Bitka za Bihac - Partizanska pobeda

Nikita Kulganov

Buduća legenda
Poruka
34.853
Pre 78. godina na danasnji dan partizani su izvojevali jednu od najvecih pobeda protiv ustasa, i to je bila jos samo jedan u nizu od mnogobrojinih pobeda partizna nad ustasama.
Bitka za grad trajala je dva dana, Bihać je konacno oslobodjen.
Razbijen je ustaški 4. djelatni stajaći "sdrug" (brigada) i delovi 12. domobranske pjšačke pukovnije. Ovo je bila jedna od najvećih pobeda NOVJ-a nad snagama NDH koje su snažno uzdrmale NDH.
Konstantne borbe izmedju komunista i ustasa koje su pocele 1941 ubistvom ustaskom agenta Tiljaka do 1991 kada je ranjen ustasa Jozef Tokic koji je pokusao da skine zastavu trobojku sa petokrakom sa jugoslovenskog konzuata u Sidneju.
Partizani su vodili konstante borbe protiv ustasa, bilo bi interesatno da vidimo da li su i cetnici vodili borbe protiv ustasa, i da li su ih nekad pobedili, eto nekom inspiracija za tèmu.
Osvajanjem Bihaća povezana je slobodna teritorija u Bosanskoj Krajini i centralnoj Bosni sa slobodnom teritorijom u Dalmaciji. Lici, Kordunu i na Baniji. Tako je formirana neprekidna slobodna teritorija od Karlovca do Livna na kojoj su obrazovane mnoge vojne i civilne institucije, te nastala Bihaćka republika.
Tito vrsi smotru u oslobodjenom Bihacu
tito smotra bihac.jpg


Oslobođeni Bihać postao je vojno, političko i kulturno središte Narodnooslobodilačkog pokreta.
U Bosanskoj Krajini je do početka Bihaćke operacije formirano 6, u Hrvatskoj 18 i u Sloveniji 4 brigade NOVJ-a. Od ovih snaga Vrhovni štab je 1. novembra formirao 3, a zatim 8. novembra 1942. još pet divizija. Prema administrativnoj organizaciji NDH, Bihać je bio administrativno sjedište Velike župe Krbava i Psat. U Bihaću su se nalazile brojne civilne i vojne ustanove. Osim toga, Bihać je bio vojna baza za ofanzivno delovanje protiv jedinica NOVJ-a i ključno utvrđenje na strateški važnoj komunikaciji između jadranske obale i doline Save.
Bihać je, također, bio baza ustaških zločinaca koji su tokom 1941. i 1942. počinili brojne masakre u gradu i okolnim selima nad srpskim civilima.

Operativni štab za Bosansku Krajinu za Bihaćku operaciju prikupio je 5 svojih brigada:

 1. krajišku brigadu (3 bataljona)
 2. krajišku brigadu (3 bataljona)
 3. krajišku brigadu (sva 4 bataljona)
 4. krajišku brigadu (sva 4 bataljona)
 5. krajišku brigadu (2 bataljona)
Osim ovih, štabu su za operaciju stavljene na raspolaganje 3 brigade iz Hrvatske:

 1. lička brigada (sva 4 bataljona)
 2. kordunaška brigada (sva 4 bataljona)
 3. banijska brigada (3 bataljona)
Ukupna jačina ovih jedinica u vreme napada na ustaše u Bihaću iznosila je oko 7.000 ljudi. Jedinice su bile posebno motivirane za ovu akciju zbog prisustva poznatih ustaških zločinaca u Bihaću. OŠ Krajine i štabovi brigada su u naređenjima za napad posebno naglasili aspekt kažnjavanja ustaških zlikovaca u operaciji. Operacijom je komandovao Operativni štab za Bosansku Krajinu, čiji je komandant bio Kosta Nađ.

Ustaška odbrana Bihaća raspolagala je:

 1. djelatni "sdrug" ustaške vojnice, jačine 4 bojne (bataljona) (3.000 ljudi):
 2. ustaška bojna, stacionirana u samom gradu
 3. ustaška bojna, stacionirana u Ličkom Petrovom Selu i Rakovici
 4. ustaška bojna, stacionirana u Bosanskoj Krupi
 5. ustaška bojna, stacionirana u samom gradu
Ukupna jačina ovih jedinica u vreme napada iznosila je oko 4.000 ljudi.
Partizani u oslobodjenom Bihacu
Partisans_in_Bihać_1942.jpg


Ustaše su bile izuzetno motivirane za odbranu, jer su bile svjesne počinjenih zločina i kazne koja ih čeka ukoliko budu savladani. U domobranskim jedinicama motiviranost za borbu bila je vrlo niska.

Napad je počeo 2. novembra u 21:30. Znak za početak napada dat je ispaljivanjem granata iz dvije haubice na uporište Somišlje. Jedinice NOVJ-a postigle su puno iznenađenje - u trenutku napada u gradu je još gorela ulična rasveta.

Prvi bataljon Druge krajiške brigade pod komandom narodnog heroja Ranka Šipke uspeo je neopažen da se ubaci u sam grad, u deo na desnoj obali reke Une. Prvi bataljon Prve krajiške brigade provukao se neopažen između neprijateljskih spoljnih uporišta, i energičnim jurišem za samo deset minuta zauzeo Somišlje, najjače ustaško utvrđenje sa leve strane reke Une.

Istovremeni udar na spoljnju i unutrašnju liniju odbrane, kao i iz samog grada, dezorganizirao je ustaško-domobransku odbranu.

Prva i Treća krajiška brigada likvidirale su spoljasnja utvrđenja, a najveći uspjeh bilo je zauzimanje Somišlja. Sa ovih položaja ove dve brigade izvršile su napad na dobro utvrđeni ustaški logor u Žegaru. Međutim, ustaše su odbile ovaj napad i u 4 sata krenule u protivnapad, ali je njihov napad bio odbijen. Tokom cele noći i narednog dana nizali su se napadi i protivnapadi obje strane.
Tokom prepodneva ustaška komanda iz Bihaća uporno je tražila "motorizovani sdrug" kao pomoć od Glavnog stožera. Ispade ustaša iz Bosanske Krupe i Cazina u pravcu Bihaća uspešno su neutralizirali Šesta krajiška i Četvrta kordunaška brigada. Oko mostova preko kanala rasplamsala se borba sa naizmjeničnim napadima obe strane. Dana 4. novembra u 12 sati Prva i Treća krajiška brigada izvršile su juriš preko mostova i po cenu znatnih gubitaka prešle kanal. Poslednji ustaški otpor slomljen je oko 16 sati istog dana. Bihać je oslobođen nakon 42 sata neprekidne borbe.
Ostatak ustaške posade koji je uspio da se izvuče iz grada u pokušaju da se probije do Cazina, upao je tokom noći na 5. novembra u postavljenu zasedu dva bataljona Pete i Šeste krajiške brigade
Posle zauzimanja Bihaca, zarobljene ustase su osudjene na smrt, danasnji revizionisti danas pokusavaju da falsifikuju da su to bili kao civili, a ne ustase.
Bihać je postao središte slobodne teritorije poznate kao Bihacka republika. U Bihaću su se odvijale žive i značajne vojne, političke i kulturne aktivnosti. Krajem novembra održano je prvo zasedanje AVNOJ-a i USAOJ-a.
Jedinice NOV i POJ su sa teritorije Bihaćke republike vršile ofanzivna dejstva na okolne garnizone i diverzije na komunikacije. Vođene su protiv Nemaca i ustaša borbe za Jajce ,Bosanski Novi i Sanski Most, a protiv ustaša i borbe za Livno.

Bihać je bio slobodan do 29.januar 1943 kada ga je, u sklopu operacije Vajs I zauzela nemačka 7.SS Divizja Princ Eugen.
Ali ce opet uskoro biti oslobodjen.
http://www.znaci.net/00001/63.htm
http://www.znaci.net/00001/31.htm
https://sh.wikipedia.org/wiki/Bihaćka_operacija
https://www.slobodna-bosna.ba/vijes...talan_poraz_i_pobjegli_glavom_bez_obzira.html
Filmski zurnal NDH, koji falsifikuje da su partizani u Bihacu ubili kao civile, a ne ustase.
 
Дати оружје деци у руке и слати их на непријатељске митраљезе је
терористички акт. Истом методом се користе исламски фанатици.
Pogledajte prilog 792325
Zali se UN, sto su ''deca'' od 16 godina,,uzela oruzije u ruke da se bore protiv ustasa, koji su im pobili roditelje.
 
U uvodnom tekstu imas brojno stanje jedinica obe strane i opis bitke, i svedocenje boraca koji su ucestvoali u bitki.
Na mapi ti bitka za Bihac u gornjem delu
Pogledajte prilog 792494
Видео сам то, то је пренето са Википедије и то уопштено, хтео сам мало детаљније о губицима и борбама том приликом.
Нарочито како су се уклопиле јединице које су дошле из Србије и Црне Горе са онима тамо на терену.
 
Видео сам то, то је пренето са Википедије и то уопштено, хтео сам мало детаљније о губицима и борбама том приликом.
Нарочито како су се уклопиле јединице које су дошле из Србије и Црне Горе са онима тамо на терену.
Gubici ustasa i domobrana - Preostali ustaše i domobrani povukli su se na sjever i zapad, izgubivši oko 1485 vojnika, od kojih 835 zarobljenih.
Bitka Bihac 42
http://znaci.net/00003/501.htm
http://www.znaci.net/00001/56.htm
http://www.znaci.net/00001/133.htm
 
Poslednja izmena od moderatora:
Sto bi se ustase povlacile i gubili grad. ako su bili jaci ?
Gde je samrdzic to napisao i sta mu je izvor ?
Како јачи када си навео да су партизани имали 7000 а усташе, домобрани и остали који су бранили град 4000!
Тако је рекао у некој емисији једном приликом па тако не знам на основи чега.
 
Poslednja izmena:
Како јачи када си навео да су партизани имали 7000 а усташе, домобрани и остали који су бранили град 4000!
Тако је рекао некој емисији једном приликом па тако не знам на основи чега.
Ustase su bili u utvrdjenom gradu sa artiljerijom, bili su u boljoj starnoj poziciji.
 

04.11.1942 - 04.11.2023.​

“TREBA NAM JEDAN VEĆI GRAD“ (TITO)​

4. novembar 1942. godine, prvo oslobođenje Bihaća u okupiranoj Evropi
Velike partizanske operacije u drugoj polovini 1942. godine, marš brigada prema zapadu i koncentracija vojnih snaga radi zauzimanja Bihaća deo su opšte vojne istorije. Napad na Bihać 2. novembra i njegovo oslobođenje 4. novembra 1942. godine neizostavljiv je kako u opštoj, tako i u regionalnoj i lokalnoj istoriji. Nakon oslobodjenja Bihać je za kraće vreme krajem 1942. i početkom 1943. godine postao središte oružane borbe naroda Jugoslavije.
Partizanske snage su postale tokom 1942. respektabilna oružana sila čiji se vojni uspesi nisu mogli potcjenjivati, faktor koji je ozbiljno ugrožavao nemačke interese ne samo u Jugoslaviji, već i na Balkanu. Zbog dejstva jedinica narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije tokom 1942. godine cela teritorija tzv. Nezavisne države Hrvatske bila je praktično pretvorena u jedno prostrano, permanentno ratište, koje je kao takvo ostalo do kraja rata.
Tito je sa Politbirom KPJ podigao ustanak u Srbiji jula 1941. godine, procjenjujući da tu i ostane i računajući da će Crvena armija doći sa istoka. Nakon poraza u zapadnoj Srbij (Užička i novovaroška republika) Tito je sa rukovodstvom NOP-a prešao Uvac i došao na teritoriju istočne Bosne (stvarajući Fočansku republiku) računao da bitka za Srbiju u toj fazi rata još nije izgubljena. Naravno, reč je bila o iluzijama koje su dugo trajale i tek juna 1942. godine su raspršene odlukama Vrhovnog štaba i Politbiroa CK KPJ da se krene prema zapadnoj Bosni.
1.jpg

Ovo je bilo uslovljeno slomom ruske prolećne ofanzive i shvatanjem da će rat trajati dugo. Trajno ustaničko žarište u Bosanskoj krajini sa oko 7.000 boraca, u zimu 1942. godine je upućivalo Vrhovni štab, u junu 1942. godine, da se odlijepi od Drine i krene u zapadnom pravcu(Put na istok vodi preko zapada), zbog pridobijanja Hrvata i Muslimana, jer je po mišljenju nekih istoričara, inače NOP nosio srpski karakter sve do Bihaća. Po Titu i Bakariću, trebalo je osvježiti snage, mobilisati nove borce i sa njima u pravom času krenuti ponovo na istok.
Nakon dolaska Tita i rukovodstva NOP-a na područje Bosanske krajine, krajem avgusta 1942. godine, došlo je do stvaranja velike slobdne teritorije u zapadnoj Bosni. Već početkom septembra 1942. godine rukovodstvo NOP-a izdaje septembarske, krajiške ili driinćke propise, kojima NOO postaju stalni i jedini organi vlasti. Sredinom oktobra Tito je izdao naređenje da se oslobodi Bihać sa neposrednom okolinom.
Borbe za oslobođenje Bihaća počele su 2, a završene su 4. novembra. Bihaćka operacija je predstavljala najveću koncentraciju partizanskih snaga i njihovu najveću pobedu od početka NOP-e. Stvorena je velika slobodna teritorija “Bihaćka republika”, koju su Nijemci nazivali “Titova država”
 
 • Haha
Reactions: PA8

Back
Top