Ako je isto onda se to zove istina.

Rečeno baš kao pravi pripadnik ove verske manjine.


Do 09:07.

- u nemačkoj istoriografiji doseljavanje Slovena na Balkansko poluostrvo je odbačeno još od 1990-ih godina (za vreme raspada Jugoslavije i sankcija protiv SRJ, ni manje ni više)
- jedini podatak je ponavljanje dokazanog lažova Srboljuba Živanovića koji priča o nekakvoj knjizi koju je poklonila njegova pokojna supruga Narodnoj biblioteci Srbije. Šargić je pokušao izvući iz njega nešto preciznije podatke; u Mitićevoj priči to postaje sad više nekakvih različitih zbornika
- nemačka istoriografija prihvatila je (to se vidi i u tim misterioznim zbornicima teze Maria Alineija (da se ne lažemo, ime je samo nasumično ubačeno)
- teze Alineija o paleolitskom lingvističkom kontinuitetu prihvaćene si u i Italiji, kao i u drugim zemljama Evrope

Ako neko uspe na bilo koji način da sazna bilo od Živanovića bilo ovog gospodina kako li se zove ta knjiga (ili sad već nekoliko???) bilo bi divno. :ceka: Mada, pretpostavljam da se drži na nivou opskurnosti iz straha od velikih razočaranja odnosno raskrinkavanja nekih stvari.
 
Jedan od autoriteta na koje se Aleksandar Mitić poziva jeste ruski tobože paleolingvista po imenu Valerij Čudinov. Na Čudinova se vrlo često naši autohtonisti pozivaju, ali bio bi red da postavimo neke crte o njemu.

5XHiyjgkwYk.jpg


Prema tvrdnjama ovog čoveka, Rusi su najstariji narod na svetu; celoj planeti su dali civilizaciju i kulturu. Ruski jezik je najstariji pisani jezik na svetu i njegova pismenost seže najmanje 2 miliona godina u prošlost (npr. urezi na kostima mamuta). U komparaciji, druga pismenost zahvata potpuno beznačajni segment ruske. U istoriji Rusi su gradili svemirske brodove i učestvovali u kolonizaciji Sunčevog sistema. Mi danas možemo videti ostatke ruske kosmičke civilizacije po Mesecu, Marsu, ali i površini Sunca, jer su posedovali tehnologiju da izdrže veliku toplotu (pet i po hiljada celzijusa).

Buduća istraživanja površina Meseca i Marsa trebalo bi da budu propraćena arheolozima i filolozima, ali po mogućstvu onim za koje se utvrdi da nemaju veze sa Vatikanom, zato što će istraživnje Svemira možda pomoći razumevanju kompleksnih problema kao što je poreklo ruske ćirilice.

Evo jedne karte sveta po Čudinovu:

79507288.jpg


Američki kontinent bio je središte Zapadnih Rusa, a Evroazija Istočnih Rusa.

Ovako izgleda kolekcija istorijskih karata Čudinova po epohama (sa sve kolonizacijom Sunčevog sistema):

Sist.png
 
S druge strane, paleolingvističke studije Meseca donose mnogo bogatije podatke od Sunca:

Meseca.jpg


Evo još jednog primera paleolingvistike na nešto savremenijim materijalnim ostacima:

Paleolingvista.jpg


Za ovu fotografiju Čudinova su napali da je fotošop, ali im je on odgovorio primenom multidisciplinarnog metoda (kombinovanjem vidovnjaštva sa najnovijom lingvističkom metodologijom).
 
Zaboravio sam dodati najčuvenije istraživanje Čudinova; paleolingvističku studiju površine Marsa:

CUdinov.jpg


Čudinov je ukazao na to da je vatikansko-bečko-berlinsku dogmu o odsustvu Rusa na Marsu srušio još 1659. godine holandski astronom Kristijan Hajgens (1629-1695). Prema Čudinovu, još na Hajgensovim skicama se mogu nazreti ostaci staroruske ćirilice marsovske recenzije:

Starorusk.jpg


Valerij Čudinov je, takođe, utemeljivač teze o Rurikovom (umro 879. godine) grobu na Marsu, ispod nekog staroruskog svetilišta koji bi trebalo da otkrijemo sad kad konačno krenemo na Mars.
 
Osnovni značaj istoričara Aleksandra Mitića je u njegovom pionirskom ustanovljenju istorije geopolitičke paradigme i njenih smena (doseljavanje Srba : domorodnost Srba) u zavisnosti od potreba aktuelnih evropskih sila. Tu je napravio velik prodor i dao značajan, tj. suštinski doprinos srpskoj istoriografiji.

Bravo. :hvala:

Bravo...na čemu? Je li rečeno nešto novo ili su samo ponovljene tvrdnje drugih? Nije on ništa tu napravio; samo prepričava šta je čuo od drugih, na tom konkretno primeru prenosi šta je čuo od Gorana Šarića.

A drugo, upravo ta hipoteza koja je izrečena falična je u svojoj osnovi. On pokušava skoro sve svaliti na Lučića i na zavođenje DAI (što je preuzeto iz same epizode SrbijaGlobal) a ti kao da si i sam zaboravio šta si postavljao na ovaj forum na tu temu, citirajući Fausta Vrančića (1551-1617):

Ljudi, otišla nam tema na drugu stranu, hebo ga čelnik. :)

Bečko-berlinska istoriografska paradigma u svom sirovom obliku kod Fausta Vrančića Šibenčanina (16. stoleće, stoleće štampanja Porfirogenitusovog DAI):

cnClMW0.jpg

gc3HARt.jpg


Napisaću i transkripciju da se ne muče čitaoci.

Faust Vrančić Šibenčanin.

Nije većega jezika na Svitu ‒ koliko se može znati od naas ‒ od slovinskoga, jerebo dobar dijl Europee, i Ažijee zauhićuje, kako i stari kosmografi pišuu, i mij sada vidimo. Onuu zemlju koju mi sada Ruskuu ili Moskvu zovemo, starij Latini i Garci zvali jesu Samaciju Asijatiku, a ovu drugu, koju mij sadaa Poljačkuu zovemo, oni jesu zvali Sarmaciju Europeju. Iz Rusijee ili ti Moskvee (tomu jest većjee od tisućja godišćaa) izašal jest jedan narod, i prišadši priko Dunaja, obujaal (zauzeo, prim. Mrkalj) jest od Garkow Traciju koju do sadaa uživaa. Tij se zovuu Bulgari jerebo došli jesu od Volgee rikee, kojaa utičee u Persianskoo Moore, od Latinow zove se Mare Caspium. Iz poljačkee zemljee tolikoje izašli jesu trij veliki narodi:

1. Parvoo, pokole (budući da su, prim. Mrkalj) Vandali, od primorja Polunoćnjega (Severnoga prim. Mrkalj) nimačkee zemljee prognani od Gotusev, prošli jesu u Galiju i potole u Hispaniju, a odonlee ća u Afriku, u vrime Svetoga Augustina, na njihovo misto ulizli jesu Slovinji mnogo škodee Nimcem učinili, ono Pomorjee ća do Danijee obvladali, za too se i današnji dan ona zemlja Pomeranija zovee; Napokon od cesarov nimskih Karola Velikoga, i od trijuu Othokarow podloženi, veru karsćjansku u jazik, i ćjuud nimačku vazeli, veće su za Nimci daržani.

2. Drugij narod slovinskij obujel jest, ovuu zemlju, koja se sada Češkaa, Lužačkaa, Šleskaa, i Moravskaa jimenujee, kojij, budući u nimačkoj zemlji, uzdaržal jest, svoj vlastiti jazik slovinjskij, jerebo nimačka zemlja, kako pišuu starij kosmografi, dosigala jest ća do Vislee rikee, koja tečee poli Krakova gradaa, u kome kralj poljačkij sidij.

3. Tretij narod dilivši se iz poljaške zemlje, priko goree koja se Karpath zovee, obujaal jest Panoniju, potom prošadši većjekraat Dunaj, Savu, i Dravu rikee ća do Moora Poludnjega (Južnoga, prim. Mrkalj), velike škode i sramote jest učinil Rimskomu Vladanjuu, plineći i robeći Macedoniju i Dalmaciju i ostalee one strane napo[k]on [-]obujal jest svu Dalmaciju i sada ju daržij od Ištrijee do Macedonijee i od Moora do Dr(ir)ave rikee. To se jest počelo u vrime Svetoga Grgura Papee, kakono on sam pijšee, i drugij pisci.

Toli(k)o da od tisuća godišćjaa Slovinjci vladajuu onu zemlju, i uzdaržuju svoj jazik, koji jest ‒ vele ‒ čistiji nego jest sada poljaškij ali moskovskij, kako može suditi svakij koji ovi jazici razumij ako ga svoj vlastiti ne prihinij (ne prevari, prim. Mrkalj), jerebo jazik dalmatijskij, harvatskij, sarbskij, illi bosanskij, (jere ovo sve jedan jazik jest) jimaa ričij ili slovaa dluga, koja se lahko izgovaraju, i svakojko prigibljuju. A starij jazik dalmatijskij, sasvima jesu zatarli kakono i Rimljani u Galiji i u Hispaniji jesu učinili, toliko da ti ovo vrime nijest človika, koji bi umijl povidat, kako se jest parvoo togaa u Dalmaciji, Galiji i Hispaniji govorilo.

U Pragu, na dan očišćenja Blaženee Divee Marijee. 1605.

* * *


Faust Vrančić Šibenčanin.

Nije većega jezika na Svitu ‒ koliko se može znati od nās ‒ od slovinskoga, jerebo dobar dīl Europē, i Ažijē zauhićuje, kako i stari kosmografi pišū, i mī sada vidimo. Onū zemlju koju mi sada Ruskū ili Moskvu zovemo, starī Latini i Garci zvali jesu Samaciju Asijatiku, a ovu drugu, koju mī sadā Poljačkū zovemo, oni jesu zvali Sarmaciju Europeju. Iz Rusijē ili ti Moskvē (tomu jest većjē od tisućja godišćā) izašal jest jedan narod, i prišadši priko Dunaja, obujāl (zauzeo, prim. Mrkalj) jest od Garkow Traciju koju do sadā uživā. Tī se zovū Bulgari jerebo došli jesu od Volgē rikē, kojā utičē u Persianskō Mōre, od Latinow zove se Mare Caspium. Iz poljačkē zemljē tolikoje izašli jesu trī veliki narodi:

1. Parvō, pokole (budući da su, prim. Mrkalj) Vandali, od primorja Polunoćnjega (Severnoga prim. Mrkalj) nimačkē zemljē prognani od Gotusev, prošli jesu u Galiju i potole u Hispaniju, a odonlē ća u Afriku, u vrime Svetoga Augustina, na njihovo misto ulizli jesu Slovinji mnogo škodē Nimcem učinili, ono Pomorjē ća do Danijē obvladali, za tō se i današnji dan ona zemlja Pomeranija zovē; Napokon od cesarov nimskih Karola Velikoga, i od trijū Othokarow podloženi, veru karsćjansku u jazik, i ćjūd nimačku vazeli, veće su za Nimci daržani.

2. Drugī narod slovinskī obujel jest, ovū zemlju, koja se sada Češkā, Lužačkā, Šleskā, i Moravskā jimenujē, kojī, budući u nimačkoj zemlji, uzdaržal jest, svoj vlastiti jazik slovinjskī, jerebo nimačka zemlja, kako pišū starī kosmografi, dosigala jest ća do Vislē rikē, koja tečē poli Krakova gradā, u kome kralj poljačkī sidī.

3. Tretī narod dilivši se iz poljaške zemlje, priko gorē koja se Karpath zovē, obujāl jest Panoniju, potom prošadši većjekrāt Dunaj, Savu, i Dravu rikē ća do Mōra Poludnjega (Južnoga, prim. Mrkalj), velike škode i sramote jest učinil Rimskomu Vladanjū, plineći i robeći Macedoniju i Dalmaciju i ostalē one strane napo[k]on [-]obujal jest svu Dalmaciju i sada ju daržī od Ištrijē do Macedonijē i od Mōra do Dr(ir)ave rikē. To se jest počelo u vrime Svetoga Grgura Papē, kakono on sam pīšē, i drugī pisci.

Toli(k)o da od tisuća godišćjā Slovinjci vladajū onu zemlju, i uzdaržuju svoj jazik, koji jest ‒ vele ‒ čistiji nego jest sada poljaškī ali moskovskī, kako može suditi svakī koji ovi jazici razumī ako ga svoj vlastiti ne prihinī (ne prevari, prim. Mrkalj), jerebo jazik dalmatijskī, harvatskī, sarbskī, illi bosanskī, (jere ovo sve jedan jazik jest) jimā ričī ili slovā dluga, koja se lahko izgovaraju, i svakojko prigibljuju. A starī jazik dalmatijskī, sasvima jesu zatarli kakono i Rimljani u Galiji i u Hispaniji jesu učinili, toliko da ti ovo vrime nijest človika, koji bi umīl povidat, kako se jest parvō togā u Dalmaciji, Galiji i Hispaniji govorilo.

U Pragu, na dan očišćenja Blaženē Divē Marijē. 1605.

Faustu Vrančiću dodajem šta je pisao Ludovik Crijević Tuberon (1427-1527) još celi vek ranije (neupućeni ljudi verovatno misle da su Dubrovčani navodno pisali kao Mavro Orbini, odnosno da njegovo delo izražava uobičajeno stanovište, kako Mitić i sam nagoveštava navodeći netačne podatke...umesto da Orbinijevo delo tretiraju kao ono što jeste; proizvod jednog novog doba i nadahnuća koje ga prati).

Slaveni pak, kako je rečeno, potomci Rusa i Gota, oko šestote godine od Kristova rođenja navale na Ilirik, te kako to biva, zajedno s jarmom prisile pobjeđene da preuzmu i jezik. I tako je dobar dio njih postao Slavenima. Na to ukazuje osobito zvuk jezika kojim se sada stanovništvo Ilirika služi. Gotovo da se ništa po nazivima stvari ne razlikuje od ruskog, osim što napose Dalmatinci, budući da žive u toplom podneblju, riječi izgovaraju mekše, zadržavajući k tomu neki prizvuk latinskog jezika, te tragove običaja. I uistinu, prije provale Slavena u Ilirik ne samo da su se Dalmatinci služili latinskim jezikom, kojim se mnogo i sada služe, nego su latinski govorili i svi Iliri. Naime, po čitavu su Iliriku bile osnivane rimske kolonije, zbog čega i sada također ostali narodi koji naseljavaju kontinentalne krajeve Ilirika primorske Dalmatince nazivaju Latinima. A to ne zato što se pokoravaju rimskom papi, nego zato što se služe latinskim jezikom, što žive kao romanski svijet i upotrebljavaju latinska slova.

17622585.jpg


Kako može Mitićeva (što reče @sumljiv_tip zaista gomilu puta već prežvakana i ponavljana) priča biti osnovana, ukoliko se ne temelji na činjenicama?
 
Poslednja izmena:
To je potpuna budalastina o rimskom jeziku. Jasno je da je prije rimske okupacije Ilirik bio Keltski, i da su glavni narod bili Boii, SrbI, a oni ne govore latinski. Oni govore Boiiski ili Srpski. Ni imena im nisu Rimska i ratuju protiv Rima.

Tokom Rimske okupacije, iz Dalmacije se dio povlaci prema Slavonoji Fruskoj gori. I u Ilirskoj pobuni imamo i Batona sremskog, Batona dalmatinskog, i Batona u Slavoniji. Oni zajedno ratuju protiv Rima. Dakle to je jedan narod, keltski, Srbi.

U starijim izvorima, jasno je da tamo zive barbari, HyperBorei, ili Srbi. Oni ne govore latinski. Tek nakon okupacije dolazi do sire upotrebe latinskog usljed okupacije. Rimska kolonizacija je zapisana, u tom periodu od 0 do 350 godine nove ere, za vladavine rimskimh careva.

Ali i tada, i tokom okupacije, imamo Boii Civitas, lokalne keltske zupe pod vlascu Rima.

Dakle, jasno je da postoji Keltski kontinuitet srpskog jezika kod nas od arhaicnog vremena kroz Rim, i nakon Rima pobjedom Gota (Srba) vraca se srpska uprava narodu.
Latinizacija je tu samo mrlja u istoriji i to je sve zapisano.

Ali se uporno zanemaruju cinjenice i uporno se tvrdi da su ovdje oduvjek bili latini i govorili latinski, od pamtivjeka. Uporno se laze na Beogradskom univerzitetu.
 
Latinski je mrtav jezik, i svi govore to je mrtav jezik, ali je toliko veliko bezumlje u svetu da ljudi ne shvataju sta to znaci i istinu.
Zlikovci su iz politickih razloga smislili vestacki jezik latinski (besmislen, vestacki, jezik bez etimologije) na osnovu srpskog, latinski jezik koji ni jedna populacija izvorno organski prirodno nikad nije govorilia.
 
Tera istu pricu kao i svi ostali realno.

Istu priču tera, ali to je priča za naivne, koji žele da čuju nešto, a ne saznaju.

coeka.JPGMitić kaže da ljudi ne čitaju uopšte (ne samo tu misterioznu zbornik ili šta već Sofije Davidović Živanović) ali moje je pitanje: da li je Aleksandar Mitić pročitao sve te reference koje pominje, ili samo prepričava šta je video na YouTube ili načuo kao glasinu, pa se pravi? Ako se jeste informisao, morao bi znati ko je Svetislav Bilbija i šta je sve on, tačno, tvrdio (gomilu puta je o njemu bilo već na forumu; nema više razloga da se ponavlja...imamo čak i celu temu posvećenu pobedničkoj steli iz Ksanta) kao i da je Čudinov govorio o tome da su previše od 1000 godina Rusi gospodarili zemaljskom kuglom u svojoj kosmičkoj imperiji (i ni manje ni više no pisali po površini Sunca). Kako mi ne deluje kao neko ko je lud pa se slaže sa autoritetima na koje se poziva, biće da se ovde radi samo o pretvaranju. Bilbija i Čudinov su ubačeni da bi se diskusija o tim pitanjima izbegla, ali i u nadi (ili možda, dobrom očekivanju) da prosečni slušalac nema pojma ko su ta dvojica.


No, da stvar bude mnogo gora, Mitić eksplicitno navodi izvore za koje tvrdi da ih je, navodno, pročitao. On ranije u emisiji opisuje zbirku Vizantološkog instituta Vizantijski izvori za istoriju naroda i priča o tome kako je parcijalno prevedena, itd...navodi broj izvora na koje se zvanična istoriografija poziva i ponavlja staru izlizanu priču o tome kako je Porfirogenit jedini izvor koji specifično pominje naseljavanje. Već je dosta puta bilo reči o Taktici cara Lava Mudrog (izvor stariji od Porfirogenitovog DAI), ali izgleda da nije odmet ponoviti i ovde:
И Словени су, наиме, били непријатељи када су живели с оне стране Истра, којег зовемо и Дунавом. Постављајући им се насупрот и против њих ратоваху Ромеји. И они су тада живели скитачки, пре него што су прешли Истар и подвргли шије под јарам ромејске власти.

Грцки.PNG


Ovaj citat se nalazi na 259. str. VINJ I, za koje se u emisiji tvrdi da je dobro prostudirao.
 
Poslednja izmena:
1576607606888.png

И Словени су, наиме, били непријатељи када су живели с оне стране Истра, којег зовемо и Дунавом. Постављајући им се насупрот и против њих ратоваху Ромеји. И они су тада живели скитачки, пре него што су прешли Истар и подвргли шије под јарам ромејске власти.

Nedostaje deo citata u kojem se pominju Sloveni. Pičiš od kraja prve rečenice: "с оне стране Истра, којег зовемо и Дунавом ".

S kojim razlogom ili ciljem?

Takođe, valja navesti kontekst citata Lava Mudrog (Tactica, XVIII 79) iz Zbornika:

Писац описује начин ратовања Гала и Лангобарда. Они су, додуше, савезници Ромејаца, те ова обавештења треба да служе само зато да би се користила искуства у ратовима против других народа.
 
Poslednja izmena:
Каже : "ја не тврдим да су фалсификати, али свакако јесу фабрикати "..

Сакупио је више од 700 речи трачког језика које су свима којима је матерњи језик српски, потпуно разумљиве.
Од 33.37 снимка
 
Nedostaje deo citata u kojem se pominju Sloveni. Pičiš od kraja prve rečenice: "с оне стране Истра, којег зовемо и Дунавом ".

S kojim razlogom ili ciljem?

Razlog je nepažnja. Mogao si, umesto da se već očigledno prave neke konstrukcije, potruditi se malo i otići i sam na temu @Родитељ Три posvećenu dokazima o procesu naseljavanja Slovena na Balkansko poluostrvo; to se nalazi doslovno na prvoj stranici te teme.

ostatak.PNG
 

Back
Top