Da li su Rumuni romanizovani Bugari?

Meliot

Elita
Poruka
18.344
Ako se uzme u obzir da je brojno slovensko stanovništvo zajedno sa drugim narodima živelo na teritoriji današnje Rumunije a nekadašnje Dakije a da je tim prostorom Bugarska vladala u periodu Prvog bugarskog carstva i Bugarskog kaganata može li se pretpostaviti da su današnji Rumuni u stvari romanizovani Bugari?

Balkans850.png

Bulgaria_Simeon_I_(893-927).svg.png
 
Rumuni su poreklom Srbi
Antički i srednjevekovni izvori nedvosmisleno upućuju na zaključak da su preci današnjih Rumuna i Moldavaca bili Srbi (Sloveni). Te izvore je predstavio u svojoj knjizi „Karpatski i likijski Srbi” (TheCarpatian and Lycian Serbs), na srpskom i engleskom jeziku, prof. dr Relja Novaković.
Inace ovaj cuveni naucnik nema pristup medijima , zasto ?
NASLOVNICA-MIROSLAV.jpg

https://fr.scribd.com/document/23662865/Relja-Novakovic-Karpatski-I-Likijski-Srbi
No, antički i srednjevekovni izvori nedvosmisleno upućuju na zaključak da su preci današnjih Rumuna i Moldavaca bili Srbi (Sloveni). Te izvore je predstavio u svojoj knjizi „Karpatski i likijski Srbi” (The Carpatian and Lycian Serbs), na srpskom i engleskom jeziku, prof. dr Relja Novaković. Knjiga je nagrađena na Međunarodnom salonu knjiga u Novom Sadu 1997. Dodeljena joj je nagrada „Laza Kostić”
Naprosto, on iznosi samo priloge za istoriju Srba – od drugog milenijuma pre Hrista do 14. stoleća nove ere. Vremenski raspon o istoriji Srba (Slovena) zapanjuje, jer smo naučeni da su Srbi na istorijskoj pozornici evropske civilizacije tek u šestom i sedmom stoleću nove ere.
Profesor Relja Novaković nas, jednostavno, oslobađa svih vremenskih ograda i, pouzdanom analizom, širi vidike srpskog iskona. Ređa činjenice. A one vrve i neosporive su. I neizbrisive su, jer su mnoge uklesane u granitne ploče u Iraku, Maloj Aziji, Etruriji (severnoj Italiji) i na Balkanu. Uz ove kamene zapise nepoznatih hroničara, ostale istorijske pomene o Srbima (Slovenima) ostavili su nam takvi autoriteti antike i srednjeg veka, kakvi su: Herodot, Strabon, Plinije, Ptolomej, Marcelin, Dion Kasije, Apijan iz Aleksandrije, Jovan Zonara, vizantijski car Porfirogenit, tzv. Bavarski geograf i mnogi drugi.
Mnogo pre prof. Relje Novakovića, „Bavarski geograf” i Pavle Šafarik su ostavili beleške da su Srbi bili mnogoljudan i moćan narod, od kojeg su postali svi današnji Sloveni! Profesor Novaković je svoje delo podredio činjenicama, prikupljenim kroz milenijume i s velikog područja, pokazavši pravo metodološko majstorstvo, jer je istraživanja sažeo na samo 190 strana dvojezičnog izdanja.

Novakovićevo delo „Karpatski i likijski Srbi – prilozi za istoriju Srba od drugog milenijuma pre Hrista do 14-og veka” odgovara na mnoga pitanja i objašnjava nedoumice, ali nameće i nove. Ako se osvrnemo na karpatske Srbe, slobodni smo da konstatujemo da budućim istoričarima ostaje da prošire ova istraživanja, koristeći interdisciplinarnu metodu. Drevnost Srba na ovom području je potvrdio i Konstantin Jiriček, koji je napisao da je današnja teritorija Rumunije „matična zemlja” Srba (Slovena), iako je svoje delo o istoriji Srba protkao zaključkom da su se Srbi na Dunav i na Helm (Balkan) doselili tek u šestom i sedmom stoleću posle Hrista.

Za razliku od srpskih istraživača,
Hrvat Josip Badalić napisao je da je
rumunska književnost do kraja 16.
stoleća pisana na srpskom jeziku.
Naravno, Badalić ne kaže doslovno da
je ona „srpska”, nego „južnoslovenska”.


Stare rumunske crkve i danas su s freskama i ikonama na srpskom jeziku. Počeci korišćenja novog rumunskog jezika u literaturi nisu zabeleženi pre 16. stoleća. To piše u enciklopedijskoj odrednici o rumunskom jeziku.

Rumuni su jednostavno receno romanizovani Srbi,kod njih se zadrzao veliki broj srpskih reci = coban, veverice, lubenica, vampirica....
Pesma govori bolje o od najbolje nauke, rumunska pesma - Srba !!!

Claudia Martinica - Sarba de la Iasi

 
Ako se uzme u obzir da je brojno slovensko stanovništvo zajedno sa drugim narodima živelo na teritoriji današnje Rumunije a nekadašnje Dakije a da je tim prostorom Bugarska vladala u periodu Prvog bugarskog carstva i Bugarskog kaganata može li se pretpostaviti da su današnji Rumuni u stvari romanizovani Bugari?

Pogledajte prilog 1553550
Pogledajte prilog 1553563

Pola Bugara kroz šalu tako i razmišlja.

Ako odeš u onaj opskurniji teren teoretičara zavere o tome kako je Konstantin Jireček došao i BB škola se pojavila sa ciljem da cepa bugarske zemlje i smanji bugarski etnički prostor, onda ćeš dobiti i nešto ekstremniji odgovor o stvaranju veštačkih nacija od dela bugarskog tkiva sve radi slamanja bugarskog duga, pa tako i vlahorumunske.
 
Pola Bugara kroz šalu tako i razmišlja.

Ako odeš u onaj opskurniji teren teoretičara zavere o tome kako je Konstantin Jireček došao i BB škola se pojavila sa ciljem da cepa bugarske zemlje i smanji bugarski etnički prostor, onda ćeš dobiti i nešto ekstremniji odgovor o stvaranju veštačkih nacija od dela bugarskog tkiva sve radi slamanja bugarskog duga, pa tako i vlahorumunske.
Verujem da je tako. Kada se pogledaju one mape iz perioda Prve bugarske države koje se mogu naći na internetu svašta čoveku može pasti na pamet pa i ovako nešto.
 
Ako se uzme u obzir da je brojno slovensko stanovništvo zajedno sa drugim narodima živelo na teritoriji današnje Rumunije a nekadašnje Dakije a da je tim prostorom Bugarska vladala u periodu Prvog bugarskog carstva i Bugarskog kaganata može li se pretpostaviti da su današnji Rumuni u stvari romanizovani Bugari?

Pogledajte prilog 1553550
Pogledajte prilog 1553563
Ајде прво дефинирај штa је то Бугарин а шта Румун? И шта је то романизација?
 
Ајде прво дефинирај штa је то Бугарин а шта Румун? И шта је то романизација?
Pa romanizacije je zvanična teorija o poreklu Rumuna, odnosno da su oni romanizovani Dačani. Pa sada je Rumun osoba koja govori ruminski jezik koji spada u romanske jezike a Bugarin je čovek koji se služi bugarakim jezikom iz slovenske grupe jezika.
 
Ako se uzme u obzir da je brojno slovensko stanovništvo zajedno sa drugim narodima živelo na teritoriji današnje Rumunije a nekadašnje Dakije a da je tim prostorom Bugarska vladala u periodu Prvog bugarskog carstva i Bugarskog kaganata može li se pretpostaviti da su današnji Rumuni u stvari romanizovani Bugari?

Pogledajte prilog 1553550
Pogledajte prilog 1553563
Nisu: i nad jednima i nad drugima su vladali razni stepski (uglavnom turski) narodi, prvo onogurski Turci Bulgari, pa onda Pečenjezi, Uzi, posle najezde Mongola prvo Mongoli, pa Kumani…

Rumuni, tj Vlasi su inače vladali i nad današnjom Bugarskom na samom početku države koju su istoričari nazvali Drugim bugarskim carstvom, recimo car Kalojovan (Kalojan) je inače bio etnički Vlah, tj vlaški boljar koji se posle uspešnog ustanka proglasio za “cara”.

U Bugarskoj se inače verbalnim žongliranjem (sistematskim korišćenjem istog naziva, ‘Bugari’) i za Turke Onogure (Bulgari) i za savremene slovenske Bugare stvara nacionalistički velikodržavni nacionalni narativ bez dodirnih tačaka sa stvarnošću: arheološki nalazi jasno pokazuju strogo odvojen život turskih Bulgara i Slovena do samog kraja prve, tj Bulgarsko-onogurske države: na primer sahranjivanje Bulgara po tengrističkim ritualima i spaljivanje pokojnika kod Slovena.

Što se tiče države koju su istoričari naknadno nazvali “Drugo bugarsko carstvo”, situacija je isuviše dobro dokumentovana: Sloveni su bili zavisni seljaci kojima su vladale neslovenske elite, i tako sve dok 1877. nisu došli Rusi i najzad oterali otomanske Turke. Jedini slovenski Bugarin koji je pre Todora Živkova bar na trenutak vladao bilo kojim delom savremene Bugarske je bio vođa seljačkog ustanka koga bugarska istoriografija naziva “Seoski”, tj ‘narodni’ car.

Bugarska u XIII veku:

1E62DA67-517D-436F-AC76-BFFDBA1D8529.jpeg
 
Poslednja izmena:
Ako se uzme u obzir da je brojno slovensko stanovništvo zajedno sa drugim narodima živelo na teritoriji današnje Rumunije a nekadašnje Dakije a da je tim prostorom Bugarska vladala u periodu Prvog bugarskog carstva i Bugarskog kaganata može li se pretpostaviti da su današnji Rumuni u stvari romanizovani Bugari?

Pogledajte prilog 1553550
Pogledajte prilog 1553563

Verujem da je tako. Kada se pogledaju one mape iz perioda Prve bugarske države koje se mogu naći na internetu svašta čoveku može pasti na pamet pa i ovako nešto.
Situacija je veoma prosta: bugarske teorije se bez ostatka svode na ono što recimo tvrde Hrvati o Austrougarskoj - da je država čiji su bili obespravljeni podanici ipak nekako bila “njihova nacionalna država”.
 
Pola Bugara kroz šalu tako i razmišlja.

Ako odeš u onaj opskurniji teren teoretičara zavere o tome kako je Konstantin Jireček došao i BB škola se pojavila sa ciljem da cepa bugarske zemlje i smanji bugarski etnički prostor, onda ćeš dobiti i nešto ekstremniji odgovor o stvaranju veštačkih nacija od dela bugarskog tkiva sve radi slamanja bugarskog duga, pa tako i vlahorumunske.
Bugari ozbiljno pate od potrebe da nešto što bi u savremeno doba moglo da se nazove jedino političkom nacijom iznova i iznova proglašavaju za “narod”, tako smišljenim korišćenjem naziva ‘Bugari’ za krajnje heterogene grupe dokazuju i postojanje “bugarskog naroda” u vremena kada su baš svi Sloveni u Bugarskoj bili u strogo u podaničkom odnosu, tj jedino mogli da budu zavisni kmetovi bezzemljaši.

Čak i bugaristika koja pretenduje na to da bude nauka uopšte nije u stanju da odvoji pojam Bugara kao naroda/etničke grupe, od pojma bugarske političke nacije a oboje (kad je to oportuno) sistematski poistovećuje sa državljanima Republike Bugarske, pa tako na primer istovremeno tvrdi i da su Gagauzi koji govore turski “Bugari”, u “Bugare” svrstava i cele narode koji sa Bugarskom nemaju nikakve veze niti sami sebe smatraju za Bugare.

Prema bugarskom ekspanzionističko-velikodržavnom zvaničnom narativu su recimo Makedonci Bugari, ali i Gagauzi i Pomaci, takođe se govori o etničkim Bugarima (svim i svuda i svugde, i na Kavkazu!), ali i o Bugarima “različitog etničkog porekla” u samoj Bugarskoj.

Velikodržavni snovi naroda koji ima državu od 1878, i to voljom drugih.

1B84B451-A66E-45CB-AD7E-EA5CD3DA9918.png
 
Rumuni, tj Vlasi su inače vladali i nad današnjom Bugarskom na samom početku države koju su istoričari nazvali Drugim bugarskim carstvom, recimo car Kalojovan (Kalojan) je inače bio etnički Vlah, tj vlaški boljar koji se posle uspešnog ustanka proglasio za “cara”.
Šta je to "Vlah" u momentu o kome govorimo? Da li su to slovenski Vlasi ili romanski Vlasi za koje ne postoji nikakav čvrsti dokaz da su koristili romanski jezik?
 
Šta je to "Vlah" u momentu o kome govorimo? Da li su to slovenski Vlasi ili romanski Vlasi za koje ne postoji nikakav čvrsti dokaz da su koristili romanski jezik?
Govorili su balkanskim vulgarnim latinskim - za to postoje vizantijski dokumenti. U Bugarskoj kao zemlji u kojoj su Sloveni bili potpuno obespravljeni i gde je postojalo samo plemstvo i zavisni kmetovi u pravom ropskom položaju nije bilo kategorija stanovništva kao što su bili Vlasi (stočari bez obzira na jezik kojim su govorili) kao u Srbiji Nemanjića.
 
Pola Bugara kroz šalu tako i razmišlja.

Ako odeš u onaj opskurniji teren teoretičara zavere o tome kako je Konstantin Jireček došao i BB škola se pojavila sa ciljem da cepa bugarske zemlje i smanji bugarski etnički prostor, onda ćeš dobiti i nešto ekstremniji odgovor o stvaranju veštačkih nacija od dela bugarskog tkiva sve radi slamanja bugarskog duga, pa tako i vlahorumunske.
Još jednom, mogu da sanjaju o čemu god hoće, nek prvo provere da li je u Bugarskoj tada uopšte bilo slobodnih ljudi osim plemstva koje je od reda bilo stranog porekla pa onda nek samo nastave.
 
Govorili su balkanskim vulgarnim latinskim - za to postoje vizantijski dokumenti. U Bugarskoj kao zemlji u kojoj su Sloveni bili potpuno obespravljeni i gde je postojalo samo plemstvo i zavisni kmetovi u pravom ropskom položaju nije bilo kategorija stanovništva kao što su bili Vlasi (stočari bez obzira na jezik kojim su govorili) kao u Srbiji Nemanjića.
A šta kažu istorijski izvori o poreklu dinastije Asen? Navode li da su oni bili vlaškog porekla ili slovenskog?
 
A šta kažu istorijski izvori o poreklu dinastije Asen? Navode li da su oni bili vlaškog porekla ili slovenskog?
Vlasi: jedini čovek koji je bio slovenskog porekla koji je ikada pre Todora Živkova vladao bilo kojim delom današnje Bugarske je bio vođa seljačkog ustanka poznat kao “Seoski car”: bugarska istoriografija ga veoma nerado pominje jer sama njegova pojava jasno govori o tadašnjim odnosima u državi.
 
Vlasi: jedini čovek koji je bio slovenskog porekla koji je ikada pre Todora Živkova vladao bilo kojim delom današnje Bugarske je bio vođa seljačkog ustanka poznat kao “Seoski car”: bugarska istoriografija ga veoma nerado pominje jer sama njegova pojava jasno govori o tadašnjim odnosima u državi.
Ali ako su Aseni bili vlaškog porekla na osnovu čega tvrdiš da je i tokom Drugog bugarskog carstva elita bila turkijskog porekla? Ako su oni bili Vlasi možda su feudalci oko njih bili mahom slovenskog porekla.
 
Ali ako su Aseni bili vlaškog porekla na osnovu čega tvrdiš da je i tokom Drugog bugarskog carstva elita bila turkijskog porekla? Ako su oni bili Vlasi možda su feudalci oko njih bili mahom slovenskog porekla.
To što bugarska istoriografija masu kasnijih vladara podvodi pod tu dinastiju ne znači da nisu bili predstavnici najamnika koje su prethodni vladari dovodili u Bugarsku pa oni preuzimali vlast.

Terter i Šišman su bili Kumani, uz Konstantina Tiha koji je bio Srbin i dvojicu Rusa iz Galicije.
 
To što bugarska istoriografija masu kasnijih vladara podvodi pod tu dinastiju ne znači da nisu bili predstavnici najamnika koje su prethodni vladari dovodili u Bugarsku pa oni preuzimali vlast.

Terter i Šišman su bili Kumani, uz Konstantina Tiha koji je bio Srbin i dvojicu Rusa iz Galicije.
To nije bitno ako je vladar drugog etniĉkog porekla u odnosu na glavno stanovništvo. Prva bugarska država je bila država turkijskih Bugara, ali za Drugu nisam siguran. Vizantijska vlast u tom periodu je zasigurno promenila vladajuću strukturu u Bugarakoj, odnosno eliminisala je sve moguće pretnje za neke buduće ustanke. Tokom osvajanja ne eliminišu se samo članovi vladajuće porodice već i ostali vladajući sloj, uvom slučaju aristokratija/feuadalci.
 
To nije bitno ako je vladar drugog etniĉkog porekla u odnosu na glavno stanovništvo. Prva bugarska država je bila država turkijskih Bugara, ali za Drugu nisam siguran. Vizantijska vlast u tom periodu je zasigurno promenila vladajuću strukturu u Bugarakoj, odnosno eliminisala je sve moguće pretnje za neke buduće ustanke. Tokom osvajanja ne eliminišu se samo članovi vladajuće porodice već i ostali vladajući sloj, uvom slučaju aristokratija/feuadalci.
Opstali su i Bulgari, doduše prešli su na slovenski jezik. Bulgarsko (tj onogursko), sitnije hristijanizivano plemstvo koje se pokorilo Vizantiji je ostalo da vlada nad svojim posedima - Vizantija je tada bila feudalna država veoma različita od Rima iz doba Rebublike ili ranih imperatora. Deci vladajućeg sloja su davana tipična bulgarska (onogurska) imena kao što su Keraca, Krum, itd, a za neke od starih bulgarskih klanove se zna da su kasnije postali plemstvo i zadržali položaj sve do dolaska Osmanlija.
 

Back
Top