Da li je Biblija Božija reč?

FB_IMG_1699876829144.jpg
 
Onaj ko veruje da je Biblija nekrivotvorena Božija reč onda prihvata naraciju o Bogu koji naređuje svom narodu Jevrejima da čine genocid nad drugim narodima. Ako ne veruje u to onda odbacuje SZ. Ako ne veruje u to onda odbacuje i apostola Pavla koji tvrdi da je svo Pismo (a u njegovo vreme Pismo je SZ) od Boga. Onda dakle odbacuje i sve što je apostol Pavle pisao pa samim tim odbacuje sem SZ i skoro polovinu NZ. Znači ostaju samo Jevanđelja. kao nešto u šta se može verovati.
 
Svakako da je Biblija istina ali uz Pismo ide i Predanje. Oni su neodvojivi.
Predanje je stvoreno od strane dobronamernih tumača da brani laži Biblije i da ih predstavi običnom puku kao nešto prihvatljivo zaodenuvši ih u nešto čega tu nije bilo osim u nekim izjavama Isusa, u plašt ljubavi i dobrote....koliko god je hrišćanstvo pogrešna vera naročito starozavetni deo i Pavlove poslanice i Otkrivenje toliko je predanje sve te loše uticaje ublažilo i sakrilo od običnih ljudi...da nema predanja crkva bi bila mostruozna organizacija koja podržava i propoveda i brani genocid nad onima koji ne veruju u Jahvea...u šta se izopačuju solo scriptura hrišćanske ortganizacije...zato je pravoslavlje najmanje loše od svog hrišćanstva...
 
Predanje je stvoreno od strane dobronamernih tumača da brani laži Biblije i da ih predstavi običnom puku kao nešto prihvatljivo zaodenuvši ih u nešto čega tu nije bilo osim u nekim izjavama Isusa, u plašt ljubavi i dobrote....koliko god je hrišćanstvo pogrešna vera naročito starozavetni deo i Pavlove poslanice i Otkrivenje toliko je predanje sve te loše uticaje ublažilo i sakrilo od običnih ljudi...da nema predanja crkva bi bila mostruozna organizacija koja podržava i propoveda i brani genocid nad onima koji ne veruju u Jahvea...u šta se izopačuju solo scriptura hrišćanske ortganizacije...zato je pravoslavlje najmanje loše od svog hrišćanstva...
Pa bas je u praksi bilo obrnuto..
FB_IMG_1699883157652.jpg
 
Predanje je stvoreno od strane dobronamernih tumača da brani laži Biblije i da ih predstavi običnom puku kao nešto prihvatljivo zaodenuvši ih u nešto čega tu nije bilo osim u nekim izjavama Isusa, u plašt ljubavi i dobrote....koliko god je hrišćanstvo pogrešna vera naročito starozavetni deo i Pavlove poslanice i Otkrivenje toliko je predanje sve te loše uticaje ublažilo i sakrilo od običnih ljudi...da nema predanja crkva bi bila mostruozna organizacija koja podržava i propoveda i brani genocid nad onima koji ne veruju u Jahvea...u šta se izopačuju solo scriptura hrišćanske ortganizacije...zato je pravoslavlje najmanje loše od svog hrišćanstva...
pravoslavlje zastupa da se bog ne može čak ni definisati, niti ograničiti stvorenim, tako da je sam pojam boga relativan zato što se on odnosi na božiji odnos na tvorevinu a ne na njegovu transcedentnu suštinu. pogrešno se gleda na pravoslavlje. naravno kao polazna tačka je biblija i iz toga se definiše odnos.
 
Predanje je stvoreno od strane dobronamernih tumača da brani laži Biblije i da ih predstavi običnom puku kao nešto prihvatljivo zaodenuvši ih u nešto čega tu nije bilo osim u nekim izjavama Isusa, u plašt ljubavi i dobrote....koliko god je hrišćanstvo pogrešna vera naročito starozavetni deo i Pavlove poslanice i Otkrivenje toliko je predanje sve te loše uticaje ublažilo i sakrilo od običnih ljudi...da nema predanja crkva bi bila mostruozna organizacija koja podržava i propoveda i brani genocid nad onima koji ne veruju u Jahvea...u šta se izopačuju solo scriptura hrišćanske ortganizacije...zato je pravoslavlje najmanje loše od svog hrišćanstva...
Misliš od Velimirovića koji je volio Jevreje.
 
Misliš od Velimirovića koji je volio Jevreje.
Velimirović po svoj prilici nije voleo Jevreje....ali je ostavio iza sebe mnogobrojne knjige koje su postale deo modernog predanja u srpskom Pravoslavlju...ja lično ne kapiram njegove knjige i ne nalazim nešto posebno korisno u njima ali mnogi se kunu u njih...ali ja sebe ne smatram hrišćaninom...možda je iz pozicije hrišćana moguće naći više vrednosti u njima..
 

Back
Top