Branko Milanović: Sankcije Zapada teško bi pogodile Srbiju

kapetanmark

Elita
Banovan
Poruka
20.525

Komentar na predlog Osnovnog sporazuma između Srbije i Kosova

Marko Milanović24/01/2023

Foto: Predrag Trokicić Foto: Predrag Trokicić

Pre par dana dnevni list „Danas“objavio je tekst francusko-nemačkog predloga Osnovnog sporazuma između Srbije i Kosova, koji je „Danas“ dobio diplomatskim kanalima. Objavljeni tekst očigledno je preveden sa engleskog, i taj prevod ponekad nije sasvim dobar. Ali sada je, posle obraćanja javnosti predsednika Vučića u ponedeljak uveče, tokom kojeg je relativno precizno citirao pojedine odredbe predloga, jasno da je tekst objavljen u „Danasu“ autentičan, ili sasvim ili možda sa manjim odstupanjima. Isto proizlazi iz intervjua predsednika Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna ranije istog dana, koji je po svojim rečima imao uvid u originalni tekst predloga.

Predsednik Vučić takođe je izjavio kako je predlog ovog sporazuma pred njega stavljen od strane evropskih i američkih predstavnika uz jednu vrstu ultimatuma: prihvatite ovaj predlog ili će se suspendovati bezvizni režim putovanja državljana Srbije u Evropsku uniju, prekinuti proces priključenja EU i pristup njenim fondovima, i povući američke i evropske investicije u Srbiji, što bi izazvalo veliku štetu a možda i kolaps srpske ekonomije. Da li su zapadni izaslanici Vučiću zaista tako ozbiljno pripretili ili ne mi ne možemo sa sigurnošću da znamo, zbog njegovog sada već poslovično labavog odnosa prema istini. Mi prosto ne možemo to da znamo sve dok neki američki ili evropski zvaničnik ne potvrdi sadržinu zaprećenih posledica, ili dok to ne potvrde mediji sa pouzdanim izvorima u stranim vladama. Ali dobro – pretpostavimo da su pritisci na Srbiju, i verovatno slični pritisci na Kosovo, stvarno takvog intenziteta.

U ovom tekstu ja ću pokušati da objasnim suštinu predloga Osnovnog sporazuma, pre svega sa stanovišta međunarodnog prava. Moj cilj ovde nije da bilo koga ubedim, ni u Srbiji ni na Kosovu, da Sporazum treba prihvatiti ili ne. To je stvar svakog građanina. Cilj mi je, ponavljam, samo da objasnim suštinu ovog predloga, a ona je sledeća:
Prvo, jasno je da u pitanju nije konačni, pravno obavezujući sporazum Srbije i Kosova, u obliku međunarodnog ugovora, o čijem zaključenju se poslednjih meseci toliko priča. Ovde se radi o sporazumu političkog karaktera – datoj reči – kakvi su bili i svi dosadašnji sporazumi po ovim pitanjima. Iz Osnovnog sporazuma jasno proističe da sklapanje konačnog, pravno obavezujućeg ugovora tek predstoji. Drugo, tekst Osnovnog sporazuma zasnovan je na modelu Osnovnog ugovora između dve Nemačke potpisanog 1972. koji je u pojedinim odredbama prepisan od reči do reči, ali koji za razliku od ovog Osnovnog sporazuma jeste bio međunarodni ugovor između dve države. Posledica sklapanja tog Osnovnog ugovora bila je prijem obe Nemačke u Ujedinjene nacije, ali, kako ću objasniti, to nije verovatni ishod potpisivanja ovog sporazuma, barem ne u kratkom ili srednjem roku. Treće, potpisivanje ovakvog Osnovnog sporazuma od strane Srbije ne bi predstavljalo priznanje Kosova kako pojam priznanja shvata međunarodno pravo, mada bi u političkom smislu kao i svi dosadašnji sporazumi bilo jedan korak u tom pravcu i bilo prihvatanje sposobnosti Kosova da ovakve sporazume zaključuje (što se do sada već desilo). U tom pogledu Osnovni sporazum ne sadrži ono što je osnovni zahtev kosovske strane – priznanje – koje Kosovu nije potrebno samo iz simboličnih, već i iz praktičnih razloga.

Četvrto, osnovni zahtev i osnovna novina ovog Osnovnog sporazuma je u odredbi koja kaže da se Srbija neće protiviti ulasku Kosova u međunarodne organizacije. Tu se pre svega misli na Ujedinjene nacije, mada se one eksplicitno ne pominju. Primarna obaveza kosovske strane je već postojeća, a to je uspostavljanje nekog oblika srpske samouprave na Kosovu. Sve ostalo u tekstu Osnovnog sporazuma opšta su mesta ili stvar simbolike koje su nekom možda važna, a nekom ne, ali praktično nemaju neke suštinske posledice.

U ovom trenutku, dakle, izbor pred Srbijom je da li će da pristane na to da preuzme političku obavezu da se više ne protivi ulasku Kosova u međunarodne organizacije, ili će trpeti negativne posledice koje će zbog odbijanja uslediti. Ovde je važno primetiti kako prijem Kosova u UN, EU ili bilo koju organizaciju samo delimično zavisi od neprotivljenja Srbije, i da do njega neće nužno doći jer o njemu odlučuju druge države koje u celoj stvari imaju sopstvene interese. S druge strane, izbor pred Kosovom je da li treba da pristane na sporazum koji ne sadrži priznanje i koji ne može da garantuje prijem Kosova u UN, a po kome mora da postupi po postojećoj obavezi uspostavljanja Zajednice srpskih opština. Ponavljam, na svakom građaninu je da o ovom pitanju odluči sam.

Politički Osnovni sporazum baziran na nemačkom Osnovnom ugovoru​

Kako sam već naveo, jasno je da je model predloga Osnovog sporazuma bio Osnovni ugovor između dve Nemačke (Grundlagenvertrag) iz 1972. godine, ali je takođe jasno da se ovde za razliku od nemačkog slučaja radi o političkom sporazumu a ne o međunarodnom ugovoru. Ovo možemo utvrditi iz ovlašnog uporednog pregleda teksta Osnovnog sporazuma i teksta Osnovnog ugovora između dve Nemačke (vidi ovde, ovde i ovde).
Svrha tog ugovora bila je normalizacija odnosa između Zapadne i Istočne Nemačke. Ukratko, Zapadna Nemačka je, uprkos ustavnoj obavezi državnih organa da rade na ujedinjenju Nemačke, odustala od pozicije po kojoj je jedino i isključivo ona mogla da zastupa celu Nemačku u međunarodnim odnosima i po kojoj je odbijala odnose sa drugim državama koje su priznavale Istočnu Nemačku. Zaokret zapadnonemačke politike ka otopljavanju odnosa sa Istokom (Ostpolitik) doveo je do zaključenja Osnovnog ugovora i do prijema obe Nemačke u UN 1973. godine.

Očigledne podudarnosti između dva teksta mogu se videti i u preambuli i u operativnim odredbama oba instrumenta. Na primer, stav 1 člana 1 Osnovnog sporazuma do reči je prepisan član 1 Osnovnog ugovora: „Strane će međusobno razvijati normalne, dobrosusedske odnose na bazi jednakih prava“. Drugi stav tog člana dodaje (već postojeću) obavezu specifičnu za srpsko-kosovski kontekst: „Obe strane će međusobno priznati relevantna dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate“. Slično je i sa odredbama članova 2 i 3. Član 4, stav 1 Osnovnog sporazuma prepisan je iz člana 4 Osnovnog ugovora: „Strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili delovati u njeno ime“. Ali zato drugi stav tog člana sadrži zapravo najkonkretniju (i za srpsku stranu najtežu) obavezu: „Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji“.

Kako znamo da se u našem slučaju radi o političkom sporazumu, a ne o pravno obavezujućem međunarodnom ugovoru? Prvo, naziv ovog instrumenta je sporazum, koji može biti i politički i pravni, dok se naziv nemačkog instrumenta, ugovor (Vertrag), u praksi koristi isključivo za pravno obavezujuće ugovore. Drugo, dok član 10 Osnovnog ugovora sadrži završnu odredbu o ratifikaciji i stupanju na pravnu snagu, takve odredbe nema u Osnovnom sporazumu. Treće, i najvažnije, član 6, stav 1 Osnovnog sporazuma izričito kaže sledeće:
„Iako ovaj osnovni sporazum predstavlja važan korak u normalizaciji, obe strane će nastaviti proces dijaloga koji vodi EU novim zamahom, što će dovesti do pravno obavezujućeg, sveobuhvatnog sporazuma za normalizaciju odnosa.“
Dakle, pravno obavezujući, sveobuhvatni sporazum o normalizaciji je nešto što tek treba da usledi posle potpisivanja ovog Osnovnog sporazuma. Ovo je samo međukorak ka tom konačnom sporazumu, kakvi su bili i svi dosadašnji sporazumi Srbije i Kosova, od Briselskog sporazuma, preko sedenja na hoklici kod Donalda Trampa, do registarskih tablica.

Potpisivanje Osnovnog sporazuma ne bi bilo protivno Ustavu Srbije​

Na stranu to da li bi potpisivanje ovog Osnovnog sporazuma bilo dobra ideja ili ne, ono ne bi bilo protivno Ustavu Srbije. Ustav Srbije u svojoj preambuli kaže „da je Pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja Pokrajine Kosovo i Metohija slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljnim političkim odnosima“, ali ta preambula nije pravno obavezujuća i tako je formulisana da se može različito tumačiti, šire ili uže. Član 114 Ustava dalje pominje Kosovo u zakletvi predsednika pri preuzimanju dužnosti, dok član 182 pominje Kosovo kao autonomnu pokrajinu.

Sam po sebi ovaj Osnovni sporazum o normalizaciji odnosa nije protivan Ustavu jer po svojoj prirodi i sadržaju radikalno ne odstupa od već postojećih sporazuma između Srbije i Kosova. Ustavni sud Srbije je 2014. presudio (sa 11 glasova naspram 4) kako potpisivanje Briselskog sporazuma nije bilo u suprotnosti sa Ustavom, jer je u pitanju bio politički sporazum a ne pravni akt. Jednako važi i za Osnovni sporazum. Primetiću u tom pogledu i da je mnogo kuražniji i kompetentniji Savezni ustavni sud Nemačke 1973. našao da je Osnovni ugovor između dve Nemačke – koji jeste bio pravno obavezujući, za razliku od našeg slučaja – bio u skladu sa Ustavom (osnovnim zakonom) Nemačke (BVerfGE 36, 1). Mislim da je i iz pravnih i iz političkih razloga sasvim jasno da Ustavni sud Srbije ne bi rekao ništa drugačije ako ga neko nešto bude pitao o ustavnosti Osnovnog sporazuma Srbije i Kosova.
Pitanje ustavnosti postaje ozbiljnije u slučaju zaključenja konačnog međunarodnog ugovora između Srbije i Kosova, ali mi smo, kako mi se čini, još uvek daleko od nekog takvog trenutka.
Evo ti komentar srbina


Nabijem I njih i njihove ucene i predloge!

Znaš već gde
 

kapetanmark

Elita
Banovan
Poruka
20.525
Posle tolikih godina pregovora bas slucajno sad nam ispostavise ultimatum.O cemu je precednik pregovarao nije se samo po podu valjao kao sto je govorio i hvalio da je pobedio 5:0 siptare?
Svi normalni znaju da je on izdajnik.
Briselski sporazum, potom priznanje Jerusalima zajedno sa sipcima pod patronatom Amerike i izraela...
Nie njemu džaba savetnik bio ONAJ KLEMPAVI ENGLEZ nije ga klinton za džaba tapsao po ramenima...
Sav ovaj cirkus sa sipcima je samo deo scenarija i znak da mu vreme curi...

Plus sto putin je Kosovo pravdanje za aneksiju Ukrajine.

Samo zajebali su se

Mi otimačinu nećemo priznati ni pred ucenama
 

Tvin Konza

Elita
Banovan
Poruka
18.999
Svi normalni znaju da je on izdajnik.
Briselski sporazum, potom priznanje Jerusalima zajedno sa sipcima pod patronatom Amerike i izraela...
Nie njemu džaba savetnik bio ONAJ KLEMPAVI ENGLEZ nije ga klinton za džaba tapsao po ramenima...
Sav ovaj cirkus sa sipcima je samo deo scenarija i znak da mu vreme curi...

Plus sto putin je Kosovo pravdanje za aneksiju Ukrajine.

Samo zajebali su se

Mi otimačinu nećemo priznati ni pred ucenama
Ali Bler je idejni tvor otpriznavanja kosmeta

Znači isplatilo vam se to davanje para za veselje
 

radeta62

Buduća legenda
Poruka
41.911
Svi normalni znaju da je on izdajnik.
Briselski sporazum, potom priznanje Jerusalima zajedno sa sipcima pod patronatom Amerike i izraela...
Nie njemu džaba savetnik bio ONAJ KLEMPAVI ENGLEZ nije ga klinton za džaba tapsao po ramenima...
Sav ovaj cirkus sa sipcima je samo deo scenarija i znak da mu vreme curi...

Plus sto putin je Kosovo pravdanje za aneksiju Ukrajine.

Samo zajebali su se

Mi otimačinu nećemo priznati ni pred ucenama
Ako potpisu izdaju ja znam koji je moj/a.
 

kapetanmark

Elita
Banovan
Poruka
20.525
Ali Bler je idejni tvor otpriznavanja kosmeta

Znači isplatilo vam se to davanje para za veselje
Kosovo je Srpska zemlja, okupirana i oteta.

mozes ti da prduckas kao i vucic sto vam volja.

To bez nas ne moze da se prizna.Nek uvedu sankcije, neka prete neka ucenjuju, samo ce jos vise pokazati silu.

Prvo su pogazili MIRVONI SPORAZUM KOJIM JE PRKEINUT RAT I POTPISAN MIR , rezoluciju 12 44 i priznali jednostrano otcepljenje kosova.

A sad nam mira ne daju i hoce da mi priznamo! Cuj bezobrazluka... prvo tyi omte potom te ucenjuje da priznas otimacinu...


Znamo zasto to radi tvoj zapad. Da bi izbegli tuzbu i osudu za BOMBARDOVANJE ZABRANJENIM ORUZJEM. ZA AGRESIJU BEZ DOZVOLE SAVETA BEZBEDNOSTI UN.
i da uzmu adut putinu iz ruku, jer ako mzoe aneksija kosova moze i ukrajine.

PREKO NASIH LEDJA I MUKE.

ne moze. mogu da nas poljube u ....

kraj price.
 

mast

Domaćin
Poruka
4.129
svircem koorcem u prazno...1908 je sa austro-ugarskom bio zbog aneksije BiH carinski rat...pa posle pravi rat....pa WWI,WWII,pa 90-e, pa sad WWIII...to je krst koji sve generacije ovde nose...takva nam je karma....prepuna cicaka i kamenja u cipelama....a i za 50-100 god...isto to....

777px-Plakat_Srbija_se_umirit_ne_mo%C5%BEe.jpg
 

radeta62

Buduća legenda
Poruka
41.911
Kosovo je Srpska zemlja, okupirana i oteta.

mozes ti da prduckas kao i vucic sto vam volja.

To bez nas ne moze da se prizna.Nek uvedu sankcije, neka prete neka ucenjuju, samo ce jos vise pokazati silu.

Prvo su pogazili MIRVONI SPORAZUM KOJIM JE PRKEINUT RAT I POTPISAN MIR , rezoluciju 12 44 i priznali jednostrano otcepljenje kosova.

A sad nam mira ne daju i hoce da mi priznamo! Cuj bezobrazluka... prvo tyi omte potom te ucenjuje da priznas otimacinu...


Znamo zasto to radi tvoj zapad. Da bi izbegli tuzbu i osudu za BOMBARDOVANJE ZABRANJENIM ORUZJEM. ZA AGRESIJU BEZ DOZVOLE SAVETA BEZBEDNOSTI UN.
i da uzmu adut putinu iz ruku, jer ako mzoe aneksija kosova moze i ukrajine.

PREKO NASIH LEDJA I MUKE.

ne moze. mogu da nas poljube u ....

kraj price.
Tako je!Ovoj dvojici ce narod suditi ako potpisu izdaju.A i istorija.
slozna-braca.jpg
 

blooser

Veoma poznat
Poruka
13.032

Branko Milanović: Sankcije Zapada teško bi pogodile Srbiju


Branko Milanović: Sankcije Zapada teško bi pogodile Srbiju
Zahtevi koje je Evropska unija postavila Srbiji možda su nepravedni, ali bi njihovo odbijanje i eventualne sankcije za Srbiju značile eksploziju nacionalizma i opasnu polarizaciju u društvu, ozbiljan pad BDP-a i bujanje kriminala i korupcije, upozorio je ekonomista Branko Milanović.

Milanović je u autorskom tekstu ocenio da je ultimatum koji je je EU nedavno uručila Srbiji i Kosovu, a čiji sadržaj nije poznat, rezultat 20 godina frustracije u odnosima Unije sa Beogradom i Prištinom, ali i neispunjenih očekivanja.

"EU sve manje i manje može da ponudi Srbiji i drugim nečlanicama naprosto zato što članstvo više ne može da ponudi sa kredibilitetom, a sve su druge pogodnosti isuviše male. Tako EU može da ponudi samo štap. Ne i šargarepu. A u Srbiji je podrška članstvu u EU konstantno ispod 50 odsto", naveo je Milanović, koji je profesor na njujorškom gradskom univerzitetu i poseduje srpsko i američko državljanstvo.

Iako je tekst ultimatuma nepoznat, ne treba, prema njegovim rečima, mnogo mašte da se zamisli šta bi značilo odbijanje, a to seže od suspenzije pregovora sa EU, preko ukidanja pomoći iz evropskih fondova, uvođenja viznog režima, obeshrabrivanja investitora iz EU, dodatnih finansijskih sankcija, uključujući i mogućnost dobijanja kredita od međunarodnih finansijskih institucija pa sve do pravog embarga i zaplene imovine u inostranstvu.

Taj teret bi snosilo 99 odsto stanovništva za koje prihvatanje zahteva EU ne bi imalo nikakve ekonomske posledice, a možda bi svega jedan odsto etničkih Srba, i to oni koji žive na Kosovu, mogao zbog neekonomskih zahteva sadržanih u predlogu EU da izgubi izvesna prava, ukazuje Milanović.

"Potrebno je biti svestan jedne činjenice: Odbijanje za 99 odsto znači gubitak mogućnosti, možda i iluzorne, da nekako zaštite onih jedan odsto", navodi se u tekstu.

Kada je reč o unutrašnjim posledicama odbijanja, to bi samo stimulisalo rast nacionalizma i ne bi samo nacionalisti govorili 'eto znali smo da nas Evropa ne želi i da nas mrzi', nastale bi brojne sulude teorije, a Rusija bi podržavala to ludilo ne zato što joj je stalo, već zato da stvori što više problema bilo gde u svetu kako bi sprečila Zapad da se bavi Ukrajinom, navodi Milanović.

Milanović upozorava da bi pad BDP, u zavisnosti od težine sankcija, mogao da bude između 5 odsto i 10 odsto BDP već u prvoj godini.

To bi, prema njegovoj oceni, u uslovima eksplozije nacionalizma, i iako su trenutno u Srbiji čak i proevropske partije koje je EU toliko puta izneverila, za odbacivanje ultimatuma, za par godina moglo da dovede do ozbiljne podele u društvu pa čak i do građanskog rata.

"Pošto bi Zapad imao samo jako malo prijateljski nastrojenih aktera u Srbiji sa kojima bi mogao da pregovara, a kako je Srbija okružena članicama NATO, ne može se isključiti čak ni formalna okupacija zemlje", piše Milanović, podsećajuči da su jedinice NATO u svim zemljama kojima je Srbija okružena.

U ekonomiji, početni efekti eventualnih sankcija bile bi, prema njegovoj oceni, izuzetno negativni, iako Srbija za razliku od Rusije ima određene prednosti, na primer ne zavisi od Zapada kao Rusija pre početka rata u Ukrajini i ne mora da prednjači u vojnoj tehnologiji.

"Međutim, s obzirom da Srbija dve trećine trgovinske razmene ima sa Zapadom, trgovina bi, u zavisnosti od oštrine sankcija, bila značajno smanjena, što bi izazvalo pad izvoza i BDP-a. Strane investicije, koje su uglavnom iz EU, bi presušile. Nezaposlenost bi porasla, a realne zarade bi se smanjile. Mladi ljudi bi sve više napuštali zemlju", navodi Milanović u autorskom tekstu.

Prema njegovoj oceni, možda i najpodmukliji efekat sankcija bio bi taj što bi stimulisale alternativne, ilegalne puteve nabavke zabranjene robe, kao što je to već i bio slučaj u vreme sankcija UN 1990-godina.

Nastale bi, upozorava Milanović, kriminalne bande koje bi kontrolisale takvu trgovinu, i koje bi postepeno podmitile i ignorisale, pa i zamenile policiju i institucije, i na kraju bi u zemlji zavladala mafija. "Što duže ova situacija potraje, sve će slabija biti pozicija Srbije da se cenjka. EU će biti nezadovoljna i (privatno) svesna svoje nesposobnosti i nespremnosti da da pozitivan doprinos, ali pošto kontroliše medije i narativ, svu bi krivicu svalila na 'nekooperativnu Srbiju' i 'ruske agente'", smatra Milanović.

"A posle četiri, pet godina Srbija bi pokazala znake spremnosti da pregovara, ali bi njen položaj bio gori nego sada, što znači da bi mogla da izgubi pet godina i na kraju završi sa još gorim sporazumom", zaključuje Milanović, naglašavajući da "prihvatiti neki dogovor ne znači da mora da ti se sviđa" i da treba imati na umu iskustvo koje je Srbija u istoriji tri put imala zbog odbijanja sličnih ultitmatuma. https://beta.rs/vesti/politika-vest...ovic-sankcije-zapada-tesko-bi-pogodile-srbiju

Postoje u Srbiji veoma jake snage koje za račun Kremlja žele Srbiju vratiti u vreme očaja kao kada je zločinački bračni par vladao Saveznom republikom Jugoslavijom. Podstiče se autizam masa jer rusku agenturu najviše plaši da mase shvate ljepotu liberalizma kakav danas postoji u Europi. Preko medija koje kontrolišu, preko svoje lažne opozicije i armije botova, te snage pokušavaju Miloševićevu SRJ pod sankcijama i bez zapadnih kredita predstaviti mladima kao „ostrvo slobode“. Zato treba stalno podsećati kako je bilo onda kada je Srbija bila izopćena iz Europe.

Pogledajte prilog 1287854

Pogledajte prilog 1287855

Pogledajte prilog 1287853


Ovo je sve NAJOBICNIJE BALJEZGANJE iz prostog razloga sto je ZVALAVI SVE IZMISLIO, niko nam ne preti sankcijama niti ce nam one biti uvedene.

LAZOVCINA IZDAJNICKA!
 

Kerkyra

Legenda
Poruka
50.789

Nije priznanje (još uvek)

Potpisivanjem Osnovnog sporazuma Srbija ne bi formalno, ni eksplicitno ni implicitno, priznala nezavisnost Kosova, kako pojam priznanja shvata međunarodno pravo, a to je jasan izraz volje jedne države da neki drugi entitet smatra državom. To je uprkos odredbama sporazuma (članovi 1-3) koje po ugledu na Osnovni ugovor između dve Nemačke pominju jednaka prava strana, rukovođenje ciljevima i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, ili obavezu mirnog rešavanja sporova. Pažljivim čitanjem tih odredaba na način na koji to čine pravnici jasno je da Srbija ni u jednom trenutku Kosovo ne naziva državom.
S druge strane, preambula Osnovnog sporazuma jasno kaže kako strane pristaju na taj sporazum „polazeći od istorijskih činjenica i bez prejudiciranja različitih stavova strana o osnovnim pitanjima, uključujući pitanje statusa“. Ovom odredbom sačuvana je pozicija Srbije da Kosovo ne predstavlja nezavisnu državu. To je sa pravnog stanovišta prosto tako jer ponavljam, ne postoji jasan, nedvosmislen izraz volje Srbije da nezavisnost Kosova prizna. Drugim rečima, kada bi neki međunarodni sud odlučivao o tome da li je Srbija priznala Kosovo potpisivanjem ovog ili prethodnih sporazuma odgovor bi bio ne, i to bez neke veće dvojbe.

Stvari tako stoje sa čisto pravnog stanovišta. Sa političkog stanovišta potpisivanje ovog sporazuma, kao i prethodnih sporazuma koji nisi bili čisto tehničkog karaktera, sigurno jeste korak ka konsolidaciji državnosti Kosova. Smatrao to neko poželjnim ili ne, to je voz koji je odavno napustio stanicu.

Prijem Kosova u UN i EU​

Time dolazimo da najbitnije odredbe ovog sporazuma, u članu 4, stav 2: „Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji“. Mada se Ujedinjene nacije ovde ne pominju eksplicitno (kao ni Evropska unija), jasno je da se ovde pre svega radi o UN i njenim tzv. specijalizovanim agencijama. Kosovu je članstvo u sistemu UN od velikog praktičnog značaja. S druge strane, prijem Kosova u Savet Evrope je, po rečima g. Vučića, diplomatski već završena stvar. Ali to nije tako ni sa UN (između ostalog jer nezavisnost Kosova do sada nije priznala otprilike polovina članstva UN) ni sa eventualnim prijemom Kosova u EU (jer do sada nezavisnost Kosova nije priznalo 5 od 27 država članica EU: Španija, Slovačka, Rumunija, Kipar i Grčka).

Po članu 4 Povelje UN, države se primaju u tu organizaciju odlukom Generalne skupštine (donetom dvotrećinskom većinom glasova prisutnih država u skladu sa članom 18, stav 2 Povelje), a po prethodnoj preporuci Saveta bezbednosti (koja mora biti doneta sa najmanje 9 od 15 glasova, bez glasa protiv neke od stalnih članica, koje imaju tzv. pravo veta). Bilo koja stalna članica Saveta bezbednosti, a tu pre svega mislim na Kinu i Rusiju, može sprečiti prijem Kosova u UN čak i ako to želi dve trećine država članica. S druge strane, prijem u EU pored cele mukotrpne procedure i ispunjenja relevantnih standarda zahteva saglasnost svih postojećih članica. To znači da bilo koja od sadašnjih 5 država članica EU koje ne priznaju Kosovo ima odlučujući uticaj o prijemu Kosova u tu organizaciju.

Ovde je bitno primetiti tri ključne stvari. Prva je da je odredba Osnovnog sporazuma po kojoj se Srbija „neće protiviti“ članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama dosta nejasna i podložna različitim tumačenjima. Ona sigurno znači da Srbija ima obavezu da formalno ne glasa protiv prijema Kosova u npr. UN (ali ne mora da glasa za – može da bude uzdržana ili da ne glasa uopšte). Ali nejasno je da li ova obaveza obuhvata i neko zagovaranje Srbije prema drugim državama koje se o ovome pitaju, tj. da li zabranjuje Srbiji da pokuša da ubedi druge države da ne glasaju za prijem Kosova.

Drugo, mnoge države koje ne priznaju Kosovo to ne čine nužno zato što smatraju da je nezavisnost Kosova protivna međunarodnom pravu, već zato što imaju sopstvene secesionističke probleme i žele da izbegnu da Kosovo bude presedan za rešavanje tih problema. Bilo koji dogovor Srbije i Kosova koji ne predstavlja dovoljno jasan akt priznanja i dobrovoljnog pristanka Srbije na nezavisnost Kosova – kakav Osnovni sporazum nije, kao što sam već objasnio – za te države verovatno nije dovoljan. Drugim rečima, nezavisno od toga da li Srbija nešto traži od npr. Kine ili Indije, te države mogu smatrati da zbog sopstvenih problema (Tajvana, Tibeta, Kašmira) i dalje ne smatraju svrsishodnim da podrže članstvo Kosova u UN, barem dok se između Srbije i Kosova ne sklopi neki konačni obavezujući sporazum. Isto važi i za postupak prijema Kosova u EU.

Treće, podsećam da je za prijem Kosova u UN potrebna saglasnost svih stalnih članica Saveta bezbednosti, a ovde pre svega mislim na Rusiju. Ruski imperijalistički projekat u Ukrajini, koji uključuje pitanja teritorijalnog suvereniteta, i njen sukob sa Zapadom mogu dovesti do toga da Rusija uprkos promenjenih stavova Srbije i dalje ne želi da odobri pristup Kosova u UN. Čak i ako bi Srbija sada od Rusije eksplicitno tražila da glasa za prijem Kosova, Rusija bi po mom sudu želela da sačeka i da prijem Kosova koristi kao ulog u svojim pregovorima sa Zapadom, do kojih će u nekom trenutku doći. Ukratko, ja ne vidim kako bi Kosovo moglo biti primljeno u UN dok ne dođe do nekakvog rešenja ukrajinsko-ruske krize, a od toga smo bojim se vrlo daleko. Ili, drugačije rečeno, prihvatanje Osnovnog sporazuma od strane Srbije ne čini verovatnim da Kosovo može, u nekom razumnom predstojećem periodu, očekivati da postane članica UN. Mislim i da građani Srbije i građani Kosova moraju da to dobro razumeju.

Peščanik.net, 24.01.2023.
Aha, "nije priznanje", kako da ne!
Ukoliko se ne raspise referendum samo su litije spas tj. okupljanje naroda koji je protiv ovog predloga i potpisa na njega.
 

MOST6

Elita
Poruka
23.705
Па ви мучени хрвати сте убедљиво највећа антиреклама која постоји за запад и ЕУ. Ви сте живи доказ да можете да се одрекнете суверенитета и свега другог, да вас приме у ЕУ и да даље живите као пси. Штавише, ви сте доказ да земља у ЕУ може још брже да пропада, а да становништво из ње бежи у већим масама него да их Аркан јури. Довољно је само вас да погледамо и да нам никада на памет не падне да уђемо у ЕУ.
Ništa gluplje nisam pročitao u zadnje vrijeme. Je li Češka propala zato što se odrekla dijela suvereniteta u korist Europske unije? Ili Slovenija? Malta? Austrija? Finska? Slovačka?

Nemojte vi u EU! Samo nazadujte i propadajte. Vaš problem. :ok:
 

Top