Dokle dovodi ova politika????? 30 god. staza palo u vodu

andrijac

Početnik
Poruka
33
Ovako,
moj otac je preminuo u 48. godini zivota. Bio je zaposlen u MUP-u R. Srbije, od svoje 18 godine tako da je ove godine napunio 30 godina staza. Kada sam sracunao neki prosek uplacenih doprinosa samo za penzijsko i invalidsko dobio sam cifru od 35.000 eura. Nazalost od tog novca moja majka i ja ne dobijamo apsolutno nista.
Pravo na porodicnu penziju nemamo, iz razloga sto nasa prosla i sadasnja vlada uvode mere, izmenjuju i dopunjuju zakon sa zalosno nenormalnim uslovima te su u poslednjoj dopuni zakona naveli uslov da udovica mora da ima minimum 45 godina starosti da bi stvorila pravo na porodicnu penziju sa navrsenih 53 godina zivota.
Moja majka ima navrsene 43 godine, tako da preostaje da ona zali za tim sto je rano stekla porodicu i da zalimo sto moj otac nije doziveo njenih 45. Otpremninu od MUP-a ne dobijamo jer ne postoji osnov, tako da gore navedenih 35.000 eura idu u budzet R. Srbije koji nikad nece da stane na noge. :gace:

Ako je neko imao slicno iskustvo ili zna nesto o ovoj smesnoj ludoriji nasih politicara koji su oliko brizni i prosto nas teraju i daju motivaciju da zivimo duze, neka ostavi komenar.
U ovoj teskoj situaciji poslednje o cemu bih razmisljao jeste penzija, ali s obzirom da smo bez primanja ne vidim alernativu. :dash::dash::dash:


hvala unapred!
 
Ovako,
moj otac je preminuo u 48. godini zivota. Bio je zaposlen u MUP-u R. Srbije, od svoje 18 godine tako da je ove godine napunio 30 godina staza. Kada sam sracunao neki prosek uplacenih doprinosa samo za penzijsko i invalidsko dobio sam cifru od 35.000 eura. Nazalost od tog novca moja majka i ja ne dobijamo apsolutno nista.
Pravo na porodicnu penziju nemamo, iz razloga sto nasa prosla i sadasnja vlada uvode mere, izmenjuju i dopunjuju zakon sa zalosno nenormalnim uslovima te su u poslednjoj dopuni zakona naveli uslov da udovica mora da ima minimum 45 godina starosti da bi stvorila pravo na porodicnu penziju sa navrsenih 53 godina zivota.
Moja majka ima navrsene 43 godine, tako da preostaje da ona zali za tim sto je rano stekla porodicu i da zalimo sto moj otac nije doziveo njenih 45. Otpremninu od MUP-a ne dobijamo jer ne postoji osnov, tako da gore navedenih 35.000 eura idu u budzet R. Srbije koji nikad nece da stane na noge. :gace:

Ako je neko imao slicno iskustvo ili zna nesto o ovoj smesnoj ludoriji nasih politicara koji su oliko brizni i prosto nas teraju i daju motivaciju da zivimo duze, neka ostavi komenar.
U ovoj teskoj situaciji poslednje o cemu bih razmisljao jeste penzija, ali s obzirom da smo bez primanja ne vidim alernativu. :dash::dash::dash:


hvala unapred!


Одмах упиши било који факс - као редован студент и колико знам ДОБИЋЕШ ОЧЕВУ ПЕНЗИЈУ !!! Или ако си редован ученик у средњој школи имаш право на очеву пензију
 
Ovako,
moj otac je preminuo u 48. godini zivota. Bio je zaposlen u MUP-u R. Srbije, od svoje 18 godine tako da je ove godine napunio 30 godina staza. Kada sam sracunao neki prosek uplacenih doprinosa samo za penzijsko i invalidsko dobio sam cifru od 35.000 eura. Nazalost od tog novca moja majka i ja ne dobijamo apsolutno nista.
Pravo na porodicnu penziju nemamo, iz razloga sto nasa prosla i sadasnja vlada uvode mere, izmenjuju i dopunjuju zakon sa zalosno nenormalnim uslovima te su u poslednjoj dopuni zakona naveli uslov da udovica mora da ima minimum 45 godina starosti da bi stvorila pravo na porodicnu penziju sa navrsenih 53 godina zivota.
Moja majka ima navrsene 43 godine, tako da preostaje da ona zali za tim sto je rano stekla porodicu i da zalimo sto moj otac nije doziveo njenih 45. Otpremninu od MUP-a ne dobijamo jer ne postoji osnov, tako da gore navedenih 35.000 eura idu u budzet R. Srbije koji nikad nece da stane na noge. :gace:

Ako je neko imao slicno iskustvo ili zna nesto o ovoj smesnoj ludoriji nasih politicara koji su oliko brizni i prosto nas teraju i daju motivaciju da zivimo duze, neka ostavi komenar.
U ovoj teskoj situaciji poslednje o cemu bih razmisljao jeste penzija, ali s obzirom da smo bez primanja ne vidim alernativu. :dash::dash::dash:


hvala unapred!

Kada napuni 45 imace pravo da je trazi.
 
Ево:

Porodična penzija


Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice posle smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju. Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža tog lica.
Bračni drug ima pravo na porodičnu penziju u 2012:
Supruga :

 • sa navršenih 50 godina i šest meseci, pod uslovom da je u momentu smrti supružnika imala najmanje 45 godina života
Suprug :

 • ako je u momentu smrti supruge imao najmanje 55 godina i šest meseci života
Prema izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. 1. 2011. godine, predviđeno je da se granica za ostvarivanje prava na porodičnu penziju za udove/udovce svake godine podiže za šest meseci, sve do 2017. godine.

USLOVI ZA PORODIČNU PENZIJU (2011-2017)

Bračni drug može da koristi porodičnu penziju uz dete, koje je korisnik porodične penzije, ako obavlja roditeljske dužnosti prema njemu. Takođe, ako u roku od godinu dana posle smrti supružnika postane potpuno nesposoban/a za rad.
Razvedeni bračni drug ima pravo na porodičnu penziju ako mu je sudskom presudom dodeljeno izdržavanje, za onoliko vremena koliko je u presudi naznačeno.
Ako je umrli osiguranik ili umrli korisnik starosne ili invalidske penzije u trenutku zaključenja braka navršio 65 godina života (muškarac), odnosno 60 (žena), bračni drug može steći pravo na porodičnu penziju pod uslovom da imaju zajedničko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine.
Deca:

 • do 15 godina, bez obzira na to da li se školuju
 • učenici srednje škole do 20 godina, a studenti do navršenih 26 godina
Pravo na porodičnu penziju detetu može biti produženo zbog nesposobnosti za samostalan život i rad, privremeno ili trajno, ako se o tome izjasni nadležni organ veštačenja.
Ukoliko penziju ostvaruje više članova porodice, iznos se određuje od penzije koju bi pokojnik imao u momentu smrti, i to:

 • za 1 člana 70%
 • za 2 člana 80%
 • za 3 člana 90%
 • za 4 i više članova 100% pokojnikove penzije
Deci bez oba roditelja pripada, pored porodične penzije po jednom roditelju, i porodična penzija po drugom roditelju, kao jedna penzija čiji iznos ne može preći najviši iznos penzije određen zakonom.
Članovi šire porodice – roditelji, braća, sestre i druga deca mogu ostvariti pravo, ako ih je pokojnik izdržavao do smrti i ako je preostao iznos njegove penzije posle ostvarivanja prava članova uže porodice.
Ako pravo na porodičnu penziju imaju bračni drug i razvedeni bračni drug umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, određuje se jedna porodična penzija u visini koja pripada za jednog člana porodice i deli se u jednakim iznosima.
Bračni drug profesionalnog vojnog lica koje je poginulo za vreme dejstava stiče pravo na porodičnu penziju pod uslovom da nije ponovo zaključio brak. Porodična penzija se određuje u visini od 100 odsto penzije koja bi osiguraniku pripadala.
Isplata porodične penzije se neće obustaviti kada je mesečna ugovorena naknada niža od 50 odsto najniže osnovice u osiguranju zaposlenih važeće u momentu uplate doprinosa.
VAŽNO JE ZNATI

 • Deca starija od 15 godina donose potvrde o školovanju jednom godišnje.
 • Udovice ili udovci ne gube porodičnu penziju ako sklope novi brak.
 • Penziju možete primati na tekući račun ili na kućnu adresu; za isplatu na ruke primanja se umanjuju za iznos poštanskih troškova.
 • Možete nekoga da ovlastite da podiže penziju umesto vas; ovlašćenje važi godinu dana i može da se obnovi.
 • Fond je dužan da isplaćuje penzije u mestu boravka, a penzioner da prijavi promenu adrese, kao i druge promene koje su od uticaja na pravo.
 • Ako je preminuli radio i u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na taj deo penzije odlučiće se po propisima te zemlje.
 • Ukoliko je imao potvrđen staž u bivšim jugoslovenskim republikama, priložiti potvrdu ili listing sa registrovanim podacima.
 • Porodični penzioner može ući u osiguranje po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru, s tim da mesečna ugovorena naknada mora biti niža od polovine iznosa najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa.

DOKUMENTA
Uz popunjen zahtev za porodičnu penziju, potrebno je dostaviti:

 1. Izvod iz matične knjige umrlih (original) za umrlog osiguranika - korisnika
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice
 3. Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca izdat posle smrti osiguranika - korisnika (original)
  • Napomena: Saglasno čl. 82 Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS”, br. 20/09), izvodi iz matičnih knjiga nemaju ograničeni rok važenja od dana izdavanja, a za upotrebu izdatog izvoda iz matičnih knjiga koji ne sadrže poslednje podatke upisane u matičnu knjigu odgovorno je lice koje ga stavi u pravni saobraćaj
 4. Pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju za razvedenog bračnog druga
 5. Prijavu o povredi na radu ukoliko je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu (ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu)
 6. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka) za umrlog osiguranika
 7. Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina
 8. Fotokopiju zdravstvene knjižice članova porodice
 9. Dokaze o penzijskom stažu umrlog osiguranika u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
 10. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti za pokojnog osiguranika, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
 11. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine) za pokojnog osiguranika
 12. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti za pokojnog osiguranika
 13. Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice (rešenje, uverenje)
 14. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji
 15. Poresko uverenje za podnosioce zahteva o ukupnoj visini mesečnog prihoda u prethodnom kvartalu pre smrti osiguranika - korisnika, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
 16. Rešenje o starateljstvu ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca
 17. Sve pisane dokaze o stažu u inostranstvu za pokojnog osiguranika

http://www.pio.rs/lat/porodicna-penzija-lat.html
 
Pa za dve godine moze normalno da podnese zahteh, u cemu je problem?

Tako je a za to vreme treba ganjati mup za otpremninu,nije mi jasno kako nista nisu dobili??
Porodicna penzija joj svakako sleduje i njemu do 18.godine i dok je na redovnom skolovanju,
ako on ne ispunjava ni jedan od ova dva uslova,ona ce svakako imati pravo sa 45 godina zivota na porodicnu penziju.
Tako je i tu nema sta da se polemise vise,sto se tice penzije mislim,a sto se tice mupa i otpremnine....nije mi jasno.
 
"Preostaje njegovoj majci" da prezivi do svoje 45-te(53-ce !) , a i da se "Zakon o PIO" ne prilagodi €U-ropskom Zakonu u medjuvremenu ...
Nesto ne procitah da je majka trenutno u radnom odnosu ( da bi ga prekidala !) ?!
U ostalom , postavljac teme je "napunio 25 godina i zavrsio je skolovanje" , pa bi , mozda , mogao i da razmislja o zaposljavanju , ako je ikako moguce ...?
 
U bote al su ga srezali, nisam pratila ove promene u zakonu.
Imaš pravo do 26 godine dok si na školovanju. Sada će septembarski rok, pa možda da upišeš neki faks koji nije tražen. Onda odmah podneseš zahtev i primaš penziju godinu dana, dakle i ako ne dobiješ odmah oni će ti isplatiti retroaktivno, od trenutka podnošenja zahteva. Ipak ne znam da li to vredi toliko cimanja za par meseci (mada ćale ti je radio u MUP i ima 30 god staža). Nisam sigurna kako se proračunava, ali recimo ja, brat i majka smo imali nekih 90 evra za ćaletovih 15 godina radnog staža.

Nažalost kod nas su nepravde sistemske. Strašno je koliko nam je čitav sistem u q...Ne znam šta da ti kažem, ja pizdim na ovoliki javašluk, tako da nije pametno da te savetujem. Meni je ćale umro jer je lekare bolela ona stvar, pa su nam posle rekli da tužimo bolnicu. Mogu da se tužim narednih 20 godina i opet nikom ništa. Tako da ostaje nam samo da teramo dalje...Samo ću reći razumem kako se osećaš i čuvaj živce...
 
U bote al su ga srezali, nisam pratila ove promene u zakonu.
Imaš pravo do 26 godine dok si na školovanju. Sada će septembarski rok, pa možda da upišeš neki faks koji nije tražen. Onda odmah podneseš zahtev i primaš penziju godinu dana, dakle i ako ne dobiješ odmah oni će ti isplatiti retroaktivno, od trenutka podnošenja zahteva. Ipak ne znam da li to vredi toliko cimanja za par meseci (mada ćale ti je radio u MUP i ima 30 god staža). Nisam sigurna kako se proračunava, ali recimo ja, brat i majka smo imali nekih 90 evra za ćaletovih 15 godina radnog staža.

Nažalost kod nas su nepravde sistemske. Strašno je koliko nam je čitav sistem u q...Ne znam šta da ti kažem, ja pizdim na ovoliki javašluk, tako da nije pametno da te savetujem. Meni je ćale umro jer je lekare bolela ona stvar, pa su nam posle rekli da tužimo bolnicu. Mogu da se tužim narednih 20 godina i opet nikom ništa. Tako da ostaje nam samo da teramo dalje...Samo ću reći razumem kako se osećaš i čuvaj živce...

Pa kaze da je zavrsio skolovanje, mozda je zavrsio i fakultet...
 
Kada napuni 45 imace pravo da je trazi.

kad zena napuni 45 godina ona samo STICE pravo na porodicnu penziju,koju ce moci da prima tek kad napuni 53godine zivota.

jedino resenje je da MUP ima sluha i da @andrijac zaposli.ako cutis,niko te se nece setiti,zato `napadaj`,idi,trazi,razgovaraj,pisi molbe...pokusaj,nista ne gubis (osim malo zivaca i ponosa),ali sta ces,situacija ti je urgentna.

a sto se tice nase drzave i njenog (BEZ)Zakona...ma,sve je otislo u Honduras
 
ISTI SLUCAJ !!!
moj otac je umro prije 6 mjeseci, u 50 godini zivota i sa 30 godina staza i sto je najtuznije bio je pripadnik oruzanih snaga Republike Srpske i borac prve kategorije.
Moja majka na dan njegove smrti nije imala 45 godina starosti, tacnije on je umro 5 jula, a ona bi 30 jula napunila 45 godina, znaci njoj je falilo 25 dana do 45 godina starosti, 25 dana da ostvari pravo na porodicnu penziju.
Ja sam prosle godine zavrsila fakultet nisam redovan student i ne mogu je uvesti u pravo, tuzno je i zaliosno sto moja majka ne moze da ostvari pravo na porodicnu penziju iza covjeka sa kojim je bila 26 godinau braku.
Kakva je to politika fonda, gdje idu te pare koje su uplacivane za penzijsko i invalidsko osiguranje, u budzet drzave, koje drzave????
Jesi li ti sta rijesio za maminu penziju? :sad2:
 

Back
Top