BRISK - Svećice za plin

Paintball Beograd

Početnik
Poruka
5
Mnoga naučna istraživanja su pokazala da je upotreba plina/gasa (TNG) kao goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem povoljna iz više razloga. Nema sumnje da upotreba plina/gasa (TNG) donosi niže troškove.

Motori koji koriste plin pri sagorevanju oslobađaju gasove koji su pogodniji za životnu sredinu nego oni iz motora koji koriste benzin kao gorivo. Količina ugljen-monoksida koja nastane pri sagorevanju plina je niža za 10 do 25 % nego pri sagorevanju benzina (ugljen monoksid značajno doprinosi globalnom zagrevanju). Ljudi širom sveta shvataju važnost zaštite životne sredine. Sagorevanje plina je jedan od načina da se izbegne pogoršavanje postojećeg stanja životne sredine.

Pored gasova koji se pojave pri sagorevanju benzina kao goriva manje je poznato pitanje o oslobađanju benzinske pare u vazduhu.

Specifični problemi u sagorevanju plina su:
- potreban viši napon za paljenje smeše
- viša temperature u komori za sagorevanje
- lošija startna sposobnost na niskim temperaturama

Svećice BRISK SILVER dizajnirane su za paljenje plina u motorima i pomoći će da se eliminišu ovi problemi. Takođe napon koji se isporučuje iz sistema za paljenje je znatno smanjen upotrebom specijalno dizajnirane srebrne centralne elektrode malog prečnika i smanjenim zazorom izmedju centralne i bočne elektrode (0,55 , 0,7 i 0,9 mm). Interval zamene ovih svećica je i do 30000km.
Svećice BRISK SILVER se mogu koristiti kako za TNG tako i za benzin.

Izvor: www.svecice-brisk.in.rs

 

Back
Top