Quantcast

Dokaz da Biblija nije bozja rec

Jacob

Buduća legenda
Poruka
49.449
Ne, pošto te nije stalo da saznaš.
Šta ćemo sa Vavilonom i Tirom? Bog je rekao da se tamo niko nikada neće naseliti. Dovoljno je da se okupe ateisti i da tamo izgrade par kuća, da naprave "mali" Vavilon....i pobili su celu Bibliju! Pogledaj kako je prošao Aleksandar "veliki"....Hoćeš da se suprostaviš Bogu...izvoli...Vavilon je pravo rešenje za to, pa da vidimo kako ćeš da prođeš.

Tyre is an ancient Phoenician city and the legendary birthplace of Europa and Elissa (Dido). Today it is the fourth largest city in Lebanon and houses one of the nation's major ports. Tourism is a major industry. The city has a number of ancient sites, including its Roman Hippodrome which was added to UNESCO's list of World Heritage Sites in 1979

The present-day city of Tyre covers a large part of the original island and has expanded onto and covers most of the causeway

http://en.wikipedia.org/wiki/Tyre,_Lebanon

I doprinos koleZe Zazija :mrgreen:

Kao što se može videti, ruševine drevnog Tira se nalaze u predgrađu novog Tira.

http://lebanon360hd.com/videos/video_tyr_en.html

A amiši se vakcinišu. :mrgreen:
 

Servant of God

Iskusan
Poruka
5.243
Tyre is an ancient Phoenician city and the legendary birthplace of Europa and Elissa (Dido). Today it is the fourth largest city in Lebanon and houses one of the nation's major ports. Tourism is a major industry. The city has a number of ancient sites, including its Roman Hippodrome which was added to UNESCO's list of World Heritage Sites in 1979

The present-day city of Tyre covers a large part of the original island and has expanded onto and covers most of the causeway

http://en.wikipedia.org/wiki/Tyre,_Lebanon

I doprinos koleZe Zazija :mrgreen:
Dobro je da promovišeš i reklamiraš Biblijska proročanstva. Jeste da pokušavaš da to kroz kontekste omalovažiš....ali Bogu ne trebaju slepi vernici koji odmah poveruju u ono što čuju, jer ti lako otpadnu....već oni koji su spremni da sami istražuju i da se sami uvere....a to sigurno nije problem kod ovog drevnog grada.
 

gost 133940

Elita
Poruka
23.648
Dobro je da promovišeš i reklamiraš Biblijska proročanstva. Jeste da pokušavaš da to kroz kontekste omalovažiš....ali Bogu ne trebaju slepi vernici koji odmah poveruju u ono što čuju, jer ti lako otpadnu....već oni koji su spremni da sami istražuju i da se sami uvere....a to sigurno nije problem kod ovog drevnog grada.

Kod ovog drevnog grada je slučaj da ne možeš da zidaš na arheološkom nalazištu. :mrgreen:
 

Servant of God

Iskusan
Poruka
5.243
Nije nestao nigde. Eno ga tamo gde je oduvek bio. :)
(Što, čuli smo, znači da Biblija nije tačna :mrgreen: )
A da se nije malo pomerio?
Nije problem u nazivu....mi vidimo da je ista stvar za Vavilon...svi govore "mi smo novi Vavilon". Ovde se govori o području koje je uništeno, za koje je Bog rekao da se nikada više neće izgraditi.

U ostalom, pokazao si svoju ozbiljnost u ostalim temama, gde nisi u stanju da primetiš šta ti se ispred nosa radi.
 

Kovač

Buduća legenda
Poruka
30.782
A da se nije malo pomerio?
Nije problem u nazivu....mi vidimo da je ista stvar za Vavilon...svi govore "mi smo novi Vavilon". Ovde se govori o području koje je uništeno, za koje je Bog rekao da se nikada više neće izgraditi.

U ostalom, pokazao si svoju ozbiljnost u ostalim temama, gde nisi u stanju da primetiš šta ti se ispred nosa radi.

A razrušenom Tiru ispred nosa....Tir :D
 

tetragramaton

Iskusan
Banovan
Poruka
5.839
Pre
nego što analiziramo sam biblijski tekst, reći će -
mo nekoliko reči o samom proročanstvu. Na teritoriji
današnjeg Libana postojao je grad Tir. Tir je
bio glavni grad feničanskog carstva i nalazio se
severno od planine Karmil. Bio je vrlo bogat,
negde u 6. i 7. veku pre Hrista. Moć ovoga grada
činili su njegovi hrabri moreplovci. Najveća po -
morska sila Mediterana bio je upravo grad Tir.
Da bismo imali predstavu koliko je grad Tir
bio moćan, dovoljno je spomenuti da je imao
mno gobrojne kolonije. Jedna od kolonija grada
Tira bila je i čuvena Kartaga, sa kojom su Rimljani
vodili punske ratove. I tako su brodovi iz grada
Tira, puni svakojake robe, kretali ka svim važnijim
centrima Mediterana.
Istoričari dalje kažu da se u Tiru proizvodila
po sebna tkanina, posebno purpurno platno, ko -
jim su se kraljice odevale. Takođe, u gradu Tiru
su se proizvodili umetnički predmeti od stakla.
Na ime, fini pesak koji se tu nalazio, na obali Me -
diterana, služio je stanovnicima grada Tira da se
bave ovom umetničkom i unosnom industrijom. I
tako su, dakle, brodovi puni skupocene robe kretali
ka raznim centrima Mediterana, i Tir se bogatio.
Moćni grad, grad - država, kao neki od srednjevekovnih
gradova.
Međutim, grad Tir je imao i svoje probleme.
Na severu se nalazio grad Vavilon. U tom gradu je
vladao car koji se zvao Navuhodonosor. I negde
605. godine pre Hrista, car Navuhodonosor je
kre nuo u jednu osvajačku misiju na jug. Prvo je u
bici kod Karkemiša, negde 605. godine pre Hrista,
ovaj “snažni vavilonski lav”, kako ga nazivaju isto -
ričari, do nogu potukao egipatsku vojsku. Tu je
faraon Nekao izgubio svoj život i ova hiljadu go -
dišnja imperija je doživela slom.
Taj “snažni vavilonski lav” je krenuo na jug, i
586. godine pre Hrista osvojio je grad Jerusalim.
Jevrejskom caru Sedekiji Navuhodonosor je isko -
pao oči, njegovu porodicu pogubio, a slepog Se -
dekiju odveo u ropstvo u Vavilon.
Ali, taj isti snažni “vavilonski lav” se morao
od reći osvajanja grada Tira. Naime, Tir se delio
na dva dela. Postojao je kontinentalni deo grada
koji se zvao Palatiros ili Stari Tir, i on se nalazio na
obali mora. Međutim, Tir je takođe imao jedno
malo ostrvce koje su oni nazivali Kameno ostrvce.
Navuhodonosor je sravnio sa zemljom ovaj kontinentalni
deo grada Tira, ali stanovnici Tira su svo
svoje blago i svo svoje bogatstvo povukli na ovo
malo ostvrce. A pošto su bili najjača pomorska
sila na Mediteranu, oni su se rugali Navu ho do no -
soru.Kada je Navuhodonosor osvojio grad Jeru -
salim i kada je sa sobom poveo jevrejske robove
u Vavilon, stanovnici Tira su se rugali Jerusalimu.
Ne samo to. Postoje istorijski podaci da su postojale
političke strukture unutar grada Tira koje su
smišljale plan kako da zauvek unište grad Jeru sa -
lim. Oni su u gradu Jerusalimu gledali svog trgovačkog
protivnika, jer su Jevreji takođe trgovali.
Postojale su političke struje koje su smatrale da
Jerusalim treba zbrisati sa karte.
Međutim, grad Jerusalim je Božji grad. Zašto
je Božji grad? Jer je tu živeo narod Božji i Bog je
želeo da preko tog naroda sebe objavi svim naro -
dima. I zato u trenutku najveće moći grada Tira
(i to je veoma važno), u trenutku kada je Tir bio
najmoćniji, kada se odupro Vavilonjanima, ustao
je jedan jevrejski prorok i usudio se da kaže sle -
deće reči. Čitajmo ih pažnjivo. Knjiga proroka Je -
zekilja, 26. poglavlje, 2. stih:
“Sine čovečiji, što Tir govori za Jerusalim: ‘Ha,
ha! Razbiše se vrata narodima, obratiše se k me -
ni, napuniću se kad opuste”, ili drugim rečima:
“Srećniji smo što je Jerusalim nestao... raz bi -
še se vrata narodima, sad ću ja još više napuniti
svoje riznice.” 3. stih:
“Zato ovako veli Gospod: ‘Evo mene na te Ti -
re, i dovešću mnoge narode na te kao da bih do -
veo more sa valima njegovim.” I šta će se dogoditi?
Evo proročanstva, ono nije uopšteno i to je
ono što je fascinantno. Ne možete ga tumačiti na
deset različitih načina i reći: “Ipak se dogodilo.”
Pročitajmo pažljivo ovo proročanstvo:
“Ja ću dovesti mnoge narode”, kaže Gospod.
I šta će oni uraditi? 4. i 5. stih: “I oni će obaliti
zidove tirske i kule u njemu raskopati, i omešću
prah njegov i pretvoriti ga u go komen. I postaće
mesto da se razastiru mreže usred mora, jer ja
govorih, veli Gospod, i biće grabež narodima.”
Pogledajmo nekoliko elemenata u ovom proročanstvu.
Biće, dakle, srušeni zidovi tirski, kule
će u njemu biti raskopane, ali najlepši detalj na
koji bi želeli da skrenemo pažnju jeste sledeći: “I
omešću prah njegov.” A malo kasnije, u 2. stihu
prorok kaže: “I popleniće blago tvoje i razgrabiti
trg tvoj, i razvaliće zidove i lepe kuće tvoje razoriti,
i kamenje tvoje i drva tvoja i prah tvoj baciće
u vodu.”
Dakle, biće porušen grad, ali proročanstvo ne
kaže samo da će grad biti porušen (i mnogi drugi
stari gradovi su bili porušeni), nego će sve to biti
bačeno u vodu. To je jedan fascinantan detalj.
Ponovo se ponavlja ta ideja u 19. stihu: “Jer ova -
ko veli Gospod: ‘Kad te učinim pustim gradom,
kao što su gradovi u kojima se ne živi, kad pustim
na te bezdanu, i velika te voda pokrije.”
Šta se događalo u istoriji? Prorok Jezekilj već
u samom tekstu kaže da će Navuhodonosor po -
ku šati da osvoji grad Tir. I posle neuspele voj -
ničke taktike cara Navuhodonosora postoji jedan
tekst pun ironije, u 29. glavi, 18. stihu: “Sine čo -
ve čiji, Navuhodonosor, car vavilonski, zadade voj -
sci svojoj tešku službu protiv Tira; svaka glava
 

tetragramaton

Iskusan
Banovan
Poruka
5.839
oće lavi i svako se rame odrije, a plate ne bi njemu
ni vojsci njegovoj od Tira za službu koju služiše
pro tiv njega.”
Dakle, posle 13 godina pokušaja Navu hodo -
nosor se vratio u Vavilon. Istina je, istoričari kažu,
da je Tir morao da plaća neku vrstu poreza, ali
grad Tir je ostao nezavisan i rugao se vavilonskim
os vajačima. Izgledao je neosvojiv.
Proročanstvo koje je prorok Jezekilj izrekao
da tira iz 585. ili 586. godine pre Hrista. Dakle, to
je 6. vek pre Hrista. Istorija potrvđuje da je u tom
trenutku Tir bio na vrhuncu svoje moći.
Ako bismo bili pošteni prema tekstu, kako mi
znamo starost jednog biblijskog teksta? Neko bi
kazao: “Možda je ovaj tekst nastao posle događaja.”
Evo odgovora. Danas postoji mnoštvo biblij -
skih naučnika koji se bave utvrđivanjem starosti
jednog biblijskog teksta. Jedna od najsigurnijih
me toda za utvrđivanje starosti jednog biblijskog
teksta je filologija teksta. Šta to znači? To znači
da postoji biblijski tekst i postoje drugi nebiblijski
tekstovi za koje sigurno znamo datum pisanja.
Je zik nije nešto statično, jezik se menja. Na pri -
mer, jezik kojim mladi govore danas, nije isti kao
jezik od pre deset godina. Za samo možda desetak
godina mi ćemo konstatovati da mladi koriste
drugačije izraze, drugačiji žargon.
Dakle, jezik je nešto što se menja. Ili, ako
uzmemo literaturu, književnost, videćemo da se
jezik menja. Takođe, ono što je vrlo zanimljivo,
imena koja roditelji daju svojoj deci se menjaju.
Danas su popularna druga imena nego ona pre
15 ili 20 godina. Dakle, biblijski naučnici imaju
pred sobom originalni biblijski tekst, imaju druge
nebiblijske tekstove i pažljivo analiziraju tekst,
sin taksu, gramatičku strukturu teksta, analiziraju
izraze koji se u njemu nalaze itd. To je jedna od
najsigurnijih metoda utvrđivanja starosti jedne
biblijske knjige.
Što se tiče proroka Jezekilja, tu nema nikakve
dileme da je ona nastala u 6. veku pre Hrista. U
trenutku kada je Tir bio na vrhuncu svoje moći,
Jezekilj kaže: “Biće porušeni zidovi njegovi.” I ne
samo to, već “svi ti zidovi i prah biće bačeni u
more”. Ima li smisla ovaj tekst? Tir je ostao nezavisan.
Navuhodonosor se vratio u Vavilon, a Tir je
planirao da zauvek uništi Jerusalim. Ali Bog je
imao svoj plan za grad Tir i za grad Jerusalim.
Posle izvesnog vremena, možda vek i po, sa
zapada je došao jedan drugi mladi osvajač, i on
je brzo, kao i Navuhodonosor, osvojio stari deo
Tira - Palatiros. Međutim, kao i u drugim sličnim
situacijama, stanovnici Tira su se povukli na malo
kameno ostrvo i ponovo su se nadali da su ne -
osvojivi. Međutim, ovom prilikom nisu računali na
genijalnost Aleksandra Makedonskog.
On je bukvalno (i to je lepota ovog proroča -
nstva), ne znajući za ovo proročanstvo, porušio
 

tetragramaton

Iskusan
Banovan
Poruka
5.839
sve zidove staroga Tira i bacio ih u more, i počeo
da zida jednu stazu široku 60 metara od kopna
pre ma ostrvu. I posle nekoliko meseci on je us -
peo da dođe do ostrva. 15.000 ljudi je bilo ubijeno,
a nekoliko hiljada je pobeglo čamcima.
Alek sandar Makedonski je bio potpomognut si -
donskim brodovima i brodovima sa Kipra, i osvojio
je ovo kameno ostrvo.
I dan danas ovo više nije ostrvo, nego neka
vrsta poluostrva. I danas postoji ova staza. Iz
vode vire stubovi, kapiteli, glave Melkapta boga
Tira, koji je bio bog čuvene Jezavelje koja se spo -
minje u Bibliji, nesvesno svedočeći da će se ispu -
niti reč koju Bog kaže.
Iz jednog malog susednog sela koje se zove
Sur i dan danas dolaze ribari i suše svoje mreže u
starom gradu Tiru, ne znajući verovatno da na taj
način ispunjavaju proročanstvo staro 2.500 godina:
“Jer usta Gospodnja rekoše.”
Danas postoji moderni Tir, koji je nedaleko od
ovog starog Tira. Međutim, ono što je bilo pro -
rečeno za ovaj stari Tir, ispunilo se sa neverovatnom
tačnošću: “Omešću prah njegov i baciću u
more”, kaže prorok. Fascinantno proročanstvo.
Proročanstvo u vezi sa gradom Tirom je “tip”
onog velikog “antitipa”, koji govori o svim ljudima,
kao što su to bili stanovnici grada Tira, koji
nisu živeli nizašta drugo osim za bogatstvo, bla -
go. Postoje istorijski podaci da su se bavili razli -
čitim religijama koje su bile suprotne Bogu, pra -
vom Bogu. Postoje podaci da su imali nešto što se
zvalo “sveta prostitucija” i druge stvari, i da su že -
ne morale da služe u hramu jedanput godišnje, i
to je, smatra se, bilo posvećeno bogu plodnosti.
Pos tojao je i homoseksualizam. Dakle, moralna
degradacija, i zato je Bog delovao na jedan od -
ređen način. Tako će isto Bog delovati i na kraju
istorije. Dakle, jedno ispunjeno proročanstvo.:klap::bye:
 

gost 133940

Elita
Poruka
23.648
A da se nije malo pomerio?
Nije problem u nazivu....mi vidimo da je ista stvar za Vavilon...svi govore "mi smo novi Vavilon". Ovde se govori o području koje je uništeno, za koje je Bog rekao da se nikada više neće izgraditi.

U ostalom, pokazao si svoju ozbiljnost u ostalim temama, gde nisi u stanju da primetiš šta ti se ispred nosa radi.
Pokušaj da se koncentrišeš. Nije važno koliko si ti sposoban da oceniš moju ozbiljnost. Nije važno šta neko govori o novom Vavilonu.
Tvoja teza je da "područje koje je uništeno više nikada nije bilo izgrađeno".
Ovo jednostavno nije tačno. Nije tačno za Tir, nije tačno za Vavilon.
Pogledaj Google mape i videćeš da je zona 80-90 km južno od Bagdada (gde bi trebalo da je bio drevni Vavilon) naseljena.
Pogledaj panoramski snimak ostataka Tira i videćeš da je utopljen u moderni grad Tir.

(Mada nije mesto za takve rasprave, pogledaj svoj i pogledaj moj doprinos temama. Videćeš da ja koristim konzistentne izvore kada nešto tvrdim, dok ti pričaš ono što ti padne na pamet bez ikakvih dokaza. )
 
stanje
Ova tema je zatvorena zbog neaktivnosti. Molim objavite novu temu i pridružite se diskusiji.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.