Bicikli u Beogradu

Искрено, не знам.

Било је у скорије време доста говора о разним стварима погоњеним струјом тако да ми делује као да се на обичне бицикле сасвим заборавило.

Осим знакова да се не сме по магистралама и аутопутевима... Требало би да може на свим осталим местима / улицама.
На шта то личи у пракси... сигурно је различито по малим местима и у Београду.
 
Искрено, не знам.

Било је у скорије време доста говора о разним стварима погоњеним струјом тако да ми делује као да се на обичне бицикле сасвим заборавило.

Осим знакова да се не сме по магистралама и аутопутевима... Требало би да може на свим осталим местима / улицама.
На шта то личи у пракси... сигурно је различито по малим местима и у Београду.

Primetila sam recimo u Parizu da biciklima idu po glavnim ulicama. Samo ima više bicikala nego kod nas, pa verovatno vozači vode više računa.
 
18) саобраћајна трака за возила јавног превоза путника је саобраћајна трака намењена искључиво за кретање возила јавног превоза путника и која може бити изграђена тако да се по њој могу кретати трамваји,

Молим и други пут.
 
18) саобраћајна трака за возила јавног превоза путника је саобраћајна трака намењена искључиво за кретање возила јавног превоза путника и која може бити изграђена тако да се по њој могу кретати трамваји,

Молим и други пут.
Hvala
 
Nisam upoznala.
Ја сам упознао Ерцеговке.

И ти си Ерцеговце, но ниси приметила...

Идемо даље:

За вожњу бицикла, где не постоји посебна стаза, односно трака, сме да се користи коловоз у ширини од највише један метар од десне ивице коловоза, осим на делу пута испред раскрснице или другог места на коме возило скреће улево, односно када врши претицање или обилажење.

За кретање бицикла и лаког електричног возила по пешачко-бициклистичкој стази сходно се примењују одредбе овог закона о кретању по бициклистичкој стази, при чему возач бицикла не сме да се креће брзином већом од 10 km/h и дужан је да поступа са нарочитом опрезношћу према пешацима, тако да не омета кретање, односно не угрожава безбедност пешака.

Возач лаког електричног возила, када се креће коловозом, сме да користи коловоз у ширини од највише 1 m од десне ивице коловоза, осим на делу пута испред раскрснице или другог места на коме возило скреће улево, односно када врши претицање или обилажење.
 
@Paula

Трамвајском баштицом, односно саобраћајном траком намењеном за кретање возила за јавни превоз путника, дозвољен је саобраћај возила са првенством пролаза и возила под пратњом, као и саобраћај возила којима се врши одржавање пута или радови на путу, за време вршења тих радова.
 
@Paula

Новчаном казном у износу од 3.000 динара казниће се за прекршај лице које поступи супротно одредбама из следећих чланова овог закона:

...

7) члана 40*,

*) Члан 40.

За вожњу бицикла, где не постоји посебна стаза, односно трака, сме да се користи коловоз у ширини од највише један метар од десне ивице коловоза, осим на делу пута испред раскрснице или другог места на коме возило скреће улево, односно када врши претицање или обилажење.

За кретање бицикла и лаког електричног возила по пешачко-бициклистичкој стази сходно се примењују одредбе овог закона о кретању по бициклистичкој стази, при чему возач бицикла не сме да се креће брзином већом од 10 km/h и дужан је да поступа са нарочитом опрезношћу према пешацима, тако да не омета кретање, односно не угрожава безбедност пешака.

Возач лаког електричног возила, када се креће коловозом, сме да користи коловоз у ширини од највише 1 m од десне ивице коловоза, осим на делу пута испред раскрснице или другог места на коме возило скреће улево, односно када врши претицање или обилажење.
 
@Paula

Новчаном казном у износу од 3.000 динара казниће се за прекршај лице које поступи супротно одредбама из следећих чланова овог закона:

...

7) члана 40*,

*) Члан 40.

За вожњу бицикла, где не постоји посебна стаза, односно трака, сме да се користи коловоз у ширини од највише један метар од десне ивице коловоза, осим на делу пута испред раскрснице или другог места на коме возило скреће улево, односно када врши претицање или обилажење.

За кретање бицикла и лаког електричног возила по пешачко-бициклистичкој стази сходно се примењују одредбе овог закона о кретању по бициклистичкој стази, при чему возач бицикла не сме да се креће брзином већом од 10 km/h и дужан је да поступа са нарочитом опрезношћу према пешацима, тако да не омета кретање, односно не угрожава безбедност пешака.

Возач лаког електричног возила, када се креће коловозом, сме да користи коловоз у ширини од највише 1 m од десне ивице коловоза, осим на делу пута испред раскрснице или другог места на коме возило скреће улево, односно када врши претицање или обилажење.
А у пракси разни достављачи, често и из иностранства, уопште ни не возе предвиђеним стазама, него свуда где виде слободан простор за кретање.
Брзина кретања им је... знаш и сам. Уме да буде петоструко према дозвољеном.

И саме улице су нам свакојаке па је тешко испоштовати прописе, а многе наравно није брига.
 

Back
Top