Disanje organizuje gama sinhronizaciju u prefronto-talamičkoj mreži

Sensei

Master
Moderator
Poruka
55.078
Juče objavljeni naučni rad koji se bavi proučavanjem odnosa između disanja i gama oscilacija u mPFC, srednjem talamusu, hipokampusu i drugim kortikalnim oblastima kod mačaka.

U uvodu se kaže:

Višestruke kognitivne operacije su povezane sa pojavom gama oscilacija u medijalnom prefrontalnom korteksu (mPFC) iako se malo zna o mehanizmima koji kontrolišu ovaj ritam.
Koristeći snimke potencijala lokalnog polja kod mačaka, pokazali smo da se periodični nalet gama gama ponavlja sa pravilnošću od 1 Hz u mPFC u buđenju i da su zaključani u fazi izdisaja u respiratornom ciklusu. Respiracija organizuje koherentnost dugog dometa u gama opsegu između mPFC-a i jezgra reuniens talamusa (Reu), povezujući prefrontalni korteks i hipokampus. In vivo intracelularni snimci talamusa miša otkrivaju da se vreme disanja propagira sinaptičkom aktivnošću u Reuu i verovatno leži u osnovi pojave gama eksplozija u prefrontalnom korteksu. Naši nalazi ističu disanje kao važan supstrat za dugotrajnu neuronsku sinhronizaciju preko prefrontalnog kola, ključnu mrežu za kognitivne operacije.

ceo tekst ovde
https://www.nature.com/articles/s41598-023-35516-7

ma.jpg
 

Back
Top