Da li sve svodi na pare i da muskarac mora biti obdaren

E?
Jesam vam pričao kada je moja prababa prvi put trebala da zakolje kokošku?
Nisam - najverovatnije...
Nuždaa, nema ko, a mora se.
Neće joj se ali šta da se radi.
I babuška nekim tupim nožem išegala koku, da se ova od straha onesvestila.
A nakita sva zadovoljna, misliši da je odradila posao kako trba, ode po vrelu vodu da je očetupa.
A
Kada je posla vrelom vodom - kom oživela!
A baka u čudu viče:
Čudo se dogodilo! Koka oživela!
 

Back
Top