Djavo...

Lucifer nije djavo.On je bog arhajskog doba,a djavo ne postoji.To je naziv koji su neki ljudi dali bicu koje su projektovali u svojoj glavi i imaginaciji

Zasto je tema u kojoj se trebalo pisati o Semiramidinim vrtovima,kulturi,kultovima i nauci starijih epoha nasla u rubrici Djavo? :dontunderstand:
 
Nema veze u kojoj se rubrici tema našla, bitno da se našla..slažeš se?
U principu, baš je i prigodna prilika da nam neko objasni razliku izmedju djavola i lucifera...
 
Rezultati su sablažnjivi i u cijelosti proturječni tradicionalnim stereotipima!
Ubistva gdje je broj ubijenih spomenut u Bibliji, navedena su u brojkama, a ubistva gdje je broj ubijenih nepoznat, navedena su sa znakom - ?

Ubio ih Bog
? ............ Podavljeni svi na svijetu osim Noe i njegove obitelji (Postanak 7)
1 ............ U stup soli pretvorena Lotova supruga (Postanak 19, 26)
? ............ Spaljeni svi stanovnici Sodome i Gomore (osim "dobroga" Lota koji je dao svoje kćeri-djevice muškoj rulji, a poslije je spavao s obje i on)
1 ............. Ubio Era, Judinog sina prvorođenca (Postanak 38, 7)
1 ............. Ubio Erova brata Onana, jer je prolio sjeme na tlo tako da ne začne potomka ženi svoga brata, koju je bio prisiljen oženiti (Postanak 38, 9-10)
? ............. Prvorođence svih Egipćana (Izlazak 12, 29)
? ............. Potopio faraona i svu njegovu vojsku u Crvenom moru (Izlazak 14, 26-2
2 ............. Nadaba i Abihu jer su "prinosili neposvećenu vatru"
? ............. Spalio neke Židove radi jadikovanja
? ............. Bacao na Amorejce s neba tuču kamenja te su ginuli
? ............. Poslao pošast na Židove jer su bili proždrljivi
11 ........... Poslao pošast na Židove koji su donijeli loše vijesti o Obećanoj zemlji
?.............. Koraha oganj proždro + dvjesto i pedeset ljudi, jer se nisu slagali s Mojsijem
? ............. Gospodin prouzroči da se Zemlja otvori i proguta ljude i njihove obitelji, jer su se bunili (Brojevi 16, 27-33)
250 .......... Vatra od Gospodina guta 250 ljudi (Brojevi 16, 35)
14.700....... Poslana pošast na Židove tek tako (Brojevi 16, 49)
"mnogi"..... Poslane otrovnice na Židove (Brojevi 21, 6)
24.000 ......Kuga ubila Židove koji su poštivali Baala (Brojevi 25, 9)
? ..............Filistejci
50.070 ......Židova koji su pogledali u Zavjetni kovčeg (1 Samuel 6, 19)
1 ..............Nabala, jer se izrugivao Davidu
1 ..............Uziju za dodirivanje Kovčega saveza, jer se trudio da ga zadrži da ne padne na pod
1 ..............Davidovo i Betšebino novorođenče
70.000 ......Poslao pošast jer je David griješio (2 Samuel 24, 15)
51 ............Vatra s neba proždrje proroke od božanstva Baala (2 Kraljeva 1, 10-12)
102 ..........Poslao vatru dolje na Ahazijine ljude
42 ............Poslao medvjede da pobije 42 djece koja se izrugivahu ćelavom Eliji (2 Kraljeva 2, 23-24)
? ..............Poslao lavove da pobiju osvajače
185.000 ... Asiraca (2 Kraljeva 19, 35)
80.000 ......Puno zlih Izraelićana
___________________________________________
399.933 + ?= Zbroj koliko je ubio Bog!

Ubijeno na Božju naredbu od Njegovih odanih sljedbenika

? ..............Jakobovi sinovi ubili sve ljude u Šekemu
3.000 ....... Židova koji su obožavali zlatno tele (Izlazak 32, 27-29)
1 .............Čovjeka koji je skupljao drva na Šabat (Brojevi 15, 32-36)
? .............Kanaanci (Brojevi 21, 3)
? .............Gospodin naredi Mojsiju ubiti ljude i izložiti ih usred bijela dana tako da Božiji bijes može biti skrenut podalje od Izraela (Brojevi 25, 4)
? .............Zauzeo grad Hesbon od Amorita
? .............Sve ljude Bašana
? ............. Sve Midjance osim djevojki-djevica koje su zadržali zase (Brojevi 31, 17-1
? ..............Izraelićani uništavaju muškarce, žene i djecu grada Sihona, ne ostavljajući preživjele, nakon što ih je Gospodin njima izručio (Ponovljeni zakon 2, 33-34)
? ..............Izraelićani uništavaju muškarce, žene i djecu grada Oga, ne ostavljajući preživjele, nakon što ih je Gospodin njima izručio (Ponovljeni zakon 3:6)
? .............Svi u Jerihonu osim Rahabe, prostitutke koja je izdala svoj vlastiti grad (Jošua 6, 21-27)
? ...............Akana i njegovu obitelj (koji nisu imali ništa s njegovom krađom) (Jošua 7, 19-26)
12.000..... Jošua totalno uništava ljude grada Aja, prema Božjem odobrenju (Jošua 8, 22-25)
? ............ Svi u gradovima Amalek, Makeda, Libnah, Lakiš, Egnolit, Jarmut, Geder, Hebronite, Debirit, Horma, Arad, Adelam, Betel, Tapua, Hefer, Afeh, Lašeron, Madon, Tasnah, Megido, Kedeš, Jokneam, Balegar, Goim, Terza, Gibeonite i sve Amorite.
10.000 .... Kanaanance od Bezeka (Suci 1, 4)
10.000 .... Izraelićani ubijaju Moabite sa pomoći Gospodinovom (Suci 3, 29)
? ............. Ljudi Jeruzalema, Šesana, Ahimaja i Talmana
?...............Ljudi Sefata, Gaze, Aškelona, Ekrona i kralj Moaba, Eglon.
? ..............Armija Sisere i muškarci Karkora
? .............. Jeftah razara 20 gradova
30 ........... Duh Gospodnji dolazi Samsonu i uzrokuje da ubije tridesetak muškaraca (Suci 14, 19)
1000........ Pod Duhom Gospodnjim, Samson ubija 1000 ljudi s magarećom čeljusti (Suci 15, 15)
3000 ....... Samson, s pomoću Gospodinovom, ruši stupove Filistejske kuće i uzrokuje svoju vlastitu smrt, kao i drugih muškaraca i žena (Suci 16: 27-30)
50.100 ....Muškarci roda Benđamina (Suci 20, 35, 43-4
? ............. Pleme Jabesh-gilead
? .............Amoniti, Filistejci i Amelekiti
331.269 ... David ubija masu ljudi
3 ............. Salomon ubija nekoliko ljudi
? .............Sve od Jeroboamove šire obitelji
? .............Sve od Baašine šire obitelji
450 .........Proroke Baala
793.000 .. Sve židovske sljedbenike Baala
127.000 .. Aramejci pobijeni od Izraelićana uz pomoć Gospodina (1 Kraljeva 20,28-30)
1 ............ Čovjeka koji nije htio udariti proroka
? ............ Moabite
172 ......... Izabelu, Ahabove sinove, Jorama, njihove svećenike i njihove prijatelje
142 ......... Ahazijine rođake
? ............. Žrtva prvorođenaca Izraela, tako budu u strahu Gospodinovom.
? ..............Sve Baalove sljedbenike
1 ..............Atalija za ubijanje sinova
1...............Matan Baalski svećenik
10.002 .... Edomiti i dva sluge
? ..............Sve trudnice u Tirzu
20.000 .... Ezekija ubija masu ljudi
500.000 .. Izraelićani ubijaju jedni druge
50.000 .... Etiopljana
23.000 .... Seerita
510 ......... Hamanove vojske
75.300 .....Još vojske
___________________________________________
2.017.956 + ? = Ukupno ubijenih od Božjih sljedbenika po Njegovu nalogu!
Tako da sveukupni zbroj iznosi :
399.933 Ubio ih Bog
+ 2.017.956 Ubili ih Božji sljedbenici
______________
= 2.417.889 + ? ljudi ubio Bog i njegovi sljedbenici pod Njegovim Nalogom PLUS nepoznati iznos koji po svoj prilici premašuje milijune, uključujući cijeli svijet u vrijeme Noe, i preko 60 cijelih gradova!

O da, ne smijemo zaboraviti ni Sotonine grehe...

Ubio ih Sotona

... Sotona je samo ubio Jobovu djecu, nakon što mu je Bog dao Svoju suglasnost da to učini (radi opklade).

* U popis nisu uključena "unapred planirana" Božja klanja i razaranja iz Novog Zavjeta, tj. Otkrivenja (milijarde !).
 
images


 
Pa sad, za vernike je djavo pali andjeo, za neverujuce je personifikacija zla.
Kad smo kod djavola, svidja mi se kako je Bulgakov opisao lik djavola -Wolanda romanu 'Majstor i Margarita' . Dakle Wolland jeste djavo. ali on ne cini zlo, ne razara, nego svojim postupcima omogucava da sve sto je zlo u ljudima (gramzivost, tastina, zavist,,) izadje na povrsinu i prikaze se u pravom obliku, po sistemu - ne trazi zlo u drugima nego u sebi.. Pa na kraju Woland kaze: 'Sta bi vase dobro radilo kada zlo ne bi postojalo, i kako bi izgledala Zemlja kada bi s nje nestale sve sene?'
 
Poslednja izmena:
Cekajte bre zna li se ko je on uopste prvo i kako je nastao.Ko su mu mama i tata,tetka strine ujaci itd.Salu na stranu.Postoji knjiga koja se zove Lermugian Tantum Verum i u kojoj se sasvim lepo opisuje ko je doticni gospodin.Mislim da je ima u bibliotekama mozda ne svim ali pisana je na latinskom, pa ko zna isti nema problema.
 

Back
Top