Quantcast

Dijanetika - Nauka o mentalnom zdravlju

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
Reč Dijanetika znači- 'kroz duh' ,Dijanetiku je napisao L.Ron Hubbard, i to mu je jedna od prvih naučnih knjiga.
Posle je Hubbard napisao još dosta knjiga naprednijih od Dijanetike, usavršene tehnike, preciznije definicije... itd

Da počnemo.. > Dijanetika se bavi problemom ljudske aberacije* i opstankom. Aberacija je reč koja označava- skretanje
od razumnog, ili pogrešno postupanje. Ron Hubbard je otkrio izvor odakle poticu ljdske aberacije, i izvor iracionalnog ponašanja.

Smatra se da čovekov ukupan um je sastavljen od dva dela- 1.Analitički um, i 2.Reaktivni um. Analitički um se jos zove i
Analizator, i on je centar ili svest osobe, to je "ja" ono čime mi nazivamo sebe. Reaktivni um je um koji deluje reaktivno i
nije pod kontrolom "ja" ili analizatora.

Sve što čovek tokom svog života opaža, vidi, miriše, čuje.. se zapisuje negde u ono sto Dijanetičari zovu Standardne
memorijske banke, znači sve što analizator "ja" radi i zapaža se zapisuje tačno i precizno u standardne memorijske
banke. Postoji i druga memorijska banka, u koje se zapisuju zapažanja reaktivnog uma, i zove se Reaktivna Engramska
banka.

Sad, kako funkcionišu analitički a kako reaktivni um. To je nama važno znati. Ovako, sve dok je čovek svestan- analitički
um lepo radi, i obavlja svoje funkcije. A za to vreme dok je analitički um uključen, reaktivni je isključen i ništa ne radi.
Slučaj kada se reaktivni um uključuje je kada je osoba fizički ili mentalno povredjena, ili kada je delimično ili potpuno
nesvesna. Kada je osoba nesvesna, tada prestaju da se opažanja zapisuju u standardne memorijske banke,
i preusmeravaju se u reaktivnu engramsku banku, i tamo se zapisuju.

Zapisi iz standardne memorijske banke su svi podaci do kojih čovek u budnom stanju moze doći, ponekad teže,
al uglavnom se može. To je jednostavno naša memorija. Sdruge strane, zapisi koje su zapisane u reaktivnoj engramskoj
banci, su nedostupni čoveku, i on ih se ne seća, jer je bio u nesvesti. Ali oni postoje! Znači dok onesveštena osoba
prilikom jakog udarca ili teske mentalne traume, leži na zemlji, sva okolna dogadjanja se primaju kroz čula i zapisuju u
reaktivnu engramsku banku.

Trenutak nesvesti neke osobe sa zajedno svim memorijskim zapisom u tom trenutku koje se zapisalo u reaktivnu banku
(tokom te nesvesti)- se zove ENGRAM.
 

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
Sad kako deluju ti nesvesni trenuci.

Predpostostavimo da je neki čovek jurio biciklom i pao je sa bicikla na travu i onesvestio se.

Dok tako leži, sve u okolini se zabeležava u reaktivne banke, a nabrojimo neke podatke..
- Zvuk automobila koji juri pored njaga na ulici, - zvuk blagog vetra koji duva, - miris atmosfere, - miris trave, - uzvici i
govor svih ljudi koji oko njemu nešto pričaju, - emocije koje ljudi izražavaju oko njega za to vreme..

Ovi zapisi se zovu restimulatori. I oni imaju jednu jako lošu osobinu na čoveka.. naime kada se ovaj čovek osvesti,
i oporavi i nakon nekog vremena ode npr u park i sedne mirno na stolicu, i ako se u nekom momentu nadje automobil koji
juri na ulici a ima sličan ili isti zvuk kao i onaj automobil koji je jurio dok je on bio u nesvesti- tada počinje da oseća malenu
nervozu, al skoro neprimetno. Al ako se nadju još ljudi oko njega koji imaju slične ili iste glasove kao što i oni ljudi koji su
bili oko njega za vreme nesvesti- tada će se osećati malo nervozan. Ako se plus u vazduhu nalazi isti miris trave i sličan
onom koji je on udisao za vreme te nesvesti- osoba će već početi osećati lagane bolove na delovima tela u kojim je bila
osećala u vreme nesvesti. Što više se u tom momentu dok sedi sakupe dogadjaje koje su se i dogodile za vreme
nesvesti- to će se više osećati sličnije ko i kada se osećao dok je bio nesvestan. Znači počinje nervoza, počinju bolovi i
svest opada, i ako se nadju svi mogući restimulatori istovremeno u tom momentu, osoba se potuno onesvesti.

Restimulacija je znači uključivanje engrama.

Sad, veliku nevolju čoveku proizvodi ENGRAMSKA NAREDBA.

Šta je to engramska naredba?

Reaktivni um sve shvaća doslovno, i bez analiziranja. Analitički um razmišlja, i proverava, analizira.
Al reaktivni um ništa ne premislja, sve shvaća zdravo za gotovo.

Znači, ako je za vreme dok je ta osoba bila nesvesna, neko drugi na sav glas vika trči, trči, trči, onda ta prva osoba,
kada će engram biti uključen imati tendenciju da trči, i što će više engram biti uključeniji to će osoba imati snažniju
tendenciju da trči, ali ta tendencija nije njegov izbor, on to nemože da razume, njega jednostavno nešto tera da trči,
a on nezna šta j to. On može reći da mu se trči, ili da mu se čini vazduh fin i li bilo sta, al razlog što trči je zato što je u
engramu sadržana naredba trči, trči, trči!

Doduše onaj koji je to izgovarao nije to njemu rekao da trči, on je to rekao mozda svome detetu u parku, ali reaktivni um
onesvešćene osobe sve shvata doslovno i kao da se o njemu radi.

Ljudi u istoriji su koristili rec Demon, za ono što su Dijanetičari dali naziv Engram.
Znači taj engram kada se uključi može da natera čoveka na različite pogrešne i nerazumne postupke.
 

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
Sad ću još jedan primer da navedem, da se bolje shvati funkcija reaktivnog uma.

Ovako, npr, dete od oko 5 godina se igra loptom, onako bezbrižno i živahno, i njegov otac sedi blizu i čita novine.
Dete se tako igra, i odjednom razbije prozor sa loptom. E, sad otac pošto želi da 'nauči' svoje dete da se takvo nesto
nesme raditi, on uze dete i tuče ga, i pri tom mu govori da je nevaljao, da je glup i bezbrižan. Znači dete je bilo u tom
momentu povredjeno od oca i fizicki i mentalno, tako da je zbog tog bola bilo delimično nesvesno, i sve što se dogadjalo
se zapisivalo delimicno u reaktivnu banku a delimicno u standardnu memorijsku banku.

Onda se dogodi kada dete odraste, i ono postane otac, i ako se njegovo dete bude igralo loptom i isto tako slučajno
razbije prozor, sada će se njemu uključiti taj engram, i imaće snažnu tendenciju da isto postupi kao što je njegov otac
prema njemu. I demon ce ga terati da postupi isto tako, znači da uzme dete, tuče ga, i ponavlja svome detetu baš iste
reči koje je njemu otac rekao. A SVE TO PROTIV SVOJE VOLJE, ZNAČI PROTIV SVOG ANALITIČKOG UMA, A POD
KOMANDOM REAKTIVNOG UMA. (to je to o čemu pričam da bez tih engrama su svi ljudi dobri i prirodni, i ljubav cveta,
i je naše prirodno stanje) . Dalje, u slučaju da se otac zbog razumevanja suzdržava da povrdi dete, i pokušava da
toleriše, taj njegov engram ce se obratiti prema njemu, znači, počeće ga boleti ta mesta gde ga je otac tukao, osećaće
se kao nevaljao, osećaće sebe da je glup i bezbrižan.
Znači sve reči koje su sadržane u engramu se okretaju protiv njega.

Na taj način deluje i Hipnoza, znači moze se u ljude tako usaditi engramske naredbe,
i onda na neki način to kod njih restimulisati, i ljudi će činiti svašta, bukvalno sve što je sadržano u tom engramu.
 

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
Testirano je i dokazano da je sve to tačno, i čak je dokazano i sve životinje imaju isti taj mehanizam reaktivnog uma.
Dijanetičari predpostavljaju da su to ćelije u organizmu evolucijski razvile tu sposobnost reaktivnog uma i da dok čovek
nije znao da govori da je ta osobina bila dragocena, no sada kada je čovek evoluirao i ravio jezik za govor, taj reaktivni um
je potpuno suvišan, a čak je krajnje destruktivan. Procenjeno je da više od 90 posto svih bolesti dolaze zbog ovog
reaktivnog uma. Obične prahlade, gripa i bolovi, šizofrenija, reuma, zubobolja, i većina drugih bolesti nebi postojale bez
ovog reaktivnog uma.

Sada, stvar koju Dijanetičari najviše naglašavaju--

Ovako, provereno je i dokazano, na mnoge načine i mnogo puta, da osoba ima reaktivni i analitički um sve od vremena
svog začeća. Znači memorija se beleži sve od vremena začeća. I osoba sve pamti, znači moguće je da se čovek seti
i čuje sve sto se dogadjalo i za vreme pre svog rodjenja.

Tu Dijanetičari stavljaju akcenat na ženu, znači istraživanja pokazuju da je dete dok je u materici veoma nezaštićeno,
i ne jaki udarac žene u stomak moze delimično ili potpuno da onesvesti nerodjeno dete. Dete naravno, ima ogromnu moć
regeneracije, preživeće, ali ostaje problem taj zapis dogadjanja u okolini dok je ono bilo u nesvesti. Jer ako žena se
nekim prica, ili sama sa sobom, sve će se to zapisivati u reaktivnu engramsku banku. Ponekad samo povećan majčin
pritisak moze izazvati nesvest u nerodjenom detetu.
I jutarnje mučnine kod majke takodje izazivaju nesvest na nerodjnu decu.

Žena je donosioc potomstva, žena donosi nove generacije, i zato se prema ženama mora obhoditi vrlo pažljivo,
poštovati ih, nikad ne vredjati ženu niti vikati na nju ili pored nje. Ako želimo da zaštitimo buduće generacije, prema
ženama se mora obhoditi sa velikim poštovanjem i pažnjom, posebno prema trudnicama. Kada je trudna žena
povredjena, u toj okolini svi moraju znati da moraju ćutati za to vreme, ništa ne prišati, a ako se mora nešto reći,
onda da to bude sa vedrim duhom i bez negativne emocije.
 

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
Engrami koje dete zadobije u prenatalnom području (pre rodjenja) su najače, i imaju nasnažiji negativni uticaj na dete
kada se posle rodi. Zato u tom vremenu, žena nesme raditi teške poslove nikako, mora se čuvati povreda,
da bi zaštitila i sebe i dete, a time i buduće generacije.

Dijanetičari najvise osudjuju i brane abortus, i govore o abortusu kao o najvećem kriminalu prema celom čovečanstvu.
Razlozi su, prvo zato što je začeto dete, prava živa osoba. A drugo, zato što neuspeli pokušaj abortusa sakati nerodjeno
dete do te mere, da će to imati doživotne posledice na dete koje će se ipak roditi. Uvidjeno je da dete dok je u materici
može preživeti strahovito velike štete, može se izlečiti čak i ako bude probodeno, veoma lako ce praživeti, jer mu je
regeneracija jako velika. Ali vazna stvar je da takvi neuspeli pokušaji abortusa- stvaraju najdestruktivnije engrame koje je
moguće stvoriti. Takvo dete će imati zbog tih engrama velike probleme sa zdravljem, smanjenu inteligenciju,
čestu depresiju.. i mnogo težak život.

Jedna važna stvar je da Dijanetika ima terapiju, kojom se može izbrisati svi engrami do jednog, terapija je doduše
naporna, treba to umeti (ja sam je temeljno proučio već pre 4 g, i znam skoro napamet proceduru) al nije teška,
laka je al je teška zbog toga ako je i sam terapeut još uvek pod uticajem engrama. Znači terapija postoji, i može se
sprovoditi. Obično terapija traje od 200 do 500 sati, a svaki drugi treći dan po 2 sata. Terapeut moze da bude svako,
al je vazno strpljenje i volja.
 

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
Sad još da postavim link gde možete skinuti tu knjigu sa interneta na Htvatskom jeziku.

http://www.***********/file/30653901/abaf4d0c/Hubbard_-_Dijanetika.html?s=1

Kada kliknete na ovom gore linku, sačekate dok je potpuno ne otvori, i onda još 10-20 sekundi, i onda na sledećem delu stranice (koja ce se otvoriti) kliknete download, kao na ovoj slici dole.Udobno čitanje, ovu knjigu preporučujem svakome!
 

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
Evo, da dodam kako Dijanetika i Scientologija dele nastojanje u opstanku, na 8 dinamika. :)

1. Prva dinamika je poticaj prema opstanku samog sebe.

2. Druga dinamika je poticaj prema opstanku kroz sex i potomstvo.

3. Treća dinamika je poticaj prema opstanku kroz grupu individualaca ili kao grupa.

4. Četvrta dinamika je poticaj prema opstanku kroz celo čovečanstvo i kao celo čovečanstvo.

5. Peta dinamika je poticaj prema opstanku kroz životne oblike kao sto su životinje, ptice, insekte,
ribe i biljke, i kao poticaj opstanka kao(kroz) ove vrste.

6. Šesta dinamika je poticaj prema opstanku kao fizički kosmos sa njegovim komponentama:
materija, energija, prostor i vreme.

7. Sedma dinamika je poticaj prema opstanku kroz duše ili kao duša (spirit).
Bilo sto duševno (i duhovno), sa ili bez identiteta, bi se svrstalo u sedmu dinamiku.
Neke komponente ove dinamike su- ideje, i pojmovi kao sto su lepota, i zelja za opstankom kroz ove.

8. Osma dinamika je poticaj prema opstanku kroz Vrhovno Biće, ili tačnije, kroz beskonačnost.
 

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
Evo i razloga zasto ne psovati. Jer dok je neka osoba nesvesna svaka psovka izgovorena oko te osobe ima pogubni
uticaj za tu osobu. Ja ne izlazim u kafice i diskoteke nikad, zato sto se tamo ljudi opijaju, tuku, psuju, a retko sa kim
se moze popricati kao ovde na forumu. (neznam kakvi su kafici po gradovima, al ovde sta sam cuo u selu, jako lose)

Pervertit (ukratko, pod tim terminom dijanetika podrazumijeva bilo koju i sve vrste devijacija druge dinamike,
kao što su homoseksualnost, lezbijstvo, sadizam itd. - cijeli popis Ellisa i Krafft- Ebinga) je zapravo tjelesno vrlo bolestan.
----- Dijanetika, L.R.Hubbard

Malo je izvan teme, no možemo spomenuti da je dosadašnje najbolje objašnjenje perverzije bilo nešto kao:
djevojčice tati zavide na penisu, a dječaci su uznemireni strahotom zvanom stidnica koju su
jednom slučajno vidjeli kod mame. Stvaranje pervertita iziskuje mnogo više od te notorne besmislice.
To iziskuje nešto poput lupanja bebe po glavi, prelaženja preko nje parnim valjkom, rezanja rđavim nožem i kuhanja
te iste bebe u varikini, dok pritom gomila luđaka oko nje izvikuje najgore psovke. ...
.....Dakle, pervertit, koji posjeduje stotine i stotine opakih engrama, imao je malo izbora između toga da bude mrtav
ili perverzan. No, s učinkovitom znanošću za rješavanje problema, društvo koje bi se nastavilo miriti s perverzijom, zajedno sa svim njezinim tužnim i jadnim posljedicama, ne zaslužuje opstanak.
----- Dijanetika, L.R.Hubbard

Crkva je potpuno u pravu kada poduzima sve što je u njezinoj moći da bi spriječila bogohuljenje.
Bogohuljenje se često može čuti dok je povrijeđena osoba u "nesvijesti". To bi sveta imena i kletve unijelo u engrame,
koji djelujući unutar osobe, izazivaju neprirodan strah te prisilu ili odbojnost prema Bogu. Krivica nije na religiji,
nego na bogohuljenju. Takva bogohuljenja stvaraju lude vjerske fanatike i ateiste ubojice -
Crkva bi se i jednih i drugih vrlo rado riješila.
----- Dijanetika, L.R.Hubbard

A rezime toga je da je pervertit na ovaj ili onaj način uvijek vrlo bolestan, bio on toga svjestan ih ne.
On je vrlo daleko od toga da zaslužuje prijekor za svoje stanje, no također je daleko i od normale.
S druge strane, toliko je opasan za društvo da je tolerancija perverzije jednako štetna kao i njezino kažnjavanje.
Do sada, nemajući pravih rješenja, društvo je bilo zaglavljeno između tolerancije i kažnjavanja, a problem perverzije, naravno, nije bio riješen.
----- Dijanetika, L.R.Hubbard

Takodje sve vrste humora i neslanih sala vezanih za sex su otrovne. Valjda je sad jasno zasto.
Ponovim- Ako se nadje povredjena osoba u okolini, onda se u njenu reaktivnu engramsku banku zapisuje svaki
dogadjaj i svaka rec okoline. Bezveze izgovorene neslane reci ce postati njegov dozivotni problem.
Saliti se moze, al ne sexualne sale, i nikako ne pored povredjene osobe, na bilo koji nacin. :)
 

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
ILLUMINAT jeli ti znas za Dijanetiku? Zanima me pa pitam!

Snaga Volje i Svabov, unapred saljem upozorenje da je Dijanetika izvedena iskljucivo iz laboratorijskih opazanja,
dokaza, epruveta, cinjenica, i opet dokaza.. itd. ;)

Ovo je ozbiljna tema. Ako neko zeli vise da sazna, knjigu da procita. Ovo je osnova. :)
 

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
Vragana, kad postavis ovakvog zeku, to je slatko :D, da naglasim, vrlo, vrlo slatko!
Kad napises 'vulgaran' izraz, to je ruzno.
Kada te ne razumem, kazem da nisam shvatio sta si htela reci.

Kada skreces sa neke teme, ja ti kazem da nije dobro da nastavimo pisati na toj temi nesto sto nema veze sa temom.
Kada das ove linkove, proverim, i kazem ti da ovo sto pise za Scientologiju i Dijanetiku na ovim linkovima NIJE istina.

Gde ti tu vidis licemerje? :)

Predrasude na stranu! Napomenuo sam da je ovo VRLO ozbiljna tema.

Cini ti se suprotno? Onda procitaj Dijanetiku, nauci proceduru, i auditiraj brata, sestru, i onda reci dali postoje engrame ili ne.
 

ILLUMINAT

Domaćin
Banovan
Poruka
3.025
ILLUMINAT jeli ti znas za Dijanetiku? Zanima me pa pitam!

Snaga Volje i Svabov, unapred saljem upozorenje da je Dijanetika izvedena iskljucivo iz laboratorijskih opazanja,
dokaza, epruveta, cinjenica, i opet dokaza.. itd. ;)

Ovo je ozbiljna tema. Ako neko zeli vise da sazna, knjigu da procita. Ovo je osnova. :)
Znam, ali nisam se dublje upuštao u tu materiju. Potrudiću se da pročitam knjigu, mada mislim da me neće toliko interesovati. Ipak ću je pročitati.
 

gost 15307

Legenda
Poruka
56.186
Vragana, kad postavis ovakvog zeku, to je slatko :D, da naglasim, vrlo, vrlo slatko!
Kad napises 'vulgaran' izraz, to je ruzno.
Kada te ne razumem, kazem da nisam shvatio sta si htela reci.

Kada skreces sa neke teme, ja ti kazem da nije dobro da nastavimo pisati na toj temi nesto sto nema veze sa temom.
Kada das ove linkove, proverim, i kazem ti da ovo sto pise za Scientologiju i Dijanetiku na ovim linkovima NIJE istina.

Gde ti tu vidis licemerje? :)

Predrasude na stranu! Napomenuo sam da je ovo VRLO ozbiljna tema.

Cini ti se suprotno? Onda procitaj Dijanetiku, nauci proceduru, i auditiraj brata, sestru, i onda reci dali postoje engrame ili ne.
a... pa... ne znam Alme oni to prilicno dobro obrazlozise...znas...:roll:
imas li ti neko "bolje" objasnjenje, al da nije onako...busno...?

nije to zeka nego moja fotka iz putovnice...naravno, samo u slucaju da to zahvatanje vode sitom funkcionira....:mrgreen:

mislim...dijanetika je ozbiljna...cita li ti jos stogod od istog "autora" Tita ti?
ja citala, znas...i umrla od smijeha...
 

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
ILLUMINAT, malo sam opet bacio pogled na tvoje starije poruke u blogu, i vidim tamo spominjes da je tvoj otac tebe
nesto ubedjivao da neces imati devojku.. Hocu reci ocevo ponasanje i reci su na tebe imali 'nekakav' uticaj.
Taj uticaj deluje na nesvesnom nivou, tako da obavezno procitaj Dijanetiku, mnoge stvari ce ti biti jasnije.
Koliko god da znas (isto i za sebe kazem) Dijanetika otvara oci za duplo, tako po nekoj proceni. Ugodno citanje. ;)
I mozemo kad procitas deo ili celu da komentarisemo o tome. :)

Vragana, stalno se nadju nekoliko reci u tvojim porukama koje ne mogu razumeti, putovnica? :shock: Sta to znaci?

Ja zivim u okolnostima gde svakodnevno mogu kristalno jasno da vidim dramatizacije engrame na delu, tj mojeg ocevo
dramatizovanje. I sve tacno kako Hubbard opisuje. Moja dva brata (imam ih vise) al ova dva su se auditirala, i izbrisali
su neke od tih engrama, mada nisu nastavili sa terapijom jer je naporna za jednog bila.
Citao sam jos neke naprednije knjige koje je pisao Hubbard, i sve je lepo i naucno.
Nije mi jasno zasto ljudi pre nego sto temeljno prouce Dijanetiku, kazu da je to pseudoznanost? :) Objasni.
 

gost 15307

Legenda
Poruka
56.186
ILLUMINAT, malo sam opet bacio pogled na tvoje starije poruke u blogu, i vidim tamo spominjes da je tvoj otac tebe
nesto ubedjivao da neces imati devojku.. Hocu reci ocevo ponasanje i reci su na tebe imali 'nekakav' uticaj.
Taj uticaj deluje na nesvesnom nivou, tako da obavezno procitaj Dijanetiku, mnoge stvari ce ti biti jasnije.
Koliko god da znas (isto i za sebe kazem) Dijanetika otvara oci za duplo, tako po nekoj proceni. Ugodno citanje. ;)
I mozemo kad procitas deo ili celu da komentarisemo o tome. :)

Vragana, stalno se nadju nekoliko reci u tvojim porukama koje ne mogu razumeti, putovnica? :shock: Sta to znaci?

Citao sam jos neke naprednije knjige koje je pisao Hubbard, i sve je lepo i naucno.
Nije mi jasno zasto ljudi pre nego sto temeljno prouce Dijanetiku, kazu da je to pseudoznanost? :) Objasni.
naprednije kao...hmmm..."Bojno polje Zemlja"?
vala ta mu je "najnaprednija", znas...:mrgreen:

vidis kako lijepo "znas" sta je znanost, a nemas pojma sta je putovnica...:roll:

jel izgledam ja ko uciteljica?
naravno da ne izgledam... :mrgreen:

evo ti linak sinak pa malo popuni rupe...;)
http://hr.wikipedia.org/wiki/Znanost

za razliku od znanosti, olitiga nauke, koja posjeduje organizaciju; sistematicnost, objektivnost i provjerljivost (ajd da tako kazem...),
pseudoznaost tvrdi da je zasnovana na cinjenicama i znanosti
medjutim "propusta" da se usaglasi sa znanstvenim metodom...
pitam se pitam...zbog radi cega...:roll:
 

Almsivi

Aktivan član
Poruka
1.936
Izgledas kao uciteljica, dajes mi linkove, aj ja da bih bio u toku moram da citam. :)

A zasto si ti Vragana u jednom momentu tako slatka i umiljata,
a u drugom momentu kao neki Vražić opasna? :D
Kako to nazivas, iskrenost? Ili pises sta ti je na umu?

Znanost (grč. episteme - razumijevanje, spoznanje, studija; lat. scientia; eng. i fr. science; njem. Wissenschaft)
je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečen opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu,
koji je obrađen racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama.


Hm, Dijanetika je zasigurno znanost. Ali ja se inace radije kacim za alternativu i mitologiju nego za naucno dokazane stvari.
Dokaze mi ne trebaju, budjenje ili prosvetljenje ne zahteva ni jedan dokaz. Nego zahteva suprotno, ne-dokaz, ili
anihilaciju, unistenje pojmova, uma i razmisljanja- to ti je kolko mi se cini Bog Shiva! ;)
 

gost 15307

Legenda
Poruka
56.186
Izgledas kao uciteljica, dajes mi linkove, aj ja da bih bio u toku moram da citam. :)

A zasto si ti Vragana u jednom momentu tako slatka i umiljata,
a u drugom momentu kao neki Vražić opasna? :D
Kako to nazivas, iskrenost? Ili pises sta ti je na umu?

Znanost (grč. episteme - razumijevanje, spoznanje, studija; lat. scientia; eng. i fr. science; njem. Wissenschaft)
je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečen opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu,
koji je obrađen racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama.


Hm, Dijanetika je zasigurno znanost. Ali ja se inace radije kacim za alternativu i mitologiju nego za naucno dokazane stvari.
Dokaze mi ne trebaju, budjenje ili prosvetljenje ne zahteva ni jedan dokaz. Nego zahteva suprotno, ne-dokaz, ili
anihilaciju, unistenje pojmova, uma i razmisljanja- to ti je kolko mi se cini Bog Shiva! ;)
dijanetika ZASIGURNO nije znanost,
kao sto ni npr. Herba Life nije "eliksir zdravlja"...al' da liče - liče...:mrgreen:

sto se linkova tice - pa ne bjezis valjda od "novijeh spoznaja" Sivi?
nije ti to dobro...zatupljuje...slicno kao npr. dijanetika...:roll:

btw pa nisi valjda toliko...bedast... da povjerujes da sam ja (stvarno) "slatka i umiljata"? :cool:
 

ristob

Veoma poznat
Poruka
12.339
Pogresno se smatra. Ima nekog materijala u habardovoj prici, ali su mu neke polazne osnove, po meni, pogresne, te coveku ne mogu pomoci na pravi nacin.
Ja bih rekao da je opažanje pojava kod dijanetike ok, ali da su zaključci pogrešni, odnosno tumačenje tih pojava je pogrešno. Sajentološko ispiranje mozga, a čini mi se da i dijanetika upućuje na to, je apsolutno neispravno i nedopustivo! (Kasnije ću se uključiti malo ozbiljnije).
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.