Da li je ovo istina

Manga Hilux

Legenda
Moderator
Poruka
74.524
Screenshot_20240603-195309-822.png
 

Misterija Keopsove piramide: Da li je geografska širina arheološkog čuda jednaka brzini svetlosti?​

Istraživači razmatraju naučne činjenice i teorije o Velikoj piramidi odbacujući neosnovane spekulacije​

tan2023-03-02124122075-620x350.jpg

Foto: Tanjug/AP
U svetu prepunom misterija, Velika piramida u Gizi ili Keopsova piramida često se ističe kao jedno od najfascinantnijih arheoloških čuda. Od spekulacija o njenom poreklu do mističnih teorija o njenom značaju, ova drevna građevina nudi beskonačno polje interesovanja i istraživanja. Jedna od najpoznatijih priča koja kruži internetom je ta da je brzina svetlosti u vakuumu (299.792.458 metara u sekundi) upravo identična geografskoj širini Keopsove piramide (29.9792458°N). Ali koliko je ova tvrdnja istinita?

Za početak, treba istaći da je brzina svetlosti uistinu 299.792.458 metara u sekundi, a geografska širina Keopsove piramide zaista odgovara broju 29.9792458°N. Međutim, ovo nije jedinstvena latituda na svetu; mnoga druga mesta takođe dele istu geografsku širinu. Dakle, može se reći da je ova podudarnost zapravo slučajna, piše IFL Science.
Osim toga, stari Egipćani, graditelji Keopsove piramide, nisu koristili metrički sistem merenja. Umesto toga, koristili su jedinicu merenja nazvanu lakat. Ako bismo izračunali brzinu svetlosti u laktovima u sekundi, dobili bismo broj oko 571.033.253 lakata u sekundi. Dakle, Stara Egipćani verovatno nisu ni znali za brzinu svetlosti kao što je danas poznajemo.

Ipak, Velika piramida ostaje izvanredno dostignuće drevnog graditeljstva. Njena precizna građevinska tehnika i astronomski orijentisane karakteristike i dalje izazivaju divljenje i čuđenje. Na primer, četiri strane piramide usmerene su tačno prema četiri strane sveta - sever, jug, istok i zapad. Takođe, piramida je izgrađena sa neverovatnom preciznošću, sa svim stranama koje su gotovo savršeno orijentisane prema tačkama kompasa.

Osim toga, postoji i teorija da Velika piramida možda ima veze s vanzemaljskim civilizacijama ili naprednom tehnologijom koja je bila nedostupna Starim Egipćanima. Iako ove teorije nisu naučno potvrđene, one dodatno povećavaju tajanstvenost ove izuzetne građevine.
Dakle, iako je podudarnost između geografske širine Keopsove piramide i brzine svetlosti zanimljiva, ona je verovatno samo slučajnost. Ipak, Velika piramida nastavlja da intrigira i inspiriše ljude širom sveta, ostavljajući nas da se pitamo o njenom pravom značenju i poreklu.

izvor Telegraf Nauka / IFL Science

https://nauka.telegraf.rs/arheo-ist...ina-arheoloskog-cuda-jednaka-brzini-svetlosti

 
Ne znam kako zakljucise da je slucajnost iz razloga sto ima i ostalih mjesta na toj geografskoj sirini?
Kakve to veze ima?Uvijek ima drugih mjesta na istoj geografskoj sirini bilo koja da je u pitanju.
A ko je gradio takvo cudo,ne vjerujem da je ista radio slucajno.
 
SVETI LAKAT (AMAH)
Sveti lakat je mjera dužine od 25 inči, što iznosi 63,5 cm. Ovo je mjera
prepotopskog svijeta i po njoj je Noje sagradio svoju lađu. Sveti lakat je sačuvan u
mjerama Velike piramide, a pominje se i u Bibliji kad se govori o gradnji
jerusalimskog Solomonovog hrama:
“I poče Solomun zidati dom Gospodnji u Jerusalimu na brdu Moriji, koje
bi pokazano Davidu ocu njegovom na mjestu koje bješe pripravio David, na
gumnu Ornana Jevusejina.
I poče zidati drugog dana drugog mjeseca četvrte godine carovanja svog.
A ovako zasnova Solomun da zida dom Božiji: u dužinu šezdeset lakata po staroj
mjeri, a u širinu dvadeset lakata”. (2.Dnev.3,1-3)
Ova “stara mjera” je prepotopski lakat. Svetim laktom prvi ga je navao
Piazzi Smit (Charles Piazzi Smyth) u svom velikom delu “Our Inheritance in the
Great Pyramid”.
Svetim laktom bavio se i veliki naučnik Isak Njutn (Isaac Newton). Po
njegovim istraživanjima, zasnovanim prvenstveno na Josifovim opisima stupova
Solomonovog hrama (Flavius Josephus, 37-100. g. n. ere), Njutn je u svom djelu
“De magnitudine cubiti sacri" zapisao da je sveti lakat bio dužine između 24,90
do 25,02 inči, za razliku od običnog egipatskog (kraljevskog) lakta od
20,60658189 inči. Engleski prevod ovog Njunovog djela pod imenom “A
Dissertation upon the Sacred Cubit of the Jews" objavljen je prvi put 1738.
godine, deset godina poslije Njutnove smrti. Njutn je takođe koristio mjere Velike
piramide koje je 1637. godine, boraveći u Gizi, izmerio Džon Grivs (John
Greaves), profesor i astronom Univerziteta u Oksfordu.
Sveti lakat kod Jevreja poznat je pod imenima “amah” i “hamah”, što je
u hebrejskom jeziku jedno od tri imena Sunca. Učeni jevrejski rabin Moses
Schreiber (1762–1839), takođe poznat i pod imenom svog glavnog djela Hatam
(Chasam) Sofer ili Chidushei Toras Moshe Sofer, navodi da je širina prsta jedan
njemački col (1 zol1) i pošto je biblijski amah jednak 24 širine prsta, te je po
Hatam Soferu dužina jednog amaha (svetog lakta) jednaka dužini od 24 cola.
Tako dolazimo do sljedećeg zaključka:
• 1 col (zoll, nemački) = 1,03700787402 inči
• 24 cola = 24,88818897648 (25 inči)
 
Da pogledamo osnovni smisao svetog lakta u dužini strana Piramidine
baze: 365,242 sveta lakta. Baš toliko dana ima sunčana (tropska) godina. Hajde da
pokušamo pronaći još neki simbolični smisao ovih 365,242 svetih lakata.
Prvi primjer:
• dužina Piramidine baze = 365,242 sveta lakta,
• ugao uspona Piramidinih strana = 51, 85399754°
• tangens 51,85399754° = 1,273240621
365,242 x 1,273240621 = 465,0409509 svetih lakata, što su dvije visine
Velike piramide. Ovde je važan broj 465,0409509 svetih lakata.
Drugi primer:
• 1 sunčana godina = 365,242 dana
• Pi = 3,14159
• 3,14159 x 2,5 = 7,853975
365,242 : 7,853975 = 46,50409506 dana
Dobili smo iste brojeve kao u prvom primjeru, samo se mjerne veličine
menjaju. Minimalne razlike javljaju se tek u osmoj decimali, što je potpuno
zanemarljivo. I na kraju evo i treći primer: dužina Portala pred Kraljevom odajom
u Velikoj piramidi je 116,2602377 inči:
116,2602377 : 25 = 4,650409508 inči
Šta primjećujemo? Primjećujemo da nam se javljaju isti brojevi u različitim
vrijednostima: 465,0409509 svetih lakata, 46,50409506 dana, 4,650409508 inči.
Da to nije slučajno, uvjerićemo se na primjerima odnosa mjera Zemlje i Sunca.
Rekli smo da je hebrejska riječ “amah” (“hamah”) jedno od tri hebrejska
imena Sunca. Da proverimo da li ova riječ zaista ima neke veze sa Suncem. Da
bismo to provjerili, uzećemo srednju udaljenost Zemlje od Sunca. To je dužina od
149.597.870 km, u astronomiji poznata kao 1 astronomska jedinica (1 AU, eng.),
koju smo simbolično predstavili dužinom ZS (slika 12).
 
Otkako procitah knjigu Ernsta Muldaseva
"Vodic po zagonetnim mestima nase planete",sasvim drugacije gledam na piramide i ostala "cuda".
Smatram da su one sve samo ne grobnice faraona koje su gradili robovi,sto je zvanicno objasnjenje.
Još je zanimljivo iz ove knjige da je 2036 kodirana u rasporedu tri pairamide. Neko nam je sa udaljenosti od dvanaest hiljada godina poručio da se pripremimo za tu godinu. U dimenzijama piramide je kodiran i datum izgradnje piramida. Vredi pročitati knjigu
 

Back
Top