Dual Boot - UBUNTU i Windows

ssstefansss

Poznat
Poruka
8.194
- Mnogi korisnici koji se po prvi put sreću sa GNU/Linux UBUNTU operativnim sistemom želeli bi da imaju mogućnost da im ostane i Windows instaliran. Najviše iz razloga da, dok se ne priviknu na novo okruženje i ne savladaju osnove, ipak mogu da koriste i Windows gde se osećaju kao kod kuće. Pojedini korisnici koriste samo UBUNTU, ali im je za određene programe koji ne rade pod Linuxom potreban i Windows.

- U ovakvim situacijama kreira se takozvani "Dual boot". Najprostije rečeno Dual boot predstavlja instalaciju dva različita operativna sistema na jednom računaru, gde se po uključenju računara odabira i pokreće (boot-uje) jedan od njih. Dual boot je zapis u MBR (Master Boot Record). MBR je prvi i glavni sektor hard diska koji sadrži informacije da li je neki sistem instaliran na njemu, ako jeste koji sistem ili sistemi su instalirani, takođe sadrži informacije o postojanju, vrsti i veličini svih particija... Bez MBR hard disk bi bio prikazan kao prazan. Termin "Dual boot" nije striktno vezan za Linux, mogu da ga čine instalirana dva Windows sistema, recimo Windows XP i Vista. Mi ćemo se bazirati na instalaciju UBUNTU-a i Windowsa.

- S obzirom da postoji više situacija na koje se Dual boot može dobiti i zavisi od redosleda instalacije sistema, podelićemo kreiranje Dual boot-a na sledeće vrste:
 
1. Hard disk je prazan, nema instaliran nikakav sistem

- Kod prve situacije, da posle nebi bilo potrebe za korišćenjem nekih posebnih programa, najbolje je prvo instalirati Windows, a zatim UBUNTU. Razlog je sledeći: ako prvo instaliramo UBUNTU, a potom Windows XP, posle restarta uopšte neće biti boot menija iz kojeg možemo da biramo operativni sistem. Moći ćemo da pokrenemo samo Windows jer on prepiše i izbaci zapis o instaliranom UBUNTU iz MBR. Postoje načini da se to popravi, o čemu ćemo kasnije. Dakle, instalira se prvo Windows, zatim UBUNTU i posle restarta pojavljuje se kreiran Dual boot iz kojeg biramo da li ćemo da pokrenemo UBUNTU ili Windows.

2. Instalirana je neka verzija Windowsa (XP, XP pro, Vista...) i želimo da
dodamo UBUNTU

- Druga situacija je slična prvoj, namerno sam ih podelio da bude jasnije. Dakle, ako je Windows već instaliran i instaliramo potom UBUNTU, već imamo "Dual boot", sve je podešeno i radi.
 
3. Instaliran je samo UBUNTU i želimo da dodamo neku verziju Windowsa

- Kod treće situacije pojaviće se mali problem. Posle instalacije Windowsa Dual boot moramo sami da napravimo jer, kao što je već spomenuto, Windows će da prepiše MBR i izbaci informaciju o tome da je na hard disku instaliran i UBUNTU da bismo ovo posle popravili i napravili Dual boot, biće nam potreban live CD sa UBUNTU sistemom. Čak i kada vratimo UBUNTU Loader, u njemu nema informacije o Windowsu, pa ćemo morati i to da dodamo.

- Instalirali smo Windows, restartujemo računar, ubacimo UBUNTU live CD i pokrenemo sa njega opciju "Try Ubuntu without any change to your computer" da nam bude samo podignut UBUNTU operativni sistem sa CD-a. Sada ćemo prvo u MBR povratiti zapis UBUNTU sistema koji smo imali pre instalacije Windowsa, a potom izmeniti isti tako što ćemo na listu dodati i Windows. Otvorićemo Terminal iz menija "Applications/Accessories" i ukucati:
sudo grub

- Zatim kucamo:
find /boot/grub/stage1

- Po unosu komande biće nam prikazana lokacija na kojoj je pronađen zapis koji UBUNTU koristi za upis u Master Boot Record (MBR), takozvani "Grub", koji se koristi u vidu fajla menu.lst. Ovaj fajl ćemo naknadno morati da modifikujemo. U mom slučaju "Grub" je pronađen na lokaciji (hd0,0). Ubuntu na ovaj način predstavlja hard diskove i particije. U slučaju da imamo više hard diskova, UBUNTU ih obeležava sa hd0, hd1, hd2... dok se particije označavaju brojem iza zareza, što znači da bi hard disk sa tri particije bio označen sa (hd0,1), (hd0,2), i (hd0,3).

Dual_boot5.jpg


- Sada kada znamo lokaciju našeg "Grub-a", zadajemo sledeću komandu:
grub> root (hdX,Y)

- Napominjem da umesto X i Y treba uneti brojeve koje smo prethodnbo dobili. Za kraj zadajemo još jednu komandu:
grub> setup (hd0)

- Ovim je naš Grub povraćen u MBR i posle restarta ćemo moći da pokrenemo UBUNTU, ali ne i Windows. Dolazimo do tačke gde ovaj postupak počinje da deluje komplikovano, ali kada sve bude završeno i budemo kreirali Dual boot, videćemo koliko je u celini jednostavno bilo. Ugasićemo Terminal, restartovati računar, izvaditi live CD i pokrenuti UBUNTU kao što smo to radili i ranije. Sledeće što ćemo da uradimo je da dodamo na listu instaliranih operativnih sistema i Windows.

- Pokrenuli smo UBUNTU sistem sa hard diska, otvaramo terminal i kucamo:
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.backup

Napomena: menu.lst je ustvari MENU.LST samo ispisano malim slovima, da ne bude zabune oko sliova “L” u ekstenziji, jer dosta liči na broj “1"

- Ovom komandom smo, za svaki slučaj, napravili rezervnu kopiju našeg “Grub-a” da bi mogli da sve vratimo kako je bilo ukoliko nešto pođe po zlu. Sada ćemo da otvorimo naš menu.lst:
sudo gedit /boot/grub/menu.lst

- Pred nama se otvara teksualni fajl u kome su informacije koje se upisuju u Master Boot Record hard diska i ovde ćemo na samom dnu dodati Windows u Boot Loader. Time ćemo dobiti po uključenju računara meni iz koga možemo osim UBUNTU-a odabrati i Windows. Za početak pronaći ćemo red “timeout” koji se odnosi na vreme koje ćemo imati da odaberemo željeni sistem kada se po uključenju računara pojavi Boot Loader. Postavićemo vrednost 10, što se odnosi na 10 sekundi. Odmah ispod, u delu “hiddenmenu” ukoliko nije pšostavljen, postavićemo ispred naredbe “hiddenmenu” znak #. Primećuje se da je na više mesta ispred teksta u redovima postavljen znak #. Ti redovi se ne izvršavaju kao komande, biće preskočeni. Deo fajla menu.lst koji smo izmenuli treba da izgleda ovako:
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10

## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
<p align="justify">- Kada smo ovo izmenili skrolovaćemo na dno fajla.Ispod reda “## ## End Default Options ##” primetićemo tri celine koje se odnose na pokretanje UBUNTU sistema:

Normalno podizanje UBUNTU sistema
Podizanje UBUNTU sistema u modu za popravku - recovery mode
Testiranje memorije - memtest86+

- Redove koji će dodati Windows u Boot Loader možemo dodati iznad redova vezanih za UBUNTU, ili ispod. Kako ćemo postaviti zavisi od toga koji od ta dva operativna sistema želimo da bude pokrenut u slučaju da po uključenju računara ne diramo ništa, a istekne onih 10 sekundi što smo malopre podesili. U svakom slučaju redovi koje treba dodati su:
title Windows (ovde može da piše bilo šta) root (hd0,1) savedefault makeactive chainloader +1

- Red u kojem piše root (hd0,1) moramo modifikovati tako da vodi na particiju na kojoj nam je instaliran Windows. Snimimo fajl sa “File/Save” ili “ctrl+s”, zatvorimo sve i restartujemo sistem i probamo da odaberemo iz Boot Loader-a Windows.
- Za slučaj da se ne pokrene Windows, moramo da se vratimo na izmenu fajla menu.lst. Ako je u pitanju jedan hard disk na kojem su oba sistema, potrebno je da izmenimo samo drugu cifru. Kada smo u prvom koraku vraćali “Grub” videli smo kako je označena particija na kojoj nam je instaliran UBUNTU, u mom slučaju (hd0,0), tako da tu mogućnost isključimo i ako ne znamo tačno na kojoj particiji je instaliran windows, probamo sa (hd0,1), (hd0,2), (hd0,3), (hd0,4)… Na žalost, ne znam način na koji bi se ovo moglo pouzdano proveriti, pa mogu samo da preporučim da se prvo u red “root” postavi (hd0,1), pa posle restarta, ako se odabirom Windowsa ne pokrene isti, vratimo se u UBUNTU pa pokušamo sa (hd0,2)… Verujem da ćemo u par pokušaja “pogoditi” koja je particija u pitanju. Ako neko zna način da se ovo izbegne zamolio bih da me obavesti.
- Kada iz menija koji nam se otvara po uključenju računara možemo da odaberemo bilo koji od sistema, uspešno smo kreirali naš "Dual Boot". S obzirom da, za razliku od Windowsa, bilo koja GNU/Linux distribucija može da se instalira i na "slave", tj podređeni hard disk, ako imamo više hard diskova moguće je kreirati Boot Loader tako da nam nudi izbor između više operativnih sistema. Tako možemo imati instalirano 2-3 GNU/Linux sistema i windows i sve da funkcioniše kako treba.
Dual_boot2.png
 
4. Instalirani su i UBUNTU i Windows, već imamo Dual boot, ali želimo da reinstaliramo neki od sistema

- Iz ranijeg teksta se može zaključiti da u ovom slučaju reinstalacija UBUNTU-a nebi poremetila Dual boot i posle reinstalacije sistema bilo bi sve podešeno. Windows je taj koji pravi probleme. Kada je u pitanju Dual boot, čak i kod instalacije dva Windowsa (XP i Vista) se javljaju problemi, a pogotovo kod instalacije Windowsa i nekog ne-Microsoft sistema.

- Kada bismo hteli samo Windows da reinstaliramo dogodilo bi se, kao u situaciji 3, da UBUNTU Boot Loader (Grub) bude prepisan i mogao bi se pokrenuti samo Windows. U ovom slučaju može se izvršiti povraćaj "Grub"-a uz pomoć UBUNTU live CD-a, što je detaljno objašnjeno u 3. situaciji, a postoji još jedan metod koji bih opisao. U pitanju je korišćenje aplikacije "Super Grub Disk". Preuzme se u vidu .iso imidža, nareže se da dobijemo butabilni CD i posle restarta računara pokreće se sa CD-a. Uz pomoć ove alatke sav posao je gotov kroz par sekundi

Super GRUB Disk

- S obzirom da je aplikacija pod GPL licencom, slobodna je za preuzimanje, korišćenje u bilo koju svrhu, kopiranje, poklanjanje.... Super Grub Disk možete preuzeti odavde:

Preuzmi Super Grub Disk

- Kada smo narezali butabilan CD restartovaćemo računar i pokrenuti aplikaciju sa CD-a. Pred nama će se pojaviti tekstualno okruženje Super GRUB Disk-a, gde će nam za početak biti ponuđeno da odaberemo šta želimo da uradimo. Ova alatka nudi ne samo povratak Linux-ovog Gruba, već i vraćanje Windowsovog Loadera. Sve zavisi od toga šta nam je potrebno. U našem slučaju broj 4, mi imamo instaliran UBUNTU. Taj ubuntu sadrži fajl menu.lst u kojem je sve podešeno kako treba i želimo samo da ga vratimo i dobijemo "Dual boot". Odabraćemo jednu od prve dve opcije, koje su u suštini iste, samo što kod prve dodatno bude ispisana pomoć za upotrebu. Ja ću odabrati opciju "Super Grub Disk (NO HELP)".

Superg1.jpg


- Sada na red dolazi odabir jezika aplikacije. S obzirom da ne razumem ni jedan drugi jezik sa liste, ostajem na engleskom i idemo dalje.

Superg2.jpg


- Iz sledećeg menija odabraćemo "Gnu/Linux",

Superg3.jpg


a zatim "Fix Boot of Gnu/Linux (GRUB)".

Superg4.jpg


- Zbog konfiguracije mog sistema nisam u mogućnosti da priložim u vidu slika šta se dalje dešava. Posle odabira zadnje komande Super Grub Disk će da pronađe naš menu.lst na particiji gde je instaliran UBUNTU i ponudiće nam da primenimo izvršenje vraćanja "Grub"-a. Sav posao traje par sekundi i mora da se završi uspešno i biće zatražen restart sistema. Po ponovnom uključenju računara videćemo da nam je Boot Loader vraćen i možemo da nastavimo korišćenje računara kao ranije. Ukoliko program izbaci bilo kakvu grešku, što se meni nikada nije dogodilo, možemo uvek isti posao uraditi na sporiji način uz pomoć UBUNTU live CD-a, što je opisano ranije.

- U procesu vraćanja "Grub"-a videli smo usput mnoge druge mogućnosti programa, tako da bih "Super Grub Disk" preporučio svima jer će se kad-tad pokazati korisnim.
 
Samo sto nije on uradio vec copy/past.. Bar potpisi izvor...
http://www.ubuntu-cs.org/wiki/Dual_Boot_-_UBUNTU_i_Windows

Za tvoje obavestenje ja sam autor i na tom sajtu!
Posto vidam da imas link klikni na njega i pogledaj ko je autor i pogledaj njegov profil( registrovan sam kao user007), ucestvujem i u share it akciji! pa onda dodji na neki forum i jedi ono sto se ne jede.
A pogledaj tamo moj e-mail i e-mail na krsti, pa ces videti da je isti, ne mogu da verujem kakvi sve ljudi imaju pristup racunaru!!!
 
Poslednja izmena:
Za tvoje obavestenje ja sam autor i na tom sajtu!
Posto vidam da imas link klikni na njega i pogledaj ko je autor i pogledaj njegov profil( registrovan sam kao user007), ucestvujem i u share it akciji! pa onda dodji na neki forum i jedi ono sto se ne jede seljacino!!!
A pogledaj tamo moj e-mail i e-mail na krsti, pa ces videti da je isti, ne mogu da verujem kakvi sve ljudi imaju pristup racunaru!!!

Ako sam pogresio priznajem gresku, desava se. Email na krsti ne moze da se vidi koliko ja znam. Da moze ne bi ostali zivi od spama. Za takvim recima nema potreba al' ajd to je nesto sto se uci kod kuce. U jednom slucaju sam pokusao da te napadnem, a u drugom da zastitim kao autora na ubuntu wiki(posto kazes da si ti autor). Istovremeno sam ucinio i dobro i lose. Ipak mislim da treba da se navede gde se orginal nalazi da ne bi doslo do ovakvih zabuna.
Moja greska NHF...
 
Ako sam pogresio priznajem gresku, desava se. Email na krsti ne moze da se vidi koliko ja znam. Da moze ne bi ostali zivi od spama. Za takvim recima nema potreba al' ajd to je nesto sto se uci kod kuce. U jednom slucaju sam pokusao da te napadnem, a u drugom da zastitim kao autora na ubuntu wiki(posto kazes da si ti autor). Istovremeno sam ucinio i dobro i lose. Ipak mislim da treba da se navede gde se orginal nalazi da ne bi doslo do ovakvih zabuna.
Moja greska NHF...

Ajde oprastam ti!:hahaha:
 

Back
Top