Da li je za vas Isus Hrist Bog, Božiji sin ili samo pastir i lovac na duše?

NEzgodan

Elita
Moderator
Poruka
21.904
Pise!!! ? Otkrivenje 3:14 "...... Ovo govori Amin, verni i istiniti svedok, POCETAK Bozjih dela stvaranja".

I Kolosanima 1:15 " On je slika nevidljivog Boga, prvenac svega sto je stvoreno".
Koristis falsifikovani prevod Jehovinih svjedoka. Nije prvenac stvaranja nego prvorodjeni.
U Otkrivenju "početak stvaranja" ne znaci da je prvo stvoreno biće, vec da je On izvor/početak svega ostalog. Jer je kao Bog Sin učestvovao u stvaranju.

Ako vec navodis Otkrivenje, zasto ne pogledas 1,17-18:

"I kad ga vidjeh, padoh k nogama njegovijem kao mrtav, i metnu desnicu svoju na me govoreći mi: ne boj se, ja sam prvi i pošljednji,
I živi; i bijah mrtav i evo sam živ va vijek vijeka, amin. I imam ključeve od pakla i od smrti".

Ko je Alfa i Omega? Bog. A ko je Bog u Otkrivenju?

"Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i pošljednji. ...
Ja Isus poslah anđela svojega da vam ovo posvjedoči u crkvama. Ja sam korijen i rod Davidov, i sjajna zvijezda danica." (22,13-16)

jeste prvorodjeni ili prvenac je isto
rec rodjeni znaci da ima pocetak da je stvoren

Samo Bog JHVH je oduvek i zauvek - nema pocetak
a sve ostalo iuma pocetak - je stvoreno
Tacno. A Sin je Bog. Zato se kaze da je "od vjecnih vremena".
 

aeternum

Veoma poznat
Poruka
13.844
Biblija kaze jasno za Isusa da je Bozji Sin.
Bog je sa neba posvedocio da je Isus Bozji Sin
Isus je za sebe rekao da je Bozji Sin.

"Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Isus nije nikada rekao ja sam Svemoguci BOG
1. Kušač mu se približi i reče mu: Ako si Sin Božji, zapovedaj da se ovo kamenje pretvori u hlebove. (Matej 4:3)
2. i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer je napisano: "Anđelima svojim zapovediće za te, i oni će tebe na ruke uzeti, da gde nogom svojom za kamen ne zapneš." (Matej 4:6)
3. Oni koji bejahu u lađi približiše se Isusu i pokloniše mu se, govoreći: Zaista si ti Sin Božji! (Matej 14:33)
4. Prvosveštenik mu reče: Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin Božji. (Matej 26:63)
5. i govoreći: Ti koji hram razvaljuješ i za tri dana opet sagrađuješ, pomozi sad sam sebi! Ako si Sin Božji, siđi s krsta! (Matej 27:40)
6. Centurion i oni koji s njim čuvahu Isusa, pošto videše kako se zemlja zatrese i šta bi, obuze veliki strah, i oni rekoše: Ovo je zaista bio Sin Božji! (Matej 27:54)
7. I dusi nečisti, kad ga viđahu, pripadahu k njemu i vikahu: Ti si Sin Božji! (Marko 3:11)
8. Kad centurion koji stajaše prema njemu vide kako izdahnu, reče: Ovaj je čovek zaista bio Sin Božji! (Marko 15:39)
9. Anđeo joj odgovori: Duh Sveti doći će na te, i sila Najvišega oseniće te. Zato i sveto dete koje će se od tebe roditi nazvaće se sin Božji. (Luka 1:35)
10. Reče mu đavao: Ako si Sin Božji, zapovedaj ovome kamenu da postane hleb. (Luka 4:3)
11. Đavo ga odvede još u Jerusalim, postavi ga na vrh hrama, i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole, (Luka 4:9)
12. Iz mnogih iziđoše i zli duhovi vičući i govoreći: Ti si Sin Božji! Ali im on zaprećivaše, i ne davaše im da govore, jer oni znadijahu da je on Hristos. (Luka 4:41)
13. Svi rekoše: Ti li si dakle Sin Božji? A on im reče: Vi kažete, jesam. (Luka 22:70)
14. I ja videh i zasvedočih da je on Sin Božji. (Jovan 1:34)
15. Natanailo odgovori i reče mu: Ravi!, Ti si Sin Božji, ti si kralj Izrailjev. (Jovan 1:49)
16. i mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Božji. (Jovan 6:69)
17. kako vi govorite onome koga Otac posveti i posla na svet: Hulu govoriš! I to zato što rekoh: Ja sam Sin Božji? (Jovan 10:36)
18. Kad to Isus ču, reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi Sin Božji s nje. (Jovan 11:4)
19. Reče mu ona: Da, Gospode! Verujem da si ti Hrist, Sin Božji, koji je trebao da dođe na svet. (Jovan 11:27)
20. a ova su napisana da verujete da Isus jeste Hristos, sin Božji, i da, verujući, imate život u imenu njegovom. (Jovan 20:31)
21. Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svoga, možeš. A evnuh odgovori: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. (Dela 8:37)
22. i odmah je propovedao po sinagogama da je Isus Sin Božji. (Dela 9:20)
23. Jer sin Božji, Isus Hristos, koga propovedasmo vama ja, Silvan i Timotej, ne bi "da i ne", nego u njemu bi "da". (2. Korinćanima 1:19)
24. nauči se - i ako je Sin Božji bio - poslušanju, po onome što podnese, (Jevrejima 5:8)
25. Ko počini greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Sin se Božji zato javi da uništi dela Đavolja. (1. Jovanova 3:8)
26. Ko prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu. (1. Jovanova 4:15)
27. Ko je koji svet pobedi, osim onoga koji veruje da je Isus Sin Božji? (1. Jovanova 5:5)
28. A znamo da Sin Božji dođe i dade nam razum da poznamo Boga istinitoga, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Kristu. On je koji je istiniti Bog i život večni. (1. Jovanova 5:20)
29. Anđelu Tijatirske Crkve napiši: Evo šta govori Sin Božji, koji ima oči kao plamen ognjeni, i noge kao usjali bakar. (Otkrivenje 2:18)
30. Ja vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovečji njega pred anđelima Božjim; (Luka 12:8)
31. On se uzdao u Boga; neka mu pomogne sad, ako ga voli, jer govoraše: "Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Jovan 3:16 Jer Bog toliko ljubi svet, da je Sina svoga jedinorođenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni.
Jovan 17:3 A život je večni u tome da tebe poznaju, tebe, jedinoga istinitoga Boga, i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista.
Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna za Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće objaviti. (Matej 11:27)
Simon Petar odgovori: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. (Matej 16:16)
: A danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, nego Otac sam. : (Matej 24:36)
Sam Bog je sa neba posvedocio nakon Isusovog krstenja u vodi…da je ISUS njegov SIN
Svedocanstvo Boga da je Isus njegov Sin, tj Sin Bozji...
I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)


eto pise ko je Isus - Bozji Sin

ETO TO PISE TAKO U SVIM bIBLIJSKIM PREVODIMA
 

aeternum

Veoma poznat
Poruka
13.844
dakle moras proucityi u kontekstu napisanog
kada nesto pise na sta se to odnosi
Nisi mi odgovorila vec nekoliko puta kad te pitam za teksta iz otkrivenja,danas si mi samo odgovorila da se taj tekst odnosi na Boga i onda kad sam ja to potvrdio i pitao te A KO JE TO IZJAVIO ti si odjednom nestala...jel mozes mi konacno odgovoriti sledece;

AKO LI SE TA IZJAVA,kao sto si vec rekla, ODNOSILA NA BOGA,KO JE BIO TAJ KOJI JE OVO IZJAVIO:

"I kad ga vidjeh, padoh k nogama njegovijem kao mrtav, i metnu desnicu svoju na me govoreći mi: ne boj se, ja sam prvi i pošljednji,
I živi; i bijah mrtav i evo sam živ va vijek vijeka,
amin"
Jednostavno je Isus je prvi koji je vaskrsao na nebo i poslednji koga je Bog vaskrsao direktno
da zivi na nebu vecno
Sve ostale Isus vaskrsava.
kao nas posrednik

evo sta znati to prvi u Biblij u fusnoti ima
samo nadjes prevode sa fusnotama i sami stihovi daju odgovor

na sta se ovo prvi odnosi

Dela apostolska 26:23

23 Naime, zapisano je da Hrist treba da propati+ i umre, da će biti prvi koji će uskrsnuti iz mrtvih,+ da će propovedati i doneti svetlost i Judejcima i drugim narodima.“+

Kološanima 1:18

18 On je glava tela, skupštine.+ On je početak, prvi koji je uskrsnuo iz mrtvih*,+

Otkrivenje 1:5

5 i od Isusa Hrista, koji je Verni svedok,+ prvenac iz mrtvih+ i Vladar nad kraljevima zemlje.+
Njemu, koji nas voli+ i koji nas je svojom krvlju oslobodio naših greha
 

robivek

Ističe se
Poruka
2.949
dakle moras proucityi u kontekstu napisanog
kada nesto pise na sta se to odnosi

Jednostavno je Isus je prvi koji je vaskrsao na nebo i poslednji koga je Bog vaskrsao direktno
da zivi na nebu vecno
Sve ostale Isus vaskrsava.
kao nas posrednik

evo sta znati to prvi u Biblij u fusnoti ima
samo nadjes prevode sa fusnotama i sami stihovi daju odgovor

na sta se ovo prvi odnosi

Dela apostolska 26:23

23 Naime, zapisano je da Hrist treba da propati+ i umre, da će biti prvi koji će uskrsnuti iz mrtvih,+ da će propovedati i doneti svetlost i Judejcima i drugim narodima.“+

Kološanima 1:18

18 On je glava tela, skupštine.+ On je početak, prvi koji je uskrsnuo iz mrtvih*,+ tako da je prvi u svemu.

Otkrivenje 1:5

5 i od Isusa Hrista, koji je Verni svedok,+ prvenac iz mrtvih+ i Vladar nad kraljevima zemlje.+
Njemu, koji nas voli+ i koji nas je svojom krvlju oslobodio naših greha
Hmmm, umesto da navedes citat koji to pojasnjava na jednom mestu da se vidi da je to JEDNA TE ISTA FORMULACIJA ti je "kasapis" i onako u delovima bi da je ponudis kao nekakav odgovor !?
Pa ne ide to tako.
Formulacija "prvi i posljednji"se u Pismu odnosi ISKLJUCIVO NA BOGA NEBESKOGA i to je tipicna zamenska formulacija KOJU SAM BOG DAJE !!!
Dakle ne radi se o tome da je neki prorok,apostol,svestenik ili bilo ko drugi pisac Biblije naveo da je Bog "prvi i posljednji" nego se ta izjava daje u PRVOM LICU jednine od strane VRHUNSKOG AUTORITETA, FAKTORA BROJ JEDAN U KOSMOSU !!!
Evo ti Bibliskog dokaza:

Isa.41,4:
"...Ko je uradio i učinio to? i zove naraštaje od iskona? Ja, Gospod, prvi i pošljednji, ja isti.."

Isa.48,12.13:
"...Čuj me, Jakove i Izrailju, kojega ja pozvah: ja sam prvi, ja sam i pošljednji.
I moja je ruka osnovala zemlju, i moja je desnica izmjerila nebesa peđu; kad ih zovnem, svi dođu..."

Otk.22,12.13:
"...I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem.
Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i pošljednji..."

Dakle kao sto se jasno vidi,formulacija PRVI I POSLJEDNJI ima jedan te isti znacaj i jeste zamenica za imenicu Gospod ( prvi citirani tekst).
 

robivek

Ističe se
Poruka
2.949
kapiram Isus je prvi stvoren i prvi vaskrsao
Dobro,ako li to tako "kapiras"kako onda kapiras druge tekstove koje sam naveo,u cemu je onda prvi i posljednji Bog Nebeski ??? :kafa:
...i naravno,fali ti samo jos tekst iz Pisma kako bi dokazala da se ta formulacija,onako kako ju je Isus izjavio, a ne kako si je ti "iskasapila", koristi u kontekst tvog "kapiranja"... :D

Dok razmisljas o mogucim odgovorima,potseticu te kako je Isus reagovao na jednog Savleta koji se borio protiv Hrista i Njegove sledbenike:

Dj.9,4.5:
"..I padnuvši na zemlju ču glas gdje mu govori: Savle! Savle! zašto me goniš?
.A on reče: ko si ti, Gospode? A Gospod reče: ja sam Isus, kojega ti goniš: teško ti je protivu bodila praćati se. "
 
Poslednja izmena:

aeternum

Veoma poznat
Poruka
13.844
Zasto ti ne citas stihove koje sam ja stavila?
sve sam objasnila
ende


Dela apostolska 26:23

23 Naime, zapisano je da Hrist treba da propati+ i umre, da će biti prvi koji će uskrsnuti iz mrtvih,+ da će propovedati i doneti svetlost i Judejcima i drugim narodima.“+

Kološanima 1:18

18 On je glava tela, skupštine.+ On je početak, prvi koji je uskrsnuo iz mrtvih*,+

Otkrivenje 1:5

5 i od Isusa Hrista, koji je Verni svedok,+ prvenac iz mrtvih+ i Vladar nad kraljevima zemlje.+
Njemu, koji nas voli+ i koji nas je svojom krvlju oslobodio naših greha
 

robivek

Ističe se
Poruka
2.949
Zasto ti ne citas stihove koje sam ja stavila?
sve sam objasnila
ende


Dela apostolska 26:23

23 Naime, zapisano je da Hrist treba da propati+ i umre, da će biti prvi koji će uskrsnuti iz mrtvih,+ da će propovedati i doneti svetlost i Judejcima i drugim narodima.“+

Kološanima 1:18

18 On je glava tela, skupštine.+ On je početak, prvi koji je uskrsnuo iz mrtvih*,+

Otkrivenje 1:5

5 i od Isusa Hrista, koji je Verni svedok,+ prvenac iz mrtvih+ i Vladar nad kraljevima zemlje.+
Njemu, koji nas voli+ i koji nas je svojom krvlju oslobodio naših greha
Dakle zadnje pitanje nije bilo u cemu je prvi Isus,to si vec navela nego u cemu je onda po toj analogiji "prvi i posljenji" Bog Nebeski ??

Kad nam to odgovoris,onda se fokusiraj na sledeci tekst i odgovori nam ko je taj koji sedu na prestolu i koji o sebi,osim sto kaze da je prvi i poslednji kaze da je i "alfa i omega" ...!??

Otk.21,5.6:
"...I reče onaj što sjeđaše na prijestolu: evo sve novo tvorim. I reče mi: napiši, jer su ove riječi istinite i vjerne.
I reče mi: svrši se. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive zabadava..."
 
Poslednja izmena:

robivek

Ističe se
Poruka
2.949
Tebi su se izmesali Bog i Isus mesas stihove
i ne znas koji su za koga
i ne gledas kontekst napisanog
Moguce je ali evo daj pomogni meni i svima koji su poput mene "u zabludi" - odgovori na zadnje pitanje jer je to sustinski bitno i manje-vise sastavni je deo gotovo svake teme na ovom forumu !
Jer nakon toga sledi KONACAN BIBLISKI ODGOVOR na ovo sustinsko pitanje hriscanstva koje se vec dugo vreme razvlaci !!!

Ponavljam pitanje;

Ko je taj koji sedu na prestolu i koji o sebi,osim sto kaze da je prvi i poslednji kaze da je i "alfa i omega" ...!??

Otk.21,5.6:
"...I reče onaj što sjeđaše na prijestolu: evo sve novo tvorim. I reče mi: napiši, jer su ove riječi istinite i vjerne.
I reče mi: svrši se. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive zabadava..."

Dakle ?
 
Poslednja izmena:

Сале

Legenda
Moderator
Poruka
60.417
Smatram da si mogao bar sacekati jos SAMO DVA odgovora,imali smo kontinuitet diskusije i ovako se ta cjelovitost narusava.
Iskreno,ocekivao sam vise razumevanja u ovako bitnom trenutku diskusije.
šta da ti kažem, već stranu i po pišete o nečemu za šta tema postoji i to na ovoj strani gde se vidi.
da se zainatite migli bi do sudnjeg dana, a ja nisam vidovit.
obavešteni ste pa ako obe strane hoće da dokažu "ko ili šta je isus" možete da nastavite ovde.
 

robivek

Ističe se
Poruka
2.949
šta da ti kažem, već stranu i po pišete o nečemu za šta tema postoji i to na ovoj strani gde se vidi.
da se zainatite migli bi do sudnjeg dana, a ja nisam vidovit.
obavešteni ste pa ako obe strane hoće da dokažu "ko ili šta je isus" možete da nastavite ovde.
U globali si u pravu,bojim se samo da se ovaj premestaj ne iskoristi kao razlog da bi se izbegao odgovor a ja sam ti rekao da ce se diskusija zavrsiti nakon dva odgovora,ukoliko zadrzimo nivo diskusije.
Inace,diskusije ne ide u pravcu "zainativanja"nego utvrdjivanja nespornih Bibliskih cinjenica !
 

Maryline

Obećava
Poruka
56
Moguce je ali evo daj pomogni meni i svima koji su poput mene "u zabludi" - odgovori na zadnje pitanje jer je to sustinski bitno i manje-vise sastavni je deo gotovo svake teme na ovom forumu !
Jer nakon toga sledi KONACAN BIBLISKI ODGOVOR na ovo sustinsko pitanje hriscanstva koje se vec dugo vreme razvlaci !!!

Ponavljam pitanje;

Ko je taj koji sedu na prestolu i koji o sebi,osim sto kaze da je prvi i poslednji kaze da je i "alfa i omega" ...!??

Otk.21,5.6:
"...I reče onaj što sjeđaše na prijestolu: evo sve novo tvorim. I reče mi: napiši, jer su ove riječi istinite i vjerne.
I reče mi: svrši se. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive zabadava..."

Dakle ?

Stihovi iz Otkrivenja 21: 5,6 odnose se na Jehovu Boga.
 

robivek

Ističe se
Poruka
2.949
Stihovi iz Otkrivenja 21: 5,6 odnose se na Jehovu Boga.
Tako je,slazem se.
Dakle u tom tekstu se jasno kaze da je Bog ,osim sto je "prvi i poslednji" - ujedno i ALFA I OMEGA !!!

E sad,konacno pitanje za konacni odgovor:

Ko je taj koji je dao sledecu izjavu;

Otk.22,12.13:
"...I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem.
Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i pošljednji... "


Dakle ko je taj koji je rekao da je ALFA I OMEGA i " da ce doci skoro" da donese "platu svakome po djelima njegovim" ...?
 

Maryline

Obećava
Poruka
56
Tako je,slazem se.
Dakle u tom tekstu se jasno kaze da je Bog ,osim sto je "prvi i poslednji" - ujedno i ALFA I OMEGA !!!

E sad,konacno pitanje za konacni odgovor:

Ko je taj koji je dao sledecu izjavu;

Otk.22,12.13:
"...I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem.
Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i pošljednji... "


Dakle ko je taj koji je rekao da je ALFA I OMEGA i " da ce doci skoro" da donese "platu svakome po djelima njegovim" ...?

Dakle stihovi iz Otkrivenja 22:12,13 se odnose na Jehovu Boga. 12. Stih gde kaze evo docicu skoro ili po drugom prevodu, Evo dolazim brzo, paralelni stih u Bibliji, odnosno referenca na ovaj stih je stih iz Isaije 40:10 gde kaze : Gle Suvereni Gospod Jehova docice kao silan junak, njegova ce misica za njega vladati. Gle, kod njega je nagrada, pred njim je plata".


A citala sam prethodnu prepisku koju si imao sa drugima, pa da se nadovezem na to.
Dakle Otkrivenje 1:17,18 kaze za Isusa da je prvi i poslednji, koji je bio mrtav i oziveo, to prvi i poslednji se odnosi na Isusovo vaskrsenje. I nema veze sa ovim stihovima iz Otkrivenja 22 poglavlja o kojima govorimo. Samo se za Jehovu govori da je Alfa i Omega, a ne za Isusa.
Samo 3 puta se spominje Alfa i Omega u stihovima Otkrivenje 1:8, 21:6 i 22:13 i svi se odnose na Jehovu, jedinog Stvoritelja.
 

aeternum

Veoma poznat
Poruka
13.844
Moguce je ali evo daj pomogni meni i svima koji su poput mene "u zabludi" - odgovori na zadnje pitanje jer je to sustinski bitno i manje-vise sastavni je deo gotovo svake teme na ovom forumu !
Jer nakon toga sledi KONACAN BIBLISKI ODGOVOR na ovo sustinsko pitanje hriscanstva koje se vec dugo vreme razvlaci !!!

Ponavljam pitanje;

Ko je taj koji sedu na prestolu i koji o sebi,osim sto kaze da je prvi i poslednji kaze da je i "alfa i omega" ...!??

Otk.21,5.6:
"...I reče onaj što sjeđaše na prijestolu: evo sve novo tvorim. I reče mi: napiši, jer su ove riječi istinite i vjerne.
I reče mi: svrši se. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive zabadava..."

Dakle ?
dakle vec ti je neko odgovorio

Maryline tacnije​

Alfa i Omega je uvek samo Bog JHVH Jehova

i ne moze se odnosti na Isusa
takodje istrazi okolne citate iz fusnote
to imaju sve Biblije

Otkrivenje 21:6
I rekao mi je: „Ispunile su se! Ja sam Alfa i Omega*, početak i svršetak.+ Svakome ko je žedan daću da besplatno pije sa izvora vode života

Otkrivenje 1:8


8 Ja sam Alfa i Omega*“,+ govori Jehova* Bog, „onaj koji jeste i koji je bio i koji dolazi, Svemoćni.“

Otkrivenje 22:1

13 Ja sam Alfa i Omega*,+ prvi i poslednji, početak i svršetak.

ne znam celu to dakle znam ja Bibliju dobro :)
 
Poslednja izmena:

bmaxa

Buduća legenda
Poruka
33.548
Da li je ikada Hristos rekao da je Bog, :?:

Ko je zaboravio :idite i naucite sve narode:?:
Ja i Otac smo jedno i ono drugo ne mogu sada da se setim. Tu su Jevreji hteli da ga ubiju.

evo nasla

  • Jovan 10:38


    • 38 Ali ako to činim, čak i ako ne verujete meni, verujte tim delima,+ da razumete i verujete da je Otac u jedinstvu sa mnom i ja u jedinstvu sa Ocem.
  • to je normalno da su u jednistvu
REC JEDNO OZNACAVA JEDINSTVO
a ne jedna osoba, ili jedna licnost itd
kako se pogresno tumaci

dakle i da pise JEDNO
NE PISE JEDNA TE ISTA OSOBA

dakle ako ja kazem ja i moja sestra smo jedno
sigurno nemamo jedno telo jednu licnost
Ne pise tako, to je falsifikat.
 

robivek

Ističe se
Poruka
2.949
Dakle stihovi iz Otkrivenja 22:12,13 se odnose na Jehovu Boga. 12. Stih gde kaze evo docicu skoro ili po drugom prevodu, Evo dolazim brzo, paralelni stih u Bibliji, odnosno referenca na ovaj stih je stih iz Isaije 40:10 gde kaze : Gle Suvereni Gospod Jehova docice kao silan junak, njegova ce misica za njega vladati. Gle, kod njega je nagrada, pred njim je plata".


A citala sam prethodnu prepisku koju si imao sa drugima, pa da se nadovezem na to.
Dakle Otkrivenje 1:17,18 kaze za Isusa da je prvi i poslednji, koji je bio mrtav i oziveo, to prvi i poslednji se odnosi na Isusovo vaskrsenje. I nema veze sa ovim stihovima iz Otkrivenja 22 poglavlja o kojima govorimo. Samo se za Jehovu govori da je Alfa i Omega, a ne za Isusa.
Samo 3 puta se spominje Alfa i Omega u stihovima Otkrivenje 1:8, 21:6 i 22:13 i svi se odnose na Jehovu, jedinog Stvoritelja.
[SIZE=5] aeternum[/SIZE]
dakle vec ti je neko odgovorio

@Maryline tacnije​

Alfa i Omega je uvek samo Bog JHVH Jehova

i ne moze se odnosti na Isusa
takodje istrazi okolne citate iz fusnote
to imaju sve Biblije

Otkrivenje 21:6
I rekao mi je: „Ispunile su se! Ja sam Alfa i Omega*, početak i svršetak.+ Svakome ko je žedan daću da besplatno pije sa izvora vode života

Otkrivenje 1:8


8 Ja sam Alfa i Omega*“,+ govori Jehova* Bog, „onaj koji jeste i koji je bio i koji dolazi, Svemoćni.“

Otkrivenje 22:1

13 Ja sam Alfa i Omega*,+ prvi i poslednji, početak i svršetak.

ne znam celu to dakle znam ja Bibliju dobro :)

Pretpostavljao sam da cete se kretati ovim smjerom pa sam zato ostavio zadnji stih iz Otkrivenja da nam ON POJASNI Ko je Taj koji je rekao da je alfa i omega,prvi i poslednji i najbitnije u ovom trenutku - Koji je Taj koji je rekao da treba uskoro doci:

EVO DAKLE KONACNOG ODGOVORA:

Otk.22,20:
'...
Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse..."

I to je to,dosli smo do konacnog kraja ovog tipa diskusija i jos bitnije , do konacnog odgovora KO JE BIO TAJ koji je o Sebi dao jedan "paket"opisnih detalja i to: ko je prvi i poslednji,ko je alfa i omega i koji je ujedno o sebi rekao da ce uskoro doci da donese platu svakom coveku za djela njegova - A TO JE DEFINITIVNO NAS GOSPOD I SPASITELJ, ISUS HRISTOS !!!
Apostol Jovan je imao jasnu sliku s kim to govori,sta mu je receno i sta je trebao zakljuciti na osnovu dobivenih poruka.
Dakle na forumu smo mogli videti sta su ih naucili i sta su opste razumeli ( ukapirali) "dva" ucesnika aeternum i Maryline od kojih bar jedna tvrdi da veoma dobro poznaje Bibliju dok smo na samom kraju videli sta je to ukapirao apostol Jovan.
Ja bih se licno drzao Bibliske istine i zakljucka apostola Jovana nego do "ukapiranog"od pomenuta "dva" diskutanta a na takvu odluku pozivam sve koji su pratili ovu diskusiju uikljucujuci i njih "dve" !!!
 

ISTRAZIVAC9

Veoma poznat
Poruka
14.875
Jel znas ko je Taj koji se u Pismu naziva "prvi i posljednji"...?


Ocito njemu a i meni se cini da si to ti koji si to zaboravio ili ga mozda pokusavas relativizirati jer ti kompletno rusti tvoj koncept... :D
Otkrivenje 1, Otkrivenje Isusa Hrista, koje mu je dao Bog;
1 The revelation of Yeshua the Messiah, that Eloah gave to Him;
Prvo ovo da shvatis ovo, pa onda mozemo dalje.
Zasto nasi prevode sa Bog kada je u originalu Elohim El, Eli, Eloi , a ovde vidimo da je Eloah,a glavni je Elyon.
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.