Da li se legalno može nabaviti oružje tipa Desert Eagle .50, ili Barret M82?


Top