Da li znate šta je lemniskata?

Nina

Srebrna tastatura
Supermoderator
Poruka
290.247
Bezbrojan, neizbrojan, mnogobrojan, ogroman, neizmeran, preterano velik, preterano dug, koji nema kraja, beskončan, beskrajan.
Mada matematičari i svi oni koji se matematikom služe radije koriste pojam beskonačnost, lepa srpska reč beskrajtakođe označava filozofski koncept koji opisuje ono što nema nikakvu granicu.

beskraj_682276572.jpg


U matematici se uobičajeno označava znakom ∞ što je inače jedna od figura u algebarskoj geometriji koje su poznate kao lemniskate. Smatra se da je sličan znak prvi upotrebio engleski matematičar i dvorski kriptograf Džon Volis 1655. godine u knjizi Arithmetica Infinitorum. Volis je, navodeći beskonačan niz koristio oznaku &c koja je vremenom evoluirala u lemniskatu i čiji se oblik vidi na ilustraciji.

Ideja o beskraju nije beskonačno stara. Mada o njoj učimo već tokom osnovne škole i deluje gotovo svakodnevno, koncept beskonačnosti je vrlo složena filozofska ideja. Spoznaja o tome da (iako je sve ono što vidimo oko sebe konačno) postoji beskraj prvi put se javila kod presokratovskih filozofa, i posebno je analizirana u slavnim Zenonovim paradoksima, ali će u matematiku ući tek u 17. veku. Nakon Volisovih pionirskih radova, beskonačnost će koristiti i Isak Njutn 1699. godine.
link
 

Plant

Aktivan član
Poruka
1.606
Zenonove aporije nisu neoborive i nisu (više) ni paradoksi..
To je filozofijai demagogija. koja se zasnivala na nemerljivosti kratkog vremena...
Najpoznatije aporije o kornjači i zecu, ili o streli, su danas samo još jedna istorijska glupost..
 

Top