Download na SD karticu

Kako da podesim da mi folder ''WhatsApp Media'', ''Facebook'', ''Download'' folder Google Chrom-a sve smešta na SD kartice, a ne na memoriju telefona?
To se resava lako, možda je bilo bolje da kažeš koji Android koristiš.
Ovako ideš na : "Upravljanje fajlovima" i otvore se dve stavke Interna i eksterna memorija. Onda otvoriš internu i pronadješ folder: "download". Kad si pronašo pritisneš folder i držiš da bi ti se otvorio meni koji nudi opciju "pomeri". Pritisneš pomeri i za lokaciju izaberes eksternu SD karticu.
Ne znam zašto ne konsultujete google kod takvih problema, tamo ima gotovo sve, samo ako znaš jezik. Jedostavno ukucaj: change android download settings
 
To se resava lako, možda je bilo bolje da kažeš koji Android koristiš.
Ovako ideš na : "Upravljanje fajlovima" i otvore se dve stavke Interna i eksterna memorija. Onda otvoriš internu i pronadješ folder: "download". Kad si pronašo pritisneš folder i držiš da bi ti se otvorio meni koji nudi opciju "pomeri". Pritisneš pomeri i za lokaciju izaberes eksternu SD karticu.
Ne znam zašto ne konsultujete google kod takvih problema, tamo ima gotovo sve, samo ako znaš jezik. Jedostavno ukucaj: change android download settings

U pitanju je Android 4.2.2

Gde je to ''upravljanje fajlovima''?
 

Back
Top