Quantcast

Bog je ljubav, sudija, milost, pravda.

Glasnik.

Elita
Poruka
22.385
Palo mi je u oči ovo boldovano. Ti kažeš: "Bog deluje u sklafu sa njegivom ljubaclju i pravdom, i kao sudija ". Možeš li ti da mi navedeš konkretne primere u kojima se vidi to Božije delovanje.
Pozdrav.
Evo stigoh.

Bog je Ljubav,, Bog je sudija, Bog je pravda , Bog je milost.

Prvo pitanje koje se postavlja, da li je ovo tvrdjenje neka moja ideja, jer kazes da ja kazem?
Nije, biblija nam o tome govori.

Bog je ljubav:
1Jn 4:8 A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.

Gde je Bog pokazao ljubav?
Jn 15:13 Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje.
Rim 5:8 Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas.
1Jn 3:16 Po tom poznasmo ljubav što On za nas dušu svoju položi: mi smo dužni polagati duše za braću.
Kor 13:11 A dalje, braćo, radujte se, savršujte se, utešavajte se, jednako mislite, mir imajte: i Bog ljubavi i mira biće s vama.

Bog je sudija;

Dela 10:42 I zapovedi nam da propovedamo narodu i da svedočimo da je On narečeni od Boga sudija živim i mrtvim.
2Tim 4:8 Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego svima koji se raduju Njegovom dolasku.
Jak 4:12 Jedan je zakonodavac i sudija, koji može spasti i pogubiti; a ti ko si što drugog osudjuješ?
Is 33:22 Jer je Gospod naš sudija, Gospod je koji nam postavlja zakone, Gospod je car naš, On će nas spasti.

Primer sudije:
2Tim 4:8 Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego svima koji se raduju Njegovom dolasku.
Bog ce pravedno suditi u odredjeni dan, kada ce svako od nas primiti pravedni sud.
Bog i sada sudi pravedno, dajuci jednaku sansu i zlima i dobrima:
Jezekija 33.11 Reci im: Tako bio ja živ, govori Gospod Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svog puta i bude živ; vratite se, vratite se sa zlih puteva svojih, jer zašto da mrete, dome Izrailjev?
Kada citamo izvestaj potopa, vidimo totalnu destrukciju i iskvrenost tadasnjih ljudi.
Bozja pravda nije mogla vise da dozvoli zlo koje su proizvodili ti ljudi.
Vidimo izvestaj da su samo 8 ljudi ostali normalni, moralni, ne iskvareni.
Da Bog nije unistio predpotopni svet, svet bi odavno sam sebe unistio i ovih 8 ljudi ne bi imalo sansu.
Bili bi povuceni i stopljeni u njihovoj iskvarenost.
Zato je Bog unistio predpotopni svet i dao sansu zadnjoj osmorici.
I danas zato postojimo i ovde pitamo i odgovaramo, inace nas davno ne bi bilo i mnoge generacije ljudi koje bi mogle da se vrate iz DESTRUKCIJE, ne bi dobile svoju sansu.
Tu vidimo i Bozju MILOST i LJUBAV, I PRAVDU A I SUD:

Bog je pravda:
Jeremija23.
6 U Njegove dane spašće se Juda, i Izrailj će stanovati u miru, i ovo mu je ime kojim će se zvati: Gospod pravda naša.
Danilo7.
7 U Tebe je, Gospode, pravda, a u nas sram na licu, kako je danas, u Judejaca i u Jerusalimljana i u svih Izrailjaca, koji su blizu i koji su daleko po svim zemljama kuda si ih razagnao za grehe njihove, kojima Ti grešiše.
2Tim 4:8 Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego svima koji se raduju Njegovom dolasku.
Primer pravde.
Adam i Eva su pogresili, sotona je prevario praroditelje iako su bili opomenuti.
Covek je njihovom zaslugom po prirodi zasluzio vecnu smrt.
Ali je nepravedno da svi stradaju zbog toga.
Sta ako neko zeli da se vrati sa destruktivnog puta na stari put gde pravda zivi, ili ako sami adam i Eva to zele, a znamo da su se vratili?

Isus je svojom zrtvom omogucio da se pravda za takve ostvari


Mt 12:20 Trsku stučenu neće prelomiti i sveštilo zapaljeno neće ugasiti dok pravda ne održi pobedu.
Rim 1:17 Jer se u Njemu javlja pravda Božija iz vere u veru, kao što je napisano: Pravednik će od vere živ biti.

Rim 3:5 Ako li nepravda naša Božiju pravdu podiže, šta ćemo reći? Eda li je Bog nepravedan kad se srdi? Po čoveku govorim:
Rim 3:6 Bože sačuvaj! Jer kako bi mogao Bog suditi svetu?
Rim 3:7 Jer ako istina Božija u mojoj laži veća postane na slavu Njegovu, zašto još i ja kao grešnik da budem osudjen?
Rim 3:8 Zašto, dakle (kao što viču na nas, i kao što kažu neki da mi govorimo) da ne činimo zla da dodje dobro? Njima će sud biti pravedan.

Rim 3:20 Jer se delima zakona ni jedno telo neće opravdati pred Njim; jer kroz zakon dolazi poznanje greha.
Rim 3:21 A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvedočena od zakona i od proroka;
Rim 3:22 A pravda Božija verom Isusa Hrista u sve i na sve koji veruju; jer nema razlike.
Rim 3:23 Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju,

Rim 3:24 I opravdaće se za badava blagodaću Njegovom, otkupom Isusa Hrista.
Rim 3:25 Kog postavi Bog očišćenje verom u krvi Njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem predjašnjih greha;
Rim 3:26 U podnošenju Božijem, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vreme da je On pravedan i da pravda onog koji je od vere Isusove.
Rim 3:27 Gde je, dakle, hvala? Prodje. Kakvim zakonom? Je li zakonom dela? Ne, nego zakonom vere.
Rim 3:26 U podnošenju Božijem, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vreme da je On pravedan i da pravda onog koji je od vere Isusove.


Bog je milost:

Lk 6:36 Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv.
Lk 1:30 I reče joj andjeo: Ne boj se, Marija! Jer si našla milost u Boga.
Lk 1:50 I milost je Njegova od koljena na koljeno onima koji Ga se boje.
Lk 1:58 I čuše njeni susedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj, i radovahu se s njom.
Lk 1:78 Po dubokoj milosti Boga našeg, po kojoj nas je pohodio istok s visine;


Primer milosti:
Lk 1:72 Učiniti milost ocima našim, i opomenuti se svetog zaveta svog,
U primeru izraila vidimo da su ONI desetine i desetine puta odlazilii od Gospoda, odbacivSi tako njegovu zastitu i vodstvo i blagoslove.
Onda su padali pod okupacijom okolnih naroda.
Kada god su se vracali, Bog ih je izbavljao od njihovih neprijtelja i ponovo vracao na vrh sa dna u koje su bili pali.
Setimo se i predpotopnog sveta, Bog nije odma posegnuo da ga unisti.
120 god je dao vreme predpotopnim ljudima da se pokaju i vrate od zla.
Preko Noja recima i delima a i sam duh sveti ih je 120 god licno opominjao.
Medjutim, oni su prezreli svaku opomenu i jos vise, pali u iskvarneost.
Setimo se grada Ninevije, koji se totalno iskvario i Bog salje Jonu, koji upucuje opomenu tom gradu da ce biti unisten ako se ne vrati od zla.
Ceo grad se pokajao i Bog nije unistio Nineviju.
Setimo se gradove Sodome i Gomore, gde Bog kaze, kada bi u gradu bilo 10 pravednika, zbog njih nece unistiti grad.

Bog je milostiv i pun ljubavi, on daje sansu mnogima na ovoj zemlji, pa i drzavnoj vlasti na primer, ali kada covek ili jedna vlast prevrsi sve granice, Bozja pravda nalaze da Bog nastupi kao sudija, i po pravdi presudi.
On uklanja takvu vlast na primer.

Bog ce na kraju zadovoljiti svaku pravdu.

Luka 12.
2 Ali ništa nije skriveno, što se neće otkriti, ni tajno, što se neće doznati. 3 Stoga će se čuti na svetlosti ono što ste rekli u tami, i propovedaće se sa krovova ono što ste kazali na uho u sobama
 

Andrej Bolkonski

Zainteresovan član
Poruka
422
Ako tretiramo pojam ljubav kao najvisi oblik osecanja, onda ne mozemo da ne konstatujemo,da je najvisi oblik ljubavi,zasnovan na seksualnoj
zainteresovanosti dvoje raznopolnih osoba.Koliko ljudi je pocinilo zlocin,vodjeni slepom ljubavi,proisteklom seksualnom pozudom.Ima puno raznih
ljubavi,ali samo je ta prozeta seksom,divlja,neobuzdana i nemerljiva.!
 

Sandveil dance

Domaćin
Moderator
Poruka
3.870
Ako tretiramo pojam ljubav kao najvisi oblik osecanja, onda ne mozemo da ne konstatujemo,da je najvisi oblik ljubavi,zasnovan na seksualnoj
zainteresovanosti dvoje raznopolnih osoba.Koliko ljudi je pocinilo zlocin,vodjeni slepom ljubavi,proisteklom seksualnom pozudom.Ima puno raznih
ljubavi,ali samo je ta prozeta seksom,divlja,neobuzdana i nemerljiva.!
To o čemu pričaš nije ljubav uopšte.
 

Top