Da sam ziveo tad

Elizabeta je umrla. Te tri kratke reči napisao mi je i po glasniku poslao njen sekretar.

Mrtva je. Kako da je nasledim, kada nisam u Engleskoj? Kako da je nasledim kada sam katolkinja?

Sigurno će biti nemira među protestantima ukoliko se pojavim na Elizbetinom dvoru.

Eh, glasniče, zaboravila sam na tebe. Idi i okrepi se u kuhinji. Imamo sira i svežeg piva. Sačekaj, brzo ću napisati odgovor.
 

Back
Top