Da li volite kad žene imaju rupu među nogama?

Screenshot_20230929_191615.jpg

Неприкладно? Бураз који ти проблем имаш. :D
 
Zato što ste omatorili i u pogrešne rupe počeli da gledate. :confused:
Podseti me ovo na divnog Dragana Lukića.


Ide mama ulicom i govori Jasni:
- Nemoj, Jasna, da gledaš levo.
Ide mama ulicom i govori Jasni:
- Nemoj, Jasna, da gledaš desno.
Ide mama ulicom i govori Jasni:
- Nemoj, Jasna, da gledaš gore.
Ide mama ulicom i govori Jasni:
- Nemoj, Jasna, da gledaš dole.
Ide Jasna ulicom i žmuri. Kad odjednom - bup!
Jasna se spotakla i pala.
Stoji mama na ulici i govori Jasni:
- Zašto si, Jasna, pala?
Sedi Jasna na ulici i govori mami:
- Zato što nisam gledala ni levo, ni desno, ni gore, ni dole.
 

Back
Top