Богочовек ?

Spaseni će tokom hiljadu godina imati prilike da vide zašto neko nije tu zajedno sa njima. Bog hoće da pruži odgovor svojim vernim ljudima...

svakome od nas Bog je pružao mnoštvo prilika i ako Vi ili ja ne budemo spaseni to će biti samo zato što smo bili uporni u odbacivanju svih Božjih milostivh poziva.

Kao što znate Bog ne primorava nikoga u svom izboru, mi sami biramo dobro ili zlo.

Ako ljudi hoće zlo i uporno odbijaju dobro, onda i Bog i ja moramo da prihvatim takvu odluku.

Ako se bude ispostavilo da je grešnik odbijajao da se pokaje za grehe i ako ne želi da odbaci zlo, onda je sasvim na mestu da se ta odluka ispoštuje.

Na nama je da izaberemo.

I dace im hiljadu godina da razmisljaju?Nego,jesi ti neki sektas?
 
UTVRĐIVANJE KRIVICE - SUDSKI ISTRAŽNI POSTUPAK

Svi spaseni će suditi grešnicima i anđelima...

1Co 6:2 Ne znate li da će sveti suditi svetu? Kad ćete dakle vi svetu suditi niste li vredni suditi manjim stvarima?
1Co 6:3 Ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli stvarima ovog sveta?

... i upravo zato moraju da imaju dovoljno vremena da mogu da se upoznaju sa svim slučajevima u kojima trebaju da daju svoje svedočanstvo i presudu.

Rev 20:4 I videh prestole, i seđahu na njima, i dade im se sud, i duše isečenih za svedočanstvo Isusovo i za reč Božiju, koji se ne pokloniše zveri ni ikoni njenoj, i ne primiše žig na čelima svojim i ruci svojoj; i oživeše i carovaše s Hristom hiljadu godina.

KONTEKST

Rev 20:1 I videh anđela gde silazi s neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj.
Rev 20:2 I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina,
Rev 20:3 I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje narode, dok se ne navrši hiljadu godina; i potom valja da bude odrešena na malo vremena.
Rev 20:4 I videh prestole, i seđahu na njima, i dade im se sud, i duše isečenih za svedočanstvo Isusovo i za reč Božiju, koji se ne pokloniše zveri ni ikoni njenoj, i ne primiše žig na čelima svojim i ruci svojoj; i oživeše i carovaše s Hristom hiljadu godina.
Rev 20:5 A ostali mrtvaci ne oživeše, dokle se ne svrši hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenje.
Rev 20:6 Blažen je i svet onaj koji ima deo u prvom vaskrsenju; nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s Njim hiljadu godina.

IZVRŠAVANJE SUDSKE PRESUDE - KONAČNA KAZNA

Rev 20:7 I kad se svrši hiljadu godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje,
Rev 20:8 I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojih je broj kao pesak morski.
Rev 20:9 I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše logor svetih, i grad ljubazni; i siđe oganj od Boga s neba, i pojede ih.
Rev 20:10 I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito, gde je zver i lažni prorok; i biće mučeni dan i noć va vek veka.
Rev 20:11 I videh veliki beo presto, i Onog što seđaše na njemu, od čijeg lica bežaše nebo i zemlja, i mesta im se ne nađe.
Rev 20:12 I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama, po delima svojim.
Rev 20:13 I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po delima svojim.
Rev 20:14 I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.
Rev 20:15 I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.
 
Poslednja izmena:
Spaseni će tokom hiljadu godina imati prilike da vide zašto neko nije tu zajedno sa njima. Bog hoće da pruži odgovor svojim vernim ljudima...

svakome od nas Bog je pružao mnoštvo prilika i ako Vi ili ja ne budemo spaseni to će biti samo zato što smo bili uporni u odbacivanju svih Božjih milostivh poziva.

Kao što znate Bog ne primorava nikoga u svom izboru, mi sami biramo dobro ili zlo.

Ako ljudi hoće zlo i uporno odbijaju dobro, onda i Bog i ja moramo da prihvatim takvu odluku.

Ako se bude ispostavilo da je grešnik odbijajao da se pokaje za grehe i ako ne želi da odbaci zlo, onda je sasvim na mestu da se ta odluka ispoštuje.

Na nama je da izaberemo.

Toliko o ljubavi prema svom bližnjem. A I pretpostavio sam da će da ispucaš neku floskulu ovog tipa pošto ne umeš da misliš svojom glavom nego glavom jevrejskih pastira bivših robova.
 
Toliko o ljubavi prema svom bližnjem. A I pretpostavio sam da će da ispucaš neku floskulu ovog tipa pošto ne umeš da misliš svojom glavom nego glavom jevrejskih pastira bivših robova.


Car David je bio pastir i kao što znamo znao je da misli, piše psalme, komponuje pesme, vodi bitke...

a imao je i srce pastira...

1Sa 17:32 I David reče Saulu: Neka se niko ne plaši od onog; sluga će tvoj izaći i biće se s Filistejinom.
1Sa 17:33 A Saul reče Davidu: Ne možeš ti ići na Filistejina da se biješ s njim, jer si ti dete a on je vojnik od mladosti svoje.
1Sa 17:34 A David reče Saulu: Sluga je tvoj pasao ovce oca svog; pa kad dođe lav ili medved i odnese ovcu iz stada,
1Sa 17:35 Ja potrčah za njim, i udarih ga i oteh mu iz čeljusti; i kad bi skočio na me; uhvatih ga za grlo, te ga bih i ubih.
1Sa 17:36 I lava i medveda ubijao je tvoj sluga, pa će i taj Filistejin neobrezani proći kao oni; jer osramoti vojsku Boga Živog.
1Sa 17:37 Još reče David: Gospod koji me je sačuvao od lava i medveda, On će me sačuvati i od ovog Filistejina. Tada reče Saul Davidu: Idi, i Gospod neka bude s tobom.

... baš kao i naš Gospod Isus Hrist:

Joh 10:11 Ja sam pastir dobri; pastir dobri dušu svoju polaže za ovce.
 
Poslednja izmena:
Otpad od istine svaki pravi hrišćanin treba da se čuva!

Svi sotonini napori da nasiljem uništi Hristovu Crkvu, ostali su uzaludni
. Velika borba u kojoj su Isusovi učenici položili svoje živote, nije prestala kada su ovi verni zastavnici pali na svom mestu. Svojim porazom postali su pobednici. Božje sluge bile su pobijene, ali Njegovo delo postojano je išlo napred. Jevanđelje je nastavilo da se širi i povećava broj svojih pristalica. Prodiralo je i u područja koja su bila nepristupačna čak i rimskim orlovima. Neki hrišćanin, raspravljajući se sa mnogobožačkim upraviteljima, koji su podupirali progonstvo, ovako im se obratio: »Vi nas možete ubijati, mučiti, osuđivati… vaša nepravda dokaz je naše nevinosti… Vaša okrutnost… ništa ne koristi.« Ona je predstavljala samo još snažniji poziv da i drugi prihvate njihova uverenja. »Što nas više kosite, to se naš broj sve više umnožava; krv hrišćana slična je semenu.« (Tertulijan, Apologija, paragraf 50)

Hiljade hrišćana bile su bacane u tamnice i ubijane, ali drugi su zauzimali njihova mesta. Oni koji su pretrpeli mučeničku smrt za svoju veru bili su sigurni u Hristu; On ih je proglasio pobednicima. Oni su se borili u dobroj borbi vere i primiće venac slave, kada Hristos bude došao. Patnje koje su trpeli sjedinjavale su hrišćane međusobno i s njihovim Otkupiteljem. Njihov živi primer i vernost do same smrti predstavljali su trajno svedočanstvo u prilog istini; tamo gde je to najmanje očekivano, sotonini podanici napuštali su njegovu službu i stupali pod Hristovu zastavu.

Zato je sotona, da bi se uspešnije borio protiv Božje vladavine, promenio svoje planove i pokušao da svoju zastavu podigne usred hrišćanske Crkve. Kada bi uspeo da prevari Hristove sledbenike i da ih navede da ožaloste Boga, njima bi ponestalo snage, čvrstine i istrajnosti, pa bi tako postali njegov nemoćni plen.

Veliki protivnik sada je pokušao da veštinom postigne ono što nije uspeo silom. Progonstvo je prestalo i bilo zamenjeno opasnom privlačnošću zemaljskog blagostanja i svetovne časti. Idolopoklonici su bili navedeni da prihvate deo hrišćanske vere, a da istovremeno odbace neke njene bitne istine. Oni su izjavljivali da prihvataju Isusa kao Božjeg Sina i da veruju u Njegovu smrt i vaskrsenje, ali nisu bili uvereni u svoju grešnost i nisu osećali potrebu da se pokaju i promene svoje srce. Čineći sa svoje strane neke ustupke, predlagali su da i hrišćani prihvate nagodbu, tako da se svi mogu sjediniti verovanjem u Hrista.

Crkvi je tako zapretila strašna opasnost. Tamnice, mučenja, oganj i mač predstavljali su blagoslov u poređenju sa njom. Neki među hrišćanima ostali su čvrsti, ističući da ne žele nikakav kompromis. Drugi su bili skloni da popuste ili prilagode neke odlike svoje vere i tako se sjedine sa onima koji su prihvatili samo deo hrišćanstva, tvrdeći da to može dovesti do njihovog potpunog obraćenja. Bilo je to vreme duboke zabrinutosti u redovima vernih Hristovih sledbenika. Pod plaštom prividnog hrišćanstva, sotona se uvlačio u Crkvu da bi pokvario njenu veru i misli vernika odvratio od reči istine.

Većina hrišćana konačno je prihvatila snižavanje svojih merila i tako je nastupilo sjedinjavanje hrišćanstva i neznaboštva. Iako su obožavaoci idola tvrdili da su se obratili i sjedinili s Crkvom, i dalje su se držali svoga idolopoklonstva, zamenjujući samo dotadašnje predmete svoga obožavanja slikama Isusa, pa čak i Marije i svetaca. Pokvareni kvasac idolopoklonstva, unesen tako u Crkvu, nastavio je svoje zlo delo. Lažne nauke, praznoverni obredi i idolopokloničke ceremonije, bili su uneseni u njenu veru i njena bogosluženja. Pošto su se Hristovi sledbenici ujedinili s idolopoklonicima, hrišćanska religija se iskvarila, a Crkva izgubila svoju čistotu i svoju snagu. Međutim, postojali su i oni koji nisu bili zavedeni ovim prevarama. Oni su i dalje ostali verni Autoru istine i klanjali se jedino Bogu.

#142 
Poslednja izmena:
Car David je bio pastir i kao što znamo znao je da misli, piše psalme, komponuje pesme, vodi bitke...

a imao je i srce pastira...

1Sa 17:32 I David reče Saulu: Neka se niko ne plaši od onog; sluga će tvoj izaći i biće se s Filistejinom.
1Sa 17:33 A Saul reče Davidu: Ne možeš ti ići na Filistejina da se biješ s njim, jer si ti dete a on je vojnik od mladosti svoje.
1Sa 17:34 A David reče Saulu: Sluga je tvoj pasao ovce oca svog; pa kad dođe lav ili medved i odnese ovcu iz stada,
1Sa 17:35 Ja potrčah za njim, i udarih ga i oteh mu iz čeljusti; i kad bi skočio na me; uhvatih ga za grlo, te ga bih i ubih.
1Sa 17:36 I lava i medveda ubijao je tvoj sluga, pa će i taj Filistejin neobrezani proći kao oni; jer osramoti vojsku Boga Živog.
1Sa 17:37 Još reče David: Gospod koji me je sačuvao od lava i medveda, On će me sačuvati i od ovog Filistejina. Tada reče Saul Davidu: Idi, i Gospod neka bude s tobom.

... baš kao i naš Gospod Isus Hrist:

Joh 10:11 Ja sam pastir dobri; pastir dobri dušu svoju polaže za ovce.

David I Hrist su bili pametni pastiri koji su umeli da razmišljaju i znali su kako da zaluđuju narod. Ono što je problem sa tobom je taj što ne umeš da misliš svojom glavom jer bi u suprotnom shvatio da je to religija samo za jevreje koji su želeli da se na taj način osvete celom čovečanstvu. I u tome su postigli ogroman uspeh.

- - - - - - - - - -

Otpad od istine svaki pravi hrišćanin treba da se čuva!

Svi sotonini napori da nasiljem uništi Hristovu Crkvu, ostali su uzaludni
. Velika borba u kojoj su Isusovi učenici položili svoje živote, nije prestala kada su ovi verni zastavnici pali na svom mestu. Svojim porazom postali su pobednici. Božje sluge bile su pobijene, ali Njegovo delo postojano je išlo napred. Jevanđelje je nastavilo da se širi i povećava broj svojih pristalica. Prodiralo je i u područja koja su bila nepristupačna čak i rimskim orlovima. Neki hrišćanin, raspravljajući se sa mnogobožačkim upraviteljima, koji su podupirali progonstvo, ovako im se obratio: »Vi nas možete ubijati, mučiti, osuđivati… vaša nepravda dokaz je naše nevinosti… Vaša okrutnost… ništa ne koristi.« Ona je predstavljala samo još snažniji poziv da i drugi prihvate njihova uverenja. »Što nas više kosite, to se naš broj sve više umnožava; krv hrišćana slična je semenu.« (Tertulijan, Apologija, paragraf 50)

Hiljade hrišćana bile su bacane u tamnice i ubijane, ali drugi su zauzimali njihova mesta. Oni koji su pretrpeli mučeničku smrt za svoju veru bili su sigurni u Hristu; On ih je proglasio pobednicima. Oni su se borili u dobroj borbi vere i primiće venac slave, kada Hristos bude došao. Patnje koje su trpeli sjedinjavale su hrišćane međusobno i s njihovim Otkupiteljem. Njihov živi primer i vernost do same smrti predstavljali su trajno svedočanstvo u prilog istini; tamo gde je to najmanje očekivano, sotonini podanici napuštali su njegovu službu i stupali pod Hristovu zastavu.

Zato je sotona, da bi se uspešnije borio protiv Božje vladavine, promenio svoje planove i pokušao da svoju zastavu podigne usred hrišćanske Crkve. Kada bi uspeo da prevari Hristove sledbenike i da ih navede da ožaloste Boga, njima bi ponestalo snage, čvrstine i istrajnosti, pa bi tako postali njegov nemoćni plen.

Veliki protivnik sada je pokušao da veštinom postigne ono što nije uspeo silom. Progonstvo je prestalo i bilo zamenjeno opasnom privlačnošću zemaljskog blagostanja i svetovne časti. Idolopoklonici su bili navedeni da prihvate deo hrišćanske vere, a da istovremeno odbace neke njene bitne istine. Oni su izjavljivali da prihvataju Isusa kao Božjeg Sina i da veruju u Njegovu smrt i vaskrsenje, ali nisu bili uvereni u svoju grešnost i nisu osećali potrebu da se pokaju i promene svoje srce. Čineći sa svoje strane neke ustupke, predlagali su da i hrišćani prihvate nagodbu, tako da se svi mogu sjediniti verovanjem u Hrista.

Crkvi je tako zapretila strašna opasnost. Tamnice, mučenja, oganj i mač predstavljali su blagoslov u poređenju sa njom. Neki među hrišćanima ostali su čvrsti, ističući da ne žele nikakav kompromis. Drugi su bili skloni da popuste ili prilagode neke odlike svoje vere i tako se sjedine sa onima koji su prihvatili samo deo hrišćanstva, tvrdeći da to može dovesti do njihovog potpunog obraćenja. Bilo je to vreme duboke zabrinutosti u redovima vernih Hristovih sledbenika. Pod plaštom prividnog hrišćanstva, sotona se uvlačio u Crkvu da bi pokvario njenu veru i misli vernika odvratio od reči istine.

Većina hrišćana konačno je prihvatila snižavanje svojih merila i tako je nastupilo sjedinjavanje hrišćanstva i neznaboštva. Iako su obožavaoci idola tvrdili da su se obratili i sjedinili s Crkvom, i dalje su se držali svoga idolopoklonstva, zamenjujući samo dotadašnje predmete svoga obožavanja slikama Isusa, pa čak i Marije i svetaca. Pokvareni kvasac idolopoklonstva, unesen tako u Crkvu, nastavio je svoje zlo delo. Lažne nauke, praznoverni obredi i idolopokloničke ceremonije, bili su uneseni u njenu veru i njena bogosluženja. Pošto su se Hristovi sledbenici ujedinili s idolopoklonicima, hrišćanska religija se iskvarila, a Crkva izgubila svoju čistotu i svoju snagu. Međutim, postojali su i oni koji nisu bili zavedeni ovim prevarama. Oni su i dalje ostali verni Autoru istine i klanjali se jedino Bogu.

#142
A ta divna jadna mučena crkva pokolje sve naše slovenske pretke koji nisu hteli da se pokrste.
 
Контрадикторан си сам себи зато што мешаш појмове, термине, и њихово значење. Полако .... :)

Разлучи шта је Бог, шта је Господ, а шта Господ Бог, и разумечеш кад је ко и шта у значењу многих термина... :)

Сам си навео да је Гопод наш Исус Христ за живота док је био у телу човечијем и ходао земљом тумачио и говорио о свом Оцу Богу, али као ЧОВЕК...


Што се тиче теме, да се опет вратим на почетак...

Сваки човек носи на свом телу знаке Божије, као што су на пример, разне повреде на телу које су оставиле видљиве ожиљке, а свака повреда и ожиљак говори о неком делу у неком времену и простору, одвијање Божије Промисли, као и опомена нама самима на наше грехе и грехе које који нису наши...
Такође ту спадају и разне болести које смо преживели и преживљавамо, тетоваже, итд...

А све то долази изнутра, као реакција спољних утицаја на наш живот, слободу, здравље, и онога што је противно Богу и Божијој промисли...

:)

Nista ja nisam kontradiktoran.Pogledaj malo sta pise u engleskom Starom izdanju JKing Ver.Da je Bog otac ujedno i Gospod.Ja sam napisao da je Isus Tvrdio da je Bog u njemu i da Bog tvori dela.
Interesantno je da Isus moli Boga da ga mimoidje "casa", koja mu sleduje,a znao je sta ga ceka,a pre same smrti pita Oca , zasto ga je Napustio?
Lave treba da se okanis izmisljenog trojsta, koje svestenstvo serviralo narodu.Bog je Jedan,a mnogo je Sinova,a to je Bozije seme.Ko je u njemu saznace se.
 
dao nam je bog bice,biolosko i psihofizicko zivljenje ali blagobice ne moze bez naseg truda..stvorio nam je i sposobnosti i dao dara za to a nama je to da razvijemo kao nase delo i uspeh..:D

Dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božijeg, u čoveka savršenog, u meru rasta visine Hristove;
14 Da ne budemo više mala deca, koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečijoj, putem prevare;

15 Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u Onome koji je glava, Hristos.
Da li ti spocitavas da ne postoji trolicni bog Jahveh? A ko je po tebi tog samoproglasenog sina bozjeg i mesija napravio i ko ga je rodio? Naraavno, mislim na vecnu ïstinu" koju propoveda bajkovita nazovi sveta knjiga Biblija.
 
Bog je jedan, drugoga nema:

5 Ja sam Gospod, i nema drugog, osim mene nema boga; opasah te, premda me ne znaš,

6 Da bi poznali od istoka sunčanog i od zapada da nema drugog osim mene; ja sam Gospod i nema drugog,

7 Koji pravim svetlost i stvaram mrak, gradim mir i stvaram zlo; ja Gospod činim sve to.

Isus je samo covek:

I Tim. 2: 5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus,

Sta je Isus tvrdio;

10 Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Reči koje vam ja govorim ne govorim od sebe; nego Otac koji stoji u meni On tvori dela.

Sta je Bog Potvrdio za isusa:

Metej 3: 16 I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše Mu se nebesa, i vide Duha Božjeg gde silazi kao golub i dođe na Njega.

17 I gle, glas s neba koji govori: Ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.

U Otkrivenju Isusovom koje je njemu dao Bog , pise nesto Vrlo Vazno
21 : 7 Koji pobedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin.

Znaci Bog ima svoje Sinove, svoje Seme,a Isusa Oznacava kao Jedinorodjenoga, zato sto po Bozijoj reci je zacet od Device, jedini on, i jedino koji je vaskrsnuo, i nema drugoga.

Citajte Boziju rec, ne lsusajte druge, i one za koje je Isus rekao da su Licemeri i da su Primili platu.
Sta ti, uvazeni PNP, zelis ovim da dokazes? Da li je to argument da je i Isus, pored Svetog Duha i boga oca, bog, trece lice boga Jahveha.

Uzgred, taj Jahac (Doom Rider, ako sam dobro razumeo) ..., je u pravu jer je gore citirani tekst zaista totalna budalastina za modernog coveka, ali i verovatno velika mudrost za ondasnjeg primitivnog zitelja Palestine i sire.
 
Poslednja izmena od moderatora:
Nista ja nisam kontradiktoran.Pogledaj malo sta pise u engleskom Starom izdanju JKing Ver.Da je Bog otac ujedno i Gospod.Ja sam napisao da je Isus Tvrdio da je Bog u njemu i da Bog tvori dela.
Interesantno je da Isus moli Boga da ga mimoidje "casa", koja mu sleduje,a znao je sta ga ceka,a pre same smrti pita Oca , zasto ga je Napustio?
Lave treba da se okanis izmisljenog trojsta, koje svestenstvo serviralo narodu.Bog je Jedan,a mnogo je Sinova,a to je Bozije seme.Ko je u njemu saznace se.

У великој си заблуди Брате... :)

Ти сад негираш у потпуности Исуса Христа, уствари у комплету Бога и Божију промисао. Буквализам је веома опасан за УМ и здравље човека, па према томе размисли, прикочи, застани и погледај реалан свет у својој ближој околини, покушај да увидиш реалност...

Више пута сам покушао да многе усмерим својим питањима које сам много пута вам поставио, а сви сте побегли. Ево опет ћу покушати да вам укажем на ИСТИНУ...

Православље је једина истинита најстарија вера од постанка света:

1. Растумачи Јеврејски Симбол, који прво потврђује Свето Тројство. Тиме је предсказано појаву Пресвете Богорице, Исуса Христа, Рођење и Васкрсење...

2. Ја нетреба да читам ничије писаније да бих сазнао о себи и о постојању свега, јер сам све то одувек знао/носио у својој души, која носи сва сазнања прошлог и будучег века...

3. Преиспитај себе. Тј, завири у своју душу и прихвати оно како јесте, ИСТИНУ БОЖИЈУ, ма колико то непријатно и болно било... :)

4. Ова тема је посвечена баш томе, спознаји Бога у нама/човеку, па сам зато и кренуо од наједноставнијег, тј, Божијих знакова на самом човеку, које сви имамо и носимо, и који помажу да нас упуте у тајне Божије, истину, и сазнања ко смо, и све остало што спада у Богоспознају.... :)
Спознај небеско на земљи... :)
 
Poslednja izmena:
Da li ti spocitavas da ne postoji trolicni bog Jahveh? A ko je po tebi tog samoproglasenog sina bozjeg i mesija napravio i ko ga je rodio? Naraavno, mislim na vecnu ïstinu" koju propoveda bajkovita nazovi sveta knjiga Biblija.

da bi video i posle crtao lik nevidljivog boga mora da ga rodi mama covecica..glavna faca po kome je pravljen covek ulicava se u hristovom liku..i ko vidi njega vidi i oca..:p
 
Толико се тема и постова вртело по Форуму, али још нигде не прочитах неко конкретно мишљење, дефиницију...

Шта је по вама Богочовек уопште?

Како би описали такву личност, и по чему се манифестује, указује да је неко Богочовек, мање или више? :)


Pogledajte prilog 339822

Natčovek je smisao zemljin. Vaša volja treba da kaže: neka bude natčovek simisao zemljin!
Preklinjem vas, braćo moja, ostajte verni zemlji, i ne verujte onima koji vam govore o
nadzemaljskim nadama! Otrovnici su to, svesni ili nesvesni. Prezritelji su to života koji
izumiru i koji su i sami otrovani, i njih je zemlja sita: neka njih, srećan im put! Nekad je hula
na Boga bio najveći greh, ali Bog je umro, i tako umreše i ti grešnici. Huliti na zemlju, to je
sad najstrašnije – više ceniti utrobu onog što se ne daje progledati nego smisao zemljin!
Nekad je duša gledala prezrivo na telo; tada je to preziranje bilo nešto najviše: – volela je da
ga vidi mršavo, ružno, i izgladnelo...


Tako je govorio Zaratustra

http://www.carstvolokvanja.com/knjige/Tako%20je%20govorio%20Zaratustra.pdf
 
Natčovek je smisao zemljin. Vaša volja treba da kaže: neka bude natčovek simisao zemljin!
Preklinjem vas, braćo moja, ostajte verni zemlji, i ne verujte onima koji vam govore o
nadzemaljskim nadama! Otrovnici su to, svesni ili nesvesni. Prezritelji su to života koji
izumiru i koji su i sami otrovani, i njih je zemlja sita: neka njih, srećan im put! Nekad je hula
na Boga bio najveći greh, ali Bog je umro, i tako umreše i ti grešnici. Huliti na zemlju, to je
sad najstrašnije – više ceniti utrobu onog što se ne daje progledati nego smisao zemljin!
Nekad je duša gledala prezrivo na telo; tada je to preziranje bilo nešto najviše: – volela je da
ga vidi mršavo, ružno, i izgladnelo...


Tako je govorio Zaratustra

http://www.carstvolokvanja.com/knjige/Tako%20je%20govorio%20Zaratustra.pdf

A i Zaratustra je bio loodak.
 

Back
Top