Berlinski kongres 1878. godine

Члан други тајног анекса српско-бугарског споразума из 1912. године:

Све територијалне тековине, које би се задобиле заједничким радом у смислу чл. I и II Уговора као и чл. І овога тајног Додатка, падају под заједничку власт (condominium) обеју савезница и њихова ликвидација извршиће се одмах, а најдаље у року од три месецапошто мир буде успостављен, и то на следећим основама:

Србија признаје Бугарској право на територију источно од Родопе и реке Струме, а Бугарска Србији на територију северно и западно од Шаре планине;

Што се тиче територије између Шар планине, Родопе, Архипелага и Охридског Језера, ако би се обе стране увериле да је организовање те територије у засебну аутономну област немогућно с обзиром на опште интересе српске и бугарске народности или из других спољашњих или унутрашњих разлога, то ће се у погледу те територије поступити на основу следећих изјава:

Србија се обавезује да не тражи ништа преко линије обележене на приложеној карти, а која почиње од турско-бугарске границе са Голема Врха (северно од Криве Паланке) и пружа се у опште у југо-западном правцу до Охридског Језера, прелазећи преко врха Китке између села Метежева и Подржикоња, Виса источно од села Нерава, вододелницом до Виса 1.000 северно од села Баштево (Градац Планина) преко села Баштева, између села Лубенци и Петраљице, преко виса Острић 1.000 (Лисац Планина), на вис 1.050 између села Драча и Опиле, преко села Талишманци и Живаљева, на вис 1.050, вис 1.000, преко села Кешани, главном вододелницом Градиште Планине на вис Гориште, преко виса 1.023, вододелницом између Иванковаца и Логинаца, преко Ветерскога и Сопота на Вардар, преко Вардара планинским венцима ка вису 2.550, затим на Поропоље Планину њеном вододелницом између села Крапе и Барбараса, на вис 1.200 између села Јакренова и Дренова, на врх Чесма (1254), вододелницом Баба Планине и Крушкатепеси, између села Сопа и Црске, на врх Протајске Планине источно од села Белице, преко Брежана на вис 1.200 (Илинска Планина), вододелницом, преко виса 1330, на вис 1217, и између села Ливоништа и Горенци до Охридског Језера код манастира Губовци; и Бугарска се обвезује да прими ту границу ако се Његово Императорско Величанство Руски Цар, који ће бити умољен да буде врховни Арбитар по том питању, изјави у корист те линије. Разуме се, да се обе стране обавезују да приме као дефинитивну границу ону линију коју би Његово Императорско Величанство Руски Цар у горе означеним границама нашао да најбоље одговара правима и интересима обеју страна.

Члан четврти војне конвенције истог уговора:

Ако би Србија и Бугарска по претходном међусобном споразуму објавиле рат Турској, и једна и друга страна обавезне су, ако не буде специјалним споразумом другачије наређено, да од своје мобилизоване војске по чл. I ове Конвенције упуте на Вардарско војиште армију јаку најмање од по (100.000) сто хиљада бораца.

- - - - - - - - - -

Колико знам, Степа је командовао деловима друге армије упућеним на Једрене, а не бугарским јединицама.

Степа је командовао Другом армијом у чијем се саставу налазила 7. Рилска дивизија.
 

Није то оригинал текста. Не могу да га нађем, али ево шта каже бугарска википедија, са све картом спорне зоне:

https://bg.wikipedia.org/wiki/Българо-сръбски_договор_(1912)

- - - - - - - - - -

Уосталом, то је то, Србија се обавезала да не тражи ништа преко линије на слици:

800px-Ligne_de_Partage_d%27apr%C3%A8s_la_carte_annex%C3%A9e_au_Trait%C3%A9_d%27Alliance.jpg


Али после смо се предомислили, па смо за линију разграничења тражили фактичко стање.
 
Србија се заштитила реченицом да је руски Цар арбитар. Ако он потврди ту линију разграничења, Србија ће прихватити његову одлуку.

Читамо ли исти текст:

Србија се обавезује да не тражи ништа преко линије обележене на приложеној карти...

- - - - - - - - - -

Kao što su se i Bugari predomislili pa nisu poslali 7. Rilsku na Vardarsku Makedoniju.

Још нисам видео где то пише у споразуму..
 
Читамо ли исти текст:

Наравно:

Бугарска се обвезује да прими ту границу ако се Његово Императорско Величанство Руски Цар, који ће бити умољен да буде врховни Арбитар по том питању, изјави у корист те линије. Разуме се, да се обе стране обавезују да приме као дефинитивну границу ону линију коју би Његово Императорско Величанство Руски Цар у горе означеним границама нашао да најбоље одговара правима и интересима обеју страна.

Још нисам видео где то пише у споразуму..

По Војној конвенцији требало је да Бугари пошаљу 100000 војника, касније је уговром Генералштаба Србије и Бугарске (јун/јул 1912.) та цифра претворена у три дивизије, накнадно (септембар 1912.) у једну дивизију... Да би од свега тога Бугарска ангажовала свега једну бригаду. Нису испунили своје обавезе.
 
Бугарска се обавезује да прими ову границу о којој је овде реч ако руски цар тако арбитрира. Дакле, границу Охрид- Крива Паланка, преко које Србија неће ништа тражити.
Другим речима, све источно од те линије је неспорно бугарско, спорно је само западно од те линије.

- - - - - - - - - -

Лепо и пише на оној карти, СПОРНА ЗОНА.
 
Шта је спорно? Србија је пристала да, ако руски Цар као границу одреди линију Крива паланка-Охрид, то и призна. Или, ако је не одреди да је не признаје.

Да ли је руски Цар одредио ту линију као границу?
 
Шта је спорно? Србија је пристала да, ако руски Цар као границу одреди линију Крива паланка-Охрид, то и призна. Или, ако је не одреди да је не признаје.

Да ли је руски Цар одредио ту линију као границу?

Није тако. Руски цар је имао само да арбитрира око спорне зоне, тј, зоне западно од те фамозне линије, прочитај текст.
 
Где пише да ће руски Цар разматрати територију западно од линије Крива паланка-Охрид? Пише само да ће он бити тај који ће рећи да ли је та линија граница или није.

Спорна територија је све оно што није непобитно одређено као српско или бугарско.
 
Где пише да ће руски Цар разматрати територију западно од линије Крива паланка-Охрид? Пише само да ће он бити тај који ће рећи да ли је та линија граница или није.

Спорна територија је све оно што није непобитно одређено као српско или бугарско.

Па лепо на почетку пише да Србија не тражи ништа преко линије обележене на карти (онда иде текстуални опис линије). Не мислиш ваљда да је неко очекивао да руски цар буде већи Србин од самих Срба, па да одреди границу тамо где Срби нису полагали никаква права?

Као што данас неки очекују да ће Руси да бране Косово мимо српске владе.
 
Па лепо на почетку пише да Србија не тражи ништа преко линије обележене на карти (онда иде текстуални опис линије). Не мислиш ваљда да је неко очекивао да руски цар буде већи Србин од самих Срба, па да одреди границу тамо где Срби нису полагали никаква права?

Као што данас неки очекују да ће Руси да бране Косово мимо српске владе.

И сам знаш да је то учињено под притиском Русије, а да би уопште и дошло до савеза балканских држава. Такође, у истом члану уговора стоји и одредница којом се штите српски интереси и не даје се Бугарској за право да по своме тумачи уговор.

Бугари су требали да сачекају арбитражу која би сигурно била по њих повољнија опција, него што су кренули у рат против Србије и Грчке. Међутим, у Софији су се више слушали савети Аустро-Угарске него што се размишљало на смислен начин.

Бугари су једини кривци за Други балкански рат.

- - - - - - - - - -

Second_Balkan_War.JPG


Бугари су прокоцкали ову територију због своје грамзивости и мегаломаније.
 
Бугарски адвокати по обичају не помињу да Други балкански рат није био рат Бугарске против Србије, него рат Бугарске против Србије, Грчке, Румуније а и Црну Гору да не заборавимо.
 
И сам знаш да је то учињено под притиском Русије, а да би уопште и дошло до савеза балканских држава. Такође, у истом члану уговора стоји и одредница којом се штите српски интереси и не даје се Бугарској за право да по своме тумачи уговор.

Бугари су требали да сачекају арбитражу која би сигурно била по њих повољнија опција, него што су кренули у рат против Србије и Грчке. Међутим, у Софији су се више слушали савети Аустро-Угарске него што се размишљало на смислен начин.

Бугари су једини кривци за Други балкански рат.

- - - - - - - - - -

Second_Balkan_War.JPG


Бугари су прокоцкали ову територију због своје грамзивости и мегаломаније.

Види, мене више занимају Срби него Бугари, а последице оваквих српских дела су била такве да смо доживели страховиту погибију већ пар година касније, тачније 1915. кад су Бугари кренули да врате оно што смо узели, и то наравно силом. Скор у српским жртвама би био много мањи да није било бугарског упада 1915. Или да смо им дали шта су тражили, лево од Вардара. А и било би нас много данас, али ето, кад неко није у стању да рачуна...
И ајде све, али барем дa смо задржали те територије због којих се све то дешавало... А данас, уместо код Охрида граница нам је на 50km од Краљева..

- - - - - - - - - -


Случајно је заборавио Турке, наше савезнике из II балканског рата.
 
Види, мене више занимају Срби него Бугари, а последице оваквих српских дела су била такве да смо доживели страховиту погибију већ пар година касније, тачније 1915. кад су Бугари кренули да врате оно што смо узели, и то наравно силом. Скор у српским жртвама би био много мањи да није било бугарског упада 1915. Или да смо им дали шта су тражили, лево од Вардара. А и било би нас много данас, али ето, кад неко није у стању да рачуна...
И ајде све, али барем дa смо задржали те територије због којих се све то дешавало... А данас, уместо код Охрида граница нам је на 50km од Краљева.

Zašto misliš da bi išta bilo drugačije? Etnički prostor o kojem je riječ ionako sadrži jednim svojim ogromnim dijelom (ako ne i većinskim) albansko stanovništvo. I ti misliš da bi "Republika Ilirida" ostala za razliku od Kosmeta dio Srbije? Jedina razlika bi bila što bi možda Kosovo bilo malo veće...
 
Види, мене више занимају Срби него Бугари, а последице оваквих српских дела су била такве да смо доживели страховиту погибију већ пар година касније, тачније 1915. кад су Бугари кренули да врате оно што смо узели, и то наравно силом. Скор у српским жртвама би био много мањи да није било бугарског упада 1915. Или да смо им дали шта су тражили, лево од Вардара. А и било би нас много данас, али ето, кад неко није у стању да рачуна...
И ајде све, али барем дa смо задржали те територије због којих се све то дешавало... А данас, уместо код Охрида граница нам је на 50km од Краљева..

Да се урадило како кажеш, Бугари би у следећи рат против Србије опет ушли, само због Мораве а не због Вардара.
 
Zašto misliš da bi išta bilo drugačije? Etnički prostor o kojem je riječ ionako sadrži jednim svojim ogromnim dijelom (ako ne i većinskim) albansko stanovništvo. I ti misliš da bi "Republika Ilirida" ostala za razliku od Kosmeta dio Srbije? Jedina razlika bi bila što bi možda Kosovo bilo malo veće...

Ја мислим да нама није требала ни та спорна зона, барем не цела. И уместо сукоба са Бугарима требало је да се оријентишемо на србизацију новозапоседнутих крајева.

- - - - - - - - - -

Да се урадило како кажеш, Бугари би у следећи рат против Србије опет ушли, само због Мораве а не због Вардара.

Са Румунима се урадило много више него са Бугарима, тј. урадило се супротно, дали смо им лавовско парче Баната, потпуно неоправдано, уствари оправдање је било да је то пешчара (а овамо Егеј, Солун) и ето није било проблема с њима, бар не до данас, кад су почели да роваре по источној Србији.
 
Случајно је заборавио Турке, наше савезнике из II балканског рата.
А како су то Турци наши савезници? Тако што су Бугари у Другом балканском рату заратили са свима са којима им је то уопште било могуће, а пре свега што су напали своје савезнике Србију, затим и Грчку, које су подржали и остали савезници. А све то је наравно искористила и Турска. Па би сада неком требало да је непријатно што је Турска била "савезник"?

Ја мислим да нама није требала ни та спорна зона, барем не цела. И уместо сукоба са Бугарима требало је да се оријентишемо на србизацију новозапоседнутих крајева.

- - - - - - - - - -Са Румунима се урадило много више него са Бугарима, тј. урадило се супротно, дали смо им лавовско парче Баната, потпуно неоправдано, уствари оправдање је било да је то пешчара (а овамо Егеј, Солун) и ето није било проблема с њима, бар не до данас, кад су почели да роваре по источној Србији.

Да не изгубимо фокус, то што ти зовеш "сукоб са Бугарима", јесте бугарски ненајављени, мучки напад на своје савезнике, са циљем да се избегне дипломатско решење и наметне решење ратом. И где су изгубили. И како после да им даш то што траже, све и да си хтео?

Што се тиче Румуна, где је ту аналогија? Румуни нису били непријатељи, штавише били су пријатељска земља, а разграничити се некако мораш и у сваком разграничењу свако обично добије мање него што је хтео. То са Бугарима није било могуће јер њиховом територијалном лудилу није било краја. Иначе, цела Војводина је била подручје у којем су Срби били тек релативна већина и велико је питање шта смо ми то Румунима "неоправдано дали".

- - - - - - - - - -

Да се урадило како кажеш, Бугари би у следећи рат против Србије опет ушли, само због Мораве а не због Вардара.
Наравно.
 
Како нису били савезници, кад смо имали заједничког непријатеља?

Бугарском нападу претходио је захтев за предају делова Македоније па раније договореној линији, и српски одговор да је српски став да ће линије разграничења бити формиране на достигнутим линијама фронта, уз образложење да нисмо добили излаз на море (као да Бугари имају везе с тим). И немој неко да прича да би ту преговори нешто променили, јер је јасно да нисмо имали намеру да препустимо ни педаљ те територије. И не само то, Њојским споразумима смо заграбили још и више, а ја не знам због чега нам је то требало?

Какав је то аргумент пријатељска земља? И због тога што су били "пријатељска земља" требало им је дати цео Тамишки Банат? А док смо ми пријатељевали с њима, они почистише овако или онако Србе оданде, без да је ико из Србије рекао реч. Ах да, били смо пријатељи јер је румунска принцеза Марија била супруга краља Александра, па се зато крчмило на тој страни. Чак смо им дали и оно острво код Голупца, па је граница сада тик до наше обале на том делу.
 

Back
Top