Da li Romi obavezno dobijaju socijalnu pomoć?

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.537
Na ovu temu podstakao me je komentar jedne forumašice :
" ja sam na drugoj temi pisala oni od ove drzave dobijaju sve, njima za socijalnu pomoc trebaju 3 papira, srbima treba 11 ili 12 papira. dobijaju besplatnu struju, ne placaju komunalije, nista. ne placaju ni bus plus karticu, dok drugi koji se svercuju kad naidje kontrola izlaze iz autobusa, oni ostaju u autobusu i jos sednu, jer njima kontrola ne trazi karticu. videla sam vise puta (meni firma placa karticu, ali zasto ja te pare ne bih potrosila na nesto drugo?)."

Prvo da objasnimo ko sve ima pravo na socijalnu pomoć i pod kojim uslovima.
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.537
Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђене Законом о социјалној заштити. Наведени закон прописује опште и посебне услове за остваривање наведеног права.
Општи услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ:
  • Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица:
  • ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара;
  • ако појединац, односно члан породице није продао или поклонио непокретну имовину или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се одрекао права на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу овог закона;
  • ако појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може да обезбеди средства у висини шестоструког износа новчане социјалне помоћи која би му била утврђена по овом закону у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ;
  • ако појединац, односно члан породице није закључио уговор о доживотном издржавању.
Право на новчану социјалну помоћ могу остварити и појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад, ако поред стамбеног простора који одговара потребама породице имају земљиште у површини до једног хектара.
Изузетно, право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица који не испуњава услове из става 1. Закона о социјалној заштити тачка 1) и става 2. овог члана ако центру засоцијални рад да сагласност за упис хипотеке на своје непокретности ради обезбеђења намирења потраживања у висини валоризованог износа исплаћене новчане социјалне помоћи.
Посебни услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ радно способног појединца
Основица за утврђивање новчане социјалне помоћи, усклађује се са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података, два пута годишње, 1.априла и 1.октобра.

http://solidarnost.org.rs/potrebna-dokumenta-za-novcanu-socijalnu-pomoc/
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.537
E,sad,Romi.
Činjenica jeste da dosta njih jesu korisnici NSP - novčane socijalne pomoći.
Činjenica jeste i da velika većina njih živi u tzv. Karton sitijima, u neuslovnim barakama,daščarama,da nemaju zdravstveno osiguranje.
Ima i onih koji prodaju sekundarne sirovine ili preprodaju robu.
A ima i onih koji imaju vile,ali to su Romi koji su živeli u inostranstvu.
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.537
Kada podnose zahtev za NSP,svi - i Romi i neromi- moraju da dostave određenu dokumentaciju kojom dokazuju svoj identitet i statuse - da li imju prihode,koliki su,da li imaju imovinu. Gleda se i broj članova domaćinstva i da li su svi radno sposobni. NSP se u mnogočlanoj porodici može priznati i samo jednom članu - onom koji je nesposoban za rad,po nalazu lekara,ili je lišen poslovne sposobnosti. Deca i trudnice/porodilje do godinu dana se takođe smatraju radno nesposobnim.
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.537
I da odgovorim na pitanje forumašice - nije tačno da se Romima "gleda kroz prste" već oni pokušavaju češće da ostvare pravo na NSP, a neromi retko. Isto važi za sve - moraju imati validne papire.
Imala sam braću,njih trojica,podneli zahtev za NSP a sva trojica rade u Gradskoj čistoći i imaju platu duplo veću od mene sa završenim fakultetom. Naravno da nisu ispunili pravo i nisu dobili NSP.
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.537

Problemi u pristupu socijalnoj zaštiti u vezi sa primenom člana 84. Zakona o socijalnoj zaštiti​

Pored svih problema sa kojima se korisnici novčane socijalne pomoći susreću, u novom Zakonu o socijalnoj zaštiti (u daljem tekstu Zakon) zakonodavac im je postavio još jedan uslov koji za mnoge korisnike predstavlja nepremostivu prepreku na putu ka ostvarenju njihovih prava.

U članu 84. novog Zakona propisano je da je pojedinac, odnosno član porodice koji je nesposoban za rad, dužan da uz zahtev za utvrđivanje prava na novčanu socijalnu pomoć dostavi i pravnosnažnu sudsku odluku, sudsko poravnanje, ili dokaz da je kod nadležnog suda pokrenuo postupak radi utvrđivanja obaveze izdržavanja od srodnika sa kojim ne živi u porodici, a koji je prema zakonu kojim se uređuju porodični odnosi u obavezi i u mogućnosti da učestvuje u njegovom izdržavanju.

Ovom odredbom se ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu dodatno otežava, budući da se zakonodavac odlučio da ionako složen upravni postupak dodatno optereti podnošenjem tužbe sudu. Samo podnošenje tužbe zahteva i plaćanje odgovarajuće takse. Takođe, ako uzmemo u obzir da je sredinom 2011. godine broj korisnika novčane socijalne pomoći porastao na 190.000, a da u Srbiji, prema poslednjim procenama Republičkog zavoda za statistiku, živi oko 700.000 ljudi ispod granice siromaštva, jasno je koliko će podnošenje tužbi za izdržavanje dodatno opteretiti već preopterećene sudove.

Treba imati u vidu i to da su korisnici novčane socijalne pomoći lošeg materijalnog stanja, u najvećem broju slučajeva nedovoljno obrazovani i neobavešteni, često nepismeni, a iz centara za socijalni rad najčešće ne dobijaju jasne i potpune informacije o tome šta podnošenje tužbe zapravo znači i kakve posledice može proizvesti. Kao neuke stranke, korisnici novčane socijalne pomoći nisu u mogućnosti da sami sastave tužbu i podnesu je sudu bez stručne pravne pomoći. Iako neke opštinske uprave imaju službu za besplatnu pravnu pomoć, to je i dalje nedovoljno da bi se pomoglo svima kojima je besplatna pravna pomoć neophodna kako bi mogli da podnesu zahtev za novčanu socijalnu pomoć uz ispunjenje uslova za podnošenje tužbe za izdržavanje.

Zakon propisuje da je za podnošenje zahteva dovoljno da se podnese dokaz da je postupak pokrenut pred nadležnim sudom. Međutim, ostaje nejasno da li je za produženje primanja pomoći potrebno da se podnese pravnosnažna presuda, odnosno da li je potrebno da predmet bude i rešen do roka za podnošenje zahteva za produženje primanja novčane socijalne pomoći. Isto tako, čini se neopravdanim da se tužba podnosi i protiv onih rođaka koji su i sami korisnici nekog vida socijalne pomoći ili su nezaposleni, pa nisu u mogućnosti ni sebe i svoju porodicu da izdržavaju.

Kako primena ovog člana zakona izgleda u praksi, pokazaćemo na sledećem primeru:

Drita sa nevenčanim suprugom Avdulom živi u neformalnom romskom naselju u Čukaričkoj šumi. Imaju troje maloletne dece i oboje su nezaposleni. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je Dritin suprug „pravno nevidljivo“ lice i da ne poseduje nijedan lični dokument. Samim tim, on nije mogao da prizna decu, a bez upisanih podataka o ocu, po zakonu nije dužan da ih izdržava s obzirom na to da mu se pred sudom ne može utvrditi identitet, što Dritu formalno čini samohranom majkom. Na drugoj strani, Dritin otac je stalno zaposlen u JAT-u kao fizički radnik i pored sebe izdržava još troje ljudi – nezaposlenu suprugu, nezaposlenog sina i maloletnu ćerku. Da bi ostvarila pravo na novčanu socijalnu pomoć, prema novom zakonu, Drita kao zakonska zastupnica u ime svoje troje maloletne dece koja su joj oduzeta i trenutno se nalaze u prihvatnoj stanici, mora protiv svog oca da podnese tužbu budući da on, prema Porodičnom zakonu, ima obavezu da izdržava svoje unuke s obzirom na to da su nesposobni za rad, a njihovi roditelji ne ostvaruju nikakav prihod. Drita nije u dobrim odnosima sa ocem jer on ne podržava njenu vezu sa Avdulom, a podnošenje tužbe za izdržavanje samo će još više pogoršati i ovako loše porodične odnose između njih. S druge strane, ako ne podnese tužbu Drita će ostati bez prihoda, a deca za koju se vodi postupak vraćanja u porodicu joj neće biti vraćena ukoliko ne bude uspela da im obezbedi materijalnu sigurnost.

Još jedan od problema sa kojima se susreću naročito Romi - stanovnici neformalnih naselja je i taj što oni vrlo često nemaju prijavljeno prebivalište, a mnogi ni boravište, dok se posebne teškoće javljaju ukoliko se radi o „pravno nevidljivim“ licima koja nemaju lična dokumenta, kojima je i pre ovog uslova bili teško, zapravo nemoguće, da ostvare svoje pravo na socijalnu zaštitu. Sa druge strane, ukoliko lica koja po zakonu imaju obavezu izdržavanja članova porodice koji su nesposobni za rad, a nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište dolazi do problema u zasnivanju mesne nadležnosti sudova kojima treba da se podnese tužba protiv ovih lica.

Nova zakonska rešenja naizgled omogućavaju povećanje broja korisnika, veći obuhvat siromašnih, kao i veća novčana davanja za postojeće korisnike, međutim, propisivanjem jedne ovakve odredbe, zakonodavac je nesumnjivo imao nameru da smanji broj korisnika novčane socijalne pomoći imajući u vidu da će mnogi korisnici pre odustati od podnošenja zahteva nego da podnesu tužbu protiv članova porodice. Jedni iz straha da ne naruše porodične odnose, ili dodatno ne pogoršaju često vrlo lošu materijalnu situaciju svojih najbližih, a drugi zato što bez pravne pomoći nisu u mogućnosti da sami pokrenu postupak pred sudom, i na taj način ispune uslov za podnošenje zahteva za dobijanje novčane socijalne pomoći.

Uvođenjem obaveze podnošenja tužbe protiv najbližih srodnika samo se još više komplikuje i ovako komplikovana administrativna procedura, a propisivanjem jednog ovakvog uslova, za mnoge korisnike ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć postaće nedostižno. Na ovaj način se obesmišljava sama poenta socijalne zaštite čija svrha je upravo da pomogne najugroženijim slojevima stanovništva da se izbore sa siromaštvom i nemaštinom, a ne da im to pravo uskrati postavljajući pred njih uslove koje ne mogu da ispune, čime se direktno krše osnovna načela socijalne zaštite - načelo efikasnosti, načelo dostupnosti socijalne zaštite i načelo najboljeg interesa korisnika.

http://praxis.org.rs/index.php/sr/p...primenom-člana-84-zakona-o-socijalnoj-zaštiti
 

Jasna

Legenda
Moderator
Poruka
71.823
I da odgovorim na pitanje forumašice - nije tačno da se Romima "gleda kroz prste" već oni pokušavaju češće da ostvare pravo na NSP, a neromi retko. Isto važi za sve - moraju imati validne papire.
Imala sam braću,njih trojica,podneli zahtev za NSP a sva trojica rade u Gradskoj čistoći i imaju platu duplo veću od mene sa završenim fakultetom. Naravno da nisu ispunili pravo i nisu dobili NSP.
Ima dosta dece i odraslih koji nisu ni upisani u knjige rođenih.
Sve i da hoćeš da im gledaš kroz prste, oni baš nikakav papir nemaju.
 

Владан

Buduća legenda
Poruka
34.318
IMG_20230111_102602193.jpg
 

Владан

Buduća legenda
Poruka
34.318
Постоји позитивна дискриминација према Ромима. Моја бивша фирма је добијала лепе новце да Рома запосли.

Сигуран сам да имају у Србији већа права него Срби. Жалосно је то.

Чак и многи Срби који су некада биле избеглице,а сада ситуирани, запослени, велике донације добијају од државе,станове, комплет материјал за кућу.. Док имате примере домаћих Сремаца беде, кућа оронула а никакве помоћи.
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.537
Постоји позитивна дискриминација према Ромима. Моја бивша фирма је добијала лепе новце да Рома запосли.

Сигуран сам да имају у Србији већа права него Срби. Жалосно је то.

Чак и многи Срби који су некада биле избеглице,а сада ситуирани, запослени, велике донације добијају од државе,станове, комплет материјал за кућу.. Док имате примере домаћих Сремаца беде, кућа оронула а никакве помоћи.
Evo i tebe da pitam - ko im daje stanove?
CSR nema tu uslugu niti ima stambeni fond. Ako misliš na socijalne stanove ( koje dobijaju na korišćenje,a ne da kupe), to nema veze sa CSR.
 

a bre Milun

Buduća legenda
Poruka
27.292
E,sad,Romi.
Činjenica jeste da dosta njih jesu korisnici NSP - novčane socijalne pomoći.
Činjenica jeste i da velika većina njih živi u tzv. Karton sitijima, u neuslovnim barakama,daščarama,da nemaju zdravstveno osiguranje.
Ima i onih koji prodaju sekundarne sirovine ili preprodaju robu.
A ima i onih koji imaju vile,ali to su Romi koji su živeli u inostranstvu.
a sta, ti romi - gastarbajteri su hirurzi u Zenevi pa imaju vile po Srbiji ?
 

doppler

Iskusan
Moderator
Poruka
6.977
Dobijaju i dečiji dodatak jer uglavnom imaju više dece, naravno niko ne brani ni ostalim bračnim parovima u Srbiji da imaju više dece.:ok:


Roditeljski dodatak za prvo dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 300.000,00 dinara i isplaćuje se jednokratno.
Roditeljski dodatak za drugo dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 266.117,46 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate po 11.088,23 dinara.
Roditeljski dodatak za treće dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 1.596.704,79 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 13.305,87 dinara.
Roditeljski dodatak za četvrto dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 2.395.057,19 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 19.958,81 dinara.
 

Владан

Buduća legenda
Poruka
34.318
Evo i tebe da pitam - ko im daje stanove?
CSR nema tu uslugu niti ima stambeni fond. Ako misliš na socijalne stanove ( koje dobijaju na korišćenje,a ne da kupe), to nema veze sa CSR.
Кључеве станова предају државни функционери а могу да откупе станове по повољним ценама.
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.537
Dobijaju i dečiji dodatak jer uglavnom imaju više dece, naravno niko ne brani ni ostalim bračnim parovima u Srbiji da imaju više dece.:ok:


Roditeljski dodatak za prvo dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 300.000,00 dinara i isplaćuje se jednokratno.
Roditeljski dodatak za drugo dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 266.117,46 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate po 11.088,23 dinara.
Roditeljski dodatak za treće dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 1.596.704,79 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 13.305,87 dinara.
Roditeljski dodatak za četvrto dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 2.395.057,19 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 19.958,81 dinara.
Ok,ali to nema veze sa socijalnom pomoći. To je potpuno druga usluga,koju daje Sekretarijat za dečiju zaštitu.
 

FDDD

Iskusan
Poruka
6.631
A sto ne napisete da Romi dobijaju i pare da mogu da kupe kuce, mi Srbi smo postali totalno nevazni u sopstvenoj zemlji!
ciganska deca dobijaju (bar do skoro je bilo) novac samo da idu u skolu, to mi je pricala prosvetna radnica. I opet je ne zavrse.
ciganska deca preskacu crtu na upis u fakultet. Jel to pravda? A svi smo isti? Iebala vas i "pozitivna diskriminacija" i multikulturalizam i politicka podobnost i....
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.537
ciganska deca dobijaju (bar do skoro je bilo) novac samo da idu u skolu, to mi je pricala prosvetna radnica. I opet je ne zavrse.
ciganska deca preskacu crtu na upis u fakultet. Jel to pravda? A svi smo isti? Iebala vas i "pozitivna diskriminacija" i multikulturalizam i politicka podobnost i....
To nema veze sa socijalnom pomoći.
Kakve pare da idu u školu?
Može li to konkretnije?
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.537
Pa dobro ima veze sa Ciganima.
Dobijali su novac romske porodice samo da im dete redovno ide u osnovnu skolu. Sigurno je istina.
Okej,molim te napiši od koga su dobijali novac - konkretno i na koji način.
Možda misliš na jednokratnu novčanu pomoć,za kupovinu udžbenika? To može da se dobije,uglavnom deca korisnika NSP, deca bez roditelja na smeštaju po domovima.
 

FDDD

Iskusan
Poruka
6.631
Okej,molim te napiši od koga su dobijali novac - konkretno i na koji način.
Možda misliš na jednokratnu novčanu pomoć,za kupovinu udžbenika? To može da se dobije,uglavnom deca korisnika NSP, deca bez roditelja na smeštaju po domovima.
Pa morao bih prvo da pozovem prosvetnu radnicu pa da je pitam. Ne, dobijali su mesecno i bilo je 10-12 hiljada dinara
 

Top