Argumenti o Duhu Svetom kao Bogu?

Da meni je biblija jehovinih svjedoka satanska i ja to dokazujem..
Može biti samo tvoja dogma satanska a Biblija nikad.

Kao što dokazujem ovdje - tebi nikad ništa nije jasno.

Tražio si stih o Isusovoj sveprožetosti i DOBIO SI GA. Što si sa njim napravio? Kao i obično - ništa. Jer si neiskren, jer si sin propasti koji taj stih ne poznaje zato jer koristi satanizirani prevod biblije jehovinih svjedoka. A meni si rekao da mogu koristiti bibliju koju god hoću
Daj taj stih. Citiraj ga pa, da ti objasnim o čemu se radi. Nije mi problem..
 
Isus jasno govori da ima svoje prijestolje (kraj 3 poglavlja Otkrivenja). Kroz njega su Nebesa stvorena, i za njega, on je od početka Ocu "sva milina" i prije svoje predaje na križnim mukama. Od početka Nebesa "u njemu imaju svoje postojanje", Tako je sve uređeno od početka.

Ako je Sin imao "slavu kod Oca prije postanka svijeta" imao je i svu vlast. A ti si taj koji ne zna što je to "slava" i "vlast" i kako je teklo stvaranje KROZ Sina. Taman posla da ti to razumiješ. Jer kad bi to razumio onda bi znao da je Krist Bog bez početka.
Ma možeš blejati do prekosutra.

Hrist je SVE dobio od Oca Jehove. Sam je to rekao...

Hrist nije Svevišnji Bog, jer ne može da odlučuje ko će gde da sedi.

Ali se malo praviš naivan pa kao ne znaš da je u pitanju hijerarhija a ne doslovno sedenje...

Pa i tu imaš problem.
Jer je Bog Jehova glava Hristu. Nebeska hijerarhija jasna.
Imamo pouzdane svedoke...Hrista i Apostole....

Ali ko će njima verovati kad njihova priča ruši tvoju dogmu
 
U gnoze nema sablon to je individualno.
A sujeta je sastavni dio licnosti.
NO taj vas bog je sav od sujete satavljen ljubomoran i zavidan ko i vi cim netko ne tepa vam.Klasicna narcisoidna opskrba.
Ja sam bog i nema drugih osim mene.
Tako je predstavljen u SZ. Morali su proroci i Mojsej malo i da plaše Židove jer se nekad i ne može drugačije sa ultra primitivcima.

Svoju pak pravu prirodu je pokazao ovaploćenjem i boravkom na zemlji. A ta priroda je sušta kontra narcisoidnosti, ljubomori i zavisti, koje jesu sastavni dio ličnosti ali patološke.
 
Poslednja izmena:
Hrist je SVE dobio od Oca Jehove. Sam je to rekao...

Sve je dobio i sve daje Ocu...obojica su alfa i omega.

Hrist nije Svevišnji Bog, jer ne može da odlučuje ko će gde da sedi.

A da...a ovaj stih to potvrđuje: " Tko pobijedi, dat ću mu da sjedi s menom na prijestolju mojemu ... "

Ali se malo praviš naivan pa kao ne znaš da je u pitanju hijerarhija a ne doslovno sedenje...


Pa i tu imaš problem.
Jer je Bog Jehova glava Hristu. Nebeska hijerarhija jasna.
Imamo pouzdane svedoke...Hrista i Apostole....

Ali ko će njima verovati kad njihova priča ruši tvoju dogmu

A Očevo srce je Krist...u njemu mu je sva milina.
 
Da da vaša neiskrena niskosti. Ja ne umem ukazati iz Danijela da Mihael nije jedini i vrhunski arkanđeo, ne umijem da objasnim zašto stih kojeg si tražio "Sve u njemu ima svoje postojanje" ne postoji u sataniziranoj bibliji jehovinih svjedoka" ... Kako te nije sramota pred Bogom?
Ne znam kako te nije sramota?

Uvek bežiš od teme i vrdaš.
Pričaš neke nebuloze a po temi nemaš ništa da kažeš.
Hajde se daj skoncentrirati i drži se teme. Krajnje je vreme da se uozbiljiš...

Isus je dobio svu vlast i sav sud. A neki su Očevi odabranici od prije postanaka ovog svijeta. Zar ne vidiš iz Otkrivenja da i Sin sebi smješta "slijeva i zdesna" na svom eprijestolju; "Tko pobijedi, dat ću mu da sjedi s menom na prijestolju mojemu, kao i ja što pobijedih i sjedoh s Ocem svojim na prijestolju njegovu."
Ko je dao Isusu vlast?
 
Ko te pita za bibliju...ja govorim o sataniziranoj biblij i jehovinih svjedoka koja je prevođena pod satanskim duhom i ambicijama.
Kažem ti vaša nerazumnosti.

Biblija nikada ne može biti satanska, jedino za takve kao što si ti...čiji je Otac laž..

Dok dogma i te kako može da bude satanska, a lako je videti na čijoj si strani čum su ti usta puna satane...

Je tebi problem. Dobio si ti taj stih.
Nije meni problem da ti objasnim i da trošim svoje vreme da te naučim...Ene, zato sam i ovde i pričam sa tobom ne bi li ti oči otvorio...

Daj mi stih. Istina je da ne znam na koji si mislio.
 
Ko je dao Isusu vlast?

Ja sam sa tobom tu temu završio i što sam imao reći rekao sam, no mogu izvesti i protupitanje tvom pitanju gore;

Tko je Ocu dao svu vlast? Sin je Ocu dao "svu vlast". Jer i Sin Ocu vraće "svu vlast". A zašto je Otac dao Sinu svu vlast? Pa zato jer unutar Boga Duha Svetog vlada kružni tok energije, božansko, Božije disanje, Otac-Sin disanje. To je Božji život.

Moraš poznavati strukturu Duha Svetog, Drvo Života da bi znao Božije disanje. Tad bi znao koja je pozicija Oca a koja Sina u Duhu Svetom. Tad bi razumio zašto se je Duh Sveti emanirao u dvije bog forme a ne jednu.

Neka je ovo za tebe ljudsko fantaziranje jer moraš opravdati svoje neznanje. Mir sa tobom.
 
Sve je dobio i sve daje Ocu...obojica su alfa i omega.A da...a ovaj stih to potvrđuje: " Tko pobijedi, dat ću mu da sjedi s menom na prijestolju mojemu ... "


A Očevo srce je Krist...u njemu mu je sva milina.
Gde za Hrista piše da je Alfa i Omega?

Ko Hristu daje sve?

Molim te ne beži. Dobio si direktna pitanja hoću direktne odgovore.
I molim bez filozofije tvoje...

Hvala
 
Daj mi stih. Istina je da ne znam na koji si mislio.

Pa traži...ti si mene pitao da ti dam stih koji dokazuje da je Isus sveprožimajući a ja sam ti ga dao stavivši ga pod citat ili navodnike. Stvar jasna. S obzirom da me površno čitaš, zanemaruješ napisano. Bez obzira što između ostalog tog stiha na takav način nema napisanog u tvojoj JW bibliji, da si neki korektni i zahvalan sugovornik onda bi rekao da je prevod tvoje biblije po tom stihu bolji i da moj argument po tom stihu ne valja a ja bi za takvu analizu izdvojio vrijeme i dokazao da valja.
 
Ja sam sa tobom tu temu završio i što sam imao reći rekao sam, no mogu izvesti i protupitanje tvom pitanju gore;

Tko je Ocu dao svu vlast? Sin je Ocu dao "svu vlast". Jer i Sin Ocu vraće "svu vlast". A zašto je Otac dao Sinu svu vlast? Pa zato jer unutar Boga Duha Svetog vlada kružni tok energije, božansko, Božije disanje, Otac-Sin disanje. To je Božji život.

Moraš poznavati strukturu Duha Svetog, Drvo Života da bi znao Božije disanje. Tad bi znao koja je pozicija Oca a koja Sina u Duhu Svetom. Tad bi razumio zašto se je Duh Sveti emanirao u dvije bog forme a ne jednu.

Neka je ovo za tebe ljudsko fantaziranje jer moraš opravdati svoje neznanje. Mir sa tobom.
Ne moj da bežiš. Nismo završili, naprotiv tek smo počeli.

Nećeš da vidiš suštini onog što se ovde govori i stalno mi bežiš od toga.

A to je da Hrist ništa Ocu ne daje već mu se pokorava!

Zašto bežiš od ovog?

Bog daje Hristu...ISTINA
Hrist se pokorava Ocu...ISTINA

Hrist daje Ocu...LAŽ

Daj stih gde mu daje???

Nema ga..
U problemu ste vaše veličanstvo....

Otuda ovolika isprazna filozofija da bi se nekako dogma iskarikirala...Ali mene to što mantraš ne interesuje.

Dobio si DIREKTNE reči od Boga...Očekujem isto?
 
Pa traži...ti si mene pitao da ti dam stih koji dokazuje da je Isus sveprožimajući a ja sam ti ga dao stavivši ga pod citat ili navodnike. Stvar jasna. S obzirom da me površno čitaš, zanemaruješ napisano. Bez obzira što između ostalog tog stiha na takav način nema napisanog u tvojoj JW bibliji, da si neki korektni i zahvalan sugovornik onda bi rekao da je prevod tvoje biblije po tom stihu bolji i da moj argument po tom stihu ne valja a ja bi za takvu analizu izdvojio vrijeme i dokazao da valja.
Nisam video igde da se citirao a veoma pažljivo čitam šta mantraš...

Daj stih.. Ili pokaži mesto gde si ga citirao..
 
https://biblija.biblija-govori.hr/index.php?term=alfa+i+omega&prijevod=sve&trazi=Traži

Uđi u sve citate pa vidi da se izraz "alfa i omega" izjednačava sa izrazom "prvi i posljednji" i onda traži stih gdje stoji da je Sin "prvi i posljednji".

E to se zove analiza i logično zaključivanje. Sad moram ići...mislim da neću ozbiljnije sjesti za računalo do navečer.
Sve sam ja to još davno pregledao i nema ni jednog mesta da se odnosi na Hrista.

Moraš obratiti pažnju ko šalje anđela...tu je jasno i o kome se radi...
 
Hrist daje Ocu...LAŽ

Daj stih gde mu daje???

Pa Pavao ti govori da će Sin "svu vlast" vratiti Ocu. Dakle daje Ocu.

Evo moje analize tih stihova;

. Bog Otac-Sin zapravo ostvaruju svoje boštvo, sveprožetost kad se kružni tok Duha zatvara u vidu „izdisaj“ i „udisaja“, odnosno odašiljanja i primanja Duha. Izdisajem Otac daje Vlast Sinu a udisajem prima Vlast natrag“. Tek tako Otac-Sin postaju „sve u svemu“ jer se kružni tok informacije i Sile, Duha koja ju nosi zatvara. Bog je Bog kad se ostvari i „alfa“ i „omega“, i početak i kraj, udisaj i izdisaj, primanje i odašiljanje. U tom smislu jasno je, personalna boštva Otac i Sin su Bog po Duhu Svetom koji im je izvor informacije i sile. Preko Duha su posredno sveprožimajući.

Sa druge strane gledajući poziciju Sina; udisajem Duha Sin prima vlast a izdisajem vraće vlast, i tek u tom krugu i On biva Bog u praksi jer „postaje sve u svemu“, „alfa i omega“ ili „početak i kraj“, primatelj i odašiljatelj Sile. Pročitajmo Pavlov izvještaj u 1.Korićanima 15:28 „I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu“. Otac i Sin su zasebno „sve u svemu“ kad se zatvori kružni tog Duha Svetog sa udisajem i izdisajem, odašiljanjem i primanjem Duha od Oca prema Sinu i obrnuto, odnosno kad se zatvori energetski-informacijski krug.


U Pavlovoj besjedi između stihova 15:24 do 15:28 imamo informacije o kružnom toku vlasti između Oca i Sina. U stihu 15:28 doznajemo da je Otac Sinu “sve pokorio” odnosno da mu je dao svu vlast koju je imao kod sebe nad svime, a onda opet kroz stihove od 24 do 28 vidimo da Sin ima ulogu da sebi pokoruje svu vlast nad svime, da sve “neprijatelje” pokoruje sebi tj. da izgradi svu vlast i da je ima kao takvu. I kao takvu predaje Ocu. I kada je tu “svršetak” onda je to samo svršetak jednog odnosa “alfa-omega”, jer taj odnos se opet nanovo nastavlja kroz novu alfa-omegu. Jer kako to drugačije razumjeti kad se u Pismu kaže da Sin sa Ocem ima vječnu vlast i da Sinovom kraljevanju neće biti kraja, da je dostojan vječne vlasti i moći. Prizemno i jeftino teologiziranje nekih teologa u navedenim Pavlovim stihovima vidi Isusovu kratku i jednokratnu vladavinu. I drugo jako važno za razumjeti je; dok Sin ima “svu vlast” i svoje neprijatelje sam sebi podložuje ili pokoruje on je Bog apsolutni i sveprožimajući jer ne možeš sve sam nadjačati i srediti ako nisi sveznajući i sveprožimajući. Prethodno sam već ukazivao da Otac ne može Sinu dati sveprožetost a time i sveznanje jer je to “koža boštva”, jer se Bog ne može postati već samo biti, pa je time činjenica da je Isus vječni Bog u Bogu i Bog sa Bogom. Nasuprot Isusovom vladanju zemaljski primjeri primanja vlasti i kraljevanja bijedna su slika vladara koji nisu tako svemoćni jer ih uvjek može srušiti iznenadni organizirani državni udar ili podli čin svojih bližnjih slugu koji ga mogu zavjerenički ubiti ili otrovati. Dakle zemaljski vladari nemaju savršenu kontrolu, uvjek nešto može zakazati u njihovoj moći. Krist kao Bog naprotiv može sam uspostaviti i kontrolirati svoju vladavinu jer je sveprožimajući Duh i kao takvog nikava zavjera ga ne može iznenaditi.
 
Prema Bibliji, Sveti duh je Bozja aktivna sila kojom Bog ispunjava svoju nameru i volju.
Isus jeste govorio o svetom duhu kao "pomocniku", o onome koji poucava, svedoci, pruza vodstvo... ali personifikacija ne ukazuje na to da je sveti duh osoba.
I o mudrosti se govori u Bibliji u Poslovicama 1:20-33 kako"vice na ulici " i na trgovima" pusta glas svoj", pa ne kazemo ni ne mislimo da je mudrost osoba.
Znači Sv. Duh Se opisuje u Pismu sa osobinama ličnosti ali nije ličnost? Kakvog to smisla ima?
 
Ne zna ni Otac jer nije odlučio.
kako izmisljas to ne pise u Bibliji

Bog je odavno odredio dan u koji ce suditi

Dela Apostolska 17
30 Ne vodeći računa o vremenima neznanja, javlja sad Bog svim ljudima da oni imaju da se pokaju;

31 jer je on odredio dan u koji će celome svetu suditi po pravdi, preko čoveka koga utvrdi, o čemu dade svima pouzdan dokaz, uskrsnuvši ga iz mrtvih...
 

Back
Top