kojoj ja nemam pojma, moja majka je videla pogrebna kola, a ja sam joj rekao da sam dan ranije razmišljao o svojoj smrti i umrla je osoba, ali nisam ja. Zanima me da li će me Bog kazniti i da li ću u pakao, ne daj Bože! :(
 

Black_star

Poznat
Moderator
Poruka
9.942
E pa ja ne znam šta je to. Ne znam da li sam ja to predvideo, pošto sam sebe zamišljao kao kostura, ili sam ja kriv i prouzrokovao tuđu smrt. A više mi se puta dešavalo da zamišljam loše stvari i one se ostvare. Umrla je osoba o kojoj ja nemam pojma, moja majka je videla pogrebna kola, a ja sam joj rekao da sam dan ranije razmišljao o svojoj smrti i umrla je osoba, ali nisam ja. Zanima me da li će me Bog kazniti i da li ću u pakao, ne daj Bože! :(
:cool:
Bog i ne da da se svacije boleshdzurske misli pretvaraju u javu.
Kad bi Bog ispunjavao svacije zelje, to vise ne bi bio Bog,vec demon.
Jes razmisljao nekad tako mozda ,mm?:cool:
 

rudidur

Zainteresovan član
Poruka
208
Pogrešan smer čovečanstva: 1

Kada se rešimo ovog virusa, možemo očekivati sledeći. Ljudi postaju manje otporni na viruse koji iz dana u dan prožimaju naša tela.

Sve se ovo dešava zato što nas farmacija otrovava raznim hemikalijama u obliku tableta i ruši nam ravnotežu u organizmu, a telo bi se trebalo automatski braniti od ovih virusnih parazita.

Stari ljudi imaju najviše ovih otrova u svojim telima jer im lekari pripisuju; Ljekari su stručno obučeni za te stvari i propisuju sve više i više tableta za svaku sitnicu.

Hemikalije tableta sakupljaju se u telu isto kao i radiacija. Farmacija želi da preuzme kontrolu nad ljudskim telima, lečenje se pretvara u ozbiljne neželjene efekte, a svi ti novi virusi se ne odriču tela, jer su virusi uvek korak ispred nauke ili kapitala.

engl:

The wrong direction of humanity: 1

When we get rid of this virus, we can expect the next one.

People are becoming less resistant to the viruses that permeate our bodies day by day.

All this happens because pharmacy poisons us with various chemicals in the form of pills and breaks our balance in the body, the body should automatically defend itself against these viral parasites.

Old people have the most of these pill poisons in their bodies because their doctors attribute them;
Doctors are expertly trained in these things and prescribe more and more pills for every little thing.

Tablet chemicals accumulate in the body the same as radiation.

Pharmacy would like to take control of human bodies, the treatment turns into severe side effects, the bodies give up because of all these new viruses, because viruses are always a step ahead of science or capital.
 

rudidur

Zainteresovan član
Poruka
208
Sta mislis o samanima i njihovom stanju svesti u raznim kulturama i njohovom lecenju ,koliko to kod tebe pije vodu ?

Šamani rade onako kako rade. Njihova metoda se zasniva na izvornom poreklu, što ne znači da deluju tako široko kao što to zahteva današnja paranormalna evolucija. Tretman je malo zastareo, placebo efekat deluje.
 

rudidur

Zainteresovan član
Poruka
208
Moje poreklo dolazi iz ove svetlosti na nebu: 1
(arhivne niše )

Nedavno smo širom sveta na nebu primetili okrugla svetla, koja se kreću različitim brzinama u različitim pravcima. (nevidljivi, zbog trenja, prelaz između dimenzija može postati vidljiv i nestati u trenu. Prečnik je do 60 centimetara)

Zato mogu sa sigurnošću da kažem da je evolucija odigrala svoj deo i u petoj dimenziji, i da je postala progresivna - okrugle blistave svetlosti na nebu kondenzatori su duša. Ovi rezervati čuvaju prosvetljene duše ili ih na neki način vode, a kada postoje uslovi, oni se torpediraju u mlada ljudska zemaljska tela u obliku reinkarnacije.

Moje poreklo dolazi iz ove svetlosti na nebu: 2

Moguće je uspostaviti kontakt sa ovim okruglim svetlima na nebu samo kada vaša duša nije u telu. Iznad svega, oni će vas naći ili kontaktirati u ovoj fazi kada ste privremeno u fizičkom telu, a ne vi.

Kibalion: 7 Zanimljivo je, ali sadržaj teorije i dalje ima previše minusa kao i plus poena. Vibracije i suprotnosti iznad i ispod, ili ovde ili tamo, su moja područja - pa ovim razmišljanjima dodajem plus.

Vibracije su osnova za sve što se događa oko nas. Čak i kada se ispušta para, voda se ispušta u atmosferu u drugačijem obliku nego što smo navikli da trčimo rekom.

engl:

My origin comes from this light in the sky: 1
(archival niches)

Recently, around the world in the sky we have noticed round lights, which move at different speeds in different directions.
(invisible, due to friction, the transition between dimensions can become visible and disappear in an instant. They are up to 60 centimeters in diameter)

That is why I can tell with certainty that evolution has done its part in the fifth dimension as well, it has become progressive - the round shining lights in the sky are the capacitors of souls. These preserves preserve enlightened souls or somehow guide them, and when conditions exist they torpedo themselves into young earthly human bodies in the form of reincarnation.

My origin comes from this light in the sky: 2

It is possible to make contact with these round lights in the sky only when your soul is not in the body.
Above all, they find or contact you at this stage when you are temporarily in the physical body, not you.

Kybalion: 7
Interesting, but the content of the theory still has too many minuses as plus points.
The vibrations and opposites above and below, or here or there, are my areas - so I give these reflections a plus.

Vibrations are the basis for everything that happens around us.
Even when steam is released, water is released into the atmosphere in a different form than we are used to running on the river.
 

Kerik

Početnik
Poruka
6
Da li se zoves Noje (Noah) ? izgubio sam deo duse verovatno od bola se rastavio sa njom ima li nekog resenja to popraviti i sta mislis o primeni nanotehnologije na ljude i izmenu dnk pomocu informacila talasna genetika rusa pomocu slike i muzike koja je snimljena i ti je slusas,kada dolazi do primene nano na ljude imas li neku predstavu kako putovati kroz vreme da li ayahuscom,ibogom,meskalinom,toe ili sibirskim samanima koji to proizvode bez upotebe caja,mada u filmu shaman sam video upotrebu,kako oni mogu to raditi bez upotrebe?
 

rudidur

Zainteresovan član
Poruka
208
NLO: Nepoznati objekti i njihovi oblici na nebu

Najnoviji video snimci američkih snaga snimljeni na nebu pripadaju obliku antimaterije nešto što povremeno pada u zonu trenja između trodimenzionalne i petodimenzionalne percepcije zbog pogrešnog manevrisanja.

Paranormalni oblik duhova nije samo u starim zgradama, već iu udaljenim prostranstvima planete Zemlje, kao i u samoj atmosferi. (različiti viđeni oblici kao što su: krupni stopala, kameni majmuni i.t.d.)

Dakle, objašnjenje je: videli su i snimali entitet paranormalnog oblika.

engl:

UFO: Unknown objects and their shapes in the sky

The latest videos of American forces taken in the sky belong to the antimatter form of something that occasionally falls into the friction zone between three-dimensional and five-dimensional perception due to incorrect maneuvering.

The paranormal form of ghosts is not only in old buildings, but also in the remote expanses of planet earth, as well as in the atmosphere itself.
(various seen shapes such as; bigfoot, rock monkeys i.t.d.)

So the explanation is: they saw and filmed an entity of paranormal form.
 

rudidur

Zainteresovan član
Poruka
208
Entitetski oblik: tijelo koje umire

1. Svako ljudsko biće ima svoj entitet.

2. Oblik entiteta otkriva se svom fizičkom tijelu u kasnijoj dobi. (ili nikad)

3. Umirući čovek vidi svoj entitet kada je u nekoj vrsti paralize izvan svog tela, takođe može reći da ga vidi. (Obično takvi ljudi ne znaju kako da objasne šta uopšte vide, jer u sebi imaju ostatak omamljene urođene duše koja ne vodi telu.) Kada u entitetu postoji entitet, on ne vidi entitet izvan tela.)

4. Čovek sa entitetom u sebi ne vidi strano izvan telesnog entiteta koji mu je u blizini.

5. Kada se entitet otkriva svom telu, morate ga prihvatiti. Ako nije nasilan prema vama, gotovo sigurno je vaš. Može ući u vaše telo ili može jednostavno proći kroz vas i izbeći vas, obično vam neće naštetiti ako ne panirate previše.

6. Svakako postoje entiteti oko vas s vremena na vreme jer imate mirnu svest i možete da osetite prisustvo energija.


engl:

Entity form: dying body

1. Every human being has his own entity.
2. The entity form reveals itself to its physical body at a later age. (or never)
3. A dying man sees his entity when he is in some kind of paralysis outside his body, he can also tell that he sees it. (Usually such people do not know how to explain what they see at all, because they have in themselves the remnant of a stunted innate soul that does not guide the body.) When there is an entity in the body, it does not see the entity outside the body.)
4. A man with an entity in himself does not see the foreign outside the bodily entity that is near him.
5. When an entity reveals itself to its body, you must accept it. If it’s not violent towards you it’s almost certainly yours.
It can go into your body, or it can just go through and avoid you, it usually won’t hurt you if you don’t panic too much.
6. There are certainly entities around you from time to time because you have a calm consciousness and can sense the presence of energies.
 

rudidur

Zainteresovan član
Poruka
208
Trajanje:
Vreme je izmislilo čoveko da bi izmerilo pojavu ili nestanak bilo čega.

Vreme zaista ne postoji. Sve nam se događa u trenutku sadašnjosti.

Samo se materija menja, kao i starenje tela ili starenje materije.

Sadašnjost je epicentar promene ove materije koja mi opažamo. Kako ljudsko telo stari, samo se njegova materija menja u trenutku koji nazivamo sadašnjošću.

Promjena materije se može mjeriti vremenom, a naša svijest uvijek ostaje na istom mjestu gdje je i nastala.

Dakle, odavde se želja za putovanjem u prošlost ili budućnost u obliku fizičkog tela ne može dogoditi.


engl:

Temporal duration:

Time was invented by a human being to measure the emergence or disappearance of anything.
Time doesn’t really exist.
Everything is happening to us in the moment of the present.
Only matter changes, as does the aging of the body or the aging of matter.
The present is the epicenter of the change of this matter that we perceive.
As the human body ages, only its matter changes in the moment we call the present.
The change of matter can be measured in time, and our consciousness always remains in the same place where it originated.
So, from here on, the desire to travel to the past or the future in the form of a physical body cannot happen.
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.