BPD (Borderline Personality Disorder) to jest GPL (granični poremećaj ličnosti)

Sensei

Buduća legenda
Moderator
Poruka
37.691
bpd.jpg
Granični poremećaj ličnosti (GPL) je poremećaj ličnosti koji karakteriše pasivna nestabilnost raspoloženja, šema „crno-belog razmišljanja“, nerealna slika o sebi i ponašanje na socijalno neprihvatljiv način.

Da bi se utvrdila dijagnoza, prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje, potrebno je da se kod osobe, najčešće starije od 18 godina, javlja nestabilnost socijalnih odnosa, slike o sebi, afekata, kao i izražena impulsivnost uz još najmanje pet od ponuđenih kriterijuma:
 1. Patološki strah od napuštanja, bilo stvarnog ili umišljenog;
 2. Nestabilni odnosi sa drugima, koji su najčešće jako intenzivni, iz stalnu idealizaciju i demonizaciju drugih
 3. Nestabilna slika o sebi;
 4. Impulsivnost u barem 2 aktivnosti koje su autodestruktivne. (npr, promiskuitetan seks, poremećaji ishrane, povremena hiperapeticija, konzumiranje droga i alkohola, nasilnička vožnja);
 5. Stalni navrati suicidalnog ponašanja, parasuicidalni pokušaji, samopovređivanje;
 6. Afektivna nestabilnost, izazvan velikim reaktivitetom raspoloženja, npr, intenzivna disforija, anksioznost ili iziritiranost koji traju par sati, a u ređe i do par dana;
 7. Hronično osećanje praznine;
 8. Nemogućnost kontrolisanja besa (npr, česti „ispadi“, stalna ljutnja, česte tuče);
 9. Deluzije, paranoja ili odvajanje (odbrambeni mehanizmi).
Da li ste se (samo)dijagnozirali?
Da li znate nekoga za koga mislite da ima GPL?
 

DUH

Iskusan
Poruka
5.865
Granični poremećaj ličnosti (GPL) je poremećaj ličnosti koji karakteriše pasivna nestabilnost raspoloženja, šema „crno-belog razmišljanja“, nerealna slika o sebi i ponašanje na socijalno neprihvatljiv način.

Da bi se utvrdila dijagnoza, prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje, potrebno je da se kod osobe, najčešće starije od 18 godina, javlja nestabilnost socijalnih odnosa, slike o sebi, afekata, kao i izražena impulsivnost uz još najmanje pet od ponuđenih kriterijuma:
 1. Patološki strah od napuštanja, bilo stvarnog ili umišljenog;
 2. Nestabilni odnosi sa drugima, koji su najčešće jako intenzivni, iz stalnu idealizaciju i demonizaciju drugih
 3. Nestabilna slika o sebi;
 4. Impulsivnost u barem 2 aktivnosti koje su autodestruktivne. (npr, promiskuitetan seks, poremećaji ishrane, povremena hiperapeticija, konzumiranje droga i alkohola, nasilnička vožnja);
 5. Stalni navrati suicidalnog ponašanja, parasuicidalni pokušaji, samopovređivanje;
 6. Afektivna nestabilnost, izazvan velikim reaktivitetom raspoloženja, npr, intenzivna disforija, anksioznost ili iziritiranost koji traju par sati, a u ređe i do par dana;
 7. Hronično osećanje praznine;
 8. Nemogućnost kontrolisanja besa (npr, česti „ispadi“, stalna ljutnja, česte tuče);
 9. Deluzije, paranoja ili odvajanje (odbrambeni mehanizmi).
Da li ste se (samo)dijagnozirali?
Da li znate nekoga za koga mislite da ima GPL?
Svi Balkanci manje više. "Da sam normalan poludio bi".
 

Neprilagođena

Leptirica
Poruka
87.112
Granični poremećaj ličnosti (GPL) je poremećaj ličnosti koji karakteriše pasivna nestabilnost raspoloženja, šema „crno-belog razmišljanja“, nerealna slika o sebi i ponašanje na socijalno neprihvatljiv način.

Da bi se utvrdila dijagnoza, prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje, potrebno je da se kod osobe, najčešće starije od 18 godina, javlja nestabilnost socijalnih odnosa, slike o sebi, afekata, kao i izražena impulsivnost uz još najmanje pet od ponuđenih kriterijuma:
 1. Patološki strah od napuštanja, bilo stvarnog ili umišljenog;
 2. Nestabilni odnosi sa drugima, koji su najčešće jako intenzivni, iz stalnu idealizaciju i demonizaciju drugih
 3. Nestabilna slika o sebi;
 4. Impulsivnost u barem 2 aktivnosti koje su autodestruktivne. (npr, promiskuitetan seks, poremećaji ishrane, povremena hiperapeticija, konzumiranje droga i alkohola, nasilnička vožnja);
 5. Stalni navrati suicidalnog ponašanja, parasuicidalni pokušaji, samopovređivanje;
 6. Afektivna nestabilnost, izazvan velikim reaktivitetom raspoloženja, npr, intenzivna disforija, anksioznost ili iziritiranost koji traju par sati, a u ređe i do par dana;
 7. Hronično osećanje praznine;
 8. Nemogućnost kontrolisanja besa (npr, česti „ispadi“, stalna ljutnja, česte tuče);
 9. Deluzije, paranoja ili odvajanje (odbrambeni mehanizmi).
Da li ste se (samo)dijagnozirali?
Da li znate nekoga za koga mislite da ima GPL?
Znam par njih.
 

Neprilagođena

Leptirica
Poruka
87.112
Detalji o graničnom poremećaju ličnosti

Besumučno bežanje od mogućnosti da se doživi pravo ili imaginarno napuštanje
Uverenje da joj preti napuštanje, odbacivanje ili gubitak spoljašnje strukture, može dovesti do promena slike o sebi, emocija, razmišljanja i ponašanja. Osoba sa graničnim poremećajem ličnosti će biti vrlo osetljiva na stvari koje se događaju oko nje. Oni doživljavaju intenzivne strahove od napuštanja i neprimerenu ljutnju, čak i kada je situacija takva da se jednostavno moraju odvojiti od nekoga ili kad postoji promena plana. Na primer, osoba postaje razjarena na nekoga što nekoliko minuta kasni ili što je otkazao dogovoreni ručak. Ljudi sa graničnim poremećajem ličnosti napuštanje tumače kao potvrdu da su oni sami “loši“. Njihovi besomučni napori da izbegnu odbacivanje mogu uključivati impulsivne radnje kao što su samo-povređivanje ili suicidalna ponašanja..
Nestabilni i burni odnosi sa drugima
Osobe sa graničnim poremećajem ličnosti su sklone da već nakon prvog ili drugog sastanka idealizuju ljude koji će potencijalno brinuti o njima ili sa kojima će biti u ljubavnoj vezi. Zahtevaju da se provodi jako puno vremena sa njima i dele svoje najintimnije tajne na samom početku veze/odnosa. Međutim mogu vrlo brzo i lako promeniti mišljenje i od idealizacije otići do potpunog obezvređivanja, ukoliko pomisle da im druga strana ne poklanja dovoljno pažnje, da joj nije dovoljno stalo, da ne “daje” dovoljno i da nije dovoljno “tu”. Osobe sa ovim poremećajem mogu empatisati i biti brižne prema drugima ali samo pod uslovom da druga osoba zauzvrat bude “tu” kada je potrebno zadovoljiti njihove potrebe i zahteve. Sklone su iznenadnim i dramatičnim promenama u pogledu na druge, od toga da je neko divan i savršen do toga da ga treba surovo kazniti. Takve promene mišljenja su posledica ili primarno nerealne predstave i idealizacije na početku odnosa ili ukoliko se očekuje odbacivanje ili napuštanje od stane iste.
Poremećaj identiteta borderline3
Karakteristične su dramatične i iznenadne promene slike o sebi koje za posledicu ima menjanje životnih ciljeva, životnih vrednosti i izbora zanimanja. Javljaju se iznenadne promene mišljenja i planova vezano za karijeru, seksualni identitet, sistem vrednosti i tip prijatelja. Ove osobe mogu ići od uloge nejakog slabića do pravednog osvetnika koji će ispraviti nepravde koje su mu učinjene u prošlosti. Iako najčešće imaju sliku o sebi koja se bazira na principima dobar ili zao osobe sa graničnim poremećajem ličnosti ponekad imaju osećaj da uopšte i ne postoje. Ovo se događa u situacijama kada osoba oseća da joj fali smislen odnos sa nekim i da joj nedostaje pažnja i podrška. Takođe, postignuće ovih osoba se dramatično pogoršava ukoliko se nađu u nestrukturisanoj radnoj ili školskoj atmosferi.
 

Neprilagođena

Leptirica
Poruka
87.112
Uzroci

Premda postoje brojna istraživanja o uzrocima graničnog poremećaja ličnosti, ne postoji jedna prihvaćena teorija o tome zašto nastaje i šta ga uzrokuje. Ukoliko vama je postavljena ova dijagnoza, postoji velika mogućnost da vam je dato objašnjenje koje je psihijatru ili psihoterapeutu najkorisnije za plan tretmana koji koristi. Veoma je važno napomenuti da dominantna paradigma u psihijatriji favorizuje tzv. biopsihosocijalni model, gde se i psihološkim i biološkim i socijalnim aspektima psihijatrijskih dijagnoza pridaje jednak značaj.

Brojne studije ukazuju na postojanje abnormalnosti u strukturi i funkcionisanju mozga, što govori u prilog tome da je GPL poremećaj u kom biološka komponenta igra određenu ulogu. Nekoliko studija ukazuje na to da se GPL javlja češće u porodicama, te da i genetska komponenta igra ulogu. Sa druge strane, statistički podaci ukazuju na to da važnu ulogu u razvoju simptoma graničnog poremećaja ličnosti igraju traume, emocionalno, fizičko i seksualno zlostavljanje, kao i zanemarivanje u detinjstvu. Brojne psihodinamske teorije naglašavaju ovu komponentu kao značajnu za nastanak simptoma GPL-a.
 

Paula

black cat
Poruka
7.879
Imam prijateljicu kojoj su dijagnostifikovali ovaj poremećaj kada je imala recimo 23 godine.
Sada ima 37, decu, brak, posao, iako jeste emocionalno osetljiva i promenljivih raspoloženja, ipak se sasvim stabilizovala i ne vidim da postoji asocijalno ponašanje. Dakle, ili je ona to uspešno prevazišla, ili je dobila pogrešnu dijagnozu (mada je više psihijatara bilo postavilo). Ima par stvarno dobrih prijatelja, verovatno to znači. Nije baš da je brak srećan, ali ona to za sad dobro hendluje.
 

Heike

Početnik
Poruka
9
Granični poremećaj ličnosti (GPL) je poremećaj ličnosti koji karakteriše pasivna nestabilnost raspoloženja, šema „crno-belog razmišljanja“, nerealna slika o sebi i ponašanje na socijalno neprihvatljiv način.

Da bi se utvrdila dijagnoza, prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje, potrebno je da se kod osobe, najčešće starije od 18 godina, javlja nestabilnost socijalnih odnosa, slike o sebi, afekata, kao i izražena impulsivnost uz još najmanje pet od ponuđenih kriterijuma:
 1. Patološki strah od napuštanja, bilo stvarnog ili umišljenog;
 2. Nestabilni odnosi sa drugima, koji su najčešće jako intenzivni, iz stalnu idealizaciju i demonizaciju drugih
 3. Nestabilna slika o sebi;
 4. Impulsivnost u barem 2 aktivnosti koje su autodestruktivne. (npr, promiskuitetan seks, poremećaji ishrane, povremena hiperapeticija, konzumiranje droga i alkohola, nasilnička vožnja);
 5. Stalni navrati suicidalnog ponašanja, parasuicidalni pokušaji, samopovređivanje;
 6. Afektivna nestabilnost, izazvan velikim reaktivitetom raspoloženja, npr, intenzivna disforija, anksioznost ili iziritiranost koji traju par sati, a u ređe i do par dana;
 7. Hronično osećanje praznine;
 8. Nemogućnost kontrolisanja besa (npr, česti „ispadi“, stalna ljutnja, česte tuče);
 9. Deluzije, paranoja ili odvajanje (odbrambeni mehanizmi).
Da li ste se (samo)dijagnozirali?
Da li znate nekoga za koga mislite da ima GPL?
5 godina u vezi sa osobom sa GPL. Dve godine nakon raskida i dalje nisam dobro. Isla sam godinu dana na terapiju da pokusam da prebolim traumu koju mi je ta osoba napravila. O GPL mogu da napisem roman...
 

Veltšmerc

Zainteresovan član
Poruka
398
GPL ima više oblika. Oni lakši su potpuno podnošljivi i osobe koje ih imaju su potpuno funkcionalne. Međutim, teži slučajevi su zaista više nego teški. Nikada neću zaboraviti reči psihijatra "Gospođo zapamtite. Jedan ovakav pacijent u porodici, bolesna cela porodica." Koliko god to nekome izgledalo surovo, poslušala sam je i spasila decu i sebe. Otišla...
 

Rigel

Domaćin
Poruka
3.617
GPL ima više oblika. Oni lakši su potpuno podnošljivi i osobe koje ih imaju su potpuno funkcionalne. Međutim, teži slučajevi su zaista više nego teški. Nikada neću zaboraviti reči psihijatra "Gospođo zapamtite. Jedan ovakav pacijent u porodici, bolesna cela porodica." Koliko god to nekome izgledalo surovo, poslušala sam je i spasila decu i sebe. Otišla...
Prava odluka.
Te ljude niko ne može da popravi. Lažljivi su i manipulativni.
 

Rigel

Domaćin
Poruka
3.617
Imam prijateljicu kojoj su dijagnostifikovali ovaj poremećaj kada je imala recimo 23 godine.
Sada ima 37, decu, brak, posao, iako jeste emocionalno osetljiva i promenljivih raspoloženja, ipak se sasvim stabilizovala i ne vidim da postoji asocijalno ponašanje. Dakle, ili je ona to uspešno prevazišla, ili je dobila pogrešnu dijagnozu (mada je više psihijatara bilo postavilo). Ima par stvarno dobrih prijatelja, verovatno to znači. Nije baš da je brak srećan, ali ona to za sad dobro hendluje.
Da li imaš uvid u to kako se ponaša prema članovima porodice kad niko ne gleda? Oni znaju da budu vešti glumci, spolja sve izgleda super - a iznutra ukućani na ivici nervnog sloma....
 

Manastirka

Elita
Poruka
21.360
to je teška mentalna bolest, mnogo gora od bipolarnih.

Može da se kontroliše terapijama i delimično lekovima
Bilo koji poremećaji ličnosti se jako teško leče, gotovo nemoguće!Terapije i lekovi se primenjuju uglavnom kod agresivnih ispoljavanja ili oblika, ali to nije uvek i kod svih slučaj.
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.