Argumenti o Duhu Svetom kao Bogu?

Pa ako poznajes Bibliju, onda znas da nije doslovna ni bukvalna, vec je puna simbolike, poredjenja, personifikacija, parabola, hiperbola, vizija i tome slicno.

Da...treba se snaći u toj simbolici. I Otac i Sin su simbolika, parabola... i provorođenac je parobola, i jedinorođenac itd... kad ja objašnjavam da je Duh Sveti Djed (Sinu djed a Ocu otac) onda se neki bune....pa kako ću drugačije objasniti
 
Da...treba se snaći u toj simbolici. I Otac i Sin su simbolika, parabola... i provorođenac je parobola, i jedinorođenac itd... kad ja objašnjavam da je Duh Sveti Djed (Sinu djed a Ocu otac) onda se neki bune....pa kako ću drugačije objasniti
Krivo objašnjavaš.
Djed duha svetoga je otac a sin oca mu je tata a otac ocu je Duh sveti ili pradjed samom sebi(unuku).
 
Pa Pavao ti govori da će Sin "svu vlast" vratiti Ocu. Dakle daje Ocu.

Evo moje analize tih stihova;

. Bog Otac-Sin zapravo ostvaruju svoje boštvo, sveprožetost kad se kružni tok Duha zatvara u vidu „izdisaj“ i „udisaja“, odnosno odašiljanja i primanja Duha. Izdisajem Otac daje Vlast Sinu a udisajem prima Vlast natrag“. Tek tako Otac-Sin postaju „sve u svemu“ jer se kružni tok informacije i Sile, Duha koja ju nosi zatvara. Bog je Bog kad se ostvari i „alfa“ i „omega“, i početak i kraj, udisaj i izdisaj, primanje i odašiljanje. U tom smislu jasno je, personalna boštva Otac i Sin su Bog po Duhu Svetom koji im je izvor informacije i sile. Preko Duha su posredno sveprožimajući.

Sa druge strane gledajući poziciju Sina; udisajem Duha Sin prima vlast a izdisajem vraće vlast, i tek u tom krugu i On biva Bog u praksi jer „postaje sve u svemu“, „alfa i omega“ ili „početak i kraj“, primatelj i odašiljatelj Sile. Pročitajmo Pavlov izvještaj u 1.Korićanima 15:28 „I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu“. Otac i Sin su zasebno „sve u svemu“ kad se zatvori kružni tog Duha Svetog sa udisajem i izdisajem, odašiljanjem i primanjem Duha od Oca prema Sinu i obrnuto, odnosno kad se zatvori energetski-informacijski krug.


U Pavlovoj besjedi između stihova 15:24 do 15:28 imamo informacije o kružnom toku vlasti između Oca i Sina. U stihu 15:28 doznajemo da je Otac Sinu “sve pokorio” odnosno da mu je dao svu vlast koju je imao kod sebe nad svime, a onda opet kroz stihove od 24 do 28 vidimo da Sin ima ulogu da sebi pokoruje svu vlast nad svime, da sve “neprijatelje” pokoruje sebi tj. da izgradi svu vlast i da je ima kao takvu. I kao takvu predaje Ocu. I kada je tu “svršetak” onda je to samo svršetak jednog odnosa “alfa-omega”, jer taj odnos se opet nanovo nastavlja kroz novu alfa-omegu. Jer kako to drugačije razumjeti kad se u Pismu kaže da Sin sa Ocem ima vječnu vlast i da Sinovom kraljevanju neće biti kraja, da je dostojan vječne vlasti i moći. Prizemno i jeftino teologiziranje nekih teologa u navedenim Pavlovim stihovima vidi Isusovu kratku i jednokratnu vladavinu. I drugo jako važno za razumjeti je; dok Sin ima “svu vlast” i svoje neprijatelje sam sebi podložuje ili pokoruje on je Bog apsolutni i sveprožimajući jer ne možeš sve sam nadjačati i srediti ako nisi sveznajući i sveprožimajući. Prethodno sam već ukazivao da Otac ne može Sinu dati sveprožetost a time i sveznanje jer je to “koža boštva”, jer se Bog ne može postati već samo biti, pa je time činjenica da je Isus vječni Bog u Bogu i Bog sa Bogom. Nasuprot Isusovom vladanju zemaljski primjeri primanja vlasti i kraljevanja bijedna su slika vladara koji nisu tako svemoćni jer ih uvjek može srušiti iznenadni organizirani državni udar ili podli čin svojih bližnjih slugu koji ga mogu zavjerenički ubiti ili otrovati. Dakle zemaljski vladari nemaju savršenu kontrolu, uvjek nešto može zakazati u njihovoj moći. Krist kao Bog naprotiv može sam uspostaviti i kontrolirati svoju vladavinu jer je sveprožimajući Duh i kao takvog nikava zavjera ga ne može iznenaditi.
Ne mogu da se složim sa ovim nikako.
Imaš pravo da veruješ kako ti savest nalaže.

Ja ovde vidum da Hrist sve dobija Od Oca za neki period vremena, s'razlogom spsenja...onda mu se pokorava trajno..
 
Ako je to isto, zašto i tu nije prevedeno sa Alfa i Omega.

Dakle nije isto.

Samo je Jehova Alfa i Omega a ništa sporno da je Hrist prvi i poslednji po mnogo osnova ..
Budi pažljiviji....koristi biblijsku tražilicu.... iz Otkrivenja (i od JW) imaš ukaz da je sve to isto, istoznačno ; alfa i omega, početak i svršetak,prvi i posljednji. Tražilica ti daje informaciju da je i Otac "prvi i posljednji" a ne samo "alfa i omega".
Ako je to isto, zašto i tu nije prevedeno sa Alfa i Omega.

Dakle nije isto.
Samo je Jehova Alfa i Omega a ništa sporno da je Hrist prvi i poslednji po mnogo osnova ..
"Evo, dolazim brzo i donosim plaću, da platim svakome prema njegovim djelima.+ 13 Ja sam alfa i omega*,+ prvi i posljednji, početak i svršetak." od JW

Tko to govori? Krist.
 
A ta sila može se rastužiti, dakle ponaša se kao ličnost. Efežanima 4:30. Čudna sila...a treba da se ponaša kao običan konopac.
Trinitarci i izvlačenje iz konteksta, teška priča.

Knjiga proroka Danila 2,3:
Tada im kralj reče: „Usnio sam jedan san i moj se duh uznemirio, jer hoću da saznam šta sam sanjao.”

Jevanđelje po Luki 1,47:
i duh moj kliče Bogu, Spasitelju mom,


Rimljanima poslanica 1,9:
Jer svedok mi je Bog, kome svojim duhom služim u dobroj vesti o njegovom Sinu, da vas uvek spominjem u svojim molitvama,

Da ne nastavljam sad da nabrajam.

I tebi ovi stihovi koji jasno daju do znanja ipak govore da je Duh zaseban?
Efescima poslanica 4,30:
I ne žalostite Božji Sveti Duh, kojim ste zapečaćeni u dan otkupljenja.
Efescima poslanica 4,31:
Neka se sva zlobna gorčina i gnev i srdžba i vika i pogrdan govor ukloni od vas zajedno sa svom zloćom.
Efescima poslanica 4,32:
A budite dobri jedni prema drugima, samilosni, spremno opraštajući jedni drugima kao što je i Bog u Hristu milostivo oprostio vama.


Jer ko od ljudi zna šta je u nekom čovjeku, osim duha čovečijeg koji je u njemu? Isto tako, niko ne zna šta je u Bogu, osim Duha Božjeg.“ (1. Korinćanima 2:11)

Ovaj stih je zapravo više nego jasan.
Ko usmjerava Gospodnji Duh? Ko ga kao savjetnik može nečemu poučiti?“ (Isaija 40:13)

„Jer ko je upoznao Gospodnji um, ko je njegov savjetnik.“ (Rimljanima 11:34)

Kološanima poslanica 2,8:
Pazite da vas neko ne odmami filozofijom i praznom prevarom, prema ljudskoj tradiciji, na načelima ovog sveta, a ne po Hristu.
 

Back
Top