Dan žalosti u Srbiji subota 5 septembar 2009 godine!

Toliko je ljudi minulih nedelja i meseci poginulo na drumovima Srbije, pa i citave porodice, a Drzava nista. U Uzicu velika tragedija, zalosno za porodice nastradalih ali gde je odgovornost? Ne ogleda se "ona" u proglasenju Dana zalosti za sve gradjane. Ja te ljude ne poznajem, nisu iz moje familije ali zalim ih zbog necije (ne)dogovornosti, mozda i njihove. A o tome ni reci- ispituje se, utvrdjuje, se, kaznice se i na kraju- "vuk pojeo magarca"
 
Evo kako se obeležava dan žalosti ali nažalost to mediji ne poštuju


Dan žalosti se obeležava spuštanjem državnih zastava na pola koplja, minutom ćutanja i prilagođenim medijskim programima.

Zakonom o obeležavanju dana žalosti u Srbiji precizirano je da su organi i organizacije i druga pravna lica koja ističu zastavu dužni da u vreme dana žalosti zastavu Srbije spuste na polovinu jarbola, odnosno koplja, uz odgovarajuće osvetljenje noću.

Svaki poslodavac dužan je da na dan žalosti omogući zaposlenima da u isto vreme, minutom ćutanja, odaju poštu nastradalima.

Medijske kuće umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, dužne su da emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti, kao i da usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

Novinsko-izdavačke organizacije koje izdaju dnevne novine dužne su da na dan žalosti svoje listove odštampaju u crnoj boji, navodeći na prvoj strani odluku o proglašenju dana žalosti i proglašenju njegovog obeležavanja.

Mediji su u obavezi da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja dana žalosti emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja, da obaveste javnost o skupovima sećanja.

U obrazovnim ustanovama se dan žalosti obeležava minutom ćutanja na prvom času nastave, a program nastave muzičkog obrazovanja prilagođava se tom danu, a tu obavezu imaju i muzeji, pozorišta, bioskopi, organizacije koje imaju muzičko-scenske programe, arhive i druge ustanove u oblasti kulture.

Dan žalosti u sportskim halama, na stadionima i igralištima obeležava se spuštanjem na pola jarbola ili na pola koplja zastave Srbije i zastava sportskih klubova, a ako je reč o sportskim susretima međunarodnog značaja, onda i spuštanjem zastava međunarodnih sportskih organizacija.

Za vreme dana žalosti je zabranjeno emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima.

Odluku o proglašenju dana žalosti u pokrajini, kao i u lokalnim samoupravama, donose organi pokrajine, odnosno lokalnih samouprava.

Zakon o obeležavanju dana žalosti predviđa da se dan žalosti proglašava posle naročito teške nesreće koja za posledicu ima smrt, ranjavanje ili teško oštećenje zdravlja većeg broja ljudi.

Odluku o proglašenju i trajanju dana žalosti donosi Vlada Srbije, a ukoliko odlukom nije drugačije određeno, dan žalosti otpočinje u ponoć onoga dana koji je određen za dan žalosti, a završava se u ponoć dana koji je određen za poslednji dan dana žalosti.

Dan žalosti ne može da traje duže od tri dana.

(Tanjug)
 

Back
Top