Quantcast

Da li je Isus bogocovek ili sin boziji ?

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
Sv Iovan

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[/B]I na kraju samo da napomenem da u nasoj pravoslavnoj crkvi mi ne smemo da odajemo tajne neprijateljima vere.
Kakve tajne?
To sto je Otac Sin i Sveti Duh jedno te isto i zajedno ,?Pa to nije nikakva tajna to u Novom Zavetu pise.A sada da li ce to neko videti da pise ili ne ,to je na njemu.
 

The Zodiac

Aktivan član
Poruka
1.130
Isus Hrist je Bog.

"Gospod moj i Bog moj!" (Jovan 20:28)

"Za Sina pak: Prijesto je tvoj, Bože, vavijek vijeka, žezal pravičnosti je žezal carstva Tvojega. Zavolio si pravdu i omrzao bezakonje, zbog toga Te, Bože, pomaza Bog tvoj " (Jevrejima 1:8-9)

"Jer se javi blagodat božija spasonosna svim ljudima, koja nas uči da se odreknemo bezbožnosti i zemaljskih požuda i da poživimo razborito, pravedno i pobožno u sadašnjem vijeku, očekujući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga spasa našeg Isusa Hrista" (Titu 2:11-13)

"Pazite dakle na sebe i sve stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope da napasate crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom". (Dap 20:28)


"Da se proslavi ime Gospoda našeg Isusa Hrista u vama i vi u Njemu, po blagodati Boga našeg i Gospoda Isusa Hrista." (2. Sol 1:12)


"Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga našeg i spasa Isusa Hrista" 2. Petrova 1:1


"A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni." 1.Jovanova 5:20


"U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč." Jovan 1:1

U svim ovim citatima koji dokazuju da je Hrist Bog, reč "Bog" je prevdena sa originalnog grčkog teksta u kojem stoji reč Theos, Θεός, koja znači "Bog".
Tako je !Amin
 

Arianna

Buduća legenda
Poruka
43.455
Isus je Bozj iSin tako pise u Bibliji

Bog je licno sa neba posvedocio tri puta, svojim Glasom da je Isus njegov Sin.

Dokazi:


Sam Bog je sa neba posvedocio nakon Isusovog krstenja u vodi…da je ISUS njegov SIN

Svedocanstvo Boga JHVH Jehove da je Isus njegov Sin, tj Sin Bozji...


I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori:
Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje!
(Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni,
u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)

Isus je sam za sebe rekao da je Bozji sin a ne Bog.

On se uzdao u Boga; neka mu pomogne sad, ako ga voli,
jer govoraše: "Ja sam Sin Božji".
(Matej 27:43)

Isus kaze: " Moj Otac je veci od mene" Jovan 14:28
 

Arianna

Buduća legenda
Poruka
43.455
Isus kaze: " Moj Otac je veci od mene" Jovan 14:28

- - - - - - - - - -

Jednostavno je samo treba citati Bibliju.

Ako pise da je Isus Bozji Sin onda je Bozji Sin


A dokaza ima i previseISUS HRIST JE BOZJI SIN

Tako za njega kaze Bozja Rec, tj Bog preko svoje pisane reci Biblije..…

1. Kušač mu se približi i reče mu: Ako si Sin Božji, zapovedaj da se ovo kamenje pretvori u hlebove. (Matej 4:3)
2. i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer je napisano: "Anđelima svojim zapovediće za te, i oni će tebe na ruke uzeti, da gde nogom svojom za kamen ne zapneš." (Matej 4:6)
3. Oni koji bejahu u lađi približiše se Isusu i pokloniše mu se, govoreći: Zaista si ti Sin Božji! (Matej 14:33)
4. Prvosveštenik mu reče: Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin Božji. (Matej 26:63)
5. i govoreći: Ti koji hram razvaljuješ i za tri dana opet sagrađuješ, pomozi sad sam sebi! Ako si Sin Božji, siđi s krsta! (Matej 27:40)
6. Centurion i oni koji s njim čuvahu Isusa, pošto videše kako se zemlja zatrese i šta bi, obuze veliki strah, i oni rekoše: Ovo je zaista bio Sin Božji! (Matej 27:54)
7. I dusi nečisti, kad ga viđahu, pripadahu k njemu i vikahu: Ti si Sin Božji! (Marko 3:11)
8. Kad centurion koji stajaše prema njemu vide kako izdahnu, reče: Ovaj je čovek zaista bio Sin Božji! (Marko 15:39)
9. Anđeo joj odgovori: Duh Sveti doći će na te, i sila Najvišega oseniće te. Zato i sveto dete koje će se od tebe roditi nazvaće se sin Božji. (Luka 1:35)
10. Reče mu đavao: Ako si Sin Božji, zapovedaj ovome kamenu da postane hleb. (Luka 4:3)
11. Đavo ga odvede još u Jerusalim, postavi ga na vrh hrama, i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole, (Luka 4:9)
12. Iz mnogih iziđoše i zli duhovi vičući i govoreći: Ti si Sin Božji! Ali im on zaprećivaše, i ne davaše im da govore, jer oni znadijahu da je on Hristos. (Luka 4:41)
13. Svi rekoše: Ti li si dakle Sin Božji? A on im reče: Vi kažete, jesam. (Luka 22:70)
14. I ja videh i zasvedočih da je on Sin Božji. (Jovan 1:34)
15. Natanailo odgovori i reče mu: Ravi!, Ti si Sin Božji, ti si kralj Izrailjev. (Jovan 1:49)
16. i mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Božji. (Jovan 6:69)
17. kako vi govorite onome koga Otac posveti i posla na svet: Hulu govoriš! I to zato što rekoh: Ja sam Sin Božji? (Jovan 10:36)
18. Kad to Isus ču, reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi Sin Božji s nje. (Jovan 11:4)
19. Reče mu ona: Da, Gospode! Verujem da si ti Hrist, Sin Božji, koji je trebao da dođe na svet. (Jovan 11:27)
20. a ova su napisana da verujete da Isus jeste Hristos, sin Božji, i da, verujući, imate život u imenu njegovom. (Jovan 20:31)
21. Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svoga, možeš. A evnuh odgovori: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. (Dela 8:37)
22. i odmah je propovedao po sinagogama da je Isus Sin Božji. (Dela 9:20)
23. Jer sin Božji, Isus Hristos, koga propovedasmo vama ja, Silvan i Timotej, ne bi "da i ne", nego u njemu bi "da". (2. Korinćanima 1:19)
24. nauči se - i ako je Sin Božji bio - poslušanju, po onome što podnese, (Jevrejima 5:8)
25. Ko počini greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Sin se Božji zato javi da uništi dela Đavolja. (1. Jovanova 3:8)
26. Ko prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu. (1. Jovanova 4:15)
27. Ko je koji svet pobedi, osim onoga koji veruje da je Isus Sin Božji?
(1. Jovanova 5:5)
28. A znamo da Sin Božji dođe i dade nam razum da poznamo Boga istinitoga, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Kristu. On je koji je istiniti Bog i život večni. (1. Jovanova 5:20)
29. Anđelu Tijatirske Crkve napiši: Evo šta govori Sin Božji, koji ima oči kao plamen ognjeni, i noge kao usjali bakar. (Otkrivenje 2:18)
30. Ja vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovečji njega pred anđelima Božjim; (Luka 12:8)
31. On se uzdao u Boga; neka mu pomogne sad, ako ga voli, jer govoraše: "Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Jovan 3:16 Jer Bog toliko ljubi svet, da je Sina svoga jedinorođenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni.
Jovan 17:3 A život je večni u tome da tebe poznaju, tebe, jedinoga istinitoga Boga, i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista.

Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna za Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće objaviti. (Matej 11:27)

Simon Petar odgovori: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. (Matej 16:16)

: A danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, nego Otac sam. : (Matej 24:36)


Sam Bog je sa neba posvedocio nakon Isusovog krstenja u vodi…da je ISUS njegov SIN

Svedocanstvo Boga da je Isus njegov Sin, tj Sin Bozji...


I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)

Isus nije niekada rekao da je Bog.


Takodje ISUS SAM ZA SEBE KAZE DA JE BOZJI SIN.

Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
 
Poslednja izmena:

ISTRAZIVAC9

Veoma poznat
Poruka
12.763
30.Ja i otac jedno smo.
Jovan 10

- - - - - - - - - -

Jeste Sin ,Jedne sustine sa Ocem koji vecno postoji koji je Alfa i Omega Prvi i Poslednji koji ce doci u velikoj slavi da sudi svima i Njegivom carstvu nece biti kraja .Amin
Kakva sustina, prilikom krstenja, primio je Bozijeg duha, i Svevisnji lepo kaze: "ovo je moj sin ljubazni,a ne ovo je drugi Bog , :)

A Svevisnji iznosi dela , dobra ili losa na sud.

- - - - - - - - - -

30.Ja i otac jedno smo.
Jovan 10

- - - - - - - - - -

Jeste Sin ,Jedne sustine sa Ocem koji vecno postoji koji je Alfa i Omega Prvi i Poslednji koji ce doci u velikoj slavi da sudi svima i Njegivom carstvu nece biti kraja .Amin
A kaze i : "ko vide mene, vide i Oca";, a to ne znaci da je Mesija Svevisnji, :)
 

anajade

Ističe se
Poruka
2.069
Kakva sustina, prilikom krstenja, primio je Bozijeg duha, i Svevisnji lepo kaze: "ovo je moj sin ljubazni,a ne ovo je drugi Bog , :)

A Svevisnji iznosi dela , dobra ili losa na sud.

- - - - - - - - - -A kaze i : "ko vide mene, vide i Oca";, a to ne znaci da je Mesija Svevisnji, :)
misis sto mu je priroda drugacija od svevisnjeg..kakav ti to bio bog da ne ume da istrci iz tvoje prirode i da se u toj novoj prirodi javi sav bog..
 

Arianna

Buduća legenda
Poruka
43.455
Kakva sustina, prilikom krstenja, primio je Bozijeg duha, i Svevisnji lepo kaze: "ovo je moj sin ljubazni,a ne ovo je drugi Bog , :)

A Svevisnji iznosi dela , dobra ili losa na sud.

- - - - - - - - - -A kaze i : "ko vide mene, vide i Oca";, a to ne znaci da je Mesija Svevisnji, :)
Da tako je ,

To je isto kada vidimo Oca i sina, Sin je nalik ocu ali nije time Otac.
 

The Zodiac

Aktivan član
Poruka
1.130
Kakva sustina, prilikom krstenja, primio je Bozijeg duha, i Svevisnji lepo kaze: "ovo je moj sin ljubazni,a ne ovo je drugi Bog , :)

A Svevisnji iznosi dela , dobra ili losa na sud.

- - - - - - - - - -A kaze i : "ko vide mene, vide i Oca";, a to ne znaci da je Mesija Svevisnji, :)
On je i od Duha Svetoga zacet kao covek ,primio je Duha kao Sin coveciji da bi stupio u svoju misiju

Naravno da je Mesija Bog ,samo je Bog mogao da se toliko ponizi da bi dao mogucnost propalom covecanstvu da se spasava ,a ne neko stvorenje kao sto se ovde sugerise

- - - - - - - - - -

Otac Sin i Sveti Duh su Jednosustni ,nerazdeljivi ,iste sustine

- - - - - - - - - -

Da tako je ,

To je isto kada vidimo Oca i sina, Sin je nalik ocu ali nije time Otac.
Moze da bude nalik ,ali nije iste sustine,to ne moze da se uporedjuje sa Bozanskim
 

hogarius

Veoma poznat
Poruka
14.704
On je i od Duha Svetoga zacet kao covek ,primio je Duha kao Sin coveciji da bi stupio u svoju misiju

Naravno da je Mesija Bog ,samo je Bog mogao da se toliko ponizi da bi dao mogucnost propalom covecanstvu da se spasava ,a ne neko stvorenje kao sto se ovde sugerise

- - - - - - - - - -

Otac Sin i Sveti Duh su Jednosustni ,nerazdeljivi ,iste sustine

- - - - - - - - - -Moze da bude nalik ,ali nije iste sustine,to ne moze da se uporedjuje sa Bozanskim
Da li si ti iste sustine?

Znas li ti sta je mesija?

Tebe bi, zaista ti kazem, trebalo spasavati.
 

ISTRAZIVAC9

Veoma poznat
Poruka
12.763
On je i od Duha Svetoga zacet kao covek ,primio je Duha kao Sin coveciji da bi stupio u svoju misiju

Naravno da je Mesija Bog ,samo je Bog mogao da se toliko ponizi da bi dao mogucnost propalom covecanstvu da se spasava ,a ne neko stvorenje kao sto se ovde sugerise

- - - - - - - - - -

Otac Sin i Sveti Duh su Jednosustni ,nerazdeljivi ,iste sustine

- - - - - - - - - -Moze da bude nalik ,ali nije iste sustine,to ne moze da se uporedjuje sa Bozanskim
A od kojeg si ti Duha zacet , :?:

Mesija je od Bozijeg duha zacet,a primio je Duha , prilikom krstenja, a kakav je to Duh, kojeg je on primio prilikom krstenja , :?:
Svevisnji je Otac Jedan,a ujedno je i Jovan 4,24 : a Bog je i Duh,a u Timotiju poslanici pise : a Bog se javi u Telu;

Kako ti se ovo svidja, Svevisnji je Jedan,a tri Titule, :)

A otkada to Bog se moli samom sebi, otkada je to Bog dopustio da ga razapnu , a otkada je to Bog dozvolio da ga HaSatan testira, i zasto bi se Bog ponizavao pred ljudskim bicima, kada je ta ista bica unistio u potopu.

Hajde malo razmisli, ko je za tebe Svevisnji , :)
 

The Zodiac

Aktivan član
Poruka
1.130
Kao sto sam i rekao samo je Bog mogao da postane covek i da se ponizi toliko da bi priveo ovo palo covecanstvo spasenju ,ko zeli naravno
A ne neko stvorenje .

Bog se javi u tijelu ,postao je covek ,ovaplotio se ...

Bog zeli da se svi spasu i dodju u poznanju istine ,ali ne utice na niciju volju

Цару свештенику с десне стране Божије.
Алилуја. Пјесма Давидова
Рече Господ Господу мојему:
„Сједи к Мени с десне Моје стране
Док положим непр'јатеље твоје,
Да ти буду подножје ногама.“

- - - - - - - - - -

A otkada to Bog se moli samom sebi, otkada je to Bog dopustio da ga razapnu , a otkada je to Bog dozvolio da ga HaSatan testira, i zasto bi se Bog ponizavao pred ljudskim bicima, kada je ta ista bica unistio u potopu.ISTRAZIVAC9

Odkad je postao covek i unizio se najnize od svih ...tako je i nama dao primer kako da pobedimo tog satanu i njegove pale andjele ,svoju gordost ....a to je smirenje
 

hogarius

Veoma poznat
Poruka
14.704
30.Ja i otac jedno smo.
Jovan 10

- - - - - - - - - -

Jeste Sin ,Jedne sustine sa Ocem koji vecno postoji koji je Alfa i Omega Prvi i Poslednji koji ce doci u velikoj slavi da sudi svima i Njegivom carstvu nece biti kraja .Amin
Pa oplodio mu je majku, znaci da imaju zajednicki genom. Zar tebi nije uvrnuto da se jedan bog zahebava sa svojim prasnjavim kreacijama? Zar nije zalosno da jedno ljudsko bice ne oseti cari ljubavne igre zivog bica.
 

.Gogilli.

Domaćin
Moderator
Poruka
3.101
Pa oplodio mu je majku, znaci da imaju zajednicki genom. Zar tebi nije uvrnuto da se jedan bog zahebava sa svojim prasnjavim kreacijama? Zar nije zalosno da jedno ljudsko bice ne oseti cari ljubavne igre zivog bica.
Ti ces krenuti sa malo boljim izrazavanjem ili ce se tvoji postovi brisati.
Znaš da ti ne prija kada se napiše da su tvoja gledišta uvrnuta tako da ......
Nije teško biti fin.
Svako neka iznosi svoje mišljenje ali niste deca a koliko znam ni tinejdzeri pa se onda ne brukajte ovakvim ponašanjem ..... možete i bolje :)
 

anajade

Ističe se
Poruka
2.069
A od kojeg si ti Duha zacet , :?:

Mesija je od Bozijeg duha zacet,a primio je Duha , prilikom krstenja, a kakav je to Duh, kojeg je on primio prilikom krstenja , :?:
Svevisnji je Otac Jedan,a ujedno je i Jovan 4,24 : a Bog je i Duh,a u Timotiju poslanici pise : a Bog se javi u Telu;

Kako ti se ovo svidja, Svevisnji je Jedan,a tri Titule, :)

A otkada to Bog se moli samom sebi, otkada je to Bog dopustio da ga razapnu , a otkada je to Bog dozvolio da ga HaSatan testira, i zasto bi se Bog ponizavao pred ljudskim bicima, kada je ta ista bica unistio u potopu.

Hajde malo razmisli, ko je za tebe Svevisnji , :)
ako je od duha bozijeg zacet sam sebe je stvorio ..kad mu se moze sta da mu radis..
 

ISTRAZIVAC9

Veoma poznat
Poruka
12.763
Kao sto sam i rekao samo je Bog mogao da postane covek i da se ponizi toliko da bi priveo ovo palo covecanstvo spasenju ,ko zeli naravno
A ne neko stvorenje .

Bog se javi u tijelu ,postao je covek ,ovaplotio se ...

Bog zeli da se svi spasu i dodju u poznanju istine ,ali ne utice na niciju volju

Цару свештенику с десне стране Божије.
Алилуја. Пјесма Давидова
Рече Господ Господу мојему:
„Сједи к Мени с десне Моје стране
Док положим непр'јатеље твоје,
Да ти буду подножје ногама.“

- - - - - - - - - -

A otkada to Bog se moli samom sebi, otkada je to Bog dopustio da ga razapnu , a otkada je to Bog dozvolio da ga HaSatan testira, i zasto bi se Bog ponizavao pred ljudskim bicima, kada je ta ista bica unistio u potopu.ISTRAZIVAC9

Odkad je postao covek i unizio se najnize od svih ...tako je i nama dao primer kako da pobedimo tog satanu i njegove pale andjele ,svoju gordost ....a to je smirenje
Svevisnji nema potrebe da postaje ono sto je stvorio, :)
Spasice se samo Bozije seme, odabrano i pre postanja sveta.
Svevisnji, Nikada nije bio nista drugo a tako je i danas i tako za vjeki vejkov.
Mesija u ev. po Mateju 5,6,7 glava ti je ostavio u amanet, uzmi pa citaj.
A drugo, tvrdio je da je doneo Mac,a ne mir.
 
Top