Quantcast

Anketa

tivan

Početnik
Poruka
2
KATEDRA ZA DRUŠTVENE NAUKE
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU

ANKETA IZ SOCIOLOGIJE
TEMA: SMRTNA KAZNA
(večita dilema «Umreti bez patnje ili patiti bez umiranja»)

Ova anketa je anonimna. Zamolio bih Vas da objektivno odgovorite na ova pitanja jer ce nam Vasi odgovori pomoci da sagledamo informisanost i stavove javnosti o ovom obliku kazne. Hvala.

1. Pol:
a) muški b) ženski

2. Godine starosti:
a) od 15-18
b) od 18-30
c) od 31-40
d) od 41-50
e) od 51-60
f) preko 60 godina

3. Obrazovanje:
a) bez škole
b) osnovna škola
c) srednja škola
d) viša škola
e) visoka škola

4. Zanimanje:
a) nezaposlen-a
b) privatnik, vlasnik firme
c) službenik
d) tehničko lice
e) radnik
f) stručnjak u oblasti (visoko obrazovani kadrovi)
g) zemljoradnik
h) učenik-student
i) penzioner
j) domaćica
k) neko drugo, koje _________________________________________________

5. Da li znate da je smrtna kazna u našoj zemlji ukinuta prošle godine?
a) da b) ne

6. Da li se sa tim slažete?
a) u potpunosti se slažem
b) delimično se slažem
c) delimično se ne slažem
d) u potpunosti se ne slažem
e) ne zauzimam nikakav stav
7. Pravo na život je osnovno ljudsko pravo. Da li iko ima pravo da čoveku oduzme život u ime države?
a) da, za višestruka ubistva
b) da za ubistva dece
c) da za terorizam
d) da za izdaju
e) da za zločine protiv čovečnosti i povredu međunarodnih prava
f) ne opravdavam smrtnu kaznu po bilo kom osnovu

8. Da li ste upoznati sa postojanjem smrtne kazne u drugim zemljama?
a) da
b) uglavnom
c) ne

9. Da li znate kakav je stav Evropske Unije prema postojanju smrtne kazne?
a) da
b) ne znam
c) delimično

10. Da li biste da ste branilac optuženog za najteža krivična dela, mogli naći olakšavajuće okolnosti za optuženog?
a) da
b) ne

11. Ko su počinioci teških krivičnih dela ili zločina po Vašem mišljenju?
a) emotivno hladne ličnosti
b) duševo poremećene ličnosti
c) socijalno neadaptirane ličnosti
d) neko drugi, ko __________________________________________

12. Koji faktori po Vašem mišljenju mogu biti uzroci teških zločina?
a) porodična situacija
b) društvene okolnosti
c) psiho-fizičke sklonosti čoveka
d) nešto drugo, šta ___________________________________________

13. Da li ste upoznati sa bilo kojim pravnim procesom protiv počinilaca najtežih krivičnih dela?
a) da b) ne

14. Zauzimate li stav prema pravnim procesima o kojima ste informisani preko medija?
a) da b) ne

15. Smatrate li da je smrtna kazna pitanje od važnosti za demokratizaciju jednog društva?
a) da
b) delimično
c) ne

16. Postojanje smrtne kazne u jednoj državi
a) ne smanjuje kriminalitet
b) može da utiče na smanjenje teških oblika kriminalnog ponašanja

17. Smatrate li da drugi oblici kazne mogu da nadomeste smrtnu kaznu?
a) da, koji _______________________________________________
b) da ali ne u svim slučajevima
c) ne, nikada

18. Da li je nad nekim članom vaše porodice izvršen teži zločin?
a) da
b) ne

19. Da li ste za izricanje smrtne kazne?
a) da
b) ne
c) ne znam

20. (pitati one koji su na 19. pitanje odgovorili sa ''da'') Za koji način izvršenja smrtne kazne bi se Vi opredelili?
a) streljanje
b) vešanje
c) električna stolica
d) injekcija otrova
e) nešto drugo, šta _________________________________________

21. (odnosi se na ispitanike koji su na 19. pitanje odgovorili sa ''da'') Da li ste za javno izvršenje smrtne kazne?
a) da
b) ne
c) ne znam

22. (pitati one koji su na 21. pitanje odgovorili sa ''da'') Zašto ste se opredelili za javno izvršenje smrtne kazne?

_____________________________________________________________
STAVOVI

Molimo Vas da izrazite mišljenje o sledećim stavovima.

1. Niko nema pravo, pa ni država da čoveku oduzme život.

1 2 3 4 5

2. Smrtna kazna je suprotna sama sebi. Ona se sama pretvara u zločin, lišavanje života.

1 2 3 4 5

3. Izricanje smrtne kazne ima kao svoje negativne posledice zaboravljanje ili opravdanje teškog krivičnog dela ili zločina.

1 2 3 4 5

4. Smrtna kazna je varvarski postupak koji iritira humanističko osećanje civilizovanog čoveka.

1 2 3 4 5

5. Smrtna kazna ima veći zastrašujući uticaj od svih drugih kazni.

1 2 3 4 5

6.Smrtna kazna je u pojedinim slučajevima i neophodna i jedina pravedna sankcija.

1 2 3 4 5

7. Kazna lišenja slobode u dužem trajanju je kao zamena smrtne kazne moralno nedovoljna.

1 2 3 4 5

8. Pretnja doživotnim ztvorom nema tako zastrašujući uticaj kao smrtna kazna.

1 2 3 4 5

1. u potpunosti se ne slažem
2. delimično se ne slažem
3. ne zauzimam stav
4. delimično se slažem
5. u potpunosti se slažem

HVALA

tivan@verat.net
 

Marisis

Početnik
Poruka
21
tivan:
KATEDRA ZA DRUŠTVENE NAUKE
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU

ANKETA IZ SOCIOLOGIJE
TEMA: SMRTNA KAZNA
(večita dilema «Umreti bez patnje ili patiti bez umiranja»)

Ova anketa je anonimna. Zamolio bih Vas da objektivno odgovorite na ova pitanja jer ce nam Vasi odgovori pomoci da sagledamo informisanost i stavove javnosti o ovom obliku kazne. Hvala.

1. Pol:
a) muški b) ženski
2. Godine starosti:
a) od 15-18
b) od 18-30 c) od 31-40
d) od 41-50
e) od 51-60
f) preko 60 godina

3. Obrazovanje:
a) bez škole
b) osnovna škola
c) srednja škola
d) viša škola
e) visoka škola

4. Zanimanje:
a) nezaposlen-a b) privatnik, vlasnik firme
c) službenik
d) tehničko lice
e) radnik
f) stručnjak u oblasti (visoko obrazovani kadrovi)
g) zemljoradnik
h) učenik-student
i) penzioner
j) domaćica
k) neko drugo, koje _________________________________________________

5. Da li znate da je smrtna kazna u našoj zemlji ukinuta prošle godine?
a) da b) ne

6. Da li se sa tim slažete?
a) u potpunosti se slažem
b) delimično se slažem
c) delimično se ne slažem
d) u potpunosti se ne slažem
e) ne zauzimam nikakav stav
7. Pravo na život je osnovno ljudsko pravo. Da li iko ima pravo da čoveku oduzme život u ime države?
a) da, za višestruka ubistva
b) da za ubistva dece
c) da za terorizam
d) da za izdaju
e) da za zločine protiv čovečnosti i povredu međunarodnih prava f) ne opravdavam smrtnu kaznu po bilo kom osnovu

8. Da li ste upoznati sa postojanjem smrtne kazne u drugim zemljama?
a) da
b) uglavnom
c) ne

9. Da li znate kakav je stav Evropske Unije prema postojanju smrtne kazne?
a) da
b) ne znam
c) delimično

10. Da li biste da ste branilac optuženog za najteža krivična dela, mogli naći olakšavajuće okolnosti za optuženog?
a) da +
b) ne

11. Ko su počinioci teških krivičnih dela ili zločina po Vašem mišljenju?
a) emotivno hladne ličnosti+
b) duševo poremećene ličnosti+
c) socijalno neadaptirane ličnosti+
d) neko drugi, ko __________________________________________

12. Koji faktori po Vašem mišljenju mogu biti uzroci teških zločina?
a) porodična situacija+
b) društvene okolnosti+
c) psiho-fizičke sklonosti čoveka+
d) nešto drugo, šta ___________________________________________

13. Da li ste upoznati sa bilo kojim pravnim procesom protiv počinilaca najtežih krivičnih dela?
a) da+ b) ne

14. Zauzimate li stav prema pravnim procesima o kojima ste informisani preko medija?
a) da+ b) ne

15. Smatrate li da je smrtna kazna pitanje od važnosti za demokratizaciju jednog društva?
a) da
b) delimično+
c) ne

16. Postojanje smrtne kazne u jednoj državi
a) ne smanjuje kriminalitet
b) može da utiče na smanjenje teških oblika kriminalnog ponašanja+

17. Smatrate li da drugi oblici kazne mogu da nadomeste smrtnu kaznu?
a) da, koji _+_doživotna kazna,bez mogućnosti pomilovanja,samice i sl._____________________________________________
b) da ali ne u svim slučajevima
c) ne, nikada

18. Da li je nad nekim članom vaše porodice izvršen teži zločin?
a) da
b) ne+

19. Da li ste za izricanje smrtne kazne?
a) da +
b) ne
c) ne znam

20. (pitati one koji su na 19. pitanje odgovorili sa ''da'') Za koji način izvršenja smrtne kazne bi se Vi opredelili?
a) streljanje
b) vešanje
c) električna stolica
d) injekcija otrova+
e) nešto drugo, šta _________________________________________

21. (odnosi se na ispitanike koji su na 19. pitanje odgovorili sa ''da'') Da li ste za javno izvršenje smrtne kazne?
a) da
b) ne
c) ne znam+

22. (pitati one koji su na 21. pitanje odgovorili sa ''da'') Zašto ste se opredelili za javno izvršenje smrtne kazne?

_____________________________________________________________
STAVOVI

Molimo Vas da izrazite mišljenje o sledećim stavovima.

1. Niko nema pravo, pa ni država da čoveku oduzme život.

1 2 3 4+ 5

2. Smrtna kazna je suprotna sama sebi. Ona se sama pretvara u zločin, lišavanje života.

1 2 3 4+ 5

3. Izricanje smrtne kazne ima kao svoje negativne posledice zaboravljanje ili opravdanje teškog krivičnog dela ili zločina.

1 2 3+ 4 5

4. Smrtna kazna je varvarski postupak koji iritira humanističko osećanje civilizovanog čoveka.

1 2 3 4+ 5

5. Smrtna kazna ima veći zastrašujući uticaj od svih drugih kazni.

1 2 3 4 5+

6.Smrtna kazna je u pojedinim slučajevima i neophodna i jedina pravedna sankcija.

1 2 3 4 5+

7. Kazna lišenja slobode u dužem trajanju je kao zamena smrtne kazne moralno nedovoljna.

1 2 3 4 5+

8. Pretnja doživotnim ztvorom nema tako zastrašujući uticaj kao smrtna kazna.

1 2 3 4 5+

1. u potpunosti se ne slažem
2. delimično se ne slažem
3. ne zauzimam stav
4. delimično se slažem
5. u potpunosti se slažem

HVALA

tivan@verat.net
 
Top